06 Αυγούστου 2014

Angelo Irakleides: Χμμμμ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΓΝΩΣΤΟΥΣ" ΠΡ@ΚΤΟΡΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΉΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ;; ΜΠΑ... ΤΙΠΟΤΑ ΝΑΔΑ Ε;;1963 April 17 First Funding for Cyprus First funding for Cyprus: Loan 0335 – Power Project. The project financed the construction of a new 60-000 kilowatt thermal power station at Moni on the southern coast, and extensions and reinforcements of the transmission and distribution systems.

ABSTRACT*Http://Www.Worldbank.Org/Projects/P008337/Power-Project?Lang=En&Tab=Overview

Angelo Irakleides: Χμμμμ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΓΝΩΣΤΟΥΣ" ΠΡ@ΚΤΟΡΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΉΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ;; ΜΠΑ... ΤΙΠΟΤΑ ΝΑΔΑ Ε;;  
ABSTRACT* The Power Project for Cyprus will help finance additions to its power system consisting of a new 60 MW steam power station at Moni and extensions and reinforcements of the transmission and distribution systems, including connections to about 200 villages which now do not have a supply of electricity. The project consists of: (a) the construction of a new 60 IMW steam power station at Moni, (b) the extension of the existing 66 KV transmission system, (c) the extension and reinforcement of the existing distribution system. The project forms an important part of the Government's Five-Year Program of Economic Development and it is in fact one of the few parts of the Program for which planning is reasonably complete. Additional electricity supply is clearly necessary to maintain a sound economic growth in Cyprus
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-GOOGLE: ΠΕΡΙΛΗΨΗ *
Το Έργο δύναμης για Κύπρος θα συμβάλει στη χρηματοδότηση προσθήκες στο σύστημα εξουσίας της, που αποτελείται από ένα νέο 60 MW σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ατμού στη Μονή και επεκτάσεις και ενισχύσεις των δικτύων μεταφοράς και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων με περίπου 200 χωριά που τώρα δεν έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος . Το έργο αποτελείται από: (α) η κατασκευή ενός νέου 60 IMW ατμού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μονή, (β) η επέκταση του υπάρχοντος συστήματος μετάδοσης 66 KV, (γ) η επέκταση και ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος διανομής. Το έργο αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του πενταετούς προγράμματος της κυβέρνησης της Οικονομικής Ανάπτυξης και είναι στην πραγματικότητα ένα από τα λίγα μέρη του Προγράμματος για τις οποίες ο σχεδιασμός είναι αρκετά πλήρης. Πρόσθετη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι σαφώς απαραίτητη για τη διατήρηση ενός υγιούς οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρος
ΠΗΓΉ: http://www.worldbank.org/projects/P008337/power-project?lang=en&tab=overview


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1527900420766798&set=a.1447694725454035.1073741841.100006405637501&type=1&theater
http://alfeiospotamos.blogspot.com/2014/02/blog-post_2073.html

http://www.scribd.com/fullscreen/223289368?access_key=key-z9ftpvfdcxaha2leoem&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll
Φ.Ε.Κ. 27-12-1945 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ BRETTON WOODS.!! 
http://alfeiospotamos.gr/wp-content/uploads/2014/05/bretton-woods-imf.pdf
Member Countries
Greece, Dec 27, 1945
Cyprus, Dec 21, 1961
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members
World Bank Group Historical Chronology CYPRUS


World Bank Group Historical Chronology CYPRUS

1961 December 21 IBRD Articles of Agreement Signed by Cyprus IBRD Articles of Agreement signed by Cyprus, becoming the 74th member of the Bank.

1962 March 2 IFC and IDA Articles of Agreement Signed by Cyprus IFC and IDA Articles of Agreement signed by Cyprus, becoming the 61st member of IFC and the 58th member of IDA.


1963 April 17 First Funding for Cyprus First funding for Cyprus: Loan 0335 – Power Project. The project financed the construction of a new 60-000 kilowatt thermal power station at Moni on the southern coast, and extensions and reinforcements of the transmission and distribution systems.


1966 December 25 Cyprus Joins ICSID Cyprus becomes the 23rd member of ICSID.


ABSTRACT*Http://Www.Worldbank.Org/Projects/P008337/Power-Project?Lang=En&Tab=Overview


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1527900420766798&set=a.1447694725454035.1073741841.100006405637501&type=1&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου