13 Ιουλίου 2015

Πωλούνται από την «χριστιανική ΕΚΚΛΗΣΙΑ Α.Ε.» και τους Εβραίους Rothschild ιδιοκτήτες της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» και της «Τράπεζας της Ελλάδος» που κατέχουν και τις άλλες τράπεζες στην Ελλάδα…


ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1
Πωλούνται από την «χριστιανική ΕΚΚΛΗΣΙΑ Α.Ε.» και τους Εβραίους Rothschild ιδιοκτήτες της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» και της «Τράπεζας της Ελλάδος» που κατέχουν και τις άλλες τράπεζες στην Ελλάδα…

.
Μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. … ή όποιου άλλου παράνομου ιδιωτικού και ανθελληνικού οργάνου…
.
Εμείς το ΕΘΝΟΣ των αυτοχθόνων ιθαγενών Ελλήνων , ως κυρίαρχοι κληρονόμοι ιδιοκτήτες της Χώρας μας , του Πολιτισμού μας και της Ιστορίας μας , δεν αναγνωρίζουμε καμιά συμφωνία που έχουν κάνει επήλυδες αλλογενείς σφετεριστές της Πατρίδας μας.
.
Καταγγέλουμε στα Έθνη και στους Λαούς της Γης , που οι Πρόγονοί μας τους μεταλαμπάδευσαν τον Πολιτισμό , την Γλώσσα και τις Επιστήμες , ότι αυτοί είναι κατακτητές που δεν έχουν καμιά σχέση με εμάς τους Έλληνες και κάθε ενέργειά τους είναι χωρίς την δική μας σύμφωνη γνώμη.
.
Υποσχόμαστε στους Προγόνους μας και στους Απογόνους μας , ότι εμείς με την «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.» θα πάρουμε πίσω τα δικά μας και τα δίκαιά μας. Σας καλούμε όλους να στηρίξετε εμάς τους απόγονους Εκείνων που εκπολίτισαν όλον τον πλανήτη που κατοικούμε.
……………………………………….
Sold by the «Christian Church Inc.» and Jews Rothschild owners «National Bank» and «Bank of Greece» holding and other banks in Greece …
.
Through the Financial Stability Fund and the FUND PRIVATE PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC SA … Or any other illegal and anti-Greek private institution …
.
We NATION indigenous indigenous Greeks as masters heirs owners of our country, our culture and our history, we do not recognize any agreement who have not foreigners allogeneic usurpers of our Homeland.
.
Denounce the Nations and Peoples of the Earth, that our ancestors passed down Culture, Language and Science, that they are invaders who have nothing to do with us Greeks and all their energy is without our consent.
.
We promise to our ancestors and our descendants, that we to the «GREEK ASSEMBLY E.SY.» we take back ours and ours. We invite everyone to support us, the descendants of those who civilize the whole planet we inhabit. 
Αλφειός Ποταμός
……………………………………….
……………………………………..
…………………………………….
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ
Wir fordern die Rückkehr aller griechischen Altertümer in den Museen von Europa gefunden
Wir benötigen alle Europäer, die griechischen Worte aus ihren Sprachen zu entfernen.
Wir fordern alle Europäer zu uns, um ihre Zivilisation auf der Grundlage unserer Kultur zahlen Urheberrecht.
…………………………………………………..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου