08 Μαΐου 2011

Πουλημένοι-πουλημένοι μνήμα σας προσμένει,κάσα καρφωμένη...

Έλληνες μάχιμοι και ζωντανοί


Αν και το βίντεο σε γενικές γραμμές είναι καλό, ξαναζωντάνεψε το “ορθοδοξία ή θάνατος”, που φώναζαν οι χριστιανοί των πρώτων χρόνων του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους στους Έλληνες που δεν ήθελαν να γίνουν χριστιανοί. Τότε που η Ελλάδα βάφτηκε στο αίμα της Ιουδαϊκής αίρεσης...
Εμείς αντί του “ορθοδοξία ή θάνατος” προτιμάμε να είμαστε Έλληνες μάχιμοι και ζωντανοί όσο και αυτό να  μη βολεύει κάποιους....