13 Οκτωβρίου 2008

ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ Περί «ελληνοχριστιανισμού» Ή ο κληρικός ανθελληνισμός της Βυζαντινής αυτοκρατορίας

ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ Περί «ελληνοχριστιανισμού» Ή ο κληρικός ανθελληνισμός της Βυζαντινής αυτοκρατορίας


ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ Περί «ελληνοχριστιανισμού»
Ή ο κληρικός ανθελληνισμός της Βυζαντινής αυτοκρατορίας

Ή ορθοδοξία και ελληνισμός δεν είναι έννοιες ταυτόσημες

ΟΛΕΣ αυτές τις μέρες του ιερού περί ταυτοτήτων πολέμου, οι σύγχρονοι σταυροφόροι, από του ανωτάτου μέχρι του κατωτάτου, κρα­δαίνουν αδιάκοπα τα συνθήματα: «Η Ορθοδο­ξία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας των Ελλήνων»... «Χριστιανική Εκκλησία και Ελλη­νικό Εθνος είναι έννοιες αλληλοσυμπληρούμε­νες» και τα παρόμοια.
Αξίζει, λοιπόν, να δούμε πόσο αληθεύ­ουν αυτά τα «σλόγκαν». Και, για τούτο, ας γυρί­σουμε πίσω στις ρίζες, στην εποχή όπου ο Χρι­στιανισμός καθιερώθηκε ως επίσημη θρησκεία του Βυζαντινού κράτους, και θεμελιώθηκε η συνύπαρξη κοσμικής και θρησκευτικής εξου­σίας.
συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου