09 Δεκεμβρίου 2013

Ιδού! Τα διεθνή, ‘μεγάλα’ αφεντικά (Σχ. 1), του αλλογενούς και αλλοεθνούς, άρδην ανθελληνικού και ελληνοφοβικού, τυραννικού καθεστώτος της κομματοκρατίας (Σχ. 2),Ιδού!

Τα διεθνή, ‘μεγάλα’ αφεντικά (Σχ. 1), του αλλογενούς και αλλοεθνούς, άρδην ανθελληνικού και ελληνοφοβικού, τυραννικού καθεστώτος της κομματοκρατίας (Σχ. 2), την οποίαν εμείς δήθεν νομιμοποιούμε, διά της δήθεν ψήφου μας, που μόνον ψήφος δεν είναι, εφ’ όσον δεν εμπεριέχει μηχανισμόν αμέσου ανακλητότητος.


Ιδού!
Τα διεθνή, ‘μεγάλα’ αφεντικά (Σχ. 1), του αλλογενούς και αλλοεθνούς, άρδην ανθελληνικού και ελληνοφοβικού, τυραννικού καθεστώτος της κομματοκρατίας (Σχ. 2), την οποίαν εμείς δήθεν νομιμοποιούμε, διά της δήθεν ψήφου μας, που μόνον ψήφος δεν είναι, εφ’ όσον δεν εμπεριέχει μηχανισμόν αμέσου ανακλητότητος.Ευοί Ευάν! Εις Υγίειαν!

Νίκος Γεωργαντζάς
Υπάρχων Συνδήκτωρ, ΕΙ·ΕΝD


https://www.youtube.com/watch?v=R1mziNBwhk8


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου