22 Σεπτεμβρίου 2008

Επί Θεοδοσίου του β',πυρποληθέντος του εν Ολυμπία ναού,συγκατεστράφη και το άγαλμα!!

Τι να πούμε εμείς;Τα λέει όλα ο Παπαρρηγόπουλος,όσο και να προσπαθεί να συγκαλύψει τα τερατώδη,ως χριστιανός!!!!!!
_________________________________


[...και βέβαιον είναι ότι ο Ολύμπιος Ζεύς,το Φειδίου αριστοτέχνημα,όπερ ο Καλιγόλας ήθελε να μεταφέρη εις Ρώμην,έμεινε τότε αμετακίνητον εις Ολυμπίαν και διεσώθη μέχρι της 5ης εκατονταετηρίδος ότε,επί Θεοδοσίου του β',πυρποληθέντος του εν Ολυμπία ναού,συγκατεστράφη και το άγαλμα.]


ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΝ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ...............


["....
Εξηκολούθησαν δε τοιαύτα ή παραπλήσια γινόμενα επί τινων εκ των πρώτων αυτοκρατόρων.Αυτός ο Αύγουστος,ο τοσούτον επιεικώς προς την Ελλάδα προσενεχθείς,αφήρεσεν από της εν Αρκαδία Τεγέας,προς τοις άλλοις,το εν τω ιερώ της Αθηνάς της Αλέας ελεφάντινον άγαλμα της θεάς,έργον του τεχνίτου Ενδοίου,ίνα στήση αυτό εις την υπ'αυτού ποιηθείσαν εν Ρώμη αγοράν.Ωσαύτως μετεκομίσθησαν εις Ρώμην τα αγάλματα των εν Φαραίς και εν Τριταία της Αχαίας ιερών,αν και άδηλον ακριβώς πότε.Ο δε Καλιγόλας (37-41 μ.χ.) και ο Νέρων (54-68 μ.χ.) εξετραχηλίσθησαν εις έτι δεινότερα ασεβήματα.Ο πρώτος εις τοσούτον προέβη αφροσύνης ώστε διέταξε να απαχθώσιν εις Ρώμην εξ Ελλάδος αι λαμπρόταται των θεών εικόνες και ν'αποκεφαλισθώσιν ίνα επιτεθεί εις αυτάς η ιδία αυτού κεφαλή.Ο πρώιμος αυτού θάνατος διεκώλησεν ως φαίνεται,κατά μέγα μέρος τουλάχιστον,την εκτέλεσιν του τερατώδους τούτου βουλεύματος' και βέβαιον είναι ότι ο Ολύμπιος Ζεύς,το Φειδίου αριστοτέχνημα,όπερ ο Καλιγόλας ήθελε να μεταφέρη εις Ρώμην,έμεινε τότε αμετακίνητον εις Ολυμπίαν και διεσώθη μέχρι της 5ης εκατονταετηρίδος ότε,επί Θεοδοσίου του β',πυρποληθέντος του εν Ολυμπία ναού,συγκατεστράφη και το άγαλμα.Αλλ'ο πολυθρύλητος Έρως του Πραξιτέλους,το Θεσπιέων καύχημα,αφιέρωμα δε της ερωμένης του τεχνίτου Γλυκέρας,το οποίον ο Καλιγόλας προέφθασε να μεταβιβάση εις Ρώμην,απεδόθη μεν αύθις εις το ιερόν υπό του διαδόχου αυτού Κλαυδίου,πάλιν όμως έπειτα απήχθη υπό του Νέρωνος και διεφθάρη υπό πυρκαιάς εν Ρώμη έτι προ του Παυσανίου.Είναι αληθές ότι οι Θεσπιείς ηγωνίσθησαν να αντικαταστήσωσι κατά το δυνατόν το θαύμα εκείνο δι'άλλου Έρωτος ον εποίησεν ο Αθηναίος Μηνόδωρος,το έργον του Πραξιτέλους μιμούμενος'αλλ'η μίμησις αύτη πολύ βεβαίως απείχε του απαραμίλλου πρωτοτύπου."
......]
Κων.Παπαρρηγόπουλου "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",Βιβλίον όγδοον,σελ.78,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.

Τα ξενόφερτα δένδρα ,φυτά και ζώα απειλή για την Ελληνική χλωρίδα και πανίδα,αλλά και για τους ανθρώπους!!!!

Διαβάζοντας την παρακάτω είδηση,θυμηθήκαμε την...προσφορά που έκανε πέρυσι το Ισραήλ,μετά την καταστροφική πυρκαγιά που κατέκαψε και τον Κρόνιο Λόφο στην Ιεράν Άλτιν,να στείλει 10000 δένδρα στην Αρχαία Ολυμπία για δενδροφύτευση!!!!!!
__________________________________________________________________
http://www.in.gr/ http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=940449&lngDtrID=252
22/09/08 19:00
«Ύπουλοι» εισβολείς
Ορδές ξενόφερτων φυτών απειλούν τα ελληνικά οικοσυστήματα

Όπου κι αν κοιτάξει κανείς στην Ελλάδα, η ασιατική Ailanthus altissima (βρωμοκαρυδιά) είναι παρούσα
Αθήνα
Στείλε το άρθρο με emailΤύπωσε το άρθρο


Ο αριθμός των ξενικών φυτών που εισβάλλουν στην Ευρώπη έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 25 χρόνια, διαπιστώνει μελέτη σε 48 ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές. Συνολικά 327 ξένα είδη χλωρίδας εντόπισαν στην Ελλάδα οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Αθηνών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα DAISIE.

«Τα ξενικά είδη θεωρούνται μια από τις σημαντικότερες απειλές για τα οικοσυστήματα καθώς ανταγωνίζονται τα ντόπια είδη, αλλάζουν τη δομή της βιοκοινότητας και επηρεάζουν την παραγωγικότητά τους» εξήγησε στο in.gr/news η Μαργαρίτα Αριανούτσου, καθηγήτρια Οικολογίας στη Σχολή Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών και επικεφαλής της ελληνικής ομάδας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η «βρωμοκαρυδιά» ή Ailanthus altissima, ένα ασιατικό δέντρο που έφτασε στην Ευρώπη από την Κίνα τον 18ο αιώνα και πλέον απαντάται παντού στην Ελλάδα, ακόμα και στους δρόμους της Αθήνας.

Δύο ακόμα επιτυχημένοι παρείσακτοι είναι το Οxalis pes-caprae, ένα φυτό με όμορφα κίτρινα λουλούδια, γνωστό σε ορισμένες περιοχές ως ξινοτρίφυλλο ή ξυνήθρα, καθώς και η Ambrosia, ζιζάνιο που παράγει ένα από τα ισχυρότερα αλλεργιογόνα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 5.789 είδη ξενικών φυτών αναγνωρίστηκαν στη νέα μελέτη, συγκριτικά με μόλις 1.568 το 1980, αναφέρουν στην επιθεώρηση Preslia οι ερευνητές του προγράμματος.

Εκτιμούν μάλιστα ότι κάθε χρόνο καταφθάνουν στην ήπειρο έξι νέα είδη. Από τους εισβολείς αυτούς, τα δύο τρίτα μεταφέρονται χωρίς πρόθεση, συχνά ως «λαθρεπιβάτες» των ανθρώπινων μετακινήσεων.

Οι υψηλότεροι αριθμοί ξενικών φυτών καταγράφονται στο Βέλγιο, τη Βρετανία και την Τσεχία.

Όσον αφορά τα ξενικά ζώα, ο αριθμός τους στην Ελλάδα εκτιμάται γύρω στα 330 είδη.

Newsroom ΔΟΛ


Επιστήμη - Τεχνολογία: Περισσότερες ειδήσεις

Ήταν δυνατόν να λείπει ο...Γκιουλέκας από το Βάλτο!!!

-Όρε Κίτσο Τζαβέλλα,έβγα ορέ να χτυπηθούμε!

-Γκιουλέκα!αφού με προκαλείς έρχομαι!Μόνοι μας ορέ,χωρίς δόλο...μπέσα;

-Μπέσα για μπέσα ορέ Τζαβέλλα!Ξέρεις ότι εμείς οι Αλβανοί κρατάμε το λόγο μας!

-Το ξέρω ορέ Γκιουλέκα,έχουμε νοιώσει στο πετσί μας για τα καλά τόσα χρόνια τη μπαμπεσιά σας!!!!

__________________________________________________________________

http://press-gr.blogspot.com/
Επιβεβαίωση (και) για τον Κ. Γκιουλέκα...

Επιβεβαιώθηκε η πληροφορία του Press-gr ότι ο βουλευτής της ΝΔ, που η σύζυγός του έκανε τα συμβόλαια για ακίνητο -φιλέτο στο κέντρο της Αθήνας υπέρ της Μονής Βατοπεδίου, είναι ο Κώστας Γκιουλέκας της Θεσσαλονίκης.

Την πληροφορία μας αναμετέδωσαν τα κανάλια ενώ ο ίδιος ο βουλευτής με δήλωσή του τονίζει ότι όλα έγιναν νόμιμα και απειλεί με δικαστικές διώξεις όσους σπιλώσουν το όνομά τους.

Εδώ ο κόσμος Βα(λ)τοπαίδισε,αυτοί το παπαροβιολί τους!!!


http://press-gr.blogspot.com/
Τρέξτε, κόσμε! Για περάστε, δώστε και σώστε... .
Από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο
.
Πρέπει λοιπόν, να τα έχουν βρει πολύ σκούρα τα πράγματα, κάποιοι εκκλησιαστικοί - και όχι μόνο - παράγοντες (καλόγεροι και οι διαπλεκόμενοι με αυτούς), μετά τα τελευταία σκάνδαλα…
Έτσι, σαν τον «πνιγμένο» (σε Βα(λ)τοπέδιο;) κοιτάνε πώς να κρατηθούν για να επιπλεύσουν, κοιτάνε (στην απελπισία τους) να κρατηθούν, ακόμα και από τα όποια τους τα μαλλιά, αλλά και από τα ίδια τους τα γένια όσοι διαθέτουν και από αυτά…
Τι να επιστρατεύσουν λοιπόν; Τον πεθαμένο καλόγερο του αγίου όρους τον Παΐσιο; Αυτόν τον ετοίμαζαν από χρόνια για να μας τον πασάρουν αλλά αποδείχτηκε καμένο χαρτί, τελικά!
Τον Βησσαρίωνα; Αυτόν που σε αντικατάσταση του Παΐσιου έσπευσαν, μετά, να ξεθάψουν; Πάει και αυτός!..
Τι κάνουν λοιπόν τώρα; Επιστρατεύουν που λέτε, τις… μεγάλες δυνάμεις! Την Ρωσία, στην περίπτωση αυτή, και κουβαλάνε λέει αυτές τις μέρες στην Αθήνα τα λείψανα του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ που θα συνοδεύει, λέει, 45μελής Ρωσική αντιπροσωπεία…
Και επειδή λέει βγαίνουν για πρώτη φορά από την Ρωσία, και επειδή (λέει ο μητροπολίτης στα Σπάτα, κ. Νικόλαος Χατζηνικολάου) απαιτήθηκε γι αυτό ειδική Πατριαρχική ευλογία (τα πιάσαμε τώρα τα λεφτά μας), έτσι ανάλογη λέει, αυτής της εξαιρετικής τιμής, πρέπει να υπάρξει και η ανταπόκριση του κόσμου. Τρέξτε, κόσμε! Για, περάστε! Δώστε, και σώστε!..
Μια (τοπική) «εκκλησία» λοιπόν, που έπεσε σε πλήρη απαξίωση και μόνο για τα πανηγύρια είναι πλέον κατάλληλη, δεν μπορεί παρά να το οργανώσει καλά το ζήτημα…
… Έτσι, θα γίνει λέει επίσημη υποδοχή των Λειψάνων (σαν αρχηγού κράτους;) παρουσία Μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας (θα πήξουμε στο χρυσάφι αυτοκρατορικών δεσποτικών στολών, και στα αδαμαντοστόλιστα καθίκια κεφαλής), εκπροσώπων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, όλων ανεξαιρέτως των Ιερέων της Ανατολικής Αττικής (παπαδο-μάζωμα, σωστό), κλιμακίου Υπουργών της Ελληνικής Κυβερνήσεως (αυτοί και αν δεν το έχουν ανάγκη ένα τέτοιο πανηγύρι, ε;), Πρέσβεων, τοπικών αρχών και πλήθους λέει (το προεξόφλησαν αυτό) πιστών!!!..
----------------------------------------

Χημικοί αεροψεκασμοί για να εξαφανιστεί η ζωή από τον πλανήτη!


Η αλλαγή του κλίματος,η καλπάζουσα αύξηση των καρκίνων,αλλά και τα περίεργα χημικά στα γεωργικά προιόντα,έχουν σχέση με τα "CHEMTRAILS"!!!!


http://olympia.gr/
“CHEMTRAILS:H πρώτη επίσημη επιστημονική επιβεβαίωση για τους χημικούς αεροψεκασμούς.”

Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Σεπτέμβριος 21, 2008

“Αμερικανός Μετεωρολόγος αποκαλύπτει επιτέλους την αλήθεια!!

Μετά από το σύνηθες θερινό “διάλλειμα” στη διενέργεια των χημικών αεροψεκασμών,από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν “δυναμικά”, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο.
Και ενώ χιλιάδες πολίτες παγκοσμίως γίνονται μάρτυρες της κατάστασης σε καθημερινή σχεδόν βάση,κανείς αρμόδιος,ειδικός, επιστήμονας ή πολιτικός, δε γνωρίζει κάτι επί του θέματος…
Οι υποστηρικτές αλλά και μάρτυρες των αεροψεκασμών,έχουν χαρακτηριστεί,γραφικοί,φαντασιόπληκτοι,συνομωσιολόγοι και πολλά άλλα.
Ήρθε όμως η ώρα των αποκαλύψεων και πληροφοριών, οι οποίες δύσκολα θα μπορέσουν να απαξιωθούν.

Ο Kevin Martin, είναι Αμερικανός Μετεωρολόγος ο οποίος υπήρξε αρνητικός στο θέμα των chemtrails και για μεγάλο διάστημα,εξαρτώμενος αλλά και απειλούμενος επαγγελματικά αντιμετώπιζε το θέμα όπως η πλειοψηφία των επιστημόνων: Αρνούταν πεισματικά την ύπαρξη των chemtrails.Τα ακραία όμως καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών καθώς και η αλλαγή στην πορεία της υγείας του,τον έκαναν να αποκαλύψει όσα ξέρει για το θέμα και να δραστηριοποιηθεί δυναμικά,ζητώντας τη βοήθεια όλων μας για να σταματήσει αυτή η- καταστρεπτική για τον πλανήτη και τον άνθρωπο-δραστηριότητα.
Αυτή είναι η αποκάλυψη του Kevin Martin:
Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Με ετικέτα: , , ,

Τα ρασοφόρα χριστιανικά τέρατα,ισοπέδωσαν την Αρχαία Ολυμπία!


http://ermionh.blogspot.com/
Τό τεράστιον καλλιτεχνικόν Μουσείον στην περιοχή της Ιεράς Άλτεως εθραύσθη και εχωνεύθη υπό των Χριστιανών

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ταύτα περίπου εν μικρώ ποσοστώ εφερεν ή Ιερά Άλτις ολίγον πρό του τέρματος του δευτέ­ρου μετά Χριστόν αιώνος. Και ήδη επέρχεται το ερώτημα: τί απέγινε τό τεράστιον αυτό καλλιτεχνικόν Μουσείον;
Πάντες οί ανδριάντες ούτοι αφηρέθησαν υπό των Ρωμαίων, εθραύσθησαν υπό των Χριστιανών, εχωνεύθησαν ύπ' αυτών και των πολυωνύμων εισβαλόντων Βαρβάρων εις τοιούτον βαθμόν ώστε να μη σωθη μηδέ εν, πλην ασήμαντων αριθμητικώς τεμαχίων; Βεβαίως δύναται τις να παραδεχθεί τον ως ανωτέρω παντελή εξαφανισμόν των θησαυρών τούτων της Άλτεως δεν δύναται όμως να αποκλείση και το ότι ως λανθάνουσα τινα τούτων εκεί. μή ανακαλυφθέντα και μετά τάς τόσον λεπτολόγους ανασκαφάς των
Γερμανών αρχαιολόγων. Άλλ' εάν τις άναλογισθεί ότι το έδαφος είναι σεισμόπληκτον, ή Θέσις
της Αλτεως επικλινής, τα ρεύματα των περιβρεχόντων αυτήν ποταμών ασταθή ούτως ώστε η
κοίτη αυτών να παρουσιαζη παραλλαγάς, δύναται
νά ελπίζη ότι άλλοία τις έρευνα και ανασκαφή
των πέριξ θά παρουσιάσει πιθανώς ευαρέστους
εκπλήξεις μή λησμονώμεν δέ ότι κατά τους σκοτεινούς χρόνους του φανατισμού οί εθνικοί κατέχωνον πολλάκις τά αγάλματα, επίσης δέ κατά
τήν μακραίωνα εποχήν της δουλείας οι γεωργοί
ή άλλοι καλλιεργηταί ή υλοτόμοι ανευρίσκοντες
τοιαύτα έργα, ομοίως απέκρυπτον αυτά εις τά
πέριξ πλησίον τοιαύται διηγήσεις τών γερόντων
της παρελθούσης γενεάς δέν σπανίζουσιν εν Ελλάδι, Ιδιαιτέρως εν Πελοπόννησο. Διό δέν αποκλείεται όλως ή ελπίς της ανευρέσεως έργων τινών εκ των ανωτέρω, εάν καταβληθή εν τω μέλλοντι φροντίς προς έρευναν και ανασκαφήν διαφορετικήν από τών ήδη γνωστών και καθιερωμένων μεθόδων.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ «ΔΡΑΝΔΑΚΗ»
α. ς. αρβανιτοπουλος

21 Σεπτεμβρίου 2008

Χρυσόβουλλα,φιρμάνια και ο αχτιναμές!!!

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/
Αγιο Ορος και σουλτανοι

Αυτα που παντοτε γνωριζαμε για τις σχεσεις μεταξυ εκκλησιας και σουλτανων σε επισημα εγγραφα
Συμβολαιογραφικό έγγραφο 2816 (9 Μαίου 2007, τόμος 205/6, σελ. 1,6,7) της συμβολαιογράφου κ. Αικατερίνης Πελέκη - Βουλγαράκη, συζύγου του πρόσφατα παραιτηθέντος υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
Α. ...Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας ανεγνώρισε, ότι το δικαίωμα κυριότητας της Ιεράς Μονής συνεχίσθηκε και διετηρήθη σε ισχύ κατά την διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου στην ιδιοκτησία της, διότι:
α) Η μοναστηριακή Περιουσία κηρύσσεται σεβαστή κατά τον μουσουλμανικό Νόμο και καμμιά συνέπεια δεν μπορεί να έχει σʼ αυτή τυχόν κατάκτησή της από το Μουσουλμανικό Κράτος.
β) οι Μονές του Αγίου Όρους δεν υπήρξαν δορυάλωτες, αλλά συνθηκολόγησαν με τους Σουλτάνους, πριν την κατάκτηση, με αποτέλεσμα την αναγνώριση της ακίνητης ιδιοκτησίας τους από τους Σουλτάνους. Το Άγιο Όρος έλαβε φιρμάνια από τους Σουλτάνους Μεχμέτ τον Α΄ (1413-1421), Μπαγιαζίτ Α΄. (1389-1402), και από τον Μουράτ τον Β΄ το φερμάνι της 9 Απριλίου 1430 (που σώζεται πρωτότυπο) με το οποίο επικύρωσε τα προνόμια και τις ιδιοκτησίες που είχαν παραχωρήσει οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες στο Άγιο Όρος.
γ) το αναπαλλοτρίωτο της Εκκλησιαστικής περιουσίας αναγνώρισε και διασφάλισε και ο Πορθητής με τον Αχτιναμέ του 1453.
Β. ...Εφαρμόζονται στην περιγραφείσα έκταση (λίμνη Βιστωνίδα-Νταλιάνη και παραλίμνιες εκτάσεις)
α) ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1080 του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Νικηφόρου Βοτανειάτη,
β) ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1329 του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ανδρόνικου Παλαιολόγου του Γ΄,
γ) ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1357 του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ιωάννη Παλαιολόγου,
δ) ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1371 του ηγεμόνος Ιωάννη Ούγγλεση, και ότι τα ως άνω χρυσόβουλλα (χρυσόβουλλοι λόγοι) αποτελούν νόμιμο τίτλο κυριότητος, κρατική πράξη του Βυζαντίου παραχώρησης της κυριότητας των ως άνω εκτάσεων στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.
* Πουλημένα τομάρια!
1 σχόλια

Αναζητώντας την καταγωγή του περί Λάμιας μύθου


http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/
Αναζητώντας την καταγωγή του περί Λάμιας μύθου

« Η Λάμια του μύθου , του θρύλου, της παράδοσης»

Αναζητώντας την καταγωγή του περί Λάμιας μύθου, ο οποίος μας έτερπε, αλλά και μας τρόμαζε κατά την παιδική μας ηλικία, αντλήσαμε πληροφορίες από διάφορα συγγράμματα καθώς και την αποτυπωμένη λαϊκή μνήμη - των χιλιετιών που προηγήθηκαν – στο πρόσωπο ηλικιωμένων συμπατριωτών μας της περιοχής Λεπούρων, κάποιοι εκ των οποίων πλέον δε βρίσκονται στη ζωή.
Η έρευνα και η καταγραφή αυτών των στοιχείων ξεκίνησε προ δεκαετίας περίπου και συμπληρώθηκε πρόσφατα για να παρουσιαστεί μέσα από τις σελίδες του εύηχου και πολύηχου «Γοήτρου» της περιοχής Αυλωναρίου, στην οποία διατηρούνται άσβεστες ως τις μέρες μας οι πανάρχαιες δοξασίες της Σίβυλλας Λάμιας που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την περιοχή μας. Η εργασία ετούτη στο πρώτο μέρος περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την μάντισσα Σίβυλλα – Λάμια που αντλήθηκαν από διάφορα συγγράμματα και στο δεύτερο αφηγήσεις κατοίκων της περιοχής μας για τη νεραιδοκόρη – Αμαδρυάδα – Λάμια. Σχετικά, ο αείμνηστος εκπαιδευτικός Ιωάννης Τσαούσης στην «Ευβοϊκή Εγκυκλοπαίδεια» του γράφει: 1.« Η Σίβυλλα ήταν μάντισσα, χρησμοδόχος. Με το όνομα αυτό ονομαζόταν κατά την αρχαιότητα κάθε γυναίκα που είχε το χάρισμα να προλέγει τα μέλλοντα, με την έμπνευση κάποιας θεότητας και ιδιαίτερα του Θεού Απόλλωνα. Χρησμοδοτούσε ευρισκόμενη σε κατάσταση έκστασης με δυσνόητες φράσεις τους προφητικούς χρησμούς της που ερμηνεύονταν από τους ιερείς που την περιστοίχιζαν και καταγράφονταν σε εξάμετρους στίχους. (...) Σίβυλλες στην αρχαιότητα υπήρχαν πολλές. Μόνο κατά τον 4ο αιώνα π.χ. αριθμούνταν δέκα. Πρώτη ήταν η Πυθία η προϊστορική , που προφήτευσε την καταστροφή της Τροίας και σ’ ένα βράχο των Δελφών έψαλλε τους χρησμούς. Δεύτερη ήταν η Λϊβυσα, κόρη του Δία και της Λάμιας και εγγονή του Ποσειδώνα. Άλλες ήταν (...) η Δημώ η Κυμαία ή Δημοφίλη ή Ηροφίλη (κατά τον Βιργίλιο, Δηιφόβη), η Αμάλθεια, κ.α.» 2. «Οι Λάμιες ήταν τερατόμορφες μυθικές γυναίκες, που προσελκύουν τους ανθρώπους και τους δελεάζουν με τα εξαίσια θέλγητρά τους. Είναι οι νεράιδες της νύχτας. Ζούν σε σκοτεινά μέρη, κοντά σε πηγές, σε απόμερες δροσόλουστες ρεματιές και σε δάση με βελανιδές. Είναι ο φόβος και ο τρόμος των παιδιών. Στα παλιά χρόνια πολλοί ξαφνικοί θάνατοι παιδιών αποδίδονταν στη δαιμονική επήρεια της Λάμιας». 3. « Στο λήμμα για τις εκδοχές της ονοματοδοσίας της Ευβοϊκής Κύμης αναφέρονται τα ακόλουθα: «Στα ΝΔ του Αυλωναρίου, προς το μέρος του Γαβαλά, στη θέση Παλιοχώρι (Παλαιοβαρυμπόμπιο), κατοικούσε μέσα σε σκιερό δάσος δρυών – κατά την παράδοση – η αμαζόνα Λάμια. Από την ένωσή της με το θεό Ποσειδώνα γεννήθηκε η ηρωίδα Αμαζόνα Κύμη, από την οποία πήρε τ’ όνομά της η πόλη Κύμη». Για το ίδιο θέμα η επίκουρος καθηγήτρια της λατινικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Αριστέα Σιδέρη – Τόλια στο με τίτλο άρθρο της «Κύμη: Η συμπόρευση Μητρόπολης και Αποικίας στη λατινική γραμματεία», γράφει: « Το 17 π.χ. ορίστηκε κατάλληλο έτος για να εορταστούν οι εκατονταέτηροι αγώνες και ο Οράτιος ανέλαβε να γράψει τον ύμνο γι’ αυτήν την γιορτή για να ψάλει το κράτος της Ρώμης, το Λάτιο, για να τονίσει την έναρξη ενός νέου αιώνα για να επιβεβαιώσει τις παλιές προφητείες και το νέο οιωνό : «Φοίβε και Άρτεμη, χαρίστε μας αυτό που ζητάμε, αυτό που οι προφητείες της Κυμαίας Σίβυλλας όρισαν». Και σ’ αυτή τη μεγάλη στιγμή της Ρώμης η αποικιακή Κύμη με τη σεμνή ιέρεια τίμησε τη μητροπολιτική Κύμη, χαρίζοντά της αιώνια διατήρηση του ονόματός της. (...)
0 σχόλια

Όργιο τουρκικής προπαγάνδας για κακομεταχείριση λαθρομεταναστών από τις ελληνικές αρχές.Τα ίδια λέει και ο Σύριζα!!!!

Τώρα τι να υποθέσουμε,ότι ο Σύριζα είναι κόμμα της Τουρκίας ή ότι είναι φερέφωνο των Τούρκων στην Ελλάδα;

http://strategy-geopolitics.blogspot.com/

Όργιο τουρκικής προπαγάνδας για κακομεταχείριση λαθρομεταναστών από τις ελληνικές αρχές

Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις για μπαράζ καταγγελιών από τα τουρκικά ΜΜΕ για "κακομεταχείριση λαθρομεταναστών από τις ελληνικές αρχές" μετά τη δημόσια αποκάλυψη ότι σκάφη της Τουρκικής Ακτοφυλακής (Sahil Güvenliği) προωθούν κατά συρροή λαθρομετανάστες στον ελληνικό χώρο. Συγκεκριμένα, η γνωστή τουρκική ιστοσελίδα αμυντικών θεμάτων "trsavunma.com" αναδημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα την "είδηση" ότι στελέχη του Λιμενικού Σώματος τρύπησαν τη φουσκωτή βάρκα λαθρομεταναστών, οι οποίοι ...σώθηκαν στη συνέχεια από την Τουρκική Ακτοφυλακή. Σήμερα αναδημοσίευσε νέο περιστατικό, όπου 36 λαθρομετανάστες που επιχείρησαν να φτάσουν στη Λέσβο, συνελήφθησαν από άνδρες του ΛΣ, οι οποίοι τους αφαίρεσαν τη μηχανή του σκάφους και τους οδήγησαν πίσω στα τουρκικά χωρικά ύδατα, όπου και πάλι ...σώθηκαν χάρη στη σωτήρια παρέμβαση της Τουρκικής Ακτοφυλακής. Αξίζει να αναφερθεί ότι αν και η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι αμιγώς στη τουρκική γλώσσα, τα παραπάνω δημοσιεύονται μεταφρασμένα και στην αγγλική γλώσσα, άλλη μια απόδειξη της καλοστημένης προπαγάνδας της Άγκυρας ώστε να πληγεί το κύρος της Ελλάδας.

Σχετικό δημοσίευμα: Λαθρομετανάστευση και εθνική ασφάλεια

Ελληνιστικός Ναός στην Αρμενία.
Όχι αυτός ο Ναός δεν είναι στην Ελλάδα!
Είναι ο Ναός του Ήλιου,στο Γκαρνί της Αρμενίας!!!!Ναός που κατασκευάστηκε με εντολή του αυτοκράτορα της Ρώμης Νέρωνα,στα απώτατα σύνορα της Ρωμαικής αυτοκρατορίας!!!!!Η Αρμενία,με 6000 χριστιανικές εκκλησίες περίπου,η πρώτη χώρα που έγινε επίσημα χριστιανική(το 301 μ.χ. με περίεργες παραισθήσεις ο βασιλιάς της Αρμενίας,υποχρέωσε όλους τους Αρμένιους να γίνουν χριστιανοί!),αποφάσισε πριν χρόνια να αναστηλώσει τον Ναό,μιας και είναι ο μοναδικός Ελληνιστικός σε όλη τη χώρα!!!!
Ενώ οι δικοί μας άρχοντες,εδώ,τόσα χρόνια δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν πρέπει να αναστηλώσουν κάποιον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΟ!!!!Μάλλον επειδή είναι γεμάτη η Ελλάδα από τους Ναούς των Ελλήνων!!!!Ενώ όπου υπάρχει κάποια χριστιανική εκκλησία και θέλει επισκευή,τρέχουν να κόψουν τεράστια κονδύλια(όχι από δικά τους χρήματα βέβαια,αλλά από των ιθαγενών),για να τα δώσουν στους ρασοφόρους για τις δήθεν επισκευές!!!!!Είκοσι χρόνια τώρα έχουν σκεπάσει τον Επικούρειο Απόλλωνα και δήθεν του κάνουν επισκευή και...αναστήλωση,ενώ στην ουσία μάλλον τον καταστρέφουν,επειδή είναι ο μοναδικός ΝΑΟΣ στη γη που κινείται και ακολουθεί τον...Σείριο!!!!!