07 Νοεμβρίου 2008

Μεταρρύθμιση όγδοου αιώνα στο Βυζάντιο:"Πλην τούτου απεμάκρυνε συστηματικώς εκ των πραγμάτων τους ευνούχους..."

"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",Παπαρρηγόπουλου,βιβλίον δέκατον,τόμος α',εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.
Άλλες εποχές,ίδια τα προβλήματα!!!Ευνούχοι τότε,ευνούχοι και σήμερα!!!!
Καλόγεροι τότε,καλόγεροι και σήμερα!!!!

Αφορολόγητη εκκλησιαστική περιουσία τότε,αφορολόγητη και σήμερα!!!!!
"Θαυματουργά" λείψανα και εικόνες τότε,"θαυματουργά" και σήμερα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Στο τέλος του κεφαλαίου περί της αποτυχημένης μεταρρύθμισης,με λίγες κουβέντες ο Παπαρρηγόπουλος τα λέει όλα!!!!!

"..Εντεύθεν οι μοναχοί,εκτός ολιγίστων εξαιρέσεων,ηγωνίσθησαν εκθύμως κατά της μεταβολής,και δια της επιρροής ήν είχον εις τας γυναίκας και εις τον κοινόν όχλον,απέβησαν οι κυριώτατοι παραίτιοι της αποτυχίας του επιχειρήματος."
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου