19 Δεκεμβρίου 2013

Εκτυπώστε αυτό το άρθρο και καταθέστε το στον δήμαρχο, αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους της περιοχής σας

Εκτυπώστε αυτό το άρθρο και καταθέστε το στον δήμαρχο, αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους της περιοχής σας


1472996_631248553587696_547935415_nΔΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ.

Δόκτωρ Λαμπράκης: Φτιάξανε μία επιτροπή από έναν εισαγγελέα, έναν δικηγόρο, έναν οικονομολόγο, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν ηλεκτρονικό μηχανικό. Τους έδωσαν εντολή εντός 7 ημερών να εξετάσουν όλα τα έγγραφα τα οποία παραδίδει η ΕΙ-END στους Δήμους και συγκεκριμένα για τον Δήμο Ιεράπετρας και να βγάλουνε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό ανακοινώθηκε χθες. Είναι υπογεγραμμένο όπως σας είπα από έναν εισαγγελέα, δικηγόρο, οικονομολόγο, πολιτικό μηχανικό και ηλεκτρονικό μηχανικό. Σας διαβάζω τι ακριβώς λέει το πόρισμα, αυτή είναι η ανάλυση που συντάχθηκε από τον εισαγγελέα: 
Περίληψη των όρων του πληρεξουσίου που θα υπογράψει ο Δήμαρχος προς τον Αρτέμη Σώρρα.
Άρθρο 1ο. Στον θεματοφύλακα ανατίθεται και εκχωρείται το δικαίωμα να προβεί στην απαραίτητη δόμηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων ανταποδοτικών και κοινωνικών. 
Άρθρο 2ο. Στον θεματοφύλακα ανατίθεται και εκχωρείται το δικαίωμα να προβεί στη δόμηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση διαφόρων έργων. 
Άρθρο 3ο. Ο θεματοφύλακας μπορεί να θεσπίσει μία ή περισσότερες εταιρίες ειδικού σκοπού για να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε έργα πάσης φύσεως. Οι επενδύσεις θα είναι υπό τη διαχείριση του θεματοφύλακα έως την αποπληρωμή της επένδυσης και την εξ΄αυτού αποδέσμευσης της περιουσίας του. Ο θεματοφύλακας μπορεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των κεφαλαίων σε τρίτο μέρος που χαίρει της δικής του εμπιστοσύνης. Μόλις η επένδυση αποπληρωθεί, τότε το σύνολο του έργου μεταφέρεται στην ιδιοκτησία του Δήμου. 
Άρθρο 4ο. Επενδυτικό σχέδιο. Ανθρωπιστική βοήθεια επείγουσα και μη. Υποδομές, τρόφιμα απαλλαγμένα από τοξίνες και φθόριο, γέφυρες, δρόμοι, δίκτυα άρδευσης καθαρού νερού, γεωργική και ζωική παραγωγή, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους Έλληνες και συνεχίζει κλπ. 
Άρθρο 5ο. Αναφορά στα έργα, 31 ομάδες έργων προς όφελος των δημοτών και στο κόστος αυτών παράρτημα Α, σελίδα 7 έως 17, παράρτημα Β
Άρθρο 6ο. Διοίκηση και διαχείριση των έργων από τον θεματοφύλακα. Αναφορά στον σχεδιασμό, την διάρθρωση της χρηματοδότησης και την πίστωση των κεφαλαίων. Δικαιώματα του θεματοφύλακα: Να αξιοποιήσει κάθε πηγή χρηματοδότησης, να συμβουλεύεται οποιοδήποτε πρόσωπο ή τράπεζα προκειμένου να δομήσει την χρηματοδότηση που θα έχει συγκεκριμένο οικονομικό στόχο. Να συνάπτει συμφωνίες με κράτη, νόμιμες αρχές, οργανισμούς κλπ. Δεν εμπλέκεται ο Δήμος, ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο αφού όλες οι ενέργειες του θεματοφύλακα είναι για τους στόχους χρηματοδότησης του Δήμου. 
Καταλαβαίνετε τι εννοεί εδώ ο εισαγγελέας; Λέει ότι όλες οι ενέργειες που κάνει ο Σώρρας δεν ανακατεύουν τον Δήμο καθόλου. Είναι μία διμερής σχέση την οποία συνάπτει ο θεματοφύλακας με τρίτες οντότητες (Κράτη, Δημάρχους, Κυβερνήτες, Πρωθυπουργούς κτλ) με σκοπό να χρηματοδοτήσει τον Δήμο, χωρίς όμως να εμπλέκεται ούτε ο Δήμος, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο.
Στο άρθρο 7 αναφέρεται η διαδικασία εκταμίευσης των κονδυλίων εκ των προτέρων. 
Άρθρο 8ο. Ο θεματοφύλακας θα ενεργεί ελεύθερα και χωρίς καμία παρέμβαση στη διοίκηση και διαχείριση των κεφαλαίων, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. Ο εντολέας (δηλαδή ο Δήμος) μπορεί να υποβάλει σχέδια του Δήμου για επιλογή και επιλογή και για χρηματοδότηση από τον θεματοφύλακα. Ο Δήμος παρέχει βοήθεια προς τον θεματοφύλακα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησης. Ο Δήμος δεν έχει ευθύνη έναντι των ενεργειών του θεματοφύλακα για την εξεύρεση των πόρων και την υλοποίηση των έργων. 
Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, όπως αναφέρει ο κύριος εισαγγελέας. Ο Δήμος δεν έχει ευθύνη των ενεργειών του θεματοφύλακα για την εξεύρεση των πόρων και την υλοποίηση των έργων. Το πληρεξούσιο διέπεται από τους ισχύοντες νόμους της χώρας. Ακούτε τι λέει. Για όσους από εσάς έχετε ακούσει τα πουλιά του Αμαζονίου, όπως τα ονομάζει ο Αντώνης, για όσους έχετε ακούσει ότι δεν είναι σύννομο το πληρεξούσιο, αυτή είναι η γνωμάτευση ενός εισαγγελέως, ενός δικηγόρου και ενός οικονομολόγου:
 «Το πληρεξούσιο διέπεται από τους ισχύοντες νόμους της χώρας». 
Η ανωτέρα βία μπορεί να καθυστερήσει τα έργα και ειδοποιείται ο εντολέας εντός 10 ημερών από τον θεματοφύλακα. 
Συμπέρασμα: Το πληρεξούσιο αυτό προς τον επενδυτή δεν ιδρύει καμία αστική ευθύνη ή ποινική σε βάρος του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας, αλλά μόνον την απλή και αυτονόητη υποχρέωση των προσώπων αυτών για την ηθική και μόνο υποστήριξη του επενδυτή κατά την υλοποίηση της επένδυσης. 
Επομένως, η υπογραφή του ανωτέρω πληρεξουσίου από τον Δήμαρχο προς τον επενδυτή στη χειρότερη περίπτωση ως συνέπεια θα έχει τη μη πραγματοποίηση της χρηματοδότησης και της υλοποίησης των έργων. Ενώ στην καλύτερη τα αποτελέσματα θα είναι πρόοδος και ευημερία του Δήμου και κατ΄ έπέκταση όλων των δημοτών. 
Αυτό είναι λοιπόν το πόρισμα, το οποίο η πενταμελής επιτροπή συνέταξε και το παρέπεμψε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας. Ήταν πολύ σοφή ενέργεια, για να μην φανεί όπως φαίνεται σε άλλους Δήμους το ότι ο Δήμαρχος δεσμεύεται από άλλες δυνάμεις, εντός εισαγωγικών, να μην προχωρήσει στο έργο. Ο Δήμος Ιεράπετρας αποφάσισε να ιδρύσει αυτή την ανεξάρτητη εντελώς επιτροπή η οποία εκ τω προτέρων να νομοδοτήσει για την νομιμότητα και με σαφήνεια να περιγράψει τι ακριβώς είναι αυτή η εξουσιοδότηση ή μάλλον το πληρεξούσιο το οποίο δίδεται από τον Δήμο Ιεράπετρας ή τον οποιονδήποτε Δήμο της Ελλάδας προς τον Αρτέμη Σώρρα και την ΕΙ-END.
Αντ. Βαλσαμάκης: Πρόεδρε επίτρεψέ μου μία μικρή διακοπή λόγω δημοσιογραφικής ιδιότητος, θέλω να διαβάσω την τελευταία παράγραφο μία ακόμη φορά και να πω τι κατάλαβα εγώ από αυτό που συνέταξε ο εισαγγελέας. Λέει λοιπόν η τελευταία παράγραφος «Επομένως η υπογραφή του ανωτέρου πληρεξουσίου από τον Δήμαρχο προς τον επενδυτή στη χειρότερη περίπτωση ως συνέπεια θα έχει τη μη πραγματοποίηση της χρηματοδότησης και της υλοποίησης των έργων. Ενώ στην καλύτερη – προσέξτε εδώ τι λέει ο εισαγγελέας – ενώ στην καλύτερη το αποτέλεσμα θα είναι πρόοδος και ευημερία του Δήμου και κατ΄ επέκταση των δημοτών του». «Στη χειρότερη περίπτωση ως συνέπεια θα έχει τη μη πραγματοποίηση της χρηματοδότησης και της υλοποίησης των έργων, ενώ στην καλύτερη το αποτέλεσμα θα είναι πρόοδος και ευημερία του Δήμου και κατ΄ επέκταση των δημοτών». Ερωτώ εγώ το διεστραμμένο μυαλό λοιπόν, μήπως κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και κάποιοι Δήμαρχοι δεν θέλουν την πρόοδο και την ευημερία του Δήμου; Αυτό μου κάνει εντύπωση, αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΙ-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου