03 Απριλίου 2009

Στο άπειρο παρελθόν η διεξαγωγή αγώνων στην ΙΕΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ!

Διός και Πρωτογενείας της Δευκαλίωνος γίνεται παίς Αέθλιος.
Από τον Αέθλιο προέρχεται το ρήμα ΑΘΛΟΥΜΑΙ και τα παράγωγα,ΑΘΛΟΣ-ΑΘΛΗΜΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ.
Ο Ενδυμίων,λοιπόν,έθεσε ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ μεταξύ των υιών του ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ!
ΠΟΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ;ΠΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ;
Και μη μας πει κανείς ότι είναι παραμύθια,γιατί τότε από που έχουν το όνομά τους οι Αιτωλοί,οι Παίονες και οι Επειοί;Γιατί λέγεται σήμερα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ο αγών;
Α,και από που προέρχεται η λέξη "ενδυμικόν",αν όχι από τον Ενδυμίονα;

-------------------------------------
([3] τοὺς Ἠλείους ἴσμεν ἐκ Καλυδῶνος διαβεβηκότας καὶ Αἰτωλίας τῆς ἄλλης: τὰ δὲ ἔτι παλαιότερα ἐς αὐτοὺς τοιάδε εὕρισκον. βασιλεῦσαι πρῶτον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ λέγουσιν Ἀέθλιον, παῖδα δὲ αὐτὸν Διός τε εἶναι καὶ Πρωτογενείας τῆς Δευκαλίωνος, Ἀεθλίου δὲ Ἐνδυμίωνα γενέσθαι: [4] τούτου τοῦ Ἐνδυμίωνος Σελήνην φασὶν ἐρασθῆναι, καὶ ὡς θυγατέρες αὐτῷ γένοιντο ἐκ τῆς θεοῦ πεντήκοντα. οἱ δὲ δὴ μᾶλλόν τι εἰκότα λέγοντες Ἐνδυμίωνι λαβόντι Ἀστεροδίαν γυναῖκα--οἱ δὲ τὴν Ἰτώνου τοῦ Ἀμφικτύονος Χρομίαν, ἄλλοι δὲ Ὑπερίππην τὴν Ἀρκάδος--, γενέσθαι δ' οὖν φασιν αὐτῷ Παίονα καὶ Ἐπειόν τε καὶ Αἰτωλὸν καὶ θυγατέρα ἐπ' αὐτοῖς Εὐρυκύδαν. ἔθηκε δὲ καὶ ἐν Ὀλυμπίᾳ δρόμου τοῖς παισὶν ἀγῶνα Ἐνδυμίων ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, καὶ ἐνίκησε καὶ ἔσχε τὴν βασιλείαν Ἐπειός: καὶ Ἐπειοὶ πρῶτον τότε ὧν ἦρχεν ὠνομάσθησαν. [5] τῶν δὲ ἀδελφῶν οἱ τὸν μὲν καταμεῖναί φασιν αὐτοῦ, Παίονα δὲ ἀχθόμενον τῇ ἥσσῃ φυγεῖν ὡς ποῤῥωτάτω, καὶ τὴν ὑπὲρ Ἀξιοῦ ποταμοῦ χώραν ἀπ' αὐτοῦ Παιονίαν ὀνομασθῆναι.
(Παυσανίας,ΗΛΙΑΚΑ.)

-------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου