12 Απριλίου 2009

Ποιος Χριστός? Γιαυτόν που έκαναν αιματηρή θυσία στην περιτομή του;

----------------------------------------------------------------
21 Και ότε επληρώθησαν αι οκτώ ημέραι διά να περιτέμωσι το παιδίον, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομασθέν υπό του αγγέλου πριν συλληφθή εν τη κοιλία. Γεν 17:12, Λευ 12:3, Ιω 7:22, Μτ 1:21, Λκ 1:31
22 Και ότε επληρώθησαν αι ημέραι του καθαρισμού αυτής κατά τον νόμον του Μωϋσέως, ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα διά να παραστήσωσιν εις τον Κύριον, Λευ 12:6
23 καθώς είναι γεγραμμένον εν τω νόμω του Κυρίου, ότι παν αρσενικόν διανοίγον μήτραν θέλει κληθή άγιον εις τον Κύριον, Εξ 13:2, Αρ 3:13, Αρ 8:16
24 και διά να προσφέρωσι θυσίαν κατά το ειρημένον εν τω νόμω του Κυρίου, ζεύγος τρυγόνων ή δύο νεοσσούς περιστερών. Λευ 12:8
ΛΟΥΚΑΣ,κεφ.2.

ΘΥΣΙΑ!Με τρυγόνια!Ή με νεοσσούς περιστερών!
Αιματηρή θυσία για τον...Υιό του Γιαχβέ;Καλά πως το δέχτηκε αυτό το...θείον βρέφος;
Α,ναι,δεν είχε γίνει ακόμα χριστιανός!!!
..............................................

«δυο τρυγόνας ή δύο νεοσσούς περιστεριών... Και (ο ιερέας) θέλει κόψει δια των ονύχων αυτού (!) την κεφαλήν αυτής, (της τρυ-γόνας!!!) από του αυχένος αυτής πλην δεν θέλει διαχωρίσει αυτήν (θα κρέμεται δηλαδή το κεφαλάκι του πουλιού, αλλιώς δεν επέρχεται άφεσις!!!) και από του αίματος θέλει ραντίσει τον τοίχο του θυσια-στηρίου ο ιερεύς και θέλει συγχωρηθή εις αυτόν»! Καταλαβαίνετε τι "νύχι" διατηρούσαν οι ιερείς.

--------
Γνωρίζει κανείς έναν Έλληνα που του έκαναν ΠΕΡΙΤΟΜΗ;
Για να τελειώνουμε με τα περί..."Έλληνα" Τζεσούα.
'Οσα και να λένε τώρα που άρχισε η έρευνα των γραφών,στην ταραχή τους για την αποκάλυψη του μεγαλύτερου δολώματος που έχει ριχτεί στο ανθρώπινο γένος,τους κάνουν απλά πιο γελοίους!
Αν ήταν Έλληνας θα μιλούσε για τη...Διαθήκη του Μωϋσή;
Αν ήταν Έλληνας θα πολεμούσε τους Ρωμαίους ως υπόδουλος;
Αν ήταν Έλληνας θα γιόρταζε το...Πεσάχ;
Αν ήταν Έλληνας θα γιόρταζε τη Χανουκά;
Αν ήταν Έλληνας θα τον άφηναν να μιλήσει στις συναγωγές των εβραίων;
Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια!
--------
Δείτε κι άλλα:
Ποιος Χριστός? Γιαυτόν που έκαναν αιματηρή θυσία στην περιτομή του;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου