24 Ιανουαρίου 2011

Μέρες μαύρου Νεορωμαϊκού μεσαίωνα...

Απόλυτο έλεγχο της θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών θέλει να έχει η Εκκλησία, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι μητροπολίτες υποστηρίζουν πως νομικά η ευθύνη για το μάθημα ανήκει στην Πολιτεία.
Ορισμένοι μητροπολίτες υποστηρίζουν ότι ειδικά για τα δημοτικά σχολεία πρέπει να προσληφθούν θεολόγοι. Ορισμένοι μητροπολίτες υποστηρίζουν ότι ειδικά για τα δημοτικά σχολεία πρέπει να προσληφθούν θεολόγοι. Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου, αποτελούμενη από τους μητροπολίτες Δημητριάδος Ιγνάτιο, Πατρών Χρυσόστομο, Σισανίου Παύλο και Μεσσηνίας Χρυσόστομο, που μελέτησε το θέμα, υπέβαλε αναλυτικό υπόμνημα στους μητροπολίτες.
Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει στα χέρια της η «Κ.Ε.», η επιτροπή παρέθεσε όλες τις απόψεις που προέκυψαν από τη διερεύνηση του θέματος, τονίζοντας ότι η Πολιτεία έχει τον πρώτο λόγο. Σύμφωνα με αυτές, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σήμερα είναι η σύνθεση των σχολικών τάξεων από μαθητές ποικίλων παραδόσεων, με αποτέλεσμα το...
ελληνικό σχολείο να μην είναι πλέον ένας ενιαίος χώρος όπως τις προηγούμενες δεκαετίες. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει σύγχυση και ασάφεια ως προς την υποχρεωτικότητα ή μη της διδασκαλίας του μαθήματος, ενώ ουδείς υποστηρίζει ότι το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να μετατραπεί σε «θρησκειολογία».
Δύο απόψεις κυριάρχησαν στις συζητήσεις της επιτροπής:
1. Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι απολύτως κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα και αφορά όλους τους ορθόδοξους μαθητές. Για τους μη ορθόδοξους πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της πίστεώς τους.
2. Το μάθημα δεν πρέπει να είναι ομολογιακό-κατηχητικό, διότι αυτό δεν αποτελεί επαρκή νομιμοποιητική βάση, και θα το μετατρέψει σε προαιρετικό αρχικά, ενώ στη συνέχεια θα το οδηγήσει σε συρρίκνωση και κατάργηση. Το μάθημα πρέπει να είναι κοινό για όλους τους μαθητές, με έμφαση στην ορθόδοξη παράδοση και με πληροφόρηση για τις άλλες ομολογίες.
Ιδιαίτερο προβληματισμό τόσο για την Εκκλησία όσο και για την Πολιτεία προκαλεί ο τίτλος του μαθήματος. Διότι όπως σημειώνει η επιτροπή, πρέπει να βρεθεί μία ονομασία η οποία δεν θα απορριφθεί από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή τις εγχώριες Ανεξάρτητες Αρχές. Δηλαδή δεν πρέπει να περιέχει τη λέξη «θρησκεία».
Για να υπάρχει και ο απόλυτος έλεγχος της θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης οι αρχιερείς υποστηρίζουν ότι πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο η θέση των θεολόγων. Γι' αυτό δεν θα δεχθούν να είναι προαιρετικό το μάθημα, διότι έτσι κινδυνεύει να συρρικνωθεί και να καταργηθεί σύντομα. Χαρακτηριστικά τονίζεται ότι στα δημοτικά σχολεία οι δάσκαλοι δεν είναι πρόθυμοι να διδάξουν τα Θρησκευτικά και προτείνεται να προσληφθούν θεολόγοι.
Ορισμένες από τις θέσεις της επιτροπής ξεσήκωσαν τους φανατικούς της Ιεραρχίας. Μάλιστα, ο μητροπολίτης Καισαριανής Δανιήλ έφτασε στο σημείο να προτείνει να αναλάβει τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών η ίδια η Εκκλησία μέσω των κατηχητικών σχολείων, παραπέμποντας έτσι σε άλλες εποχές.
Ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ υποστήριξε ότι δεν ζούμε σε ουδετερόθρησκο κράτος, άρα όσο ισχύει το παρόν Σύνταγμα, το μάθημα θα είναι ομολογιακού τύπου.
Στις αρχές Ιανουαρίου, η Σύνοδος αποφάσισε να ορίσει νέα επιτροπή αποτελούμενη από τους μητροπολίτες Δημητριάδος Ιγνάτιο, Σιδηροκάστρου Μακάριο, Μεσσηνίας Χρυσόστομο και τον επίσκοπο Αβύδου Κύριλλο, για να καταρτίσει το τελικό κείμενο που θα εγκρίνει πρώτα η Σύνοδος και θα παραδοθεί στο υπουργείο Παιδείας.
Είναι πλέον σαφές, υποστηρίζουν ορισμένοι μητροπολίτες, ότι ο Ιερώνυμος πιέζεται από τους φανατικούς ιεράρχες και θεωρείται βέβαιον ότι η Εκκλησία θα ζητήσει από το υπουργείο το μάθημα να παραμείνει ομολογιακού τύπου και η διδασκαλία του να είναι υποχρεωτική.
Το υπουργείο Παιδείας, από την άλλη πλευρά, που δεν επιθυμεί σύγκρουση με την Εκκλησία, ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περίοδο, παρά το πολιτικό κόστος, μελετά το ενδεχόμενο να εντάξει τα Θρησκευτικά στα υποχρεωτικά μαθήματα του νέου σχολείου που σχεδιάζει.

Ελευθεροτυπία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου