Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

23 Ιουλίου 2011

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ:ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ!Urgency: S conquerors destroy the Tomb of Salamis!

ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ...ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ...ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ...ΑΙΣΧΙΣΤΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ...ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΔΕΝ ΚΥΛΑ ΣΤΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΕΣ ΦΛΕΒΕΣ ΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΑ...

ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΡΙΧΝΑΝ Οι Κινέζοι

ΟΤΑΝ ΤΑΧΑ ΓΙΟΡΤΑΖΑΝ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ...

ΠΑΙΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

Ω ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΕ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΕ ΔΕ ΠΑΙΔΑΣ,ΓΥΝΑΙΚΑΣ,
ΘΕΩΝ ΤΕ ΠΑΤΡΩΩΝ ΕΔΗ
ΘΗΚΑΣ ΤΕ ΠΡΟΓΟΝΩΝ.

ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ.
-- -- -- --

Παίδες Ελλήνων,σημερινοί...
Έχετε τη δύναμη να αγωνιστείτε;;;
Για τα παιδιά,τις γυναίκες,
τους Πατρώους Θεούς
και για τους τάφους των προγόνων
που περιέχουν τα κόκκαλά τους;;;;;;;
ΤΩΡΑ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ!!!!!!!

 ΕΛΛΗΝΕΣ...ΥΠΑΡΧΕΤΕ;

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ.ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.Αναφωνούμε ΟΧΙ στη λήθη.Τα ονόματα των τριήρων της εν Σαλαμίνι ναυμαχίας.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗ Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΡΙΔΑΚΗ

AΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

03 Νοεμβρίου 2009

Το Μεταβυζαντινογραικυλλιστάν και οι Σαλαμινομάχοι

Φωτογραφία: Εφημερίδα ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΣ22 Σεπτεμβρίου 2009

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.Αφετηρία του Χρυσού Αιώνος του Ελληνικού Πολιτισμού.


ΟΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ ΚΙ ΕΜΕΙΣ

Μᾶς κατηγοροῦν ὅτι πολιτικολογοῦμε συνεχῶς, φίλες καὶ φίλοι· δυστυχῶς εἴμαστε ἀναγκασμένοι, λόγῳ τοῦ ὅτι βιώνουμε μία κατάσταση τῆς ὁποίας κύριο χαρακτηριστικὸ ἀποτελεῖ ἡ ἐπιχείρηση συρρικνώσεως τοῦ καθόλου Ἑλληνισμοῦ καὶ ὁ ἐπίσημος πολιτικὸς κόσμος περὶ ἄλλα τυρβάζει, ὅπως συνήθως λέγεται σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις. Δὲν μᾶς φθάνει ἡ πολιτιστικὴ ἀποβλάκωση, ἡ ὁποία προωθεῖται βάσει σχεδίου, μέσῳ τῶν Μ.Μ.Ε. καὶ τῶν λοιπῶν χειριστικῶν μηχανισμῶν, τῆς Ἐκκλησίας συμπεριλαμβανομένης, ἡ συνεχὴς ἐπίθεση στὸ λαϊκὸ εἰσόδημα ἀπ' τοὺς μηχανισμοὺς τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς παρακμῆς, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἀπάνθρωπο σχέδιο τοῦ οἰκονομικοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, ἔχουμε καὶ ἀπειλὲς νέου τύπου ἐναντίον τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς χώρας μας, προκειμένου μετὰ τὴν λεγομένη Νέα Μέση Ἀνατολὴ τῶν Μπούς, Ράϊς καὶ CIA, νὰ λάβουν σάρκα καὶ ὀστᾶ τὰ Νέα Βαλκάνια.

Τὰ ἐπεισόδια τὰ ὁποῖα πιστοποιοῦν τὰ ἀνωτέρω διαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο σὲ ρυθμοὺς καταιγιστικούς, πείθουν δὲ ἀκόμη καὶ τὸν πιὸ δύσπιστο· ἡ διάλυση τῆς ἑνιαίας Γιουγκοσλαβίας καὶ τὰ ἀνυπόστατα ἱστορικῶς κρατίδιαπροτεκτοράτα, οἱ ἐδαφικὲς βλέψεις τῶν βαλκανικῶν λαῶν, οἱ τουρκικὲς προκλήσεις στὸ Ἀρχιπέλαγος, ἰδιαιτέρως δὲ οἱ ἀπὸ κοινοῦ στρατιωτικὲς ἀσκήσεις (ἔρευνας καὶ διάσωσης τὶς ὀνομάζουν) Τουρκίας καὶ Ἰσραήλ[1], ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπογραφὴ ἑνὸς παραπλανητικοῦ ὡς πρὸς τὴν ὀνομασία του, μειοδοτικοῦ ὅμως κατ' οὐσίαν συμφώνου, τοῦ Memorandum of Understanding ἀπ' τὴν Ἐπιτροπὴ Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ Ἐξωτερικῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων[2], ἀξίζουν τοὐλάχιστον τῆς προσοχῆς μας.

Μοιραῖα ὁ κοινοῦς νοῦς ταξιδεύει 2500 χρόνια πρίν, τότε ποὺ μία ἄλλη ἀποικιοκρατικὴ δύναμη, ἡ περσικὴ αὐτοκρατορία, προσπαθοῦσε νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν Νέα Τάξη τῆς ἐποχῆς, στὸν ἴδιο χῶρο καὶ μὲ δυσμενέστερους συσχετισμοὺς δυνάμεων· διετύπωσε μάλιστα καὶ τὶς ἴδιες περίπου ἀπαιτήσεις: γῆν (ἑλληνικὴ) καὶ ὕδωρ (θάλασσα ἑλληνική). Ἡ ἑλληνικὴ ἀπάντηση, ἂν καὶ ἀντάξια τῆς ἱστορίας τῶν πατέρων μας, ἐνεῖχε καὶ ἀρνητικὲς πτυχές: ἡ προσβολὴ τῶν πρέσβεων[3], ὑπῆρξε ὄντως βάρβαρη, ἐξ οὗ καὶ ἡ σκληρὴ ἀπάντηση τοῦ, προστάτη τῶν κηρύκων, θεοῦ τῶν Δελφῶν στοὺς ἀπεσταλμένους τῶν Ἀθηναίων[4]· οἱ Σπαρτιᾶτες εἶχαν φροντίσει νὰ ἐπανορθώσουν, κρατοῦσαν ἄλλως τε ζωντανὴ ἀκόμη τὴν παράδοση τῶν Ταλθυβιαδῶν, στέλνοντας στὰ Σοῦσα τὸν Βοῦλι καὶ τὸν Σπερθία, οἱ Ἀθηναῖοι ὅμως ἐθεωροῦσαν ὅτι ἡ περσικὴ ὕβρις ἔπρεπε νὰ πληρωθῇ μὲ τὸ ἴδιο νόμισμα. Εἶχαν τὴν τύχη νὰ ἡγῆται τῆς πόλεως ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ ἱδρυτὴς τῆς θαλασσοκρατορίας, ὁ ὁποῖος ἔσπευσε νὰ ἐξηγήσῃ τὸν δεύτερο (καὶ ἠπιότερο) χρησμὸ τῆς Πυθίας Ἀριστονίκης, κατὰ τὸ δοκοῦν, δίνοντας στὰ ξύλινα τείχη τὴν ἀλληγορικὴ σημασία τῶν τριήρεων.

Τὸ στρατιωτικὸ μέρος τῆς ναυμαχίας εἶναι γενικῶς γνωστό· ἄλλως τε τόσο ὁ Ἡρόδοτος, παρὰ τὶς γενικότερες ὑπερβολές του, ὅσο καὶ ὁ Αἰσχύλος μὲ τὸν ποιητικό του οἶστρο, περιέγραψαν μὲ σχετικὴ ἀμεροληψία τὴν καταστροφὴ τοῦ βασιλικοῦ στόλου (200 βυθισμένα πλοῖα ἔναντι 40 ἑλληνικῶν). Γνωστὲς δὲν εἶναι, λόγῳ τοῦ ὅτι ἀποσιωποῦνται, οἱ συνέπειες τῆς ἑλληνικῆς νίκης καί, τὸ κυριότερο, τὰ διδάγματά της σ' ἐμᾶς. Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία παρατηρεῖται νικηφόρα ἀπάντηση καὶ πλήρης ταπείνωση Ἀσιάτη εἰσβολέα, ὁ ὁποῖος ἐπίστευε ὅτι, καταλαμβάνοντας τήν, ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἀνυπεράσπιστη πόλη τῶν Ἀθηνῶν λίγους μῆνες πρίν, εἶχε καταλάβει ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Πρόκειται βεβαίως γιὰ μεγάλο δίδαγμα, ὅτι δηλαδὴ ἡ περσικὴ ἰσχὺς δὲν εἶναι ἀκατανίκητη καὶ θὰ τροφοδοτήσῃ σειρὰ ἐξεγέρσεων στοὺς σκλαβωμένους λαοὺς τῆς ἀχανοῦς αὐτοκρατορίας, πρωτίστως δὲ στοὺς Ἴωνες τῆς Μ. Ἀσίας, τὸ δὲ ἠθικὸ τῶν πολιτῶν[5] θὰ ἀνέβῃ στὰ ὕψη καὶ θὰ τεθοῦν οἱ βάσεις, μετὰ καὶ τὴν νίκη στὶς Πλαταιές, νὰ οἰκοδομηθῇ ὁ κλασσικὸς πολιτισμὸς τοῦ Χρυσοῦ Αἰῶνος.

Οἱ συνέπειες αὐτὲς γίνονται πιὸ εὐδιάκριτες, ἐὰν σκεφτοῦμε διαφορετικά: τί θὰ ἐπακολουθοῦσε σὲ περίπτωση περσικῆς νίκης· μ' ἄλλα λόγια, τὸ σκοτάδι τὸ ὁποῖο ἐκάλυψε τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν κόσμο ἀπ' τὸν πέμπτο μεταχριστιανικὸ αἰῶνα καὶ μετά, θὰ ἦταν γεγονὸς μία χιλιετία πρὶν καὶ οἱ λαοί, ἐκτὸς τοῦ ὅτι δὲν θὰ ἐγνώριζαν ποτὲ τὸν κλασσικὸ πολιτισμό, θὰ εἶχαν χάσει ὁποιαδήποτε ἐλπίδα ἀντίστασης στὶς κατὰ καιροὺς νεοταξικὲς ἐπιβουλές. Θὰ ἦταν εὐκολότερο γιὰ τὶς ἀνὰ χῶρες προδοτικὲς πολιτικὲς ἐλίτ, νὰ προπαγανδίζουν πάντοτε τὴν συνδιαλλαγὴ καὶ τὴν παράδοση ἄνευ ὅρων, ποτὲ τὴν ἀντίσταση.

Σήμερα ἀγαπητὲς φίλες καὶ φίλοι, μὲ τὴν παρουσία μας στὸν Τύμβο τῶν Σαλαμινομάχων, πράττουμε τὸ ἐλάχιστο, τὸ αὐτονόητο. Θεωρῶ ὅτι συντόμως θὰ κληθοῦμε νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸ μέγιστο.

Γιὰ τὸ Φ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ

Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος


[1]. Ὁ πληροφορημένος ἀκροατὴς ὑποψιάζεται ἀμέσως ὅτι ἀναφέρομαι στὴν «Ἔμπιστη Γοργόνα», ἄσκηση ἡ ὁποία διεξήχθη νοτίως τοῦ Καστελορίζου κι ἐντὸς τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναερίου χώρου, τουρκικοῦ (sic) στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τοῦ σιωνιστικοῦ Κράτους, τοῦ γνωστοῦ FIR Ἀθηνῶν, τὴν 21η Αὐγούστου τρέχοντος ἔτους (ἐφημ. Πρίν, Κυριακὴ 23/08, σ.4).

[2]. Κατὰ τὸν Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ (ἐφημ. Καθημερινή, Παρασκευὴ 28/08, σ.2) τὸ μνημόνιο αὐτὸ ἐπιτρέπει στὸ ΝΑΤΟ νὰ ἀγοράζῃ ἑλληνικὸ ἔδαφος (to acquire property, ὅπως εἶναι ἡ ἐπίσημη διατύπωση), ἐὰν κι ἐφ' ὅσον οἱ ἐπιχειρησιακές του ἀνάγκες τὸ ἀπαιτήσουν· σημειωτέον ὅτι τὸ νομοσχέδιο αὐτό, ἐκτὸς τῶν ... ἐνδοτικῶν τῆς Ν. Δ., ὑπερψήφισαν καὶ οἱ ... ὑπερπατριῶτες τοῦ ΛΑ.Ο.Σ.

[3]. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Βίοι παράλληλοι (Θεμιστοκλῆς), 6: «ἑρμηνέα γὰρ ὄντα συλλαβὼν διὰ ψηφίσματος ἀπέκτεινεν, ὅτι φωνὴν Ἑλληνίδα βαρβάροις προστάγμασιν ἐτόλμησε χρῆσαι». Στὸ ἴδιο πλαίσιο σκληρότητος ἐντάσσεται καὶ ἡ, ἐκ τῶν πραγμάτων, ἀναπόφευκτη θυσία τῶν τριῶν νέων Περσῶν αἰχμαλώτων στὸν ὠμηστὴ Διόνυσο, κατὰ διαταγὴν τοῦ μάντη Εὐφραντίδη (πβ. ΑΥΤΟΘΙ, 13).

[4]. ΗΡΟΔΟΤΟΥ, Ἱστοριῶν, Ζ΄ (Πολύμνια), 140: «ὦ μέλεοι, τί κάθησθε; λιπὼν φεῦγ' ἔσχατα γαίης... ἄκρα...»

[5]. Ὁ ἐθνικὸς προσδιορισμὸς στὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι, κατὰ τὴν γνώμη μου, ἐντελῶς περιττός.
Πηγή...

Δείτε εδώ τα ονόματα των πλοίων του Ελληνικού Στόλου!:

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ.ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.Αναφωνούμε ΟΧΙ στη λήθη.Τα ονόματα των τριήρων της εν Σαλαμίνι ναυμαχίας.

03 Απριλίου 2009

Τα κόκκαλα των Σαλαμινομάχων,ιδιοκτησία κάποιων ιδιωτών!!!!!

Αυτοί που έφραξαν το δρόμο στην εβραιοκινούμενη(Εσθήρ,Μαρδοχαίος) Ασιατική λαίλαπα,έγιναν...περιφραγμένη ιδιοκτησία!
Φτού μας,σε εμάς τους...απογόνους τους!Που χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαμε!

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------
Δείτε και τα ονόματα των Ελληνικών Νεών της Ναυμαχίας της Σαλαμίνος!
(πατήστε πάνω στον τίτλο για να διαβάσετε τα ονόματα!)

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ.ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.Αναφωνούμε ΟΧΙ στη λήθη.Τα ονόματα των τριήρων της εν Σαλαμίνι ναυμαχίας.

26 Οκτωβρίου 2008

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ.ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.Αναφωνούμε ΟΧΙ στη λήθη.Τα ονόματα των τριήρεων της εν Σαλαμίνι ναυμαχίας.

Τύχη αγαθή.- Ήρθε στα χέρια μας ένα σπάνιο εύρημα!
Ένα σύγγραμμα που έχει γραφτεί από τον Ιωάννη Β.Πατσουράκο,Καθηγητή των Ελληνικών Γραμμάτων,Δικηγόρο,και τυπώ
θηκε στον Πειραιά από το τυπογραφείο ΜΙΧ.Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,το 1931,το οποίο φέρει τίτλο "ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ" και φέρει σφραγίδα (ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1934),
έχει δε αφιέρωση του συγγραφέα προς τα π
αιδιά του την παρακάτω:
"ΤΟΙΣ ΑΡΡΕΣΙΝ ΕΜΟΙΣ ΤΕΤΤΑΡΣΙΝ ΥΙΕΣΙΝ
ΒΡΑΣΙΔΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΩ,ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑ-ΣΠ
ΥΡΙΔΩΝΙ,
ΜΙΝΔΑΡΩ-ΔΗΜΗΤΡΙΩ,ΚΑΙ ΑΓΗΣΑΝΔΡ
ΙΔΑ-ΑΝΔΡΕΑ,
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΙ ΜΙΜΗΣΙΝ ΑΝΑΤΙΘΗ
ΜΙ"
Ο Συγγράψας.

_____________ ___________ ______________
Εις ΜΝΗΜΗΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που έπεσαν ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ και ΕΣΤΙΩΝ ανά τους αιώνας,ειδικά των ΘΕΡΜΟΠΥΛΟΜΑΧΩΝ,ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ,ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ,ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ ΤΟΥ 1821,ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ,
ΗΡΩΩΝ ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΟΥΝΤΩΝ ΤΟΥ 1940
,ΜΗ ΕΞΕΡΟΥΜΕΝΟΥ ΟΥΔΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ,
ζητώντας την άδεια από τους απογόνους του συγγραφέα και τον Δήμο του Πειραιά,
τιμής ένεκεν και εις μνήμην,αναρτούμε το απ
όσπασμα του βιβλίου του συγγραφέα,
με τα ονόματα των πλοίων,τα οποία πήρα
ν μέρος στη ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,τα ονόματα των Ναυπηγών,και τα ονόματα των Τριηράρχων και Συντριηράρχων.
Πριν όμως πρέπει να αντιγράψουμε και από τη σελίδα 7 του συγγράμματος το παρακάτω:

"ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"
"Προ ενός περίπου αιώνος,ή ακριβέστερον προ ενενήκοντα έξ ετών,την δωδεκάτην δηλαδή Σεπτεμβρίου του έτους 1834,ανασκαπτομένων των θεμελίων του εν τη πόλει μας Τελωνείου,ήλθεν εις το φως σειρά πλακών ενεπιγράφων,τας οποίας μεταγενέστερον κοιλανάντες(ευτυχώς ουχί επί της ενεπιγράφου πλευράς) συμπολίται μας εκλιπόντες μετεχειρίσθησαν ως υδραγωγούς.
Αι επιγραφαί αύται ως εκ της επηρείας της
υγρασίας και της συνήθους απροσεξίας των εργατών εθραύσθησαν δυστυχώς εις τεμάχια.Ταύτα όμως ευτυχώς ο αοίδιμος Έφορος των Αρχαιοτήτων τότε Κ.Πιττάκης μετέφερεν,ως ο ίδιος περιέγραψεν εις την Αρχαιολογικήν Εφημερίδα κατά το 1857,εις τον ναόν τον επικαλούμενον τότε "Μεγάλη Παναγία",αντέγραψε το περιεχόμενόν των επιμελώς,και εδημοσίευσεν εις την Αρχαιολογικήν Εφημερίδα,διότι εν τούτοις,δημοσιευθείσιν υπό του Boeck εξ αντιγράφου του Ρόσς,παρετήρησεν ικανήν πρός το πρωτότυπον διαφοράν και παράλειψιν ολοκλήρων στίχων.
Τας σπουδαιοτάτας επιγραφάς ταύτας δεν σκοπώ βέβαια να επαναγράψω,ουδ' εν αντιγράφω συμπληρών ή διορθών σημείά τινα,τα οποία και εγώ επί του κειμένου τούτων παρετήρησα,αλλ' εκ τούτων θα αναγράψω τα ονόματα μόνον των πολεμικών πλοίων,τετρήρων,τριήρων και τριακοντόρων,εκ των οποίων αι πλείσται,αν όχι όλαι,υποτίθεται τουλάχιστον,ει μη τι άλλοτι θα ήσαν συνώνυμοι προς τας μετασχούσας της εν Σαλαμίνι γιγαντομαχίας,ήτις έσωσεν οριστικώς την ελευθερίαν της Ελλάδος και τον πολιτισμόν του Κόσμου.
Προς τούτοις δε εν ιδίοις καταλόγοις θα αν
αγράψω τα ονόματα των Ναυπηγών εκάστης εξ αυτών,τα ονόματα των τριηράρχων και συντριηράρχων αυτών,......"
___________ ___________ ______________
ΑΙ ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ
ΑΙΩΝΙΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.