22 Ιουλίου 2011

Τρέμουν και απειλούν οι εβραιοχριστιανοί κατακτητές στη Βοιωτία,για να μην ιδρυθεί το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο μέ τήν ἐπωνυμία «Ἑπτάπολις»!

Οργίλη μεν η αντίδρασίς σας,μελανοχίτωνες εβραιοχριστιανοί,αποκαλύπτουσα δε τις πραγματικές προθέσεις σας στην αντιμετώπιση του ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΔΟΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ...

Αντίθετη η Μητρόπολη στην ίδρυση Πολιτιστικού Κέντρου από τον Π. Πισσάνο

Eν Λεβαδείᾳ τῇ 21ῃ Ἰουλίου 2011
Ἔφθασαν στήν Ἱερά Μητρόπολη Θηβῶν καί Λεβαδείας πληροφορίες ἀπό κατοίκους τοῦ Στειρίου, ὅτι ὁ κ. Παῦλος Πισσάνος καί συνεργάτες του, στήν προσπάθεια νά ὑλοποιήσουν τό γνωστό ἀπό παλαιότερα σχέδιο γιά τήν ἵδρυση στήν περιοχή μεταξύ Διστόμου καί Στειρίου Παγκόσμιου Πολιτιστικοῦ Κέντρου μέ τήν ἐπωνυμία «Ἑπτάπολις», δραστηριοποιοῦνται καί πάλιν, μεταφέροντας ὁμάδες ἐπιστημόνων στό Στείρι προκειμένου νά πείσουν τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς νά ἀποδεχθοῦν καί νά ὑποστηρίξουν τήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ Κέντρου «Ἑπτάπολις» προβαίνοντας παράλληλα σέ σχετικές ἐνέργειες πρός τίς ἁρμόδιες δημόσιες ὑπηρεσίες στήν Βοιωτία καί τήν Ἀθήνα.
Ἀσφαλῶς ἀναγνωρίζουμε ὅτι καθένας ἔχει τό δικαίωμα μέσα στά πλαίσια τῆς νομιμότητας νά προωθεῖ καί νά ἐφαρμόζει τά σχέδιά του καί νά κάνει τίς ἐπιλογές του. Στήν προκειμένη, ὅμως, περίπτωση αἰωροῦνται κάποιες ὑποψίες, πού προκαλοῦν φόβους γιά τούς ἀπώτερους πραγματικούς στόχους τοῦ ἐγχειρήματος.
Οἱ ὑποψίες καί οἱ φόβοι προκύπτουν ἀπό τό καταστατικό τοῦ Σωματείου...
«Ὄλυμπος, Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο» πού ἔχει πρόεδρο τόν κ. Πισσάνο. Κάποιες διατυπώσεις σχετικά μέ «ἀναφλόγιση τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πνεύματος καί τῆς Ὀλυμπικῆς συνείδησης», ἀφήνουν περιθώρια ὅτι τό Κέντρο ἐνδέχεται νά δράσει ὡς φορέας γνωστῶν ἤδη στίς μέρες μας νεοπαγανιστικῶν ἀντιλήψεων καί νά στραφεῖ κατά τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς παράδοσης καί πίστης, ἐπηρεάζοντας ἔτσι τό πλήρωμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Βέβαια ἀκόμα καί ἔνα τέτοιο ἐνδεχόμενο, ἔστω καί ἄν ἐμεῖς, ὡς Ἐκκλησία, διαφωνοῦμε, εἶναι σεβαστό μέσα στό πλαίσιο τῆς πνευματικῆς δημοκρατίας, πού διασφαλίζει τήν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἰδεῶν, ἀκόμη καί τῶν πλέον ἐκκεντρικῶν.
Ἐπειδή, ὅμως ὁ κ. Πισσάνος, σύμφωνα μέ πληροφορίες μας, διαδίδει ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις καί ὁ Ἐπίσκοπός Της κ. Γεώργιος εἶναι ἐνήμεροι και δῆθεν σύμφωνοι με τά σχεδιά καί τίς προθέσεις του, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι, προκειμένου νά διαφωτίσουμε τήν κοινή γνώμη νά δηλώσουμε κατηγορηματικά ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι ψευδές καί παραπλανητικό.
Ἀντιθέτως ἡ Ἱερά Μητρόπολη Θηβῶν καί Λεβαδείας ἔχει ἐξ’ ἀρχῆς διατυπώσει καί κοινοποιήσει τίς σχετικές ἐπιφυλάξεις της, στό δελτίο τύπου τῆς 27ης Ἰανουαρίου 2010.
Κάνουμε και πάλι ἔκκληση στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς Διστόμου-Στειρίου νά εἶναι προσεκτικοί, νά μήν ἐπηρεάζονται καί πρίν προβοῦν σέ ὁποιαδήποτε ἐνέργεια νά ἀναλογισθοῦν καί τήν εὐθύνη τους ὡς μελῶν τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πηγή...

Τρέμουν και αντιδρούν οι μελανοχίτωνες εβραιοχριστιανοί κατακτητές μη τυχόν και υπάρξει γενική αφύπνιση των προβάτων...Υβρίζουν ασύστολα τα όρνεα...

Αλλά το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι θεωρούν συλλήβδην όλους τους κατοίκους της Βοιωτίας ως...χριστιανούς!

Είναι αξιοθρήνητοι,βέβαια,αλλά ως συνεχιστές των..."πολυαρίθμων μοναχών" που συνεπικούρισαν τον Αλάριχο,είναι πάλι έτοιμοι να σφάξουν όσους εναπομείναντες Έλληνες...

Διαβάστε τα σχετικά της γενικής σφαγής των Ελλήνων της Στερεάς Ελλάδας,από τις ορδές του Αλάριχου,καθοδηγούμενων υπό πολυαρίθμων μοναχών... 

[...
Όπωσδήποτε ο Αλάριχος,αναχωρήσας εκ Θράκης,προήλασε κατ' αρχάς εις την Μακεδονίαν και έπειτα εις την Θεσσαλίαν "πάντα καταστρεφόμενος τα εν μέσω." Περί τας αρχάς δε του 396 γενόμενος πλησίον των Θερμοπυλών,ανήγγειλε λάθρα την άφιξιν αυτού προς τε τον Αντίοχον,τον ανθύπατον,και προς τον Γερόντιον,τον προιστάμενον της εν Θερμοπύλαις φυλακής.Και εν τω άμα ο Γερόντιος,αναχωρήσας μετά των φυλάκων,αφήκεν ελευθέραν και ακώλυτον εις τους βαρβάρους την εις την Ελλάδα είσοδον.Οι δε,καθοδηγούμενοι υπό πολυαρίθμων μοναχών,κατεπλημμύρησαν πάντα τα μεταξύ Θερμοπυλών και Αττικής,Λοκρίδα,Φωκίδα,Βοιωτίαν,λεηλατούντες και καταστρέφοντες χώρας και πόλεις,και τους μεν άνδρας ηβηδόν αποσφάττοντες,παίδας δε και γυναίκας αγεληδόν συνεπαγόμενοισυμφορά υπήρξε τασαύτη ώστε ο πεντηκονταετίαν βραδύτερον ακμάσας Ζώσιμος βεβαιοί,ότι μέχρι των χρόνων αυτού εφαίνοντο έτι τα στίγματα αυτής.]

Περισσότερα εδώ

1 σχόλιο: