22 Σεπτεμβρίου 2008

Τα ρασοφόρα χριστιανικά τέρατα,ισοπέδωσαν την Αρχαία Ολυμπία!


http://ermionh.blogspot.com/
Τό τεράστιον καλλιτεχνικόν Μουσείον στην περιοχή της Ιεράς Άλτεως εθραύσθη και εχωνεύθη υπό των Χριστιανών

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ταύτα περίπου εν μικρώ ποσοστώ εφερεν ή Ιερά Άλτις ολίγον πρό του τέρματος του δευτέ­ρου μετά Χριστόν αιώνος. Και ήδη επέρχεται το ερώτημα: τί απέγινε τό τεράστιον αυτό καλλιτεχνικόν Μουσείον;
Πάντες οί ανδριάντες ούτοι αφηρέθησαν υπό των Ρωμαίων, εθραύσθησαν υπό των Χριστιανών, εχωνεύθησαν ύπ' αυτών και των πολυωνύμων εισβαλόντων Βαρβάρων εις τοιούτον βαθμόν ώστε να μη σωθη μηδέ εν, πλην ασήμαντων αριθμητικώς τεμαχίων; Βεβαίως δύναται τις να παραδεχθεί τον ως ανωτέρω παντελή εξαφανισμόν των θησαυρών τούτων της Άλτεως δεν δύναται όμως να αποκλείση και το ότι ως λανθάνουσα τινα τούτων εκεί. μή ανακαλυφθέντα και μετά τάς τόσον λεπτολόγους ανασκαφάς των
Γερμανών αρχαιολόγων. Άλλ' εάν τις άναλογισθεί ότι το έδαφος είναι σεισμόπληκτον, ή Θέσις
της Αλτεως επικλινής, τα ρεύματα των περιβρεχόντων αυτήν ποταμών ασταθή ούτως ώστε η
κοίτη αυτών να παρουσιαζη παραλλαγάς, δύναται
νά ελπίζη ότι άλλοία τις έρευνα και ανασκαφή
των πέριξ θά παρουσιάσει πιθανώς ευαρέστους
εκπλήξεις μή λησμονώμεν δέ ότι κατά τους σκοτεινούς χρόνους του φανατισμού οί εθνικοί κατέχωνον πολλάκις τά αγάλματα, επίσης δέ κατά
τήν μακραίωνα εποχήν της δουλείας οι γεωργοί
ή άλλοι καλλιεργηταί ή υλοτόμοι ανευρίσκοντες
τοιαύτα έργα, ομοίως απέκρυπτον αυτά εις τά
πέριξ πλησίον τοιαύται διηγήσεις τών γερόντων
της παρελθούσης γενεάς δέν σπανίζουσιν εν Ελλάδι, Ιδιαιτέρως εν Πελοπόννησο. Διό δέν αποκλείεται όλως ή ελπίς της ανευρέσεως έργων τινών εκ των ανωτέρω, εάν καταβληθή εν τω μέλλοντι φροντίς προς έρευναν και ανασκαφήν διαφορετικήν από τών ήδη γνωστών και καθιερωμένων μεθόδων.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ «ΔΡΑΝΔΑΚΗ»
α. ς. αρβανιτοπουλος

21 Σεπτεμβρίου 2008

Χρυσόβουλλα,φιρμάνια και ο αχτιναμές!!!

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/
Αγιο Ορος και σουλτανοι

Αυτα που παντοτε γνωριζαμε για τις σχεσεις μεταξυ εκκλησιας και σουλτανων σε επισημα εγγραφα
Συμβολαιογραφικό έγγραφο 2816 (9 Μαίου 2007, τόμος 205/6, σελ. 1,6,7) της συμβολαιογράφου κ. Αικατερίνης Πελέκη - Βουλγαράκη, συζύγου του πρόσφατα παραιτηθέντος υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
Α. ...Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας ανεγνώρισε, ότι το δικαίωμα κυριότητας της Ιεράς Μονής συνεχίσθηκε και διετηρήθη σε ισχύ κατά την διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου στην ιδιοκτησία της, διότι:
α) Η μοναστηριακή Περιουσία κηρύσσεται σεβαστή κατά τον μουσουλμανικό Νόμο και καμμιά συνέπεια δεν μπορεί να έχει σʼ αυτή τυχόν κατάκτησή της από το Μουσουλμανικό Κράτος.
β) οι Μονές του Αγίου Όρους δεν υπήρξαν δορυάλωτες, αλλά συνθηκολόγησαν με τους Σουλτάνους, πριν την κατάκτηση, με αποτέλεσμα την αναγνώριση της ακίνητης ιδιοκτησίας τους από τους Σουλτάνους. Το Άγιο Όρος έλαβε φιρμάνια από τους Σουλτάνους Μεχμέτ τον Α΄ (1413-1421), Μπαγιαζίτ Α΄. (1389-1402), και από τον Μουράτ τον Β΄ το φερμάνι της 9 Απριλίου 1430 (που σώζεται πρωτότυπο) με το οποίο επικύρωσε τα προνόμια και τις ιδιοκτησίες που είχαν παραχωρήσει οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες στο Άγιο Όρος.
γ) το αναπαλλοτρίωτο της Εκκλησιαστικής περιουσίας αναγνώρισε και διασφάλισε και ο Πορθητής με τον Αχτιναμέ του 1453.
Β. ...Εφαρμόζονται στην περιγραφείσα έκταση (λίμνη Βιστωνίδα-Νταλιάνη και παραλίμνιες εκτάσεις)
α) ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1080 του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Νικηφόρου Βοτανειάτη,
β) ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1329 του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ανδρόνικου Παλαιολόγου του Γ΄,
γ) ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1357 του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ιωάννη Παλαιολόγου,
δ) ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1371 του ηγεμόνος Ιωάννη Ούγγλεση, και ότι τα ως άνω χρυσόβουλλα (χρυσόβουλλοι λόγοι) αποτελούν νόμιμο τίτλο κυριότητος, κρατική πράξη του Βυζαντίου παραχώρησης της κυριότητας των ως άνω εκτάσεων στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.
* Πουλημένα τομάρια!
1 σχόλια

Αναζητώντας την καταγωγή του περί Λάμιας μύθου


http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/
Αναζητώντας την καταγωγή του περί Λάμιας μύθου

« Η Λάμια του μύθου , του θρύλου, της παράδοσης»

Αναζητώντας την καταγωγή του περί Λάμιας μύθου, ο οποίος μας έτερπε, αλλά και μας τρόμαζε κατά την παιδική μας ηλικία, αντλήσαμε πληροφορίες από διάφορα συγγράμματα καθώς και την αποτυπωμένη λαϊκή μνήμη - των χιλιετιών που προηγήθηκαν – στο πρόσωπο ηλικιωμένων συμπατριωτών μας της περιοχής Λεπούρων, κάποιοι εκ των οποίων πλέον δε βρίσκονται στη ζωή.
Η έρευνα και η καταγραφή αυτών των στοιχείων ξεκίνησε προ δεκαετίας περίπου και συμπληρώθηκε πρόσφατα για να παρουσιαστεί μέσα από τις σελίδες του εύηχου και πολύηχου «Γοήτρου» της περιοχής Αυλωναρίου, στην οποία διατηρούνται άσβεστες ως τις μέρες μας οι πανάρχαιες δοξασίες της Σίβυλλας Λάμιας που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την περιοχή μας. Η εργασία ετούτη στο πρώτο μέρος περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την μάντισσα Σίβυλλα – Λάμια που αντλήθηκαν από διάφορα συγγράμματα και στο δεύτερο αφηγήσεις κατοίκων της περιοχής μας για τη νεραιδοκόρη – Αμαδρυάδα – Λάμια. Σχετικά, ο αείμνηστος εκπαιδευτικός Ιωάννης Τσαούσης στην «Ευβοϊκή Εγκυκλοπαίδεια» του γράφει: 1.« Η Σίβυλλα ήταν μάντισσα, χρησμοδόχος. Με το όνομα αυτό ονομαζόταν κατά την αρχαιότητα κάθε γυναίκα που είχε το χάρισμα να προλέγει τα μέλλοντα, με την έμπνευση κάποιας θεότητας και ιδιαίτερα του Θεού Απόλλωνα. Χρησμοδοτούσε ευρισκόμενη σε κατάσταση έκστασης με δυσνόητες φράσεις τους προφητικούς χρησμούς της που ερμηνεύονταν από τους ιερείς που την περιστοίχιζαν και καταγράφονταν σε εξάμετρους στίχους. (...) Σίβυλλες στην αρχαιότητα υπήρχαν πολλές. Μόνο κατά τον 4ο αιώνα π.χ. αριθμούνταν δέκα. Πρώτη ήταν η Πυθία η προϊστορική , που προφήτευσε την καταστροφή της Τροίας και σ’ ένα βράχο των Δελφών έψαλλε τους χρησμούς. Δεύτερη ήταν η Λϊβυσα, κόρη του Δία και της Λάμιας και εγγονή του Ποσειδώνα. Άλλες ήταν (...) η Δημώ η Κυμαία ή Δημοφίλη ή Ηροφίλη (κατά τον Βιργίλιο, Δηιφόβη), η Αμάλθεια, κ.α.» 2. «Οι Λάμιες ήταν τερατόμορφες μυθικές γυναίκες, που προσελκύουν τους ανθρώπους και τους δελεάζουν με τα εξαίσια θέλγητρά τους. Είναι οι νεράιδες της νύχτας. Ζούν σε σκοτεινά μέρη, κοντά σε πηγές, σε απόμερες δροσόλουστες ρεματιές και σε δάση με βελανιδές. Είναι ο φόβος και ο τρόμος των παιδιών. Στα παλιά χρόνια πολλοί ξαφνικοί θάνατοι παιδιών αποδίδονταν στη δαιμονική επήρεια της Λάμιας». 3. « Στο λήμμα για τις εκδοχές της ονοματοδοσίας της Ευβοϊκής Κύμης αναφέρονται τα ακόλουθα: «Στα ΝΔ του Αυλωναρίου, προς το μέρος του Γαβαλά, στη θέση Παλιοχώρι (Παλαιοβαρυμπόμπιο), κατοικούσε μέσα σε σκιερό δάσος δρυών – κατά την παράδοση – η αμαζόνα Λάμια. Από την ένωσή της με το θεό Ποσειδώνα γεννήθηκε η ηρωίδα Αμαζόνα Κύμη, από την οποία πήρε τ’ όνομά της η πόλη Κύμη». Για το ίδιο θέμα η επίκουρος καθηγήτρια της λατινικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Αριστέα Σιδέρη – Τόλια στο με τίτλο άρθρο της «Κύμη: Η συμπόρευση Μητρόπολης και Αποικίας στη λατινική γραμματεία», γράφει: « Το 17 π.χ. ορίστηκε κατάλληλο έτος για να εορταστούν οι εκατονταέτηροι αγώνες και ο Οράτιος ανέλαβε να γράψει τον ύμνο γι’ αυτήν την γιορτή για να ψάλει το κράτος της Ρώμης, το Λάτιο, για να τονίσει την έναρξη ενός νέου αιώνα για να επιβεβαιώσει τις παλιές προφητείες και το νέο οιωνό : «Φοίβε και Άρτεμη, χαρίστε μας αυτό που ζητάμε, αυτό που οι προφητείες της Κυμαίας Σίβυλλας όρισαν». Και σ’ αυτή τη μεγάλη στιγμή της Ρώμης η αποικιακή Κύμη με τη σεμνή ιέρεια τίμησε τη μητροπολιτική Κύμη, χαρίζοντά της αιώνια διατήρηση του ονόματός της. (...)
0 σχόλια

Όργιο τουρκικής προπαγάνδας για κακομεταχείριση λαθρομεταναστών από τις ελληνικές αρχές.Τα ίδια λέει και ο Σύριζα!!!!

Τώρα τι να υποθέσουμε,ότι ο Σύριζα είναι κόμμα της Τουρκίας ή ότι είναι φερέφωνο των Τούρκων στην Ελλάδα;

http://strategy-geopolitics.blogspot.com/

Όργιο τουρκικής προπαγάνδας για κακομεταχείριση λαθρομεταναστών από τις ελληνικές αρχές

Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις για μπαράζ καταγγελιών από τα τουρκικά ΜΜΕ για "κακομεταχείριση λαθρομεταναστών από τις ελληνικές αρχές" μετά τη δημόσια αποκάλυψη ότι σκάφη της Τουρκικής Ακτοφυλακής (Sahil Güvenliği) προωθούν κατά συρροή λαθρομετανάστες στον ελληνικό χώρο. Συγκεκριμένα, η γνωστή τουρκική ιστοσελίδα αμυντικών θεμάτων "trsavunma.com" αναδημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα την "είδηση" ότι στελέχη του Λιμενικού Σώματος τρύπησαν τη φουσκωτή βάρκα λαθρομεταναστών, οι οποίοι ...σώθηκαν στη συνέχεια από την Τουρκική Ακτοφυλακή. Σήμερα αναδημοσίευσε νέο περιστατικό, όπου 36 λαθρομετανάστες που επιχείρησαν να φτάσουν στη Λέσβο, συνελήφθησαν από άνδρες του ΛΣ, οι οποίοι τους αφαίρεσαν τη μηχανή του σκάφους και τους οδήγησαν πίσω στα τουρκικά χωρικά ύδατα, όπου και πάλι ...σώθηκαν χάρη στη σωτήρια παρέμβαση της Τουρκικής Ακτοφυλακής. Αξίζει να αναφερθεί ότι αν και η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι αμιγώς στη τουρκική γλώσσα, τα παραπάνω δημοσιεύονται μεταφρασμένα και στην αγγλική γλώσσα, άλλη μια απόδειξη της καλοστημένης προπαγάνδας της Άγκυρας ώστε να πληγεί το κύρος της Ελλάδας.

Σχετικό δημοσίευμα: Λαθρομετανάστευση και εθνική ασφάλεια

Ελληνιστικός Ναός στην Αρμενία.
Όχι αυτός ο Ναός δεν είναι στην Ελλάδα!
Είναι ο Ναός του Ήλιου,στο Γκαρνί της Αρμενίας!!!!Ναός που κατασκευάστηκε με εντολή του αυτοκράτορα της Ρώμης Νέρωνα,στα απώτατα σύνορα της Ρωμαικής αυτοκρατορίας!!!!!Η Αρμενία,με 6000 χριστιανικές εκκλησίες περίπου,η πρώτη χώρα που έγινε επίσημα χριστιανική(το 301 μ.χ. με περίεργες παραισθήσεις ο βασιλιάς της Αρμενίας,υποχρέωσε όλους τους Αρμένιους να γίνουν χριστιανοί!),αποφάσισε πριν χρόνια να αναστηλώσει τον Ναό,μιας και είναι ο μοναδικός Ελληνιστικός σε όλη τη χώρα!!!!
Ενώ οι δικοί μας άρχοντες,εδώ,τόσα χρόνια δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν πρέπει να αναστηλώσουν κάποιον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΟ!!!!Μάλλον επειδή είναι γεμάτη η Ελλάδα από τους Ναούς των Ελλήνων!!!!Ενώ όπου υπάρχει κάποια χριστιανική εκκλησία και θέλει επισκευή,τρέχουν να κόψουν τεράστια κονδύλια(όχι από δικά τους χρήματα βέβαια,αλλά από των ιθαγενών),για να τα δώσουν στους ρασοφόρους για τις δήθεν επισκευές!!!!!Είκοσι χρόνια τώρα έχουν σκεπάσει τον Επικούρειο Απόλλωνα και δήθεν του κάνουν επισκευή και...αναστήλωση,ενώ στην ουσία μάλλον τον καταστρέφουν,επειδή είναι ο μοναδικός ΝΑΟΣ στη γη που κινείται και ακολουθεί τον...Σείριο!!!!!

Λαθρομετανάστες και ιθαγενείς !!!!

Με τις απόψεις του Σύριζα περί λαθρομεταναστών, μάλλον πρέπει να την κάνουμε απο εδώ !!!
Τα δικαιώματα των μεταναστών κατά τον Σύριζα, έχουν πιο μεγάλη αξία από τα δικαιώματα
των ιθαγενών !!!!!


Στον Άλφα απόψε ο Βερύκιος έδωσε τα ρέστα του, στην κόντρα που είχε με τον Γεωργιάδη του ΛΑΟΣ !!Τι του είπε; Ότι με τις προτάσεις που κάνει, να φύγουν επιδοτούμενοι στις χώρες τους οι μετανάστες (πρόταση που έκανε η σοσιαλιστική κυβέρνηση Θαπατέρο στην Ισπανία), πρέπει ο Καρατζαφέρης να τον διώξει από το ΛΑΟΣ, γιατί διώχνει τους ψηφοφόρους !!!!!!!!!!
Κατά τον Βερύκιο λοιπόν, ψηφίζουν οι μετανάστες κι έτσι ο ΛΑΟΣ θα χάσει ψήφους, επειδή είναι "εναντίον" τους !!!!!!
Κατά την κυρία Δούρου του Σύριζα στο ίδιο κανάλι, όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη ζωή, αλλά δεν απάντησε για το δικαίωμα στη ζωή των ιθαγενών αυτής της χώρας, οι οποίοι αντέχουν δεν αντέχουν μια εικοσαετία ακόμα να είναι πλειοψηφία !!!!!! Οπότε η κυρία Δούρου ως νέα και στην πολιτική στοχεύει στους μελλοντικούς πλειοψηφούντες κατοίκους αυτής της χώρας !!!!!!


Έτσι λοιπόν, έχουμε και λέμε:
Πανέξυπνα οι "δημοσιογράφοι" υπερασπίζονται τους μετανάστες, γιατί αυτούς θα έχουν ακροατές μετά από είκοσι χρόνια τα κανάλια τους, άρα από εκεί θα έχουν διαφημίσεις !!!!
Παμπόνηρα ο Σύριζα και όχι μόνο, υπεραμύνεται των δικαιωμάτων των λαθραίων και μεταναστών, γιατί ξέρει ότι σε λίγα χρόνια θα ψηφίζουν, οπότε στρώνει το δρόμο για εισρεύσουν οι ψήφοι τους !!!!!
Οι ρασοφόροι ύπουλα χωρίς να βγαίνουν στο προσκήνιο, προσπαθούν να προσυλιτίσουν τους λαθρομετανάστες, κάνοντας δήθεν αγαθοεργίες υπέρ τους, με ξένα κόλυβα βέβαια αφού ρουφούν το αίμα των Ελλήνων και με αυτό ποτίζουν τους λαθρομετανάστες !!!!!!!

Χαιρέκακα βλέπουν τους Έλληνες να λιγοστεύουν από τους οποίους κινδυνεύουν άμεσα, και εύχονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα η Ελλάδα να γεμίσει λαθραίους τους οποίους με ένα πιάτο φακή, νομίζουν ότι θα τους κάνουν πελάτες τους !!!

Ουσιαστικά, δηλαδή, όλοι είναι εχθροί μας !!!! Κόμματα, εξουσίες, θρησκείες !!!!!
Με τις υγείες μας, όσο ακόμα υπάρχουμε !!!!!


Πλάτων Πισατίδης

Σκοπιανοί,Βούλγαροι,Αγιορείτες,όλοι μαζί με τους Ναζί!!!
____________________________________________________________________
Στη φωτογραφία οι Βουλγαροσκοπιανοί,αγκαλιά με τους Ναζί!!!
Και από κάτω οι καλόγεροι του Αγίου Όρους,πουλάνε εκδούλευση στον Χίτλερ!!!!!
Ποία η διαφορά μεταξύ των μεν και των δε;;;
Ότι οι καλόγεροι δεν έβγαλαν φωτογραφία αγκαλίτσα με τους Ναζί!!!
Και μια δεύτερη,ότι οι καλόγεροι ήταν ΠΡΟΔΟΤΕΣ,όσοι ήταν Έλληνικής καταγωγής την εποχή εκείνη!!!!!
____________________________________________________________________

«Εξοχότατε, οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Ορους Αθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα και παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον (…) Οι μοναχοί του Ορους Αθω οθενδήποτε και αν κατάγονται θα διατηρήσουσιν τα κτήματα και τα πρότερα αυτών δικαιώματα και θ’ απολαύουσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων (…). Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Ορει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς και εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν και την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν και ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν Αυτής. Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής και καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν και μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Εθνους. Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως». Η επιστολή που διαβάσατε έχει συνταχθεί «Εν Αγίω Ορει τη 13/26 Απριλίου 1941» και απευθύνεται «Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον»…
Ναι, πρόκειται για την επιστολή που έστειλαν προς τον Χίτλερ - μια μέρα πριν (!) η Βέρμαχτ μπει στην Αθήνα - οι μονές του Αγίου Ορους (μεταξύ αυτών και το Βατοπέδιο) «ικετεύοντες» να τους θέσει «υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν» του!
Το σημειώνουμε γιατί εκτός από «χρυσόβουλα» βυζαντινών αυτοκρατόρων, φιρμάνια Σλάβων φυλάρχων και χοτζέτια σουλτάνων, δεν αποκλείεται οι «Αγιοι Πατέρες» να διαθέτουν και διατάγματα του …Χίτλερ που να «αποδεικνύουν» τα ιδιοκτησιακά τους «δικαιώματα» επί λιμνών, βουνών, θαλασσών και κυρίως οικοδομικών «φιλέτων» της ελληνικής επικράτειας…

20 Σεπτεμβρίου 2008

Ελληνική σάτιρα του 1800 κατά του ανωτέρου κλήρου

Οι Έλληνες από την πρώτη στιγμή ήξεραν με τι κουμάσια είχαν να κάνουν!!!!
Όμως,τόσοι λίγοι που είχαν απομείνει μετά τις ανελέητες σφαγές και τους διωγμούς,μη έχοντας άλλο τρόπο να αντισταθούν,τους σατύριζαν για να κοροιδεύουν τη σκλαβιά τους!!!
Γνώριζαν ότι οι Τούρκοι ήταν απλά τα όργανα των πραγματικών εχθρών τους!!!!!
Όπως γνωρίζετε η σάτυρα πάντα σχολιάζει και χλευάζει πραγματικά γεγονότα της καθημερινής ζωής!!!!!
Έλληνες,που έχετε εγκλωβιστεί στην ξενόφερτη "θρησκεία",η οποία έχει επιβληθεί δια πυρός και σιδήρου από το Ανατολικό Ρωμαικό κράτος,και η οποία συνέχισε να υπάρχει αφού συνεργάστηκε με τους Τούρκους στους οποίους παρέδωσε προδοτικά την "Πόλιν",συνεχίζει και σήμερα να συνεργάζεται με τους πάντες,αρκεί να κρατά τα "έχει της",πουλώντας εκδούλευση και συνεργασία σε όλους τους εχθρούς των Ελλήνων!!!!!
Τρέμει στην ΙΔΕΑ της αφύπνισης του ΕΛΛΗΝΑ!! Γνωρίζει ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χάσει "αυγά και πασχάλια"!!!!!!
Απολαύστε τη σάτυρα της εποχής του... 1800 και αισθανθείτε την απόλυτη ταύτιση με τα έργα και τις ημέρες των σημερινών ρασοφόρων!!!!
ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΤΕ,και για κάποιον που μπορεί να είναι "ταλιμπάν" χριστιανός,να μη παραπονιέται αν αύριο εμφανιστεί μπροστά του κανένας καλόγερος ή δεσπότης με κάποιο "χρυσόβουλο" στο χέρι και τον πετάξει έξω από το σπίτι που κοιμάται!!!!!!Θα του το έχει πάρει ο "θεός" του!!!!!!!Ελληνική σάτιρα του 1800 κατά του ανωτέρου κλήρου

http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=28

03.05.08
Ελληνική σάτιρα του 1800 κατά του ανωτέρου κλήρουΗ σάτιρα αναφέρεται από τον Βαρθόλδη, ενώ βρέθηκε στον Άθω, σε
μονή του, από τον Ευθύμιο Κουρίλα καί ο οποίος την δημοσίευσε στα
«Θεσσαλικά Χρονικά», τ. 3, 1931.
Κατά την ιστορία της σάτιρας, ήλθαν 3 ξένοι για να δουν πώς ζούσαν οι
Έλληνες καί συνομίλησαν με τους κατοίκους, σχετικώς με το πώς τα
πήγαιναν με τους Τούρκους. Όταν τελείωσαν την συζήτηση με τους κατοίκους, είπαν να
ρωτήσουν καί έναν αρχιερέα, ο οποίος έτυχε να περνά από εκεί, πώς έβλεπε τα
πράγματα. Να καί η απάντηση του αρχιερέα.

«Ιδού ας ερωτήσωμεν τούτον τον πολυγένην
Μητροπολίτης φαίνεται, κάμνει τον Δημοσθένην.
Σ’ αυτόν θέλει γνωρίσωμεν τον ζήλον της Γραικίας
αν είναι φιλελεύθερος ή φίλος τυραννίας.
Χαίρε πανιερώτατε καί γένος της Γραικίας,
πώς υποφέρεις τον ζυγόν της Τούρκου τυραννίας;
Γιατί εκαταντήσατε την φωτεινήν Ελλάδα
άθλιαν, κακορρίζικην. και ως σβυστήν λαμπάδα;

Ο Μητροπολίτης
Να έχετε τέκνα την ευχήν μου
κι ακούσατε την απόκρισίν μου.
Εγώ τον ζυγόν δεν τον γνωρίζω
ούτε ξεύρω να τον νομίζω. (τι ζυγό να γνωρίζει ο κατακτητής!)
Τρώγω, πίνω, ψάλλω με ευθυμίαν
δεν υποφέρω ποτέ τυραννίαν.
Τότε υποφέρω αδημονίαν
όστις με βλάψει στην επαρχίαν. (τρέμει μη χάσει το...μαγαζί ο τραγογένης!)
Αυτή του Τούρκου η τυραννία,
σ’ εμέ είναι ζωή μακαρία.
Αφού το ράσον τούτο εφόρεσα,
πλέον τινά ζυγόν δεν εγνώρισα,
δύο ποθώ, και μα τας εικόνας
άσπρα πολλά και καλάς κοκκώνας. (τα "άσπρα" είναι τα λεφτά!Τις κοκκώνες τις ξέρετε!!)
Περί της Ελλάδος που λέτε
δεν με μέλλει κι ας τυραννιέται.
Μ’ αν βαστάζει χωρίς να στενάζει
όλας τας αμαρτίας ευγάζει.
(….)
Πίστιν να έχουν στον Βασιλέα
και σέβας στον Αρχιερέα.
Στον Τούρκο τ’ άσπρα να μη λυπούνται
τότε γαρ την ψυχήν ωφελούνται.
Και Αρχιερέων παρρησίας,
και παπάδων πολλάς λειτουργίας.
Ο πνευματικός τούς διορίζει
πώς πρέπει κανείς να δεφτερίζει.
Αυτοί άρχισαν να παρακούσι
και όλοι ελευθερίαν φρονούσι.
Διά τούτο και ημείς συμφωνούμεν
Ομού με τους Τούρκους να τους βαρούμεν. (φτου σου κερατά τράγε,λέω τώρα Πλ.Πισ.)
(….)
Κ’ οι κοκκώνες είναι μέγα θαύμα
ευκολύνουν γαρ το κάθε πράγμα.
Φθάνει γουν η τόση απολογία
ιδού γυνή φέρει παρρησία.»
Τελευταία ανανέωση ( 03.05.08 )

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ,ο πολιτικός φορέας του κινήματος της Επανελληνίσεως των Ελλήνων,ανακοινώνει σε όσους επιθυμούν να καταστούν μέλη του σε περιοχές που δεν υπάρχει τοπική οργάνωση να έρχεται σε επαφή με τα γραφεία του.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΡΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΟΨΟΧΕΡΗΔΕΣ.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΝΑ ΒΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΑΣ.
ΕΛΛΗΝΕΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΕΧΘΡΟΣ.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΡΜΑΙΑ.
ΔΩΣΤΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ Ε.Α.Ρ.
ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΟΜΜΑ.
ΟΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ,Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ.
Ο ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
____________________
Πλάτων Πισατίδης
_______________________________________________________________


Ανακοίνωση

Η σύγκληση της Κ.Ε. με ομόφωνη απόφαση του Π.Σ., θα γίνει στις 12/10/2008, ημέρα Κυριακή στις 11.00 π.μ.
Τα μέλη καλούνται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως την 5η Οκτωβρίου (5/10/08), προς αποφυγή συνωστισμού και οικονομία χρόνου, καθώς και για να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στα διαδικαστικά.

Γραμματεία Διαφωτισμού

Ανακοίνωση

Όσοι επιθυμούν να καταστούν μέλη μας και στην περιοχή τους δεν υπάρχει τοπική οργάνωση, να έρχονται σε επαφή με τα γραφεία μας.

Η...αδράνεια και άνοια των Ελλήνων!

Μάλλον δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον πάτο,για να αρχίσει η αντίδραση!!!!!Έχουμε να πάθουμε πολλά,μέχρι να δράσουμε!!!!!!

______________________________________________________________

http://alkimosarchive.blogspot.com/
Ποια η σημασία της Μακεδονίας για την Ευρώπη και την Ελλάδα;

.
Γιατί κόπτονται Ευρωπαίοι και Αμερικανοί για το όνομα Μακεδονία; Γιατί δεν αντιδρούν, ως είθισται, στην αλυτρωτική προπαγάνδα της ΠΓΔΜ; Γιατί επιμένουν να υποστηρίζουν τους Σκοπιανούς, γυρίζοντας επιδεικτικά την πλάτη στην Ελλάδα;
.
Το σημείο αναφοράς, αυτό που υποτίθεται πως χαρακτήριζε την αγγλοαμερικανική ιμπεριαλιστική κυριαρχία πάντα, ήταν, η προάσπιση του πολιτισμού, της δικαιοσύνης, και της ελευθερίας των λαών. Σε όλη την διάρκεια της ιστορίας της, υποτίθεται ότι υπερασπιζόταν τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι αγωνιζόταν για την προστασία του ελεύθερου κόσμου. Ήταν έτσι μια «βελούδινη» κυριαρχία, που εφαρμόστηκε όχι με σφαγές αμάχων, ούτε με επεκτατικές προθέσεις, αλλά με το ιδεολογικό κίνητρο του «εκπολιτισμού», και βασιζόμενη στις αρχές του «δικαίου». Αυτό ήταν το «λάβαρο» που την καθιέρωσε στις συνειδήσεις του κόσμου, ανεξάρτητα από το πραγματικό παρασκήνιο.

Αν απογυμνωθεί τώρα ο Δυτικός Συνασπισμός από αυτόν τον ιδεολογικό μανδύα, τότε χάνει αυτόματα την δύναμή του, που είναι η υποστήριξη του «πολιτισμένου κόσμου». Χάνει δηλαδή τον πυρήνα του και εκτροχιάζεται. Εμφανίζεται τότε ως ένα άγριο αρπαχτικό θηρίο, όπως είναι στην πραγματικότητα, πράγμα το οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκρύψει. Αν χάσει την υποστήριξη του κόσμου, τότε θα αποδυναμωθεί και θα εκθρονισθεί από την κυρίαρχη θέση του.

Πως κατάφερε όμως να οικειοποιηθεί τον ρόλο του «προστάτη των λαών»; Αυτό έγινε αρχικά με την υποστήριξη της Καθολικής Εκκλησίας -Βασιλεία «ελέω θεού» ή «πολιτική έκφραση της Βασιλείας του Θεού»- και έχοντας ως παρασκηνιακούς ενορχηστρωτές επιδέξιους Εβραίους προπαγανδιστές, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τελικά αυτήν την εξελισσόμενη δύναμη, υπό τον έλεγχό τους. (Η αλήθεια στα χαρακώματα…).

Στην σύγχρονη όμως εποχή, όπου ο ρόλος της θρησκείας έχει αρχίζει να φθίνει, και μολονότι ένας θρησκόληπτος υποψήφιος πρόεδρος στην Αμερική μπορεί να συγκινεί ακόμα τους ψηφοφόρους, οι παρασκηνιακοί ενορχηστρωτές βλέπουν μακριά. Αυτοί ενδιαφέρονται όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το αύριο. Και γνωρίζουν, ότι «αύριο» δεν θα μετράει πια η «ευσέβεια», όσο κάποια άλλα στοιχεία, που πηγάζουν τώρα από το παρελθόν. Πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, ότι υπάρχει μια παγκόσμια αναβίωση του εθνικισμού και των αρχέτυπων προτύπων στους λαούς.

Οι αρχαιολατρία δεν είναι ένα σύγχρονο ελληνικό φαινόμενο. Είναι μια παγκόσμια κίνηση, που δείχνει ότι οι λαοί επιζητούν νέα κίνητρα, νέους προσανατολισμούς. Αυτό είναι ένα φυσικό επακόλουθο, μιας και τα καθιερωμένα θρησκευτικά και ιδεολογικά τους πρότυπα γκρεμίζονται.

Έχοντας αυτά κατά νου, ας αναλογιστούμε: «ποια παγκόσμια δύναμη έπαιξε τον ρόλο του εκπολιτιστή»; Ποια αυτοκρατορία μπόρεσε να καθιερωθεί (όπως έχει περάσει στην ιστορία) όχι δια της ένοπλης βίας έναντι αμάχων, αλλά αντίθετα, να χαιρετισθεί ως απελευθερωτής από τους κατακτημένους λαούς; Δεν υπήρξε στην ιστορία καμία άλλη –παρά τους ισχυρισμούς των Κινέζων για τον Τζέκις Χάν-, εκτός από την ελληνική αυτοκρατορία του Μακεδόνα βασιλιά Αλέξανδρου. Αυτό το ιστορικό πρότυπο, είναι το μόνο ικανό, που μπορεί να αντικαταστήσει τα παλιά πρότυπα της παγκόσμιας Αγγλοαμερικανικής δύναμης. Ο μόνος τρόπος όμως, που μπορεί να γίνει αυτό, είναι, να οικειοποιηθούν την ιστορική συνέχεια της ελληνικής (όχι μακεδονικής) αυτοκρατορίας. Πως μπορεί να γίνει όμως αυτό; Ενσωματώνοντας τους φυσικούς της απογόνους, μέσα στους κόλπους της. Τι έχουμε τότε; ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ –ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ- ΕΥΡΩΠΗ!!! Αυτήν την Ευρώπη επιδιώκουν να κατασκευάσουν, η οποία χρειάζεται όμως και την ανάλογη …«πολιτογράφηση», το ανάλογο ιδεολογικό υπόβαθρο.

Η «Δημοκρατία της Μακεδονίας» ήταν ό,τι ποιο καλύτερο μπορούσε να τους τύχει σ’ αυτά τους τα σχέδια, διότι αποτελεί μια άβουλη δύναμη, η οποία βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση επιβίωσης. Τι το καλύτερο λοιπόν γι’ αυτούς, αφού αυτό τους απαλάσει από τους «δυσκολοκυβέρνητους» Έλληνες! Η καπήλευση της ιστορίας δεν τους ενοχλεί, εξάλλου περί «καμουφλάζ» πρόκειται. Τι τους κόπτει η αλήθεια; Εξάλλου δεν μάθαμε πρόσφατα πως «ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό»; Έχει κανείς αμφιβολία ότι έχουν όλους τους μηχανισμούς στην διάθεσή τους (και προφανώς και την επίσημη ελληνική συγκατάθεση), για να νομιμοποιήσουν την επιδίωξή τους;

Αυτή είναι η πραγματικότητα του παρασκηνίου και δεν έχει να κάνει με οποιεσδήποτε «αλυτρωτικές» προθέσεις των φτωχών γειτόνων. Αν όμως καταφέρουν τελικά να πετύχουν την απόσχιση του όρου Μακεδονία από την φυσική της ιστορική βάση, τότε αυτό σημαίνει ότι μεταβιβάζεται στις συνειδήσεις των λαών το ιστορικό θεμέλιο της Ελλάδας, ως Έθνους, με αποτέλεσμα να μην αποτελεί στο μέλλον τίποτε περισσότερο από μια ιστορική γεωγραφική περιοχή, χωρίς ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία. Όσο για τους πολιτικούς και τους λοιπούς σύγχρονους «Φαναριώτες», αυτοί δεν πρόκειται να χάσουν τα προνόμιά τους, όπως δεν τα είχαν χάσει επί τουρκοκρατίας.

Με όλα αυτά υπόψη, γεννιέται τώρα το ερώτημα: «Ποιος θα υπερασπισθεί τα δικαιώματα της χώρας αυτής, στο διεθνές γίγνεσθαι»; Οι «μεσίτες» της Νέας Δημοκρατίας ή ο «καλύτερος» Γιώργος Παπανδρέου; Αν ο λαός δεν έχει αυτογνωσία, αν δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο, πέρα από την επιβίωση και την καλοπέραση, τότε δεν τους αξίζει δυστυχώς και καλύτερη τύχη, από να τους κυβερνούν «κοτζαμπάσηδες», και να τους παραδώσουν σ’ αυτούς που ξέρουν από ιστορία και βλέπουν μακριά!

Καλή μας τύχη λοιπόν, στο ταξίδι του χρόνου!
.