24 Ιουλίου 2014

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ

Η Αμφιτρίτη ήταν μία εκ των Νηρηίδων και θυγατέρα του Νηρέως και της Δωρίδος ή κατ’ άλλους του Ωκεανού και της Τηθύος ή ακόμη και του Ουρανού και της Γής.
Πανέμορφη Νύμφη όπως ήταν, την ερωτεύθηκε ο Ποσειδών, όταν την είδε με τις άλλες Νύμφες στην Νάξον και ζητούσε επίμονα να την κάνει γυναίκα του. Η Αμφιτρίτη όμως, η οποία ήταν αποφασισμένη να μείνει παρθένος, δεν εδέχετο και έφυγε κρυφά προς την Ατλαντίδα.
Ο Ποσειδών έστειλε παντού απεσταλμένους του διά να την εύρη, ώσπου ένας εξ αυτών, ο Δελφίν, την βρήκε και κατάφερε να την πείσει να δεχθεί ως σύζυγόν της τον θεόν της θάλασσας. Από την ένωσιν αυτήν εγεννήθησαν ο Τρίτων και η Ρόδος.
Την Αμφιτρίτην ετίμησε πολύ ο Ποσειδών, δίδοντάς της βασιλικήν εξουσίαν στο υγρόν του βασίλειον.
Την απεικόνιζαν δε ωραίαν και μεγαλοπρεπή με λελυμένην μακριάν κόμην, να στέκεται δίπλα στον Ποσειδώνα ή να φέρεται επάνω σε ίππον ή καθήμενη στην ράχην δελφίνος.
Στην φωτογραφίαν απεικονίζεται ο Ποσειδών και η Αμφιτρίτη σε ψηφιδωτόν λουτρού από την σκεπασμένην εκ της λάβας του Βεζουβίου αρχαίαν Ηράκλειαν ή Ηράκλειον (Ercolano) της Ιταλίας.
24/7/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου