11 Σεπτεμβρίου 2014

UCC… UCC is International law of all commerce, the law of contracts world wide.

UCC… UCC is International law of all commerce, the law of contracts world wide.

wethepeople
Ποια είναι η UCC – Πού και με ποιον ισχύει;
Ο ομοιόμορφος εμπορικός κώδικας (UCC) είναι η «Βίβλος» του εμπορίου και χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, αλλά μερικές φορές στη μεταμφίεση. UCCis δεν διδάσκεται στα σχολεία του νόμου? χρησιμοποιείται σε υψηλού επιπέδου τραπεζικών και κρατικών επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια οι περισσότεροι δικηγόροι, δικηγόροι και δικαστές δεν γνωρίζουν τίποτα για UCC και θα υποστηρίζουν ότι δεν έχει εφαρμογή.
[... What happened?
The OPPT posed to the world’s Banks and Governments:
1.that they had by deceptive acts and practices been stealing from the people for hundreds of years, and;
2.nothing stood between the Creator and each of the Creator’s creations, and gave due opportunity to rebut both statements. They could not and did not. To understand this fully please read the Declaration of Facts at
http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings/. Here are two excerpts:
Government Charters Cancelled:
(Refer: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012)
“…That any and all CHARTERS, inclusive of The United States Federal Government, UNITED STATES, “STATE of …”, Inclusive of any and all abbreviations, idem sonans, or other legal, financial or managerial forms, any and all international equivalents, inclusive of any and all OFFICES, inclusive of any and all OFFICERS, PUBLIC SERVANTS, EXECUTIVE ORDERS, TREATIES, CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP, ACTS, and any and all other contracts and agreements made thereunder and thereby, are now, void, worthless, or otherwise cancelled, unrebutted; …”
Bank Charters Cancelled:  (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012)
“Declared and ordered irrevocably cancelled; any and all charters for Bank of International Settlements (BIS)members thereto and thereof including all beneficiaries, including all certain states of body owning, operating,aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS …commandeering lawful value by unlawful representation…”
Orders to Cease and Desist:
Attention is drawn to DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074, Sept. 09 2012, duly reconfirmed and ratified by COMMERCIAL BILL UCC Doc. No. 2012114586 and TRUE BILL UCC Doc. No.2012 114776 which states:
Volunteers within the military … “to arrest and take into custody any and all certain states of body, their agents,officers, and other actors, regardless of domicil by choice, owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS against the several states citizens, …”, and “Repossess all private money systems, tracking, transferring, issuing, collection, legal enforcement systems operating SLAVERY SYSTEMS…”
“…all beings of the creator shall forthwith assist all Public Servants identified herein, to implement, protect,preserve and complete this ORDER by all means of the creator and created as stated herein, by, with, and under your full personal liability…”
Search document numbers listed at the Washington DC UCC Registry:
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ ...]
ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΩ… http://www.rustycrawford.com/law/#!prettyPhoto

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου