25 Μαρτίου 2009

ΖΗΤΩ Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1821.ΓΙΑΤΙ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Περί του ονόματος ΕΛΛΗΝ,πριν από την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821.

Από το βιβλίο "ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ-ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ",του Στυλιανού Μιχόπουλου,έκδοσης ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ.

[Είναι παράδοξον η μανία,ήτις εκυρίευσεν εις τους Έλληνας,του να δίδωσιν εις εαυτούς και εις τα παιδιά των τα ονόματα των προπατόρων μας.Εις τον Πύργον ο Λυκούργος Κρεστενίτης,διδάσκων τα γράμματα προ της επαναστάσεως,αφού έδωκεν εις τον εαυτόν του το όνομα του αθανάτου νομοθέτου των Σπαρτιατών,έδωκε και εις τους μαθητάς του όλα τα ονόματα των μεγάλων ανδρών,όσα είναι το καύχημα των αιώνων.Και ευρίσκει τις σήμερον τους Σωκράτας,τους Πλάτωνας,τους Αριστείδας,τους Σόλωνας κ.λ.π.Και μέχρι τινός έκαστος ωνομάζετο όπως τον εδόκει.]

Αυτά συνέβαιναν πριν την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821!!!!!!!!
Εκτός από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ,παρατηρούμε και το γεγονός ότι υπήρχαν ΣΧΟΛΕΙΑ επί τουρκοκρατίας!!!!!!!!!!!!!
Τα περί "κρυφού σχολειού",είναι παραμύθια των ρασοφόρων!!!!!

[Υπέρτατο χρέος η Θυσία για την Πατρίδα και η υπεράσπιση της Ελευθερίας.Η θεοκρατία και η ολιγαρχία εκμεταλλεύονται την αμάθεια,διαφθείρουν τα ήθη,χαλκεύουν δεσμά.Συνεχής κατάπτωση ωδήγησε στο 1453.]
(Ελληνική Νομαρχία,Ανωνύμου του Έλληνος,Ιταλία 1806)!!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου