19 Νοεμβρίου 2009

Αποστολικοί κανόνες

ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ

"Ει τις κληρικός ή λαϊκός εισέλθει εις συναγωγήν Ιουδαίων ή αιρετικών προσεύξασθαι, καθαιρείσθω και αφοριζέσθω" Αποστολικοί κανόνες

"Ει τις Επόσκοπος ή άλλος κληρικός νυστεύει μετά Ιουδαίων ή εορτάζει μετ' αυτών ή δέχεται αυτών τα της εορτής ξένια, άζυμα ή τι τοιούτον, καθαιρείσθω: ή δε λαϊκός, αφοριζέσθω" Αποστολικοί κανόνες

"Διόπερ χρή τον πιστόν φεύγειν τας συνόδους των ασεβών Ιουδαίων και λοιπών αιρετικών". Αποστολικοί κανόνες

"Μηκέτι μετά Ιουδαίων εορτάζειν, Ουδεμία γαρ κοινωνία ημίν προς αυτούς" Αποστολικοί κανόνες

Σχετικό θέμα: Γεωργιάδης, Βαρθολομαίος και συναγωγή....


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου