06 Φεβρουαρίου 2014

Τραπεζικός λογαριασμός στη Γερμανία - καταπιστευτικός λογαριασμός


Παρακάτω θα βρείτε γενικές πληροφορίες για το άνοιγμα ενός καταπιστευτικού λογαριασμού στη Γερμανία καθώς και πληροφορίες για τους διαφορετικούς τύπους καταπιστευτικών λογαριασμών σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο. Για ακριβείς πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε δικηγόρο.

Τι ορίζει το γερμανικό δίκαιο ως καταπιστευτικό λογαριασμό;

Καταπιστευτικός λογαριασμός είναι ένας λογαριασμός στο όνομα του κατόχου, τον οποίο όμως λογαριασμό διαχειρίζεται τρίτο πρόσωπο.
Παράδειγμα: σε μία τράπεζα ανοίγουμε ένα λογαριασμό στο όνομα του προσώπου Α. Το πρόσωπο Α είναι ο κάτοχος του λογαριασμού, διαχειρίζεται όμως τον λογαριασμό (και τα χρήματα) κατ’ εντολή του προσώπου Β. Ανάμεσα στα δύο πρόσωπα έχει υπογραφεί, πριν το άνοιγμα του λογαριασμού, σύμβαση καταπίστευσης, η οποία ονομάζεται έγγραφο καταπιστεύματος. Σύμφωνα με αυτό, το πρόσωπο Α διαχειρίζεται τα χρήματα του προσώπου Β για τον συγκεκριμένο λογαριασμό της τράπεζας. 

Είναι νόμιμο το άνοιγμα αυτού του λογαριασμού;

Το άνοιγμα λογαριασμού σε άλλη χώρα της ΕΕ είναι νόμιμο στο πλαίσιο της ισχύουσας αρχής της Ε.Ε. περί ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου:
"ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Άρθρο 63

(πρώην άρθρο 56  της ΣΕΚ)
1.  Στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,  απαγορεύεται οποιοσδήποτε περιορισμός των κινήσεων κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.
2.  Στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,  απαγορεύονται όλοι οι περιορισμοί στις πληρωμές μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών."

Απαιτείται προσωπική φυσική παρουσία για το άνοιγμα του λογαριασμού;

Όχι. Ένα ταξίδι στη Γερμανία για αυτόν το λόγο δεν είναι υποχρεωτικό. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας μπορεί να γίνει στην Ελλάδα.

Τι είναι ο ανοικτός καταπιστευτικός λογαριασμός και τι ο κρυφός καταπιστευτικός λογαριασμός;

Στην περίπτωση  κρυφού καταπιστευτικού λογαριασμού, ο καταπιστευματούχος (π.χ. ο δικηγόρος) και ο καταπιστευτικός εκχωρητής (εντολέας) είναι τα μόνα πρόσωπα που έχουν γνώση του λογαριασμού. Στην περίπτωση ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού, η τράπεζα λαμβάνει γνώση τόσο για το είδος του λογαριασμού (καταπιστευτικός) όσο και για το πρόσωπο του εντολέα. Η τράπεζα γνωρίζει την ταυτότητα του οικονομικού δικαιούχου. Η τράπεζα δεν μπορεί να εμφανίσει το όνομα του εντολέα, μπορεί όμως μέσω του καταπιστευματούχου (δικηγόρου) να τον ονομάσει. Στον ανοικτό καταπιστευτικό λογαριασμό ισχύουν ειδικοί κανονισμοί. Το πλεονέκτημα του ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού είναι ότι σε περίπτωση πτώχευσης του καταπιστευματούχου, ο καταπιστευτικός λογαριασμός δεν αποτελεί μέρος της πτωχευτικής περιουσίας. Η κατάθεση στον ανοικτό καταπιστευτικό λογαριασμό προστατεύεται, καθώς  σε περίπτωση επιβολής από τρίτους κατά των περιουσιακών στοιχείων του διαχειριστή – καταπιστευματούχου, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 771 ΖΡΟ. Ένα χαρακτηριστικό του ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού, το οποίο μπορεί υπό συνθήκες να θεωρηθεί μειονέκτημα είναι ότι η τράπεζα γνωρίζει και κρατά σε βάση δεδομένων τα στοιχεία του οικονομικού δικαιούχου – εντολέα. Σε περίπτωση κατά την οποία η τράπεζα κληθεί να δώσει τα στοιχεία των καταθετών της, είναι υποχρεωμένη να δώσει τα στοιχεία των λογαριασμών (ημερομηνία ανοίγματος λογαριασμού, ημερομηνία λήξης του λογαριασμού, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως του κατόχου του λογαριασμού καθώς και του οικονομικού δικαιούχου, όχι όμως να αποκαλύψει το ύψος του λογαριασμού και τις κινήσεις του). Η τράπεζα επίσης υποχρεούται (Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις) σε γνωστοποίηση στην κεντρική ομοσπονδιακή υπηρεσία (εφορία), ειδικών εισοδημάτων από τους τόκους των πελατών της με τόπο διαμονής στην Ε.Ε. για την απόδοση των φόρων. Υπό αυτή την έννοια τραπεζικός πελάτης θεωρείται ο οικονομικός δικαιούχος ενός ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού. Η κεντρική ομοσπονδιακή εφορία στη συνέχεια μεταφέρει τα στοιχεία αυτά στη χώρα διαμονής του οικονομικού δικαιούχου (για παράδειγμα, στην Ελλάδα).

Ποιος μπορεί να μάθει την ύπαρξη ενός καταπιστευτικού λογαριασμού;

Στην περίπτωση ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού ισχύουν τα παραπάνω. Στην περίπτωση κρυφού καταπιστευτικού λογαριασμού ισχύει κατά βάση το αυστηρό δικηγορικό απόρρητο. Στην περίπτωση κρυφού καταπιστευτικού λογαριασμού απαγορεύεται στον δικηγόρο να δώσει πληροφορίες σε τρίτο πρόσωπο για την ύπαρξη και το ύψος του λογαριασμού. Ακόμα και το ποσό κατάθεσης και τα έσοδα από τους τόκους αντιστοιχούν στον καταπιστευματούχο σε ό,τι αφορά τρίτους. Για παράδειγμα ο φόρος των εσόδων από τους τόκους αντιστοιχεί στον καταπιστευματούχο.
Κατ’ εξαίρεση, ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να δώσει πληροφορίες για έναν κρυφό καταπιστευτικό λογαριασμό όταν υποχρεώνεται σε αυτό από τον νόμο περί νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητεςγια (νόμος εναντίον ξέπλυμα χρήματος). Οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι και οι λογιστές είναι σε αυτή την περίπτωση υποχρεωμένοι να δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες όταν διαπιστώνονται γεγονότα τα οποία πληρούν το αντικειμενικό πραγματικό του παράγραφου 261 του Πονικού Κώδικα ή όταν υπάρχει χρηματοδότηση τρομοκρατικής ενέργειας.

http://ra-savelsberg.de/gr/trapezikos-logariasmos-sti-germania-katapisteytikos-logariasmos.html
«ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ BRETTON WOODS» ΤΙ ΕΣΤΙ "Διεθνής Τράπεζα";;
____ͽΙͼ"ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ-ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ"ͽΙͼ____

«ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ BRETTON WOODS» ΤΙ ΕΣΤΙ "Διεθνής Τράπεζα";;

Διαβάστε την Συμφωνία του "Bretton Woods" για την δημιουργία της Διεθνούς Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, ή αλλιώς αποκαλούμενη ως Διεθνής Τράπεζα.

A. Bretton Woods Agreements Act, International Monetary
Fund/World Bank Group.
[As Amended Through P.L. 113–6, Enacted March 26, 2013]
http://www.house.gov/legcoun/Comps/bretton.pdf

A Decade of American Foreign Policy 1941-1949
The Bretton Woods Agreements
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad047.asp

Μια δεκαετία της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής 1941-1949
Οι συμφωνίες του Bretton Woods
H ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ google: http://translate.google.com/translate?hl=el&sl=en&tl=el&u=http%3A%2F%2Favalon.law.yale.edu%2F20th_century%2Fdecad047.asp&sandbox=1

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ;ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ!!!

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ. ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΛΛΑ, ΠΕΡΙΠΟΥ ΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ....

ΣΤΟ http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2013/09/ti-einai-to-katapistefma-deite-to-kypriako-diethnes-dikaio-katap.html

"ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Δημιουργία
———–
Το 1929 εως το 1933 δημιουργηθήθηκε η B.I.S.(BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS)- Τραπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Στο τέλος της κάθε ημέρας ότι συναλλαγή γίνεται από τον κάθε άνθρωπο στην υφήλιο και οποιαδήποτε συναλλαγή εταιρείας κλπ γίνετε εκκαθάρησις από την B.I.S. Η τράπεζα αυτή δημιουργήθηκε μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από όλα τα κράτη του κόσμου. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Α’ ήταν ο αντιπρόσωπος της Ελλάδος στη δημιουργία της B.I.S. και εκεί συνέβαλε η Ελλάδα με δύο εκατομμύρια δολλάρια. Σε διάστημα 33 ημέρων από την ημέρα της δημιουργίας της B.I.S. η τράπεζα περιήλθε στην ιδιοκτησία της οικογένειας Ρόθτσάϊλντ,όπως και η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ η Federal Reserve (FED) η οποία είναι η δύναμις που κυβερνάει την Αμερική και τον κόσμο ολόκληρο από το 1933 και εντεύθεν οπότε και η Αμερική εδήλωνε πτώχευση .Το ίδιο συνέβει και το 1944 με την Παγκόσμια Τράπεζα,το ίδιο με Δ.Ν.Τ .Η οικογένεια των Ροθτσάίντλ είναι Εβραίοι-Χαζάροι.

Οι Χαζάροι(Τουρκομογγολικό φύλλο) σήμερα αποτελούν το 0,17% του πληθυσμού του πλανήτη. Κατέχουν όμως το 92% των θέσεων εξουσίας σε όλες τις χώρες . Πώς είναι δυνατόν αυτή η μεγάλη μειονότης του ανθρωπίνου γένους να κρατά τις τύχες όλου του κόσμου. Το έχουνε πετύχει με ένα πολύ απλό σύστημα. Ένα σύστημα δέκα τραπεζών. Το 52% των μετοχών αυτών των τραπεζών ανοίκει στην οικογένεια Ρόθτσάϊλντ. Οι υπόλοιποι είναι Ρόκεφέλερς η οικογέκεια Μέλον η οικογένεια Σήφ, η οικογένεια Οπενχάϊμερ, η οικογένεια Ντιμέντιτσι. Συνολικά αυτές οι δέκα οικογένειες κατέχουν όλο το τραπεζικό σύστημα της Γής! Δικιά τους είναι η B.I.S., η παγκόσμια τράπεζα, το Δ.Ν.Τ. Δική τους η τράπεζα της Ελλάδος, Η Εθνική Τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, η Κεντρική της Γαλλίας. Σε όλα τα κράτη στον κόσμο με ελάχιστες εξαιρέσεις οι κεντρικές τράπεζες εκείνων των κρατών είναι ιδιοκτησία Ρόθτσάϊλντ κλπ... ... ...

http://diktyoellinwn.wordpress.com/2013/08/23/παγκοσμιο-χρηματοπιστωτικο-συστημα/

Βασίλειος Σωτήρας
Λίγα μαθήματα ΟικοΝομίας

http://ra-savelsberg.de/gr/trapezikos-logariasmos-sti-germania-katapisteytikos-logariasmos.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου