06 Νοεμβρίου 2008

"εξ ού οι Ιουδαίοι και οι μωαμεθανοί κατήντησαν να ονομάζωσι τους χριστιανούς ειδωλολάτρας."

"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",Παπαρρηγόπουλου,βιβλίον δέκατον,τόμος α',σελ.31,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου