06 Ιανουαρίου 2014

Η ‘ΔΕΒ’ ή ‘Kaizen’ του ΄Ελληνα Αρτέμη Σώρρα (ΕΙ•ΕΝD)


Η ‘ΔΕΒ’ ή ‘Kaizen’ του ΄Ελληνα Αρτέμη Σώρρα (ΕΙ•ΕΝD)


Για όσες και όσους εξακολουθητικά δεν κατανοούν:
η ‘ΔΕΒ’ ή ‘Kaizen’ του ΄Ελληνα Αρτέμη Σώρρα (ΕΙ•ΕΝD)
Σχετ.: ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ARTFM RADIO ΚΥΠΡΟΥ 5.1.2014 (http://www.youtube.com/watch?v=4GhfGMGbpR4).

Αρτέμης Σώρρας στον Νίκο Αμάραντο artFM Radio Cyprus 5.1.2014