07 Σεπτεμβρίου 2013

N.E.S.A.R.A. (National Economic Stabilization And Reformation Act)


untitled(5).jpg


ΛΕΙΠΟΥΝ 9...τρις ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Federal Reserve...!ΤΑ ΛΥΚΟΡΝΙΑ ΣΤΡΙΜΩΧΤΗΚΑΝ!!!

Εδώ περισσότερα για το NESARA Law: http://galacticroundtable.net/untitled-17/

Οπως και η σχέση το 9/11 με το NESARA: http://galacticroundtable.net/911-nesara-connection/
viewer.png

  viewer (1).png


 • N.E.S.A.R.A

  Recent Posts

 • Stephen Bassett ~ Paradigm Research Group ~ The Citizen Hearing on Disclosure
  WHAT IS N.E.S.A.R.A.?
  History Behind the National Economic Security And Reformation Act (NESARA)

  N.E.S.A.R.A. Law Signed but not Enacted We Will Do It Together and We Will Do It With Love FROM THE WHITE HOUSE Statement by the President on the Settlement in the Black Farmers Lawsuit against USDA “My Administration is dedicated to ensuring that federal agencies treat all our citizens fairly, and the settlement in the Pigford case reflects that commitment. I applaud Secretary Vilsack for his efforts to modernize operations at the USDA, as well as the work of the Justice Department in bringing these long-ignored claims of African American farmers to a rightful conclusion. I look forward to a swift resolution to this issue, so that the families affected can move on with their lives.”

  NESARAs reformations are the main tools for implementing important U.S. Supreme Court rulings made in January 1993 on several cases filed by farmers living in U.S. Midwest and Mountain states areas against banks, specific government officials, certain judges, and others. Certain US Generals and Admirals were supportive of, and one General was co-plaintiff in, the Farmers Cases that went to the US Supreme Court. You may recall in the 1970s and 1980s there were news reports and documentaries about thousands of family farmers losing their farms to foreclosure. Willie Nelson has been doing Farm Aid concerts for years to help these farmers.
  In the 1980s some of the farmers investigated why there were so many bank foreclosures on their farms and discovered certain banks were fraudulently foreclosing on their farms. When these farmers turned to government officials for assistance and filed lawsuits against these banks, they learned certain government officials and judges were working in collusion with the banks. The farmers also learned that certain aspects of the current Federal Reserve banking system were unconstitutional and pursued their lawsuits through the Federal District Court in Denver and other locations. Some of the farmers involved in the lawsuits were harassed by the IRS and in turn investigated the IRS involvement with the bankers.
  After years of lawsuits, several of the farmers lawsuits reached the U.S. Supreme Court including Baskerville and Foster v. Credit Bank of Wichita, Federal Land Bank, and First Interstate Bank of Fort Collins from the Denver Federal District Court. For simplicity, I call these cases at the US Supreme Court the “Farmers Cases”. In early 1993, the nine U.S. Supreme Court judges ruled seven to two in favor of the farmers on all major issues including that the Federal Reserve Banking system was unconstitutional, that the US has been operating outside the Constitution since March 1933, that major reformations of government and our banking system are required, and that financial redress and remedies must be provided for financial losses due to bank fraud suffered by generations of Americans.
  The farmers involved certain very powerful US military Generals and Admirals in their cases. These Generals and Admirals made it clear to the US Supreme Court judges that they knew the farmers cases were righteous and watched in the courtroom as the US Supreme Court Judges heard the cases. The presence of the Generals and Admirals is why the majority of the judges felt they had to rule properly and in favor of the farmers. Because of the extraordinary nature of the necessary reformations, the Court sealed all court records and put all people directly involved under Non Disclosure agreements (gag orders) until the reformations are publicly and officially announced.
  The Court had a duty to design and implement reformations to correct the injustices; therefore, the Court recruited experts in Constitutional Law, banking, economics, and monetary systems to work in task force groups to develop the needed reformations. During the two years these expert groups developed the reformations, irrefutable proof was provided to the US Supreme Court Judges that the 16th Amendment to the Constitution, the income tax amendment, had not been properly ratified. The Judges had no choice but to include abolishing income taxes in the reformations development process. It was also found that there had been a definite pattern of federal administrations and Congress ignoring the Constitution in laws passed since 1933.
  FDR took the US out of Constitutional Law when he declared a national banking emergency and amended the Trading with the Enemy Act in March 1933. Constitutional Law experts working on government reformations determined that to end the pattern of blatant disregard for the Constitution, it would be necessary to require the sitting US administration and US Congress to resign when Constitutional Law is restored. Following completion of the development of the reformations, the Court appointed certain experts and others to a “committee” which has authority to manage the process of announcing and implementing the reformations. Once the reformations were developed, the Court made half-hearted efforts to implement the reformations through an “Accords” agreement process with the Clinton administration. During that time, very little progress was made to implement the reformations. However quantities of the new U.S. Treasury currency backed by gold were printed and shipped to certain banks in the US where the currency has sat in bank vaults for years awaiting the announcement of the reformations. When NESARA is announced, many more shipments of the new Treasury currency will be shipped to all banks in the U.S. under guard by U.S. military units.
  During the years of the Accords process, the Court approved a “claims against the government process” (also known as Farm Claims or Bank Claims) which was meant to provide specific financial redress to Americans, however, various groups and individuals interfered with the claims process. Finally in 1998, the powerful US military Generals and Admirals consulted with constitutional law experts regarding the lack of progress in getting the much-needed reformations implemented. The Generals, Admirals, and constitutional law experts all knew the U.S. Supreme Court Judges were purposely stalling the reformations process. It was decided that the only other way to accomplish the crucial reformations was to compile all the needed reformations into a law and have the law passed by Congress.
  The National Economic Security And Reformation Act (NESARA) containing required reformations was submitted to Congress in 1999 where it sat with little action for almost a year. Late one evening in March 2000, a written quorum call was hand-delivered by Delta Force and Navy SEALs to only members of the U.S. Senate and the U.S. House who were sponsors and co-sponsors of NESARA. The members were immediately accompanied by the Delta Force and Navy SEALs to their respective voting chambers where they passed the National Economic Security And Reformation Act.
  The National Economic Security And Reformation Act provides the following, some of which will take place immediately after the official announcement of NESARA which is to be televised live from Washington, DC:
  1. Restores Constitutional Law in the USA.
  2. Requires the current US administration to resign their positions to allow a fresh start at the national level and installs Constitutionally acceptable NESARA President and Vice President Designates until new elections can take place within six months. All Criminals in Government, the Cabinet and Appointees by the President, and all members of Congress must resign within 72 hours of NESARAs announcement.
  3. NESARA US President Designate declares “peace” because NESARA abolishes unconstitutional states of emergency.
  4. As partial remedy for 100 years of government and banking fraud, credit card balances are zeroed out and bank debt relief is given to Americans for bank loans including mortgages, car loans, education loans, business loans, and other bank debt. Banks will be paid $9000 per each credit card account with a balance; these funds were raised in special revenue generating activities in Europe. NESARA requires other bank debts be made self-liquidating loans and US banks are instructed to use new high revenue generating processes to pay off Americans bank loans.
  5. Initiates the U.S. Treasury Bank System with new U.S. Treasury currency backed by precious metals. The Federal Reserve is abolished and Federal Reserve facilities and most personnel are absorbed into the Treasury Bank System. We will be exchanging our Federal Reserve notes, which are not backed by gold, for the US Treasury currency which is backed by gold. Many bank personnel have already been trained on NESARA and the new currency is already in some banks vaults.
  6. Abolishes Income Taxes in US and creates a national sales tax on new, non-essential items as revenue for government. Essential items such as food and medicine, and used items are exempt from the sales tax.
  The NESARA law requires that a minimum of one time each year, there must be an effort made to announce NESARA. Three current US Supreme Court judges control the committee in charge of NESARAs announcement. The Judges have used their overall authority to secretly sabotage NESARAs announcement; thus each year NESARA has been blocked from being announced. Due to the gag order on NESARA, it is difficult for true NESARA supporters to learn exactly what has happened to stop NESARA from being announced. In many ways, our country is facing the worst crisis of its history: More Americans are unemployed, drowning in debt, and living in poverty than anytime since World War II Our government irresponsibly races to assume more debt on top of highest historical debts. Our military lose their lives in battles for greedy corporations gains. Our elections revolve around lies, bribery, and betrayals. We do not hear “truth” in our media; the media is controlled by opponents of Americans and Americas Constitutional Law.
  NESARA By Mark Huber:
  http://grt-intel.com/m-n_topics/nesara_announcement.htm
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  PEACE and PROSPERITY The US & CANADA are about to share the benefits of the most humanitarian and revolutionary event the world has ever seen. NESARA brings PEACE, WORLDWIDE PROSPERITY and INTERNATIONAL ECONOMIC BENEFITS. As the USA is the bastion of FREEDOM in this world, NESARA has to be implemented there along with Canada, UK & Australia. Other countries will follow in a sequential order. In October 2000, after being passed by Congress, President Bill Clinton signed the National Economic and Security and Reformation Act (NESARA): 160 nations, including CANADA, have agreed by treaty at the World Court (International Court of Justice in the Hague) to support these improvements.
  This is the beginning of what has been termed the Golden Age, prophesied since biblical times. Behind the scenes right now it is hectic ….. and the Illuminati frantic. Alan Greenspan’s 1966 article explained the benefits of a gold-backed currency and this will be welcomed in international financial markets, as business worldwide will receive a tremendous boost from NESARA.. Some experts will lecture for about 36 hours on TV explaining NESARA, in detail, once the initial public announcement has been made. Don’t miss it! Until its official announcement, all government, banking, military, intelligence, Congressional, business, and other personnel and officials who have had to be informed about NESARA due to their professional duties, have been sworn to secrecy and would be charged with treason if they even admit that it exists, on account of sensitive information that could result in the crashing of the stock and commodity markets, and causing massive economic problems worldwide.
  The Corporate USA is Bankrupt, now. The Republic–We The People–is safe inside NESARA Law. So don’t be concerned about the Criminal Bankers as their bankrupcy will NOT affect NESARA funds or accessing funds after Announcement. The announcement has been delayed by the wiles of the international bankers, who would lose control over the nations of this world when it is introduced, but we are now at the point of its implementation worldwide. To give you an idea of what is at stake here, here are just some of the NESARA improvements:-
  All banks become TREASURY banks and new currency, backed by precious metals, is issued on a one for one basis.
  American and Canadian BANK DEBTS: your home mortgage, bank car loan, college education and other loans are forgiven if you are an American or Canadian citizen, as part of the compensation program for bank fraud.
  CREDIT CARD balances (again, on American & Canadian banks – and many major department stores or merchants as well) – are zeroed-out immediately, for both American and Canadian citizens and Landed Immigrants.
  CCRA is DISBANDED and all INCOME TAX – both personal and business – (which never did go to any government in Canada or the States) – is abolished; and compensation for this fraud also paid out. Likewise, the US Federal Reserve & their collection agent: IRS will be disestablished and replaced by US Treasury Banks…after a bank holiday…removes the criminals and any criminal hardware or software…and reopens as US Treasury Banks…perhaps under the same name as before…but with ‘new’ management.
  GenSalesTax is replaced with a straight sales tax, on new, non-essential goods and services
  NESARA Law is the Law of the Land, with sovereign citizenship, restoration of the Constitution; all statutory laws are cancelled; all cases on the books are stopped, judges, attorneys and law enforcement officers must receive 30 days of re-training in Constitutional and Common Law before any more cases are adjudicated.
  A near total amnesty will be granted to most ones now in jails and prisons and President Obama has ordered a case by case review of all ones incarcerated under statute laws. Most will be released and reparations for unlawful detainment is being considered for those cases that would not have been criminal under Constitutional or Common Law.
  Most of the GOVERNMENT RESIGNS – many members, past and present, charged with Treason; temporary Prime Minister installed…in Canada; followed by elections with constitutionally acceptable candidates. In the USA, President Obama and NON-Criminals elected after 10/1/08 may remain as part of the transition gov’t since the US was placed Inside NESARA Law on that date by Lady Master Nada and the King of Swords, by the authority granted by the International Court of Justice (World court) in March of 1999.
  Lady Master Nada was appointed by the World Court as International Special Prosecutor with power to dissolve courts and arrest any International Criminals wherever they may be located on the planet. At least 100,000 Cases have been considered by 56 Grand Juries over the last 4 years, by Patrick Fitzgerald, in the US. Their Sealed Indictments are ready to be unsealed and made public. These ones will go…or have already been taken to the World Court in the Hague…for War Crimes Trials & sentencing. Another condition for Announcement is the disclosure of the Galactic Presence and their Involvement in planetary affairs. It is not yet known whether this will be Full Disclosure or progressive disclosures over some weeks.
  All Canadian & US military overseas are brought back home as Peace is declared. All NON-Criminal residents of US, UK, Canada & Australia will receive $10 Million within 72 hours of NESARA’s Announcement. If you plan on being away from your residence for an extended period, it is advisable to put in a temporary change of address notice to your local postmaster.
  What is NESARA?
  There were 14+ Congressmen (you would recognize their names), who worked on the original provisions. Mr. GS was NOT the author. He did write his dissertation on the subject of Gold, in 1966, I believe, and many thought that he might be a White Knight. That is not correct. He was arrested. A clone was put into place and then that–I hear–became a ‘film star’ after his last arrest. His wife is Andrea Mitchell. Congressional committees, under 5 Associate Supreme Court Justices, were given the task in 1993 of drafting corrections required by the Supreme Court findings related to the Farm Claims which through discovery proceedings revealed theft of their lands through collusion between the bankers, government, the courts and law enforcement, and also that the Fed Res/IRS were frauds and all of these findings required correction at the point of inception.
  $40 Trillion was deposited in a bank in Chicago by the head of the Saudi Arabian Government before the King died, after Mother Sekhmet spoke to him; showed him his life and record and what he needed to do before he died to make amends. Without those funds the Farms Claims process would have halted. That became the basis for NESARA. Willie Nelson has been a staunch supporter of the Farm Claims since it’s inception. They will be the first to receive funds. Because such a correction involved so many areas and the Cabal had agents within the various committees and as trustees in all the World Trust derivative trusts, (33 as I recall)
  Bush Sr. and his associates managed to push through a series of requirements. This is a long drawn out process since the Supreme Court findings in 1993 generated ‘accords’ which were voluntary. That didn’t work. Modifications had to be made and the final series of documents and drafts went to the World Court in March 1999 where leaders from 180 countries met and St Germain, Lady Master Nada, the King of Swords, Mother Sekhmet and Alcyone were present as well. Because the voluntary hadn’t worked the new provisions were proposed and KOS/St. Germain/Nada were given special international authority to do whatever was necessary to get NESARA enacted. This resulted in the passage by our Congress of the NESARA Law in Oct 2000 when it was signed into Law by Bill Clinton. It contained one provision that requires it to be announced before its provisions can be enacted.
  Many White Knights have been killed trying to prepare the way for this to happen, and they have been successful in removing the mostly unknown reptilian controllers that invaded this planet some 65 Million years ago and slowly taken control. They inserted their minions into every organization (Committee of 300) and setup networks which control everything in every government throughout the planet. Over 100 Million of these have been removed over the last 9 years and also, during recent months, the whole Committee of 300 and many of their minions have also been removed and replaced with holograms. Patrick Fitzgerald has 100,000 indictments naming all the ones who planned, ordered and covered up 911 Conspiracy to take over the world. He is also the designated–special prosecutor–assistant of Lady Master Nada who the World Court appointed as International Special Prosecutor. She is also President of the Solar Tribunal on Saturn, and is the one who will Announce NESARA to the World…after the arrests of the indicted ones are made.
  It does not matter whether or not anyone believes any of this or not. It will still happen as it has been so decreed by the Spiritual Hierarchy and this plan for the Earth’s Ascension has been planned for over 2000 years. The Earth and all life on it will Ascend. Nothing can stop this from happening. It has reached a critical mass and over 85% of the lightworkers are now awake and aware of the Divine Plan for planet Earth. The King of Swords has the NESARA Law documents in safekeeping and will bring them forward…along with the other principals involved at the time of the Announcement. Bill Clinton, who signed it into law, will be there and Lady Master Nada and Obama. Actually there will be a panel of 19 that will be briefing the public for 36 hours as soon as the arrests have been made.
  No one in the general public has seen the full document that was signed. We have been told the basic provisions, only. All the congressional and legal proceedings were taken from the official records; the case numbers and titles changed and these original documents have been placed in a secret location until it is safe to bring them forward. No search will produce any of these documents. The only things on the Internet are disinformation inserted by Bush Sr. (except for the outline of key provisions published on NESARA.US). We have been given some updates on a few changes that we posted on GRT sites. The key provisions have not changed only some details on gifting provisions. Those were changed to simplify how individuals will receive funds. Everyone on the Planet will (within 10-15 months, post Announcement), receive an account worth $10 million. That fact and the details will be announced by Lady Master Nada. Deliveries will be accomplished within 72 hours of NESARA’s announcement for all non-criminals, in the US, UK, Canada and Australia. The other country payments will follow in succession. We do not have the schedule for those countries yet.
  Within 30 days of NESARA’s Announcement we will have a re-indexing of all items, on a 1:10 basis. That will take most of the inflation out of the world economies which will all be based on gold, silver, platinum and other precious metals. Gold will then be set at $50/oz; Silver at $10/oz and Platinum at $100/oz. All current Federal Reserve notes will be exchanged $1:$1 with US Treasury Notes for all within this country. All printing plates for Federal Reserve Notes will be removed from their current locations and destroyed. (May 16, 2009.) KOS has the defacto authority, granted by the International Court of Justice at the Hague in 1999, to get NESARA Announced and the power to use his Martial Law authority “as needed.” (Oct. 16, 2008.) Lady Master Nada previously appointed by the ICJ/World Court as International Special Prosecutor with authority to take whatever actions are required, including dissolving our Supreme Court and unsealing all 10,000 indictments and ordering arrests–is thereby the top Officer of the World Court and can override any order of that or any other court. As President of the Solar Tribunal and as NESARA’s “Postal Lady”, she is the ONLY one who can order NESARA’s Announcement and authorize deliveries of funds. (July 11, 2008.)
  We are at this moment actually under the joint jurisdiction of the International Court of Justice/World Court and the President of the Solar Tribunal {Lady Master Nada} who has been appointed by the ICJ as Special Prosecutor with power to arrest the indicted ones; dissolve our corrupt judiciary and Announce NESARA. Agents from Interpol and ICJ are present in D.C. Along with the 82nd Airborne and others. We have been well advised that galactic ships are over every major city and will decloak when the signal is given. (May 27, 2008.) NO one gets any money until Lady Master Nada makes her Announcement on TV, at which time she will tell us the date of release that will be within 72 hours of her announcement. She is Special Prosecutor authorized by the Solar Tribunal, of which she is President, and the ICJ. She is expected to dissolve our Supreme Court; appoint Patrick Fitz as Acting AG and then authorize the arrests/removals of all cited ones. (May 27, 2008.) The legal means to take us through this denouement was set in place in 1999 by the ICJ at which time St Germain and the King of Swords/head of the worldwide militia of 4,000,000 men + 40,000 Galactic-humans, were given the power to prosecute and take such actions as are required to remove the corrupt ones and to insure that the whole planet is prepared for upshift into the 5th Dimension, in the short time left in this cycle. (June 15, 2008.)
  ALL governments will become compliant or will be changed. The universal Law of the One is not political or religious but it recognizes that all life comes from the Source of All That IS and has an equal or equivalent divine plan. We all are equal parts of that plan. No country and no being will be forgotten or shorted in all the coming moments. Everyone on this planet has ascended at least 3 times to qualify to be here. This is true in your country as well and many in your country are prepared to come forward when it is safe to do so. Michelle Eloff and others are fully aware of what is needed there and will be bringing that information to those who have already qualified themselves to offer their services in reorganizations and assistance in getting the benefits out into your whole country’s citizens. NESARA (and the worldwide expansion of those principles and programs to at least 190 countries), is assured to be implemented over a 10-15 month period following Announcement here (U.S.). Mark and Beth, August 21, 2009 www.GalacticRoundTable.com

  NESARA Law was authored by around 20 Members of Congress including: Harry Reid, Nancy Pelosi, Barney Frank, Dennis Kucinich, Ron Paul, Maxine Waters, Charlie Rangel and Bernie Sanders. I begin Nancy’s research I want to make an aside. Nancy is a big fan of the Dove. If you know who that is I will simply say I do not advocate for her or the work she did. She was involved in dark dealings as has been shared by Mother Sekhmet, although now she has passed on. May she be at Peace. This information is very well documented and I feel it is of utmost importance.
   HISTORY OF NESARAThe National Economic Security & Reformation ActCompiled by Nancy Detweiler, M.Ed., M.Div., Aug. 17, 2011http://pathwaytoascension.wordpress.com/2011/08/17/history-of-nesara/

  1892 – Bankers adopted their Bankers’ Manifesto of 1892 in which it was declared:  “We [the bankers] must proceed with caution and guard every move made, for the lower order of people are already showing signs of restless commotion. Prudence will therefore show a policy of apparently yielding to the popular will until our plans are so far consummated that we can declare our designs without fear of any organized resistance. The Farmers Alliance and Knights of Labor organizations in the United States should be carefully watched by our trusted men, and we must take immediate steps to control these organizations in our interest or disrupt them….The courts must be called to our aid, debts must be collected, bonds and mortgages foreclosed as rapidly as possible. When through the process of the law, the common people have lost their homes, they will be more tractable and easily governed through the influence of the strong arm of the government applied to a central power of imperial wealth under the control of the leading financiers. People without homes will not quarrel with their leaders.”

  1907-1917 – In order to warn Americans, the1892 Bankers’ Manifesto was revealed by US Congressman Charles A. Lindbergh, Sr. from Minnesota before the US Congress sometime during his term of office between the years of 1907 and 1917.

  1910 – John E. DiNardo, professor of public policy and economics at the University of Michigan, writes in his article “The Federal Reserve Act”:  “On the night of November 22, 1910, a small group of surrogates of the most powerful bankers of the World met … under the veil of utmost secrecy.Over the next few weeks these men would perpetrate, under the orders of their masters, … perhaps the most colossal and devastating fraud ever inflicted upon the American People.This ultra-secret fraud is known as the Federal Reserve Act of 1913….  The Federal Reserve Act of 1913 concocted legislation, to be foisted upon the People’s Congress of the United States, that empowered and commissioned this secret cabal of World-dominant bankers to PRINT UNITED STATES CURRENCY, a usurpation of our Constitution’s explicit edict empowering ONLY THE UNITED STATES GOVERNMENT to print and coin currency. This world banking empire used their stolen power to print, out of thin air, paper currency which, in no way represents the gold and silver reserves that authentic currency is supposed to represent.”

  1913 – The Federal Reserve Act of 1913  Complete text of Act may seen at:  http://www.llsdc.org/attachments/files/105/FRA-LH-PL63-43.pdf1933 –

  1934 – Prior to 1933, Federal Reserve Notes were backed by gold. This changed with the new law:  Congressional Record, March 9, 1933 on HR 1491 p. 83. “Under the new law the money is issued to the banks in return for government obligations, bills of exchange, drafts, notes, trade acceptances, and bankers acceptances. The money will be worth 100 cents on the dollar, because it is backed by the credit of the nation. It will represent a mortgage on all the homes, and other property of all the people of the nation.”The Bankers’ Manifesto ties in with the U.S. Senate Document No. 43, 73rd Congress, 1st Session (1934), which states: “The ultimate ownership of all property is in the State; individual so-called ‘ownership’ is only by virtue of Government, i.e., law, amounting to mere ‘user’ and use must be in acceptance with law and subordinate to the necessities of the State.”

  1970s – The Federal Land Bank illegally foreclosed on farmers mortgages all throughout the Midwest. In each of these cases the farmers were defrauded by the banks with the approval of the Federal Reserve System. These court cases would eventually become known as the Farmer Claims Program.

  1978 – An elderly ranch farmer in Colorado purchased a farm with loan from the Federal Land Bank.  After he died the property was passed on to his son Roy Schwasinger, Jr., who was a retired military general. Soon after a Federal Land Bank officer and Federal Marshall appeared on his property and informed him the bank was foreclosing on his farm, ordering him to vacate within 30 days. Without his knowledge, his deceased father had signed a stipulation which reverted the property back to the Federal Land Bank in the event of the borrower’s death.Outraged, Roy E. Schwasinger, Jr. filed a class action lawsuit in the Denver Federal Court system. The suit was dismissed on the basis of incorrect filing. This prompted Roy Schwasinger’s investigation into the inner workings of the banking system.

  1982 – Roy Schwasinger was given a contract by the US senate and later Supreme Court to investigate banking fraud. But because he was under a strict non-disclosure order he was not allowed to tell the media what he discovered. In the late 80s he began sharing his knowledge with others including high ranking military personnel who helped him bring about a class action lawsuit against the federal government.The first series of these lawsuits began in the mid 1980’s when William and Shirley Baskerville of Fort Collins, Colorado were involved in a bankruptcy case with First Interstate Bank of Fort Collins; who was trying to foreclose on their farm. At a restaurant their lawyer informed them that he would no longer be able to help them and walked-off. Overhearing the conversation Roy Schwasinger offered his advice on how to appeal the case in bankruptcy court. So in 1987 they filed an appeal (Case No. 87-C-716) with the United States District Court in Colorado.

  1988 – On November 3, 1988, the Denver Federal Court system ruled that indeed the banks had defrauded the Baskervilles and proceeded to reverse its bankruptcy decision. But when the foreclosed property was not returned they filed a new lawsuit. Eventually, 23 other farmers, ranchers, and Indians swindled by the banks in the same manner would join in the case.In these cases, the banks were foreclosing on the properties using fraudulent methods such as charging exorbitant interest, illegal foreclosure, or by not crediting mortgage payments to their account as they should have but instead would steal the mortgage payments for themselves triggering foreclosure on the property. After running out of money they continued their fight without the help of lawyers. With some assistance by the Farmers Union a new lawsuit was filed against the Federal Land Bank and the Farmers Credit System.  Case No. 92-C-1781The District Court ruled in their favor and ordered the banks to return the stolen properties with help from either Federal Marshals or the National Guard. But when no payments were made, the farmers declared involuntary Chapter Seven Bankruptcy against the Federal Land Bank and the Farmers Credit System. The banks appealed their case insisting they were not a business but a federal agency therefore they were not liable to pay the damages.So the farmer’s legal team adopted a new strategy. According to the Federal Land Bank’s 1933 charter they are not allowed to make loans directly to applicants, but instead could only back loans as a guarantor in case of default. Because the Federal Land Bank had violated this rule the farmer’s legal team was able to successfully sue the bank for damages.Word of the lawsuit began to spread; the legal team would teach others how to fight foreclosure and to help them file lawsuits as well (Case No. 93-1308-M). Celebrities such as Willie Nelson joined in the cause and helped raise money during his “Farm Aid” concerts.The Baskerville case had now become the Farmer Claims Class Action Lawsuit. Worried about the legal ramifications the government retaliated against the farmers by hitting them with either outrageous IRS fees, or by imprisoning the legal team under frivolous nonrelated charges. When the farmers realized they were being unfairly targeted, they had military generals such as General Roy Schwasinger sit in the courtroom to make sure the bribed judges would vote according to constitutional law.The farmers now with a large team of knowledgeable people of the law behind them filed a new case to claim additional damages from the fraudulent loaning activities of the Farmers Credit System.The government tried to settle but they had already lost many cases and were now loosing the appeals as well. More and more evidence was collected. According to the National Banking Act all banks are required to register their charters with the Federal and State Bureau of Records, but none of the banks complied, allowing the legal team to sue the Farmers Credit System. Not only was Farmers Credit System not chartered to do business with the American Banking Association, but so were other quasi government organizations such as the Federal Housing Administration, The Department of Housing and Urban Development, and even the Federal Reserve Bank.The Farmers Claims lawsuit was thrown out of court at each level with the records purposely destroyed.  An example of these court cases may be viewed at:  http://openjurist.org/25/f3d/1055/baskerville-jb-v-federal-land-ban…1990s –

  In the early 1990’s Roy Schwasinger brought the case before the United States Supreme Court. Some of the content of this case is sealed from public eyes but most of it can be viewed today.The U.S. Supreme Court Justices ruled that the Farmers Union claims were indeed valid, therefore, all property foreclosed by the Farmers Credit System was illegal and all those who were foreclosed on would have to receive damages. In addition, they ruled that the U.S. federal government and banks had defrauded the farmers, and all U.S. citizens, out of vast sums of money and property.Furthermore, the court ruled the shocking truth that the IRS was a Puerto Rican Trust.  Read more at:  http://www.supremelaw.org/sls/31answers.htmIn addition the court ruled that the Federal Reserve was unlawful:  http://www.save-a-patriot.org/files/view/frcourt.htmlhttp://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10489http://www.apfn.net/doc-100_bankruptcy27.htmThat the income tax amendment was only ratified by four states and therefore was not a legal amendment, that the IRS code was not enacted into “Positive Law” within the Code of Federal Regulations.  Positive Law = Laws that have been enacted by a properly instituted and recognized branch of the government.http://www.givemeliberty.org/features/taxes/notratified.htmThat the U.S. government illegally foreclosed on farmer’s homes with help from federal agencies.  Irrefutable proof was presented by a retired CIA agent. He provided testimony and records of the banks illegal activities as further evidence that the Farmers’ Union claims were indeed legitimate. The implications of such a decision were profound. All gold, silver, and property titles, taken by the Federal Reserve and IRS must be returned to the people.The legal team sought assistance from a small group of benevolent visionaries, consisting of politicians, military generals, and business people who have been secretly working to restore the constitution since the mid 1950’s. Somehow within their ranks, a four star U.S. army general received “title” and “receiver” of the original 1933 United States Bankruptcy.When the case was brought before the U.S. Supreme Court, they ruled in his favor, giving the Army General title over the United States, Inc. Legal action was then passed on to the Senate Finance Committee and Senator Sam Nunn, who was working with Roy Schwasinger.

  1991 – With the help of covert congressional and political pressure, President George H.W. Bush issued an Executive Order on Oct. 23, 1991, which provided a provision allowing anyone who has a claim against the federal government to receive payment as long as it’s within the rules of the original format of the case.  You may read Executive Order No. 12778 at the URL below.Executive Order No. 12778 Principles of Ethical Conduct for Government Officers and Employees; October 23, 1991http://www.doh.state.fl.us/ig/ADR/Federal_Laws/FederalExecutiveOrde…According to the Federal Reserve Act of 1913, all present and succeeding debts against the U.S. Treasury must be assumed by the Federal Reserve. Thus the famer’s claims legal team was able to use that executive order to not only force the Federal Reserve to pay out damages in a gold backed currency but also allow them to receive legal ownership over the bankruptcy of United States, Inc.To collect damages the farmers legal team used an obscure attachment to the 14th amendment which most people are not aware of. After the civil war the government allowed citizens to claim a payment on anyone who suffered damages as a result of the Federal Government failing to protect its citizens from harm or damages by a foreign government. President Grant had this attachment sealed from public eyes but somehow, someone on the farmer’s legal team got a hold of it.If you read that carefully, it specifies damages by a foreign government. That foreign government is the corporate federal government which has been masquerading to the public as the constitutional government.  See http://www.freerepublic.com/focus/f-news/813840/posts for explanations.Remember this goes back to the Organic Act of 1871 and the Trading with the Enemies Act of 1933, which defined all citizens as enemy combatants under the federal system known as the United States. The Justices and farmer’s legal team recognized how evil and corrupt our federal government had become and to counteract this they added some provisions in the settlement to bring the government back under control.a. First they would have to be paid using a lawful currency, backed by gold and silver as the constitution dictates. This would eliminate inflation and gyrating economic cycles created by the Federal Reserve System.  See Article 1, Section 10 of the US Constitution.b. Second they would be required to go back to common law instead of admiralty law under the gold fringe flags. Under common law if there is no damage or harm done then there is no violation of the law. This would eliminate millions of laws which are used to control the masses and protect corrupt politicians.c. Lastly the IRS would have to be dismantled and replaced with a national sales tax. This is the basis of the NESARA Law.When the legal team finally settled on a figure, each individual would receive an average of $20 million dollars payout per claim. Multiplied by a total of 336,000 claims that were filed against the U.S. Federal Government, the total payout would come out to a staggering $6.6 trillion dollars.The U.S. Supreme Court placed a gag order on the case, struck all information from the Federal Registry, and placed all records in the Supreme Court files. Up to that point Senator Sam Nunn had kept the Baskerville Case records within his office. A settlement was agreed to out of court and the decision was sealed by Janet Reno. Because the case was sealed, claimants are not allowed to share court documents to media outlets without violating the settlement, but they can still tell others about the lawsuit. This is why you probably have not heard about this.

  1991 – Roy Schwasinger went before a senate committee to present evidence of the banks and governments criminal activity. He informed them how the Corporation of the United States was tied to the establishment of a New World Order which would bring about a fascist one world government ruled by the international bankers.

  1992 –  A task force was put together consisting of over 300 retired and 35 active US military officers who strongly supported constitutional law.* This task force was responsible for investigating governmental officials, congressional officers, judges, and the Federal Reserve.*Chief of Naval Operations, Admiral Jeremy Boorda*General David McCloud*Former Director of Central Intelligence, William ColbyThey uncovered the common practice of bribery and extortion committed by both senators and judges. The criminal activity was so rampant that only 2 out of 535 members of congress were deemed honest. But more importantly they carried out the first ever audit of the Federal Reserve.The Federal Reserve was accustomed to giving orders to politicians and had no intentions of being audited. However after they were informed their offices would be raided under military gunpoint if necessary; they complied with the investigation. After reviewing their files the military officers found $800 trillion dollars sitting in accounts which should have been applied to the national debt. And contrary to federal government propaganda they also discovered that most nations had in fact owed money to the United States instead of the other way around.These hidden trillions were then confiscated and placed into European bank accounts in order to generate the enormous funds needed to pay the farmers claims class action lawsuit.  Later this money would become the basis of the prosperity programs.Despite these death blows President George H.W. Bush and the illuminati continued on with their plans of global enslavement.1992 – In August 1992 the military officers confronted President Bush and demanded he sign agreement that he would return the United States to constitutional law and ordered him to never use the term New World Order again. Bush pretended to cooperate but secretly planned to bring about the New World Order anyway by signing an Executive Order on December 25, 1992, that would have indefinitely closed all banks giving Bush an excuse to declare martial law.Under the chaos of martial law, Bush intended to install a new constitution which would have kept everyone currently in office in their same position for 25 years and it would have removed all rights to elect new officials. The military intervened and stopped Bush from signing that Executive order.

  1993 – In 1993 members of the Supreme Court, certain members of congress and representatives from the Clinton government meet with high ranking US military officers who were demanding a return to constitutional law, reforms of the banking system, and financial redress. They agreed to create the farm claims process which would allow the legal team to set up meetings all over the country on a grass roots level to help others file claims and to educate them about the lawsuit.A claim of harm could be made on any loan issued by a financial institution for all interest paid; foreclosures; attorney and court fees; IRS taxes or liens; real estate and property taxes; mental and emotional stress caused by the loss of property; stress related illness such as suicide and divorce; and even warrants, incarceration, and probation could also be claimed.1994 – But the Clinton government undermined their efforts by requiring the farm claims to use a specific form designed by the government. This form imposed an administrative fee of $300 for each claim, which was later used in 1994 as a basis to arrest the leaders of the legal team including Roy Schwasinger.The government was so afraid of what they would say during their trial in Michigan that extra steps were taken to conceal the true nature of the case. County courthouse employees were not allowed to work between Monday and Thursday during the course of the trial. And outside the courthouse, FBI agents swarmed the perimeter preventing the media and visitors from learning what was going on as well.Harassment and retaliation by the government increased, many where sent prison or murdered while incarcerated. Despite being protected by his military personnel the army general who acquired the original 1933 Title of Bankruptcy of the United States; was imprisoned, killed, and replaced with a clone. This clone was then used as a decoy to prevent any further claims from being filed.  (I am not qualified to speak on the fact of human clones; however, that they exist is a fairly widely accepted fact among those who study behind the scenes activities. You may read more at:  http://www.questacon.edu.au/indepth/cloning/arguments_against_cloni… Don’t allow the thought of clones running the government cause you to refuse to consider the veracity of this history.  As truth emerges, we will be shocked at much we hear.During the first Clinton administration the military delayed many of Clinton’s federal appointments until they were sure these individuals would help restore constitutional law. One such individual who promised to bring about the necessary changes was Attorney General Janet Reno.1993 – In agreement with the Supreme Court ruling on June 3, 1993, Janet Reno ordered the Delta Force and Navy Seals to Switzerland, England, and Israel to recapture trillions of dollars of gold stolen by the Federal Reserve System from the strategic gold reserves. These nations cooperated with the raid because they were promised their debts owed to the United States would be canceled and because the people who stole the money from the United States also stole money from their nations as well.This bullion is to be used for the new currency backed by precious metals. It’s now safely stockpiled at the Norad Complex at Colorado Springs, Colorado and four other repositories. Janet Reno’s action so enraged the powers-that-be, that it resulted in her death. She was then replaced with a clone and it was this creature that was responsible for covering-up the various Clinton scandals.To keep the Secretary of the U.S. Treasury Robert Rubin in line, he too was also cloned. For the remainder of their term in office both Reno and Rubin received their salaries from the International Monetary Fund as foreign agents and not from the U.S. Treasury. Despite these actions the legal team continued on with their fight while managing to avoid bloodshed and a major revolution.After 1993 the farmer claims process name was changed to Bank Claims. Between

  1993 and 1996, the U.S. Supreme Court required U.S. citizens to file “Bank Claims” to collect damages paid by the U.S. Treasury Department. This process CLOSED in 1996.During this time the U.S. Supreme Court assigned one or more Justices to monitor the progress of the rulings. They enlisted help of experts in economics, monetary systems, banking, constitutional government and law, and many other related areas. These justices built coalitions of support and assistance with thousands of people worldwide; known as “White Knights.”  The term ‘White Knights’ was borrowed from the world of big business.  It refers to a vulnerable company that is rescued from a hostile takeover by a corporation or a wealthy person—a White Knight.To implement the required changes, the five Justices spent years negotiating how the reformations would occur. Eventually they settled on certain agreements, also known as Accords, with the U.S. government, the Federal Reserve Bank owners, the International Monetary Fund, the World Bank, and with numerous other countries including the United Kingdom and countries of the Euro Zone. Because these U.S. banking reformations will impact the entire world; the IMF, World Bank, and other countries had to be involved. The reformations require that the Federal Reserve be absorbed by the U.S. Treasury Department and the banks’ fraudulent activities must be stopped and payment must be made for past harm.

  1998 – The military generals who originally participated in the famer’s claim process realized that the US Supreme Court justices had no intentions of implementing the Accords.  So they decided the only way to implement the reformations was through a law passed by congress.1999 –  A 75 page document known as the National Economic Security and Reformation Act (NESARA) was submitted to congress where it sat with little action for almost a year.

  2000 – Late one evening on March 9, 2000, a written quorum call was hand-delivered by Delta Force and Navy SEALs to 15 members of the US Senate and the US House who were sponsors and co-sponsors of NESARA. They were immediately escorted by the Delta Force and Navy SEALs to their respective voting chambers where they passed the National Economic Security and Reformation Act.These 15 members of congress were the only people lawfully allowed to hold office in accordance with the original 13th amendment. Remember British soldiers destroyed copies of the Titles of Nobility Amendment (TONA) in the war of 1812 because it prevented anyone who had ties to the crown of England from holding public office.NESARA is the most ground breaking reformation to sweep not only this country but our planet in its entire history. The act does away with the Federal Reserve Bank, the IRS, the shadow government, and much more.
  NESARA implements the following changes:
  1. Zeros out all credit card, mortgage, and other bank debt due to illegal banking and government activities. This is the Federal Reserve’s worst nightmare, a “jubilee” or a forgiveness of debt.
  2. Abolishes the income tax.
  3. Abolishes the IRS. Employees of the IRS will be transferred into the US Treasury national sales tax area.
  4. Creates a 14% flat rate non-essential new items only sales tax revenue for the government. In other words, food and medicine will not be taxed; nor will used items such as old homes.
  5. Increases benefits to senior citizens.
  6. Returns Constitutional Law to all courts and legal matters.
  7. Reinstates the original Title of Nobility amendment.
  8. Establishes new Presidential and Congressional elections within 120 days after NESARA’s announcement. The interim government will cancel all National Emergencies and return us back to constitutional law.
  9. Monitors elections and prevents illegal election activities of special interest groups.
  10. Creates a new U.S. Treasury rainbow currency backed by gold, silver, and platinum precious metals, ending the bankruptcy of the United States initiated by Franklin Roosevelt in 1933.
  11. Forbids the sale of American birth certificate records as chattel property bonds by the US Department of Transportation.
  12. Initiates new U.S. Treasury Bank System in alignment with Constitutional Law
  13. Eliminates the Federal Reserve System. During the transition period the Federal Reserve will be allowed to operate side by side of the U.S. treasury for one year in order to remove all Federal Reserve notes from the money supply.
  14. Restores financial privacy.
  15. Retrains all judges and attorneys in Constitutional Law.
  16. Ceases all aggressive, U.S. government military actions worldwide.
  17. Establishes peace throughout the world.
  18. Releases enormous sums of money for humanitarian purposes.
  19. Enables the release of over 6,000 patents of suppressed technologies that are being withheld from the public under the guise of national security, including free energy devices, antigravity, and sonic healing machines.

  October 10, 2000 – Because President Clinton’s clone had no interest in signing NESARA into law on October 10, 2000; under orders from U.S. military generals, the elite Naval Seals and Delta Force stormed the White House and under gunpoint forced Bill Clinton to sign NESARA. During this time Secret Service and White House security personnel were ordered to stand down, disarmed, and allowed to witness this event under a gag order.From its very inception Bush Sr., the corporate government, major bank houses, and the Carlyle group have opposed NESARA. To maintain secrecy, the case details and the docket number were sealed and revised within the official congressional registry, to reflect a commemorative coin and then again it was revised even more recently. This is why there are no public Congressional Records and why a search for this law will not yield the correct details until after the reformations are made public.Members of congress will not reveal NESARA because they have been ordered by the U.S. Supreme Court Justices to deny its existence or face charges of treason punishable by death. Some members of Congress have actually been charged with obstruction.  When Minnesota Senator Paul Wellstone was about to break the gag order, his small passenger plane crashed killing his wife, daughter, and himself.If fear isn’t enough to keep Washington in line, money is.  Routine bribes are offered to governmental/military officials by the power elite/secret government.Not surprisingly, much disinformation about NESARA can be found on the internet.  Wikipedia’s article is total disinformation.  Dr. Harvey Francis Barnard’s NESARA bill—National Economic Stabilization and Recovery Act was rejected by congress in the 1990s.  Dr. Barnard was a systems philosopher and had tried for years to interest Congress in his monetary reform suggestions.  A testimony by Dr. Barnard’s close friend, Darrell Anderson, may be read at:  http://www.simpleliberty.org/bookshelf/draining_the_swamp.htm You may also read articles by Darrell Anderson at this site.  Both men were interested in monetary reform.

  September 11, 2001 – The next step is to announce NESARA to the world, but it’s not an easy task. Many powerful groups have tried to prevent the implementation of NESARA.The NESARA law requires that at least once a year, an effort be made to announce the law to the public. Three then current US Supreme Court judges control the committee in charge of NESARA’s announcement. These Judges have used their overall authority to secretly sabotage NESARA’s announcement.In 2001 after much negotiation the Supreme Court justices ordered the 107th Congress to pass resolutions approving‘ NESARA. This took place on

  September 9, 2001, eighteen months after NESARA became law.

  On September 10, 2001, George Bush Sr. moved into the White house to steer his son on how to block the announcement.

  The next day, on September 11, 2001, at 10 AM Eastern Daylight Time, Alan Greenspan was scheduled to announce the new US Treasury Bank system, debt forgiveness for all U.S. citizens, and abolishment of the IRS as the first part of the public announcements of NESARA. Just before the announcement at 9 am, Bush Sr. ordered the demolition of the World Trade Center’s Twin Towers to stop the international banking computers on Floors 1and 2 in the North Tower from initiating the new U.S. Treasury Bank system. Explosives in the World Trade Center were planted by operatives and detonated remotely in Building 7, which was demolished later that day in order to cover-up their crime.Remote pilot technology was used in a flyover event to deliver a payload of explosives into the Pentagon at the exact location of the White Knights in their new Naval Command Center who were coordinating activities supporting NESARA’s implementation nationwide. With the announcement of NESARA stopped dead in its tracks, George Bush Sr. decapitated any hopes of returning the government back to the people.For the past 10 years, life in the USA, and numerous other countries, has been dictated by the staged terrorist’ attack and its repercussions.  Seldom does a day go by that we do not hear mention of 9/11.2005 – Dr. Harvey F. Barnard died on May 18, 2005.  http://ssdi.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/newssdi?sn=Barnard&fn…2009 – Roy E. Schwasinger, Jr. died on 8/23/2009 at the age of 75.  Verification – Social Security Death Index at:http://ssdi.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/newssdi?sn=Schwasinger&am…2011 – The Debt Ceiling debacle kindled re-newed interest in NESARA.  As we watch the world economy collapse, we can know that the NESARA LAW remains in the background, ready to be announced.http://pathwaytoascension.wordpress.com/2011/08/17/history-of-nesara/To read the Nancy’s research, goto the center Blog on www.GalacticRoundTable.com You will also find it in the Transcripts in a tab at the top of the page
  My book Lord Ashtar and the Galactic Federation goes into more detail about NESARA Law.
  FROM THE WHITE HOUSE Statement by the President on the Settlement in the Black Farmers Lawsuit against USDA “My Administration is dedicated to ensuring that federal agencies treat all our citizens fairly, and the settlement in the Pigford case reflects that commitment. I applaud Secretary Vilsack for his efforts to modernize operations at the USDA, as well as the work of the Justice Department in bringing these long-ignored claims of African American farmers to a rightful conclusion. I look forward to a swift resolution to this issue, so that the families affected can move on with their lives.” WHAT IS N.E.S.A.R.A.?
  History Behind the National Economic Security And Reformation Act (NESARA)
  NESARAs reformations are the main tools for implementing important U.S. Supreme Court rulings made in January 1993 on several cases filed by farmers living in U.S. Midwest and Mountain states areas against banks, specific government officials, certain judges, and others. Certain US Generals and Admirals were supportive of, and one General was co-plaintiff in, the Farmers Cases that went to the US Supreme Court. You may recall in the 1970s and 1980s there were news reports and documentaries about thousands of family farmers losing their farms to foreclosure. Willie Nelson has been doing Farm Aid concerts for years to help these farmers.
  In the 1980s some of the farmers investigated why there were so many bank foreclosures on their farms and discovered certain banks were fraudulently foreclosing on their farms. When these farmers turned to government officials for assistance and filed lawsuits against these banks, they learned certain government officials and judges were working in collusion with the banks. The farmers also learned that certain aspects of the current Federal Reserve banking system were unconstitutional and pursued their lawsuits through the Federal District Court in Denver and other locations. Some of the farmers involved in the lawsuits were harassed by the IRS and in turn investigated the IRS involvement with the bankers.
  After years of lawsuits, several of the farmers lawsuits reached the U.S. Supreme Court including Baskerville and Foster v. Credit Bank of Wichita, Federal Land Bank, and First Interstate Bank of Fort Collins from the Denver Federal District Court. For simplicity, I call these cases at the US Supreme Court the “Farmers Cases”. In early 1993, the nine U.S. Supreme Court judges ruled seven to two in favor of the farmers on all major issues including that the Federal Reserve Banking system was unconstitutional, that the US has been operating outside the Constitution since March 1933, that major reformations of government and our banking system are required, and that financial redress and remedies must be provided for financial losses due to bank fraud suffered by generations of Americans.
  The farmers involved certain very powerful US military Generals and Admirals in their cases. These Generals and Admirals made it clear to the US Supreme Court judges that they knew the farmers cases were righteous and watched in the courtroom as the US Supreme Court Judges heard the cases. The presence of the Generals and Admirals is why the majority of the judges felt they had to rule properly and in favor of the farmers. Because of the extraordinary nature of the necessary reformations, the Court sealed all court records and put all people directly involved under Non Disclosure agreements (gag orders) until the reformations are publicly and officially announced.
  The Court had a duty to design and implement reformations to correct the injustices; therefore, the Court recruited experts in Constitutional Law, banking, economics, and monetary systems to work in task force groups to develop the needed reformations. During the two years these expert groups developed the reformations, irrefutable proof was provided to the US Supreme Court Judges that the 16th Amendment to the Constitution, the income tax amendment, had not been properly ratified. The Judges had no choice but to include abolishing income taxes in the reformations development process. It was also found that there had been a definite pattern of federal administrations and Congress ignoring the Constitution in laws passed since 1933.
  FDR took the US out of Constitutional Law when he declared a national banking emergency and amended the Trading with the Enemy Act in March 1933. Constitutional Law experts working on government reformations determined that to end the pattern of blatant disregard for the Constitution, it would be necessary to require the sitting US administration and US Congress to resign when Constitutional Law is restored. Following completion of the development of the reformations, the Court appointed certain experts and others to a “committee” which has authority to manage the process of announcing and implementing the reformations. Once the reformations were developed, the Court made half-hearted efforts to implement the reformations through an “Accords” agreement process with the Clinton administration. During that time, very little progress was made to implement the reformations. However quantities of the new U.S. Treasury currency backed by gold were printed and shipped to certain banks in the US where the currency has sat in bank vaults for years awaiting the announcement of the reformations. When NESARA is announced, many more shipments of the new Treasury currency will be shipped to all banks in the U.S. under guard by U.S. military units.
  During the years of the Accords process, the Court approved a “claims against the government process” (also known as Farm Claims or Bank Claims) which was meant to provide specific financial redress to Americans, however, various groups and individuals interfered with the claims process. Finally in 1998, the powerful US military Generals and Admirals consulted with constitutional law experts regarding the lack of progress in getting the much-needed reformations implemented. The Generals, Admirals, and constitutional law experts all knew the U.S. Supreme Court Judges were purposely stalling the reformations process. It was decided that the only other way to accomplish the crucial reformations was to compile all the needed reformations into a law and have the law passed by Congress.
  The National Economic Security And Reformation Act (NESARA) containing required reformations was submitted to Congress in 1999 where it sat with little action for almost a year. Late one evening in March 2000, a written quorum call was hand-delivered by Delta Force and Navy SEALs to only members of the U.S. Senate and the U.S. House who were sponsors and co-sponsors of NESARA. The members were immediately accompanied by the Delta Force and Navy SEALs to their respective voting chambers where they passed the National Economic Security And Reformation Act.
  The National Economic Security And Reformation Act provides the following, some of which will take place immediately after the official announcement of NESARA which is to be televised live from Washington, DC:
  1. Restores Constitutional Law in the USA.
  2. Requires the current US administration to resign their positions to allow a fresh start at the national level and installs Constitutionally acceptable NESARA President and Vice President Designates until new elections can take place within six months. All Criminals in Government, the Cabinet and Appointees by the President, and all members of Congress must resign within 72 hours of NESARAs announcement.
  3. NESARA US President Designate declares “peace” because NESARA abolishes unconstitutional states of emergency.
  4. As partial remedy for 100 years of government and banking fraud, credit card balances are zeroed out and bank debt relief is given to Americans for bank loans including mortgages, car loans, education loans, business loans, and other bank debt. Banks will be paid $9000 per each credit card account with a balance; these funds were raised in special revenue generating activities in Europe. NESARA requires other bank debts be made self-liquidating loans and US banks are instructed to use new high revenue generating processes to pay off Americans bank loans.
  5. Initiates the U.S. Treasury Bank System with new U.S. Treasury currency backed by precious metals. The Federal Reserve is abolished and Federal Reserve facilities and most personnel are absorbed into the Treasury Bank System. We will be exchanging our Federal Reserve notes, which are not backed by gold, for the US Treasury currency which is backed by gold. Many bank personnel have already been trained on NESARA and the new currency is already in some banks vaults.
  6. Abolishes Income Taxes in US and creates a national sales tax on new, non-essential items as revenue for government. Essential items such as food and medicine, and used items are exempt from the sales tax.
  The NESARA law requires that a minimum of one time each year, there must be an effort made to announce NESARA. Three current US Supreme Court judges control the committee in charge of NESARAs announcement. The Judges have used their overall authority to secretly sabotage NESARAs announcement; thus each year NESARA has been blocked from being announced. Due to the gag order on NESARA, it is difficult for true NESARA supporters to learn exactly what has happened to stop NESARA from being announced. In many ways, our country is facing the worst crisis of its history: More Americans are unemployed, drowning in debt, and living in poverty than anytime since World War II Our government irresponsibly races to assume more debt on top of highest historical debts. Our military lose their lives in battles for greedy corporations gains. Our elections revolve around lies, bribery, and betrayals. We do not hear “truth” in our media; the media is controlled by opponents of Americans and Americas Constitutional Law.
  NESARA By Mark Huber:
  http://grt-intel.com/m-n_topics/nesara_announcement.htm
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  PEACE and PROSPERITY The US & CANADA are about to share the benefits of the most humanitarian and revolutionary event the world has ever seen. NESARA brings PEACE, WORLDWIDE PROSPERITY and INTERNATIONAL ECONOMIC BENEFITS. As the USA is the bastion of FREEDOM in this world, NESARA has to be implemented there along with Canada, UK & Australia. Other countries will follow in a sequential order. In October 2000, after being passed by Congress, President Bill Clinton signed the National Economic and Security and Reformation Act (NESARA): 160 nations, including CANADA, have agreed by treaty at the World Court (International Court of Justice in the Hague) to support these improvements.
  This is the beginning of what has been termed the Golden Age, prophesied since biblical times. Behind the scenes right now it is hectic ….. and the Illuminati frantic. Alan Greenspan’s 1966 article explained the benefits of a gold-backed currency and this will be welcomed in international financial markets, as business worldwide will receive a tremendous boost from NESARA.. Some experts will lecture for about 36 hours on TV explaining NESARA, in detail, once the initial public announcement has been made. Don’t miss it! Until its official announcement, all government, banking, military, intelligence, Congressional, business, and other personnel and officials who have had to be informed about NESARA due to their professional duties, have been sworn to secrecy and would be charged with treason if they even admit that it exists, on account of sensitive information that could result in the crashing of the stock and commodity markets, and causing massive economic problems worldwide.
  The Corporate USA is Bankrupt, now. The Republic–We The People–is safe inside NESARA Law. So don’t be concerned about the Criminal Bankers as their bankrupcy will NOT affect NESARA funds or accessing funds after Announcement. The announcement has been delayed by the wiles of the international bankers, who would lose control over the nations of this world when it is introduced, but we are now at the point of its implementation worldwide. To give you an idea of what is at stake here, here are just some of the NESARA improvements:-
  All banks become TREASURY banks and new currency, backed by precious metals, is issued on a one for one basis.
  American and Canadian BANK DEBTS: your home mortgage, bank car loan, college education and other loans are forgiven if you are an American or Canadian citizen, as part of the compensation program for bank fraud.
  CREDIT CARD balances (again, on American & Canadian banks – and many major department stores or merchants as well) – are zeroed-out immediately, for both American and Canadian citizens and Landed Immigrants.
  CCRA is DISBANDED and all INCOME TAX – both personal and business – (which never did go to any government in Canada or the States) – is abolished; and compensation for this fraud also paid out. Likewise, the US Federal Reserve & their collection agent: IRS will be disestablished and replaced by US Treasury Banks…after a bank holiday…removes the criminals and any criminal hardware or software…and reopens as US Treasury Banks…perhaps under the same name as before…but with ‘new’ management.
  GenSalesTax is replaced with a straight sales tax, on new, non-essential goods and services
  NESARA Law is the Law of the Land, with sovereign citizenship, restoration of the Constitution; all statutory laws are cancelled; all cases on the books are stopped, judges, attorneys and law enforcement officers must receive 30 days of re-training in Constitutional and Common Law before any more cases are adjudicated.
  A near total amnesty will be granted to most ones now in jails and prisons and President Obama has ordered a case by case review of all ones incarcerated under statute laws. Most will be released and reparations for unlawful detainment is being considered for those cases that would not have been criminal under Constitutional or Common Law.
  Most of the GOVERNMENT RESIGNS – many members, past and present, charged with Treason; temporary Prime Minister installed…in Canada; followed by elections with constitutionally acceptable candidates. In the USA, President Obama and NON-Criminals elected after 10/1/08 may remain as part of the transition gov’t since the US was placed Inside NESARA Law on that date by Lady Master Nada and the King of Swords, by the authority granted by the International Court of Justice (World court) in March of 1999.
  Lady Master Nada was appointed by the World Court as International Special Prosecutor with power to dissolve courts and arrest any International Criminals wherever they may be located on the planet. At least 100,000 Cases have been considered by 56 Grand Juries over the last 4 years, by Patrick Fitzgerald, in the US. Their Sealed Indictments are ready to be unsealed and made public. These ones will go…or have already been taken to the World Court in the Hague…for War Crimes Trials & sentencing. Another condition for Announcement is the disclosure of the Galactic Presence and their Involvement in planetary affairs. It is not yet known whether this will be Full Disclosure or progressive disclosures over some weeks.
  All Canadian & US military overseas are brought back home as Peace is declared. All NON-Criminal residents of US, UK, Canada & Australia will receive $10 Million within 72 hours of NESARA’s Announcement. If you plan on being away from your residence for an extended period, it is advisable to put in a temporary change of address notice to your local postmaster.
  What is NESARA?
  There were 14+ Congressmen (you would recognize their names), who worked on the original provisions. Mr. GS was NOT the author. He did write his dissertation on the subject of Gold, in 1966, I believe, and many thought that he might be a White Knight. That is not correct. He was arrested. A clone was put into place and then that–I hear–became a ‘film star’ after his last arrest. His wife is Andrea Mitchell. Congressional committees, under 5 Associate Supreme Court Justices, were given the task in 1993 of drafting corrections required by the Supreme Court findings related to the Farm Claims which through discovery proceedings revealed theft of their lands through collusion between the bankers, government, the courts and law enforcement, and also that the Fed Res/IRS were frauds and all of these findings required correction at the point of inception.
  $40 Trillion was deposited in a bank in Chicago by the head of the Saudi Arabian Government before the King died, after Mother Sekhmet spoke to him; showed him his life and record and what he needed to do before he died to make amends. Without those funds the Farms Claims process would have halted. That became the basis for NESARA. Willie Nelson has been a staunch supporter of the Farm Claims since it’s inception. They will be the first to receive funds. Because such a correction involved so many areas and the Cabal had agents within the various committees and as trustees in all the World Trust derivative trusts, (33 as I recall)
  Bush Sr. and his associates managed to push through a series of requirements. This is a long drawn out process since the Supreme Court findings in 1993 generated ‘accords’ which were voluntary. That didn’t work. Modifications had to be made and the final series of documents and drafts went to the World Court in March 1999 where leaders from 180 countries met and St Germain, Lady Master Nada, the King of Swords, Mother Sekhmet and Alcyone were present as well. Because the voluntary hadn’t worked the new provisions were proposed and KOS/St. Germain/Nada were given special international authority to do whatever was necessary to get NESARA enacted. This resulted in the passage by our Congress of the NESARA Law in Oct 2000 when it was signed into Law by Bill Clinton. It contained one provision that requires it to be announced before its provisions can be enacted.
  Many White Knights have been killed trying to prepare the way for this to happen, and they have been successful in removing the mostly unknown reptilian controllers that invaded this planet some 65 Million years ago and slowly taken control. They inserted their minions into every organization (Committee of 300) and setup networks which control everything in every government throughout the planet. Over 100 Million of these have been removed over the last 9 years and also, during recent months, the whole Committee of 300 and many of their minions have also been removed and replaced with holograms. Patrick Fitzgerald has 100,000 indictments naming all the ones who planned, ordered and covered up 911 Conspiracy to take over the world. He is also the designated–special prosecutor–assistant of Lady Master Nada who the World Court appointed as International Special Prosecutor. She is also President of the Solar Tribunal on Saturn, and is the one who will Announce NESARA to the World…after the arrests of the indicted ones are made.
  It does not matter whether or not anyone believes any of this or not. It will still happen as it has been so decreed by the Spiritual Hierarchy and this plan for the Earth’s Ascension has been planned for over 2000 years. The Earth and all life on it will Ascend. Nothing can stop this from happening. It has reached a critical mass and over 85% of the lightworkers are now awake and aware of the Divine Plan for planet Earth. The King of Swords has the NESARA Law documents in safekeeping and will bring them forward…along with the other principals involved at the time of the Announcement. Bill Clinton, who signed it into law, will be there and Lady Master Nada and Obama. Actually there will be a panel of 19 that will be briefing the public for 36 hours as soon as the arrests have been made.
  No one in the general public has seen the full document that was signed. We have been told the basic provisions, only. All the congressional and legal proceedings were taken from the official records; the case numbers and titles changed and these original documents have been placed in a secret location until it is safe to bring them forward. No search will produce any of these documents. The only things on the Internet are disinformation inserted by Bush Sr. (except for the outline of key provisions published on NESARA.US). We have been given some updates on a few changes that we posted on GRT sites. The key provisions have not changed only some details on gifting provisions. Those were changed to simplify how individuals will receive funds. Everyone on the Planet will (within 10-15 months, post Announcement), receive an account worth $10 million. That fact and the details will be announced by Lady Master Nada. Deliveries will be accomplished within 72 hours of NESARA’s announcement for all non-criminals, in the US, UK, Canada and Australia. The other country payments will follow in succession. We do not have the schedule for those countries yet.
  Within 30 days of NESARA’s Announcement we will have a re-indexing of all items, on a 1:10 basis. That will take most of the inflation out of the world economies which will all be based on gold, silver, platinum and other precious metals. Gold will then be set at $50/oz; Silver at $10/oz and Platinum at $100/oz. All current Federal Reserve notes will be exchanged $1:$1 with US Treasury Notes for all within this country. All printing plates for Federal Reserve Notes will be removed from their current locations and destroyed. (May 16, 2009.) KOS has the defacto authority, granted by the International Court of Justice at the Hague in 1999, to get NESARA Announced and the power to use his Martial Law authority “as needed.” (Oct. 16, 2008.) Lady Master Nada previously appointed by the ICJ/World Court as International Special Prosecutor with authority to take whatever actions are required, including dissolving our Supreme Court and unsealing all 10,000 indictments and ordering arrests–is thereby the top Officer of the World Court and can override any order of that or any other court. As President of the Solar Tribunal and as NESARA’s “Postal Lady”, she is the ONLY one who can order NESARA’s Announcement and authorize deliveries of funds. (July 11, 2008.)
  We are at this moment actually under the joint jurisdiction of the International Court of Justice/World Court and the President of the Solar Tribunal {Lady Master Nada} who has been appointed by the ICJ as Special Prosecutor with power to arrest the indicted ones; dissolve our corrupt judiciary and Announce NESARA. Agents from Interpol and ICJ are present in D.C. Along with the 82nd Airborne and others. We have been well advised that galactic ships are over every major city and will decloak when the signal is given. (May 27, 2008.) NO one gets any money until Lady Master Nada makes her Announcement on TV, at which time she will tell us the date of release that will be within 72 hours of her announcement. She is Special Prosecutor authorized by the Solar Tribunal, of which she is President, and the ICJ. She is expected to dissolve our Supreme Court; appoint Patrick Fitz as Acting AG and then authorize the arrests/removals of all cited ones. (May 27, 2008.) The legal means to take us through this denouement was set in place in 1999 by the ICJ at which time St Germain and the King of Swords/head of the worldwide militia of 4,000,000 men + 40,000 Galactic-humans, were given the power to prosecute and take such actions as are required to remove the corrupt ones and to insure that the whole planet is prepared for upshift into the 5th Dimension, in the short time left in this cycle. (June 15, 2008.)
  ALL governments will become compliant or will be changed. The universal Law of the One is not political or religious but it recognizes that all life comes from the Source of All That IS and has an equal or equivalent divine plan. We all are equal parts of that plan. No country and no being will be forgotten or shorted in all the coming moments. Everyone on this planet has ascended at least 3 times to qualify to be here. This is true in your country as well and many in your country are prepared to come forward when it is safe to do so. Michelle Eloff and others are fully aware of what is needed there and will be bringing that information to those who have already qualified themselves to offer their services in reorganizations and assistance in getting the benefits out into your whole country’s citizens. NESARA (and the worldwide expansion of those principles and programs to at least 190 countries), is assured to be implemented over a 10-15 month period following Announcement here (U.S.). Mark and Beth, www.GalacticRoundTable.in

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου