24 Ιουνίου 2013

NESARA - Το νέο οικονομικό σύστημα του κόσμου-Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ N.E.S.A.R.A.-Εθνικός νόμος οικονομικής σταθεροποίησης και ανάκαμψης ή NESARA


Εθνικός νόμος οικονομικής σταθεροποίησης και ανάκαμψης ή NESARA

http://goldenageofgaia.com/2011/10/nesara-the-perfect-answer-waiting-for-the-right-question/nesara-7/
Αυτό το άρθρο είναι για τη νομοθετική πρόταση φορολογικής μεταρρύθμισης. Για τη βασισμένη στο Διαδίκτυο θεωρία συνωμοσίας που περιλαμβάνει τους μυστικούς νόμους, λευκοί ιππότες, αλλοδαποί, 11 Σεπτεμβρίου, και επαναλήφθείτε εθνικός ο οικονομικός Ασφάλεια καιΑνασχηματισμός Νόμος, δείτε Θεωρία συνωμοσίας NESARA.
Εθνικός νόμος οικονομικής σταθεροποίησης και ανάκαμψης ή NESARA είναι μια νομοθετική πρόταση να μεταρρυθμιστεί φορολογική πολιτική, νομισματική πολιτική, και νομισματικό σύστημα, από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. NESARA ήταν από τον πρόσφατο Ο Δρ. Harvey φ. Barnard για να εξετάσουν τις ανεπάρκειες που εβλέίδε και σε τις τρεις από αυτές τις περιοχές. Σαν πρόταση, NESARA ανταγωνίζεται ως εναλλακτική λύση σε άλλες προτάσεις μεταρρύθμισης νομισματικής και φορολογικής πολιτικής όπως ο νόμος νομισματικής μεταρρύθμισης, FairTax, Επίπεδος φόρος, και Φόρος προστιθέμενης αξίας. NESARA δεν έχει εισαχθεί Συνέδριο.

Περιεχόμενο

Μεταρρύθμιση φορολογικής πολιτικής

Στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, NESARA προτείνει εισόδημα-ουδέτερη αναδιοργάνωση του υπάρχοντος Ηνωμένου φορολογικού συστήματος με την εξάλειψη φόρος εισοδήματος και καθιερώνοντας 14% εθνικό έναν λιανικό πωλήσεις ή φόρος φόρος που αντιμετωπίζεται από έναν νέο Εθνική φορολογική υπηρεσία, επιτρέποντας τις απαλλαγές σε ορισμένα στοιχεία όπως τα παντοπωλεία, μισθώσεις, ιατρικές υπηρεσίες, και ασφάλεια. Κοινωνική ασφάλιση, και Medicare οι φόροι εισοδήματος θα παρέμεναν. Οι υπερασπιστές του υποστηρίζουν ότι η πραγματική δημόσια ανάγκη για αυτά τα κοινωνικά προγράμματα θα μπορούσε πιθανά να μειωθεί στο σημείο όπου δεν απαιτούνται πλέον, μόλις συντάξουν οι παροχές νομισματικής μεταρρύθμισης NESARA πέρασαν και τα οφέλη του πλήρως πραγματοποιημένος στην αμερικανική κοινωνία.

Μεταρρύθμιση νομισματικής πολιτικής

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, NESARA προτείνει τις θεμελιώδεις αλλαγές στην επιφύλαξη και τις δανείζοντας πρακτικές εμπορικό τραπεζικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησηςσύνθετο ενδιαφέρον σε όλοι τα εξασφαλισμένα δάνεια κατέστησαν κάτω από μια κλασματική βάση επιφύλαξης υπέρ μια μη-συντεθειμένη αμοιβή νομισματοποίησης, και απαιτώντας κύριος στα δάνεια που πληρώνονται πρώτα ενώπιον των τραπεζών συλλέξτε την αμοιβή νομισματοποίησης. Ο σκοπός αυτών των αλλαγών είναι να μειωθούν οι πτωχεύσεις, προεπιλογές τραπεζών τελών, και μειώστε ιδιωτικό χρέος φορτία υπηρεσιών για τους αμερικανικούς πολίτες. Η προκύπτουσα οικονομική ανάπτυξη θα αναμενόταν έπειτα για να βοηθήσει δραστικά να μειώσει τη δημόσια ανάγκη για την κυβέρνηση ευημερία προγράμματα όπως medicare και Κοινωνική ασφάλιση - φόροι εισοδήματος αυτός θα μπορούσε να αποβληθεί μόλις μικραίνει η ανάγκη για αυτά τα προγράμματα, περαιτέρω αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη.

Νομισματική μεταρρύθμιση συστημάτων

Στον τομέα της νομισματικής μεταρρύθμισης συστημάτων, NESARA προτείνει δομική αναδιοργάνωση της Ηνωμένης νομισματικής πολιτικής που αποβάλλει πληθωρισμός συνολικά, και μειώστε Αμερικανόδημόσιο χρέος. NESARA προτείνει την τροποποίηση Νόμος ομοσπονδιακής επιφύλαξης 1913 για να αντικαταστήσει τον ιδιωτικό Σύστημα ομοσπονδιακής επιφύλαξης με έναν νέο κυβέρνηση-ελεγχόμενοΣύστημα επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών και η νέα τοποθέτηση των λειτουργιών του και εκείνοι Ομοσπονδιακή Επιτροπή ελεύθερης αγοράς και Τράπεζες ομοσπονδιακής επιφύλαξης σε έναν νέο κυβέρνηση-ελεγχόμενο Πίνακας επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών.
Επιπλέον, NESARA προτείνει τη δημιουργία ενός πρόσθετου νομισματικού εργαλείου, Απολογισμός επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών, για να ελέγξει ευκολότερα το συνολικό εθνικό πληθωρισμό και να τον μειώσει σε μηδέν. Προκειμένου να αποβληθεί η αύξηση του δημόσιου χρέους και της επίδρασής του στον πληθωρισμό, όλες οι τράπεζες και άλλη κλασματική επιφύλαξη τα δανείζοντας όργανα θα απαγορεύονταν από τη χρησιμοποίηση κυβερνητικοί τίτλοι σαν επιφυλάξεις. Νέος άτοκος Επιφύλαξη Υπουργείου Οικονομικών Οι σημειώσεις θα τυπώνονταν για να αντικαταστήσουν την τοκοφόρο σημείωση ομοσπονδιακής επιφύλαξης που κυκλοφορεί αυτήν την περίοδο.
Για την πρόσθετη υπευθυνότητα μεταξύ της κυβέρνησης και των ανθρώπων, NESARA λαμβάνει επίσης μέτρα να επανεισαχθεί ο χρυσός και το ασήμι specie σαν δύο πρόσθετα νομίσματα αυτός θα μπορούσε να ανταγωνιστεί παράλληλα με τη σημείωση επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών στο α ελεύθερη αγορά. Οι ανεξήγητες δευτερεύουσες διακυμάνσεις στην αξία ενός νομίσματος πέρα από άλλο θα ενεργοποιούσαν το συναγερμό ότι κάτι ήταν κακώς. Το κοινό θα ήταν σε θέση να μεταπηδήσει σε ένα διαφορετικό νόμισμα και να είναι σε θέση έτσι να συνεχίσει να συντηρεί την αξία των ανταλλαγών τους έως ότου η κατάσταση με το άλλο νόμισμα. Οι πληθωριστικές πιέσεις η ίδια στη σημείωση επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών θα εξετάζονταν από τον πίνακα επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων εργαλείων, ο νέος απολογισμός επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών που απορροφά και που απεικονίζει αποθήκευσε τις σημειώσεις επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών σε και από την κυκλοφορία. Δευτερεύουσες διακυμάνσεις, όπως και τον ταγματάρχη οι διακυμάνσεις μπορούν τώρα να εξεταστούν χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και το σύστημα που NESARA προτείνει. Αυτήν την περίοδο το σύστημα ομοσπονδιακής επιφύλαξης σχεδιάζεται μόνο για να χειριστεί σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία της σημείωσης ομοσπονδιακής επιφύλαξης, ένα σύστημα μερικοί λέει ότι είναι ένας απαρχαιωμένος τρόπος μια οικονομία του 21$ου αιώνα που έχει αποδειχθεί όλο και περισσότερο ευαίσθητη στις όλο και περισσότερο δευτερεύουσες διακυμάνσεις.

Σημειώσεις

  • Με τον επαναπροσδιορισμό του κοινού καθορισμού του νομίσματος ως αντιπροσώπευση του χρέους και όχι του πλούτου, Ο Δρ. Το Barnard καθόρισε να σχεδιάσει μια κατασκευασμένη λύση στις ανεπάρκειες που ανακάλυψε στη φορολογική πολιτική, νομισματική πολιτική, και νομισματικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών και NESARA είναι η λύση στην τελική ανάλυσή του [ 1 ].
  • Οι υπερασπιστές NESARA υποστηρίζουν ότι εάν όλες οι παροχές λογαριασμού γίνονται νόμος, το βιοτικό επίπεδο για Αμερικανούς θα διπλασιαστεί μέσα σε 20 έτη.[ 2 ]

Εξωτερικές συνδέσεις1 σχόλιο:

  1. Η συνθηκη NESARA φαινεται οτι ειναι υπαρκτη. Υπαρχουν ομως δυο ερμηνειες Η πρωτη ειναι η πραγματικη και η δευτερη διερευσε μεσωδιαμεσων,δασκαλων κλπ.ελεγξτε παρακαλω ,γιατι η δευτερη ερμηνεια ειναι των αλλων.

    ΑπάντησηΔιαγραφή