02 Νοεμβρίου 2008

Δεν είναι διάσιλο, οπού δεν είναι θαμμένος Κολοκοτρώνης

Φωτιά και τζεκούρι στους προσκυνημένους!!!
"
Εις τας ημέρας μου επειράζοντο και Έλληνες ομοφρονούντες με τους Τούρκους..."

________________________________________________________________
PRESS-GR

Άλλο αρματολοί και κλέφτες...

... κι΄άλλο αμαρτωλοί και λωποδύτες

Γράφει ο ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΣ
.
Όποιος διαβάσει τα απομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αναρωτιέται αν οι ηρωικοί αρματολοί και κλέφτες του 21 πολέμησαν κι΄ έχυσαν το αίμα τους, για την βουλιμία και τη χλιδή κάποιων σημερινών αμαρτωλών και κλεπτών της πολιτικής, της εκκλησίας-μοναστηριών και των ΜΜΕ...
...Τ' άρματα τους ήσαν πιστόλες, σπαθί ζωστά, ζάβες στα ποδάρια, τον χειμώνα έβαζαν θώρακας (τσαπράζια), κουμπιά μεγάλα εις τα γελέκια. Τα μοναστήρια τους εβοηθούσαν. Οι γεωργοί και οι ποιμένες έδιναν είδηση εις τους κλέπτας, ζωοτροφίας και πολεμοφόδια. Όταν εις τον πόλεμο ελαβώνετο κανένας βαρέως και δεν ημπορούσαν να τον πάρουν, τον εφιλούσαν και έπειτα του έκοφταν το κεφάλι. Το είχαν ως ατιμίαν οπού οι Τούρκοι να πάρουν το κεφάλι του. Από τριανταέξη πρωτοξαδέλφια, μόνον οχτώ εγλύτωσαν, οι άλλοι εχάθηκαν όλοι. Δεν είναι διάσιλο, οπού δεν είναι θαμμένος Κολοκοτρώνης,
Εις τας ημέρας μου επειράζοντο και Έλληνες ομοφρονούντες με τους Τούρκους...χωριστά τα δευτερο-ξαδέλφια, θείοι και λοιποί φίλοι χαϊμένοι.
Το «κλέφτης» ήτον καύχημα. Έλεγε: «είμαι κλέφτης», και ήταν η ευχή των πατέρων του... Το «κλέφτης» εβγήκε από την εξουσία. Εις του πατρός μου τον καιρό, ήτον ιερό πράγμα να πειράξουν Έλληνα και όταν ήρχοντο εις συμπλοκή με τους Τούρκους, όλοι οι γεωργοί άφιναν το ζευγάρι, και επάγαιναν να βοηθήσουν τους κλέφτες. Εις τας ημέρας μου επειράζοντο και Έλληνες ομοφρονούντες με τους Τούρκους...
Σημείωση: Οι παλαιότεροι φροντίσαμε ο Κολοκοτρώνης να μένει στα ράφια, κι΄ανάρπαστος να γίνεται ο Χάρυ Πότερ.

--------------------------- (Αν υπάρχει "πλήρες post", πατήστε εδώ...)
# posted by press.gr@hotmail.com @ 8:36 μμ 37 comments

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου