19 Δεκεμβρίου 2010

ΕΟΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΛΑΔΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΣ.


Gona Chawmos -Kalasha Winter Solstice Begins

Gona Chawmos Yat Shuruk hawaw. Saw Mocbhian Kay Kalashon Ghenaw Tazaghi Aman zhe Afiat…
Kalasha Winter solstice begins from 8th with Zarazari (bon fire) till 21st Dec.
To  Kalasha chawmos is regarded as big historical memory of them as People and Society.
Chawmos is coming together and celebration of all the elements of Nature, Community, Mountain Spirits, Deities, Ancestors, Thanksgiving, Initiation rites, Chanting ancient myths, and end with carnival for the start of New Year.
Kalasha gather at mountain altars, Clan temples to give offerings and share feasts, to pray, meditate and for Peace, Health and Social Well being.


DatePrograme’s / schedule
9-12-2010C’atak Sarazari
10-12-2010Gona sarazari
11-12-2010Gosh Saras
12-12-2010Gosh Saras
13-12-2010Chuhi nari
14-12-2010Khutamru
15-12-2010Mahdahik
16-12-2010Sawelik harik
17-12-2010Rest day / Peran Negek
18-12-2010Istongas rat/
19-12-2010Bud sambiyak
20-12-2010Gona tranda
21-12-2-10
22-12-2010Lawak Behek


ΚΑΛΑΣΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου