ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
ΤΟΥ ΔΟΚΤΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ EI-END & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΑΡΧΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ EI-END  
ΧΑΝΙΑ 11/12/13


ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΟΜΑΔΑ : EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ


ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑ & ΝΟΜΙΣΜΑ, ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΙΚΥΡΙΑΣ (ΒΕΤΟ)
Δόκτωρ Λαμπράκης: Έχει δοθεί - από όλους μας στην ΕΙ-ΕΝD - στον Αρτέμη, το δικαίωμα του βέτο στις αποφάσεις, όπως λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όσον αφορά όλα τα οικονομικά θέματα, καθότι όλα τα οικονομικά μεγέθη που διακινούνται στον πλανήτη εκ μέρους της END, είναι βέβαια περιουσία και, θα λέγαμε, παροχή του Αρτέμη του Σώρρα, άρα εκείνος πρέπει να έχει το δικαίωμα της «αρνησικυρίας» όπως το λέμε, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο πάρει μία απόφαση η οποία δεν συνάδει.
Το δεύτερο στο οποίο έχει βέτο ο Αρτέμης είναι οτι όταν έχουμε, και έχουμε πάρα πολύ συχνά, οποιαδήποτε διεργασία με Αρχηγούς κρατών, πάντα το τελικό κείμενο και η τελική - θα έλεγα - μορφή της προσφοράς, έχει πάντα την έγκριση του Αρτέμη και φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε τους λόγους.

ΔΟΚΤΩΡ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ  &  ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΣΤΟΧΟΙ
Εδώ θέλω να σας δώσω το στίγμα το πώς ακριβώς έχουμε διαχωρίσει τα καθήκοντα όσον αφορά τον στόχο. 
Δύο βασικά άτομα στον Οργανισμό, είναι ο Νίκος ο Γεωργαντζάς και ο Αρτέμης ο Σώρρας. Ο Νίκος ο Γεωργαντζάς ασχολείται μόνον με την Οικονομία ενώ ο Αρτέμης ο Σώρρας ασχολείται με την Χρηματιστική. Όλοι μας ασχολούμεθα με τον Ελληνισμό. Επειδή όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να εκφραστεί στις πραγματικές του ρίζες είναι εκείνα που έχουν επιβάλει οι Καζάροι για χιλιετίες τώρα, δηλαδή η ύλη και το χρήμα, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ σοβαρά με τα δύο αυτά κομμάτια και ο μεν Αρτέμης ασχολείται με την Χρηματιστική, ο δε Γεωργαντζάς με την Οικονομία.
Ποιά είναι διαφορά της μιάς από την άλλην : Η μεν Οικονομία, όπως λέει και η λέξη, είναι η νομή του οίκου, η διανομή δηλαδή των αγαθών στον οίκο : Η Διανεμητική Δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν ασχολείται η Οικονομία με την εξεύρεση πόρων. Δεν ασχολείται η Οικονομία στην «Πολιτεία του Πλάτωνα» ή στα «Πολιτικά του Αριστοτέλη» με την εξεύρεση των πόρων. Ασχολείται με την διανομή, είτε είναι υλικό το κεφάλαιο, είτε είναι πολιτικό το κεφάλαιο. Όταν λέμε πολιτικό κεφάλαιο εννοούμε τις διάφορες υποχρεώσεις και τα αξιώματα, όπως λέγονται στη νέα Ελληνική γλώσσα, τις διάφορες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο οποιοσδήποτε Δημόσιος άνδρας. Αυτά είναι πολιτικά κεφάλαια και άπτονται της Διανεμητικής Δικαιοσύνης. Έχουμε τα υλικά κεφάλαια τα οποία είναι καθαρά η Χρηματιστική, δηλαδή μόνον η ύλη. Για την ύλη είναι επιφορτισμένος ο Αρτέμης. Ο ένας δεν παρεμβαίνει στις δικαιοδοσίες του άλλου.
Τι σημαίνει αυτό : Δεν είναι δυνατόν ο Γεωργαντζάς δηλαδή να δημιουργήσει ένα μοντέλο το οποίο να παρέχει ιατρική περίθαλψη σε όλους τους Έλληνες χωρίς επιβάρυνση και να σκέπτεται το κόστος. Ούτε πρόκειται ποτέ βέβαια και ο Αρτέμης που ασχολείται με την εξεύρεση των πόρων, να παρέμβει ποτέ στο πώς ο Γεωργαντζάς θα φτιάξει το μοντέλο με σχέση και με βάση τα διατιθέμενα κεφάλαια. Τα διαθέσιμα δηλαδή, δεν επηρεάζουν ποτέ τα δέοντα. Είπαμε, τα δέοντα είναι αυτά που πρέπει να γίνουν για να λειτουργεί ο Ελληνισμός. Χωρίς αυτό να είναι όλες οι αρχές του Ελληνισμού αλλά βασικές αρχές είναι ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς την παιδεία όλων των Ελλήνων. Ελεύθερη πρόσβαση προς την υγεία όλων των Ελλήνων, και αυτά είναι χωρίς επιβάρυνση, και ελεύθερη πρόσβαση στην στέγαση. Εδώ δεν λέω χωρίς επιβάρυνση, αλλά πρέπει να είναι ίση και ομοιογενής η πρόσβαση προς την στέγαση. 
Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά τα οποία συντηρούν το πνεύμα και την ύλη, τις δύο υποστάσεις της ανθρώπινης φύσης, είναι απόλυτος υποχρέωσις της Ελληνικής πολιτείας. Αυτό έχει κατακρεουργήσει ουσιαστικά την έννοια της υγείας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να σχολιάσουμε τη νοοτροπία, την ικανότητα του ανδρός. Είναι γνωστή σε όλο το πανελλήνιο, οπότε μια επιπλέον διαπίστωσις από εμάς θα ήταν εντελώς περιττή. Όλοι σας έχετε δημιουργήσει συναίσθημα, ξέρετε ποιός είναι ο κύριος Γεωργιάδης, από πού προέρχεται, πού πάει και τι ακριβώς κάνει.

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Οπότε εδώ θέλω να ξεχωρίσουμε τα δύο πράγματα : Χρηματιστική και Οικονομία
Η Οικονομία είναι η δίκαιη κατανομή των αγαθών σε μία κοινωνία, στον «οίκον». Ο Δήμος ή το Κράτος ή το Έθνος των Ελλήνων, είναι ένας Οίκος. Οικονομία λοιπόν σημαίνει διανομή πολιτικών και υλικών αγαθών μέσα στον Δήμο. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά Οικονομία.
Χρηματιστική σημαίνει η εξεύρεσις των πόρων. Δεν πρέπει να επηρεάζει την ιδεώδη κοινωνία το επίπεδο των πόρων. Άρα ουδέποτε παρεμβαίνει ο Αρτέμης στον σχεδιασμό του Γεωργαντζά και να του πει ότι 'να κόψουμε λιγάκι από εδώ, διότι δεν μπορούμε να έχουμε τόσα χρήματα'. Ποτέ μα ποτέ, και σας το λέω τώρα, επί τρία χρόνια που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τον Ελληνισμό σαν πρακτική εφαρμογή, ουδέποτε ο Αρτέμης είπε στον Γεωργαντζά ή σε οποιονδήποτε άλλο που κάνει σχεδιασμό - γιατί κάνουμε και άλλους σχεδιασμούς, αρχιτεκτονικούς, νομικούς, διοικητικούς - ουδέποτε παρενέβη να πει 'αυτό στοιχίζει πολλά και άστο'. 
Με την ίδια νοοτροπία αυτός που ασχολείται με την Οικονομία, δηλαδή ο Γεωργαντζάς, ουδέποτε θα ρωτήσει τον Αρτέμη 'μπορώ να το κάνω αυτό ; - στοιχίζει πάρα πολλά', όχι. Φτιάχνει το μοντέλο και αφού έχουμε το ιδεώδες μοντέλο, αφού έχουμε την αλληλουχία των διαφόρων λειτουργιών, τότε μόνο πάμε να αξιολογήσουμε το κόστος. Ουδέποτε πρόκειται να γυρίσουμε πίσω και να πούμε στην ομάδα που σχεδιάζει το μοντέλο που λέγεται Ελληνισμός ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει επειδή στοιχίζει πάρα πολύ. Έχουμε όμως την γνώση ότι οι πόροι που διατίθενται για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό είναι ανεξάντλητοι. Άρα τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει.
Δεοντολογικά όμως, ουδέποτε πρέπει αυτά τα δύο να συγχέονται. Ενώ είναι αλληλένδετα δεν πρέπει το ένα να επηρεάζει το άλλο. Πάντα η Χρηματιστική υπηρετεί την Οικονομία. Ποτέ όμως η Οικονομία την Χρηματιστική. Δηλαδή τα δέοντα, αυτά που πρέπει να γίνουν στην κοινωνία και σε κάθε κοινωνία ανθρώπινη, πρέπει να εξασφαλίζονται από την χρηματιστική η οποία δεν μπορεί να επηρεάζει τον σχεδιασμό των δεόντων. Τα διαθέσιμα δεν επηρεάζουν τα δέοντα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέω. 
Όταν αρχίσει κάποιος και συμβιβάζεται προς τα κάτω, που φτάνει; Εκεί που σας έχουν φέρει τώρα οι Καζάροι. Δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε υγεία και τώρα πάνε να στερήσουν και τη στέγαση. Αυτά δηλαδή τα τρία βασικά κοινωνικά αγαθά, μας τα στερούν και το χειρότερο είναι, τι πάνε να κάνουν; Πάνε να στερήσουν και την άμυνα του Έθνους, με σκοπό να μην έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τις τρεις πρώτες πρωταρχικές αξίες και τα αξιακά συστήματα της Ελληνικής κοινωνίας.
Ο σκοπός που γίνεται αυτή τη στιγμή η αποδυνάμωση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι για να μην έχει τη δυνατότητα η Ελληνική Δημοκρατία να υπερασπιστεί τα ιδεώδη. Δεν θα αναφερθώ σήμερα στις διεθνείς ισορροπίες, στην περίεργη συμμαχία με το Ισραήλ και τη Ρωσία την ίδια στιγμή. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά γιατί είχα υποσχεθεί ότι θα παραμείνουμε στο θέμα της Χρηματιστικής και πρέπει να συνεχίσουμε σήμερα με την περιγραφή των πόρων. Ο λόγος που κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι ότι, εάν γνωρίζει και ο τελευταίος Έλληνας πώς δημιουργείται το χρήμα, θα αρχίσει να έχει απαιτήσεις από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του.
Ο λόγος ο οποίος επετράπη στην Ελλάδα να γίνει αυτό το μεγάλο ανοσιούργημα, αυτοί οι ληστές να έχουν καταλάβει την Αρχή και να μην αφήνουν τον Ελληνικό λαό να ανασάνει, είναι επειδή κανένας από τους Έλληνες όταν έπρεπε δεν ρώτησε για να μάθει τα πολύ απλά πράγματα.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΝΑΟΣ.jpg
Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα, και αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, ότι έχουμε περάσει σε μία άλλη φάση. Είναι η φάση της επόμενης ημέρας. Έτσι αρχίσαμε με τις βασικές αρχές του Ελληνισμού και είπαμε στην προηγούμενή μας συνάντηση, της περασμένης Τετάρτης, για το ακρωνύμιο«ΑΔΕΙ». Να το επαναλάβουμε λίγο. 
Οι αρχές του Ελληνισμού είναι διττές. Είναι νομοθετούμενες και μη νομοθετούμενες - π.χ. : Η αρετή, η αλήθεια, η αφθονία, η αισθητική, η αρμονία, αυτά τα πέντε άλφα δεν νομοθετούνται. Πώς μπορείς να νομοθετήσεις την αρμονία; Πώς μπορείς να νομοθετήσεις την αισθητική, την αφθονία, την αρετή, την αλήθεια; Δεν νομοθετούνται αυτά. Πρέπει όμως να είναι οι πρωταρχικές αρχές και εξασφαλίζονται με τα νομοθετούμενα. 
Κατ'αρχήν να ορίσουμε την λέξη δικαίωμα : Δικαίωμα δεν το δίνει κανένας. Δικαιώματα στην αρχαία Ελλάδα είχαν μόνον οι δούλοι. Το δικαίωμα είναι αυτοφυές με την γέννηση του ανθρώπου, δηλαδή η ελευθέρα βούλησις είναι δικαίωμα το οποίο δεν μπορεί να νομοθετηθεί. Μπορεί όμως να νομοθετηθεί η έλλειψή του. Κάποιοι κακούργοι - όπως το έχουν κάνει οι Καζάροι για τις χιλιετίες που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες της ανθρωπότητος - έχουν νομοθετήσει και τα μη νομοθετούμενα, γι' αυτό λοιπόν τα μη νομοθετούμενα είναι τα πέντε «Α».  Τα πέντε «Α» είπαμε είναι : Η αρετή, η αρμονία, η αφθονία, η αισθητική και η αλήθεια.

ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΣ
Τα νομοθετούμενα τώρα είναι τα δέοντα. Τα δέοντα είναι η δικαιοσύνη , η ελευθερία και η ισότης. Εδώ λοιπόν νομοθετούμε για την ισονομία, για την ισηγορία, για την ισοκρατία, για την ισοπολιτεία. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δώδεκα αρχές, επτά νομοθετούμενες και πέντε μη νομοθετούμενες. 
Οι μη νομοθετούμενες αρχές του Ελληνισμού δημιουργούν αξιακά συστήματα με ροπή. Ουσιαστικά ο Ελληνισμός ως κοινωνική έκφρασις είναι να δημιουργηθεί μια ροπή προς τον συντονισμό της ψυχής. Ό,τι συντονίζει την ψυχή είναι αρετή. Ό,τι την αποσυντονίζει δεν είναι αρετή.
 Ο σκοπός λοιπόν και ο στόχος των νομοθετουμένων είναι να επαναφέρει τα πάντα προς την αρετήν η οποία είναι και το πρωταρχικό γνώρισμα όλων των αξιακών συστημάτων. Μπορεί δηλαδή να φτιάξεις δικαιοσύνη αν δεν έχει αρετή δεν έχει τίποτα. Μπορείς να φτιάξεις ισότητα και να δημιουργήσεις ανισότητα. Έτσι γι' αυτό τον λόγο χωρίζουμε τις αρχές σε νομοθετούμενες και μη νομοθετούμενες. Οι νομοθετούμενες αρχές υπηρετούν τις μη νομοθετούμενες. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο του Ελληνισμού.

ΣΥΣΤΗΜΑ : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  & ΚΑΘΕΣΤΩΣ : ΤΥΡΑΝΝΙΑ
Επομένως αυτό που κάνει δηλαδή ο Δόκτωρ Γεωργαντζάς είναι να δημιουργεί ένα Σύστημα και εδώ είναι ώρα να αναλύσουμε δύο λέξεις με τις οποίες ο Νίκος έχει ψύχωση : Η μία είναι η λέξις'Κατεστημένον' και η άλλη είναι η λέξις 'Σύστημα'. Είναι λοιπόν ώρα όλοι οι συν-Έλληνες να αντιλαμβάνονται την διαφορά αυτών των δύο. 
Θυμάστε ότι η Ελληνική γλώσσα είναι μαθηματική δομή. Και οι δύο αυτές λέξεις το 'Καθεστώς' και το 'Σύστημα' προέρχονται από το ίδιο ρήμα που είναι το 'ίστημι' : 'στέκομαι', δηλαδή. Το 'Κατεστημένον' ή 'Καθεστώς' είναι: 'καθίστημι' : 'ίστημι κατά'- δηλαδή στέκομαι ενάντια στους πολλούς ενώ το σύστημα είναι το  'συν - ίστημι' δηλαδή συν-στέκομαι, στέκομαι μαζί με όλο το πλήθος. Η συντονισμένη Ελληνική κοινωνία πρέπει να έχει Σύστημα και όχι Καθεστώς. 
Το Σύστημα είναι εκείνο το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος όπως η ομαλή λειτουργία όλων των διαφόρων ανταλλακτικών μιάς μηχανής του αυτοκινήτου εξασφαλίζει την ομαλή κίνηση του αυτοκινήτου. Εάν ένα κομμάτι από αυτά δεν λειτουργεί, μπορεί να κάνει ελαττωματική την κίνηση. Εάν όμως είναι βασικό στοιχείο της μηχανής, μπορεί να σταματήσει και την μηχανή. Άρα λοιπόν τα νομοθετούμενα πρέπει να είναι τόσο καλά αλληλένδετα μεταξύ τους ούτως ώστε οι τρεις εξουσίες: Η νομοθετική, η δικαστική και η εκτελεστική, να είναι τόσο εναρμονισμένες, να είναι τόσο ανεξάρτητες από συναίσθημα, ούτως ώστε ποτέ να μην υπάρξει η παραμικρή παρέκκλιση από την λειτουργία της μηχανής που λέγεται Ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, το Σύστημα και το Καθεστώς είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να ενστερνιστεί ο Έλληνας. 
Θέλουμε 'Σύστημα' που σημαίνει ότι είμεθα όλοι μαζί. Είναι κι αυτό μια άλλη λέξις για την Δημοκρατία. Σύστημα σημαίνει Δημοκρατία : Είμαστε όλοι μαζί. Ενώ Καθεστώς σημαίνει ολιγαρχία και τυραννία : Κάποιος στέκεται απέναντι προς τον λαό. Αυτό είναι το Καθεστώς ή κατεστημένο. Καθίστημι λοιπόν και Συνίστημι : Αυτά είναι τα δύο τα οποία πρέπει να θυμόμαστε αρχικά.
Είπαμε λοιπόν την διαφορά Καθεστώτος από Σύστημα και είπαμε την διαφορά Οικονομίας από την Χρηματιστική. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι εάν κάποιος (δείτε την αλληλεξάρτηση αυτών των εννοιών)   έχει σαν σκοπό την Χρηματιστική - τον προσπορισμό χρημάτων δηλαδή, τον πλουτισμό, τον παράνομο πλουτισμό - χρησιμοποιεί το Καθεστώς. Αλλάζει ένα ανταλλακτικό από την μηχανή ή δύο ή τρία ή πέντε και κάνει το Καθεστώς να παράγει χρήμα να παράγει αυτό που έχουν κάνει οι Καζάροι τώρα. Όμως εάν θέλουμε να υπάρχει Σύστημα το αφήνουμε και λειτουργεί το Σύστημα με όλη την αρμονία. Εδώ λοιπόν είναι και το επόμενο παράδειγμα της αρμονίας. Πώς είναι δυνατόν να νομοθετηθεί η αρμονία έτσι; Λοιπόν, όλες οι λέξεις που αρχίζουν από άλφα πάντα σημαίνουν κάτι το στερητικό.
Γεωργαντζάς.jpg

Ν.ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ:Δύο καυτά προβλήματα και δύο δροσερές λύσεις


ΑΛΗΘΕΙΑ: ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΗΘΗΣ & ΑΦΘΟΝΙΑ: ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΘΟΝΟΥ
Η 'αλήθεια' δηλαδή σημαίνει ότι είναι έλλειψη λήθης ό,τι δεν μπορεί να ξεχαστεί, ό,τι δεν πρέπει να ξεχνιέται είναι αλήθεια δεν έχει λήθη, δηλαδή, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνιέται. Το ίδιο και το ρήμα αρέτω. 
Η λέξις 'αφθονία' σημαίνει 'έλλειψη φθόνου' δηλαδή το πολίτευμα - το Σύστημα, παρέχει στον πολίτη ό,τι χρειάζεται  για να μην έχει φθόνο για τον διπλανό του, να υπάρχει έλλειψη φθόνου. Η έλλειψη φθόνου λοιπόν και η έλλειψη λήθης είναι δύο βασικές αξιακές αρχές που δεν νομοθετούνται, είναι όμως συνισταμένη. Προς εκεί πρέπει να πορεύεται όλη η μηχανή που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία ή Ελληνική Πολιτεία. Η Ελληνική Πολιτεία δηλαδή πρέπει να έχει σαν ροπή να δημιουργεί πράγματα τα οποία αξίζει να μην ξεχνιούνται και επίσης να μην δημιουργεί φθόνο, διότι παρέχει ό,τι χρειάζεται η ανθρώπινη ψυχή για να λειτουργήσει και να δημιουργήσει. Έτσι καταλήγουμε λοιπόν στην δημιουργία με την έλλειψη του φθόνου και με την αλήθεια. Με την αφθονία και με την αλήθεια φθάνουμε στο έργον του Δήμου : Εκεί δημιουργεί ο Έλληνας με την αφθονία.

Αντώνης Βαλσαμάκης: Επίτρεψέ μου, πρόεδρε, μου ήρθε κάτι στο μυαλό αυτή τη στιγμή το οποίο θέλω να το κοινοποιήσω προς όλους τους συν-Έλληνες. Μιλάμε για αφθονία, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η έλλειψη φθόνου είναι αυτή που πλημμυρίζει τις πραγματικά Ελληνικές ψυχές. Κανένας  Έλληνας δεν φθονεί, κανένας Έλληνας δεν αισθάνεται φθόνο για την πρόοδο και την δημιουργία κάποιου άλλου συν-Έλληνα. Μήπως λοιπόν η έλλειψη αφθονίας χαρακτηρίζει τους επικυρίαρχους ; Αυτούς που εγώ χαρακτηρίζω αντίθετο DNA ; Μήπως η έλλειψη αφθονίας είναι αυτό που θα μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε εύκολα τους εχθρούς του Ελληνισμού;

Δόκτωρ Λαμπράκης : Βεβαίως! Ερμηνεύσαμε το Σύστημα και το Κατεστημένο, όπως επίσης μιλήσαμε για όλη την ομαλή λειτουργία του Συστήματος. Όλα τα τμήματα πρέπει να δουλεύουν ενώ ο,τιδήποτε εργάζεται αντιθέτως, δημιουργεί ένα σύστημα και το κάνει κατεστημένο ούτως ώστε να εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της Χρηματιστικής αντί η Οικονομία να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου. Ο Δήμος τώρα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Χρηματιστικής.

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
Αντώνης Βαλσαμάκης : Άρα λοιπόν, ο,τιδήποτε Καθεστωτικό είναι ενάντιο προς τον Ελληνισμό.
Δόκτωρ Λαμπράκης : Οτιδήποτε Καθεστωτικό πρέπει να σκοτώνεται. Κι όταν λέω να σκοτώνεται, εννοώ το Καθεστώς , και ξέρετε είμαι ήπιος χαρακτήρ, αλλά όταν μιλάμε για Καθεστώς, όταν στον Ελληνισμό κάτι θεωρηθεί Καθεστώς σημαίνει τυραννία. Αυτή πρέπει να έχει φυσικό θάνατο. 
Το Καθεστώς πρέπει να τιμωρείται δια φυσικού θανάτου. Όποιος εκφράζει Συστημικές αξίες είναι Έλλην. Όποιος εκφράζει Καθεστωτικές αξίες και τάσεις είναι αντίπαλος και είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Ελληνισμό. 
Ήθελα τώρα να πάμε στην Χρηματιστική και πρέπει να αντιληφθούν οι συν-Έλληνες πώς δημιουργείται το χρήμα για να έχουν και μία απαίτηση. Είναι απλό, αλλά ουδέποτε κανένας δεν το εφάρμοσε και είναι από τα πρώτα μαθήματα τα οποία πρέπει να αρχίζουν τα παιδιά ακόμα από το δημοτικό να αντιλαμβάνονται την σύσταση του Ελληνισμού σαν Αξιακό σύστημα.

Αντώνης Βαλσαμάκης : Πρόεδρε, συγχώρεσέ με για την παρέμβαση, αλλά εκ των προτέρων συγχώρεσέ με γι' αυτό που θέλω να πω. Το ότι απειλούν οικογένειες να βρεθούν χωρίς στέγη, είναι Καθεστώς. Το ότι αναγκάζουν εργαζόμενους οκταώρου απασχόλησης να παίρνουν 514 ευρώ το μήνα, είναι Καθεστώς. Και όποιος νομίζει ότι δεν είναι Καθεστωτικός από όλους αυτούς που υπογράφουν ή συνυπογράφουν τέτοιου είδους αποφάσεις, ας με πάρει τηλέφωνο να το συζητήσουμε.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Δόκτωρ Λαμπράκης : Συμφωνώ με τον Αντώνη ότι το Καθεστώς πρέπει να διώκεται πάντα βάση των Νόμων και των Συνταγμάτων των λαών. Δεν μπορούν Καθεστωτικές δυνάμεις να επεμβαίνουν και να κυριεύουν ολόκληρους λαούς και να επιβάλουν τις αξίες της Χρηματιστικής. 
Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η εισαγωγή που κάναμε σήμερα είναι ότι η Χρηματιστική - δηλαδή ο πλουτισμός νόμιμος ή παράνομος - έχει υπερκεράσει την Οικονομία, δηλαδή την νομή του οίκου. Την διοίκηση, την χρηστή διοίκηση των κοινωνιών την έχει κατακυριεύσει ο νόμιμος ή ο παράνομος πλουτισμός. Αυτό κατά τον Αριστοτέλη είναι η αρχή της διαλύσεως των κοινωνιών. Επειδή όμως εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που εκείνοι μας βάζουν, πρέπει να ξέρουμε απόλυτα όλοι οι Έλληνες για τους πόρους. Δηλαδή για το κεφάλαιο -  το πολιτικό ή το υλικό κεφάλαιο - δηλαδή τα χρήματα.  Το πολιτικό κεφάλαιο θα το αναλύσουμε σε μια άλλη συνεδρία. Σήμερα όμως θα αναλύσουμε το χρήμα. Θα μιλήσουμε για το χρήμα, ποιά είναι διαφορά του χρήματος και του νομίσματος, ποιά είναι η ισοτιμία χρυσού, πώς δημιουργείται το χρήμα, τι διαθέσιμους πόρους έχει η ΕΙ-END, ο Σώρρας και ο Ελληνισμός εντέλει. Γιατί πιστεύω πως, μέχρι αυτή τη στιγμή, πρέπει να έχετε αντιληφθεί ότι αυτά τα τρία είναι ταυτόσημα.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Πολεμούμε μόνο για τον Ελληνισμό και τίποτα περισσότερο και το τελευταίο πως ο Ελληνισμός εξασφαλίζει διαχρονικούς πόρους. Θα αρχίσουμε λοιπόν με το χρήμα. 
Το χρήμα προέρχεται από το ρήμα 'χράωμαι - χρώμαι' που σημαίνει χρησιμοποιώ. Ό,τι  δηλαδή αποφασίσει η κοινωνία να χρησιμοποιήσει ως μέσο συναλλαγής, λέγεται χρήμα. 
Έχει συμφωνηθεί από διαφόρους λαούς να υπάρχει μία αντιστοιχία ενός πολυτίμου μετάλλου που συμφωνήθηκε να είναι ο χρυσός και το πώς συμφωνήθηκε αυτό είναι κάτι το οποίον χρειάζεται μεγάλη ανάλυση αλλά δεν είναι της ώρας. Δεν ήταν ανθρώπινη επιλογή ο χρυσός ως πολύτιμο μέταλλο.
Αντώνης Βαλσαμάκης : Δεδομένου ότι το ασήμι είναι πολύ πολυτιμότερο, διότι είναι σπανιότερο.

Δόκτωρ Λαμπράκης
 : Είναι πολύ σπανιότερο το ασήμι στη Γη απ' ό,τι είναι ο χρυσός. Είναι λοιπόν παράλογο το σπανιότερο μέταλλο να είναι τόσο φθηνό ενώ το μέταλλο το οποίο είναι σε μεγάλη επάρκεια να είναι τόσο ακριβό. 
Σημασία έχει ότι το χρήμα ιστορικά έχει πάρει την μορφή πολλών υλικών πραγμάτων -ακόμα και ξύλα χρησιμοποιούσαν σαν χρήμα. Δηλαδή εάν κάποιος σε μια εποχή παλαιά, δεν θέλω να πάμε εκεί, δάνειζε δεκαοκτώ πατάτες σε κάποιον, για να μην το ξεχάσει κανένας τους, παίρνανε δύο ξύλα και χάραζαν πάνω στο ξύλο μία γραμμή . Τα ξύλα αυτά τα κρατούσε ένας τρίτος και όταν ο δανειστής ήθελε να πληρώσει από αυτόν φώναζαν τον τρίτο, έφερνε τα δύο ξύλα και υπενθύμιζε και στους δύο ποιά ακριβώς ήταν η υποχρέωση του ενός προς τον άλλο. Αυτό ήταν μία πρωτόγονη μορφή χρήματος. 
Τώρα το χρήμα είναι ό,τι χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές. Επειδή αν αγοράσω - π.χ. τώρα που αγοράζουνε για εκείνο το εξευτελιστικό ποσό των τετρακοσίων κάτι εκατομμυρίων τον Αστέρα  της Βουλιαγμένης.  
Αντί λοιπόν κάποιος να κουβαλάει δεκαοχτώ τόνους χρυσό για να κάνει την συναλλαγή, έχει καταθέσει τον χρυσό σε ένα χώρο που λέγεται τράπεζα, έχει πάρει ένα αποδεικτικό στοιχείο που λέγεται χαρτονόμισμα και δίδει σε αυτόν που πουλάει το χαρτονόμισμα με την βεβαιότητα ότι κάπου υπάρχει ο χρυσός και θα έχει την αξία του και θα πάει να την ζητήσει όποτε θέλει. Αυτή είναι γενικά η έννοια του χρήματος. Χρήμα δηλαδή μπορεί να είναι το ευρώ, το δολάριο, η αγγλική λίρα, η ιταλική λιρέτα, το γιεν κλπ.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Εάν κάποιος έχει στην τσέπη του πέντε από αυτά τα χαρτονομίσματα, όλο αυτό μπορεί να το ονομάσει χρήμα. Χρήμα όμως θα ονομάσει και εάν έχει μόνον ευρώ ή εάν έχει μόνο δραχμές. Δεν έχει το δικαίωμα όμως να ονομάσει πάνω από μία έκφραση χρήματος νόμισμα. 
Λέμε το Ελληνικό νόμισμα είναι μόνον η δραχμή. Το νόμισμα προέρχεται από το ρήμα νομίζω και νενομισμένον που σημαίνει ότι είναι απόφασης του Δήμου των πολιτών να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο υλικό αντικείμενο χαρτονόμισμα για τις συναλλαγές του.Το νόμισμα λοιπόν καθορίζει και ταυτοποιεί την χώρα, τον λαό, μια ομάδα ανθρώπων, ενώ το χρήμα είναι απρόσωπο και διαχρονικά συναλλάσσεται διεθνώς στα χρηματιστήρια.  
Το χρήμα και το νόμισμα είναι εντελώς δύο διαφορετικές ιδέες. Δείτε ότι, σαν συμβολισμός το χρήμα είναι κάτι που αναγνωρίζεται πολύ ευκολότερα απ' οτι η σημαία ενός κράτους παραδείγματος χάριν. Υπάρχουν άνθρωποι στον πλανήτη που δεν θα αναγνωρίσουν την Αμερικανική σημαία. Μόλις τους πεις όμως την λέξη δολάριο, αυτομάτως το συνδέουν με την Αμερική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το δολάριο είναι νόμισμα ενώ όλα τα νομίσματα μαζί - το δολάριο, η λίρα και το ευρώ -είναι χρήμα. 
Το χρήμα λοιπόν σημαίνει  την χρήση ενώ το νόμισμα σημαίνει ταυτότητα. Το χρήμα λοιπόν είναι χρήση και το νόμισμα είναι ταυτότητα. Εκφράζει δηλαδή το τι νομίζει ο κάθε λαός πως πρέπει να εκφράζεται.

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
Αντώνης Βαλσαμάκης : Συγνώμη πρόεδρε, θέλω να κάνω μια ερώτηση για να σου αποσπάσω μια συγκεκριμένη απάντηση. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι πονηρά. Εγώ, ο Έλληνας ο Κρητικός, έχω την ίδια ταυτότητα με τον Γερμανό που έχουμε και οι δύο στην τσέπη μας ευρώ ;

Δόκτωρ Λαμπράκης : Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο παιχνίδι των Καζάρων : Η ομογενοποίηση των λαών με την εξαφάνιση των νομισμάτων
LIZARDS.jpg
Εξαφανίσαμε δια μιάς, δεκαεπτά διαφορετικά νομίσματα από την Ευρώπη και μ' αυτό εξαφανίσαμε και την ταυτότητα των λαών. Τα κάναμε όλα ένα, χρήμα δηλαδή, και απαγορεύουμε πλέον στους λαούς να έχουν γνώμη νενομισμένην. Δεν εξαρτάται επομένως από τον εγγενή λαό το πώς θα φαίνεται έξω. Παίρνουμε ένα-ένα τα σημάδια, ό,τι είναι δηλαδή συμβολισμοί ενός λαού. 
Σκεφτείτε ότι η πρώτη νομοθεσία την οποία έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν να απαγορεύσει την Ελληνική σημαία να εκτίθεται δημοσίως. Αυτή ήταν μία νομοθεσία το 1981. Έρχεται τώρα η Ευρώπη και λέει η δραχμή δεν πρόκειται να ξανα-αναφερθεί σαν στοιχείο ταυτότητος  των Ελλήνων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλες αυτές οι αξίες σιγά-σιγά μπαίνουν στο παρελθόν, μπαίνουν στην λήθη του παρελθόντος. Έτσι κι εδώ βλέπετε η λήθη δεν είναι η αλήθεια. Ό,τι είναι αλήθεια δεν ξεχνιέται δεν θα ξεχάσει την σημαία του ο Έλληνας, δεν θα ξεχάσει την δραχμή του ο Έλληνας. Αντιλαμβάνεστε τώρα λοιπόν την διαφορά αυτών που λέγαμε πριν : Της αλήθειας με την λήθη. 
Προσπαθεί λοιπόν το Καζάρικο κατεστημένο να επιφέρει λήθη να σκεπάσει την αλήθεια με την λήθη. Δεν θα το επιτύχει όσο υπάρχουν Έλληνες και αναπνέουν στον πλανήτη. Μπορεί σε όλους τους άλλους λαούς να έχουν φέρει την λήθη, όχι όμως και στον Ελληνικό. Ο Ελληνικός λαός θα εκπροσωπεί πάντα την αλήθεια και δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ οι Καζάροι να επιφέρουν λήθη στην αλήθεια.

Αντώνης Βαλσαμάκης : Πιστέψτε με, αγαπητοί συν-Έλληνες, δεν υπάρχει τίποτα ισχυρότερο, τίποτα καλύτερο και τίποτα ποιό υγιές από την αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή που μας έχει φέρει μέχρι εδώ σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή που θα ξημερώσει την αυριανή ημέρα, η αλήθεια είναι ότι ο Ελληνισμός θα επιβιώσει παρ'όλη την πολεμική που έχει δεχτεί τα τελευταία τριάμισυ χρόνια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 
Η αλήθεια μας είναι η δύναμή μας, η αλήθεια μας είναι το αύριο των παιδιών μας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, δεν έχουμε κάτι να αποκρύψουμε, καθώς επίσης δεν περιμένουμε και τίποτα από κανέναν. Έχουμε όλα τα όπλα, όλες τις δυνατότητες να σταθούμε στα πόδια μας. Εάν κάποιοι δεν μας αφήνουν, αυτό είναι στο χέρι το δικό μας αυτοί οι κάποιοι να πάνε στην λήθη, στο παρελθόν.

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ
Δόκτωρ Λαμπράκης :  Να είστε σίγουροι ό,τι δεν είναι αλήθεια θα το καλύψει η λήθη. 
Εάν οι Καζάροι δεν είναι αληθινοί, θα καλυφθούν από την λήθη και να είστε σίγουροι ότι έτσι θα συμβεί. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν συμπαντικές ισορροπίες που δεν θα επιτρέψουν ποτέ μα ποτέ η λήθη να επικαλύψει την αλήθεια. Θέλω να επανέλθω όμως, αφού ξεχωρίσαμε τις δύο έννοιες του χρήματος και του νομίσματος. 
Είπαμε: Άλλο το χρήμα και άλλο το νόμισμαΤο χρήμα σημαίνει λειτουργία και το νόμισμα σημαίνει ταυτότητα. Επειδή όμως είμεθα τόσοι πολλοί λαοί στον πλανήτη και επειδή έχουμε συναλλαγές, έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο ούτως ώστε να εξομοιώνονται οι συναλλαγές. Όταν δηλαδή  ο Αμερικανός πουλάει ένα αεροπλάνο στις Φιλιππίνες και το ίδιο αεροπλάνο στην Ελλάδα, πρέπει να παίρνει πίσω σαν αξία το ίδιο αξιακό σύστημα. Την ίδια αξία που θα πάρει από τις Φιλιππίνες πρέπει να πάρει και από την Ελλάδα, το ίδιο θα πάρει και από την Ρωσία, το ίδιο θα πάρει και από την Νότιο Αφρική, το ίδιο θα πάρει και από την Ιταλία. 
Για το ίδιο αγαθό λοιπόν, για να υπάρξει αυτό που λέμε ισοκρατία και ισονομία, πρέπει ο κάθε λαός να πληρώνει τα αγαθά τα οποία αγοράζει με την ίδια ακριβώς αξία. 
Έπρεπε λοιπόν να βρούμε ένα τρόπο να εξομοιώσουμε τα νομίσματα των διαφόρων χωρών και αυτό το πετύχαμε με το ακόλουθο : Συμφωνήσαμε όλοι οι λαοί - και μάλιστα δεν το συμφωνήσαμε αλλά μας επεβλήθη - ότι το πολύτιμο μέταλλο στον πλανήτη είναι ο χρυσός. Διαχρονικά από την πολύ, πολύ παλιά εποχή, ο χρυσός εξορύσσεται στην Γη για τετρακόσιες χιλιάδες χρόνια. 
Η πρώτη εξόρυξη χρυσού - το πρώτο χρυσορυχείο το οποίο βρίσκεται στην νότιο Αφρική - χρονολογείται τετρακόσιες χιλιάδες χρόνια. Ο μέσος όρος εξορύξεως χρυσού το χρόνο είναι είκοσι έξι χιλιάδες τόνοι. Για τετρακόσιες χιλιάδες χρόνια λοιπόν εξορύσσονται τουλάχιστον είκοσι έξι χιλιάδες τόνοι χρυσού από τα έγκατα της Γης. 
Συμφωνήσαμε λοιπόν - ή μας επεβλήθη - από όλους τους λαούς, να θεωρούμε τον χρυσό σε όλους τους πολιτισμούς - διαχρονικά από την αρχαία Ελλάδα, από τους Σουμερίους, από τους Αιγυπτίους, από την Ατλαντίδα, από την Λεμουρία, ο χρυσός εθεωρείτο το πολύτιμο μέταλλο.
Τι είπαμε λοιπόν ; Θα καθορίσουμε την τιμή του χρυσού με ένα συγκεκριμένο νόμισμα. Το νόμισμα αναφοράς, όπως λέγεται, και κατόπιν θα συγκρίνουμε τις ισοτιμίες των διαφόρων νομισμάτων με εκείνο το συγκεκριμένο νόμισμα. Δηλαδή καθορίζουμε την αξία μίας ουγκίας χρυσού σε ένα αριθμό δολαρίων, γιατί το 1944 αποφάσισαν όλα τα έθνη της Γης να χρησιμοποιούν το δολάριο ως νόμισμα αναφοράςΈκαναν λοιπόν την ισοτιμία χρυσού και δολαρίου και κατόπιν σύγκριναν τα διάφορα νομίσματα και έδωσαν ισοτιμίες των άλλων νομισμάτων, όχι με τον χρυσό πλέον αλλά με το δολάριο. Περίπλοκο να σας εξηγήσω γιατί όχι με το χρυσό κατευθείαν, αλλά θα το εξηγήσουμε σε μία άλλη φορά.

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ
Οι ισορροπίες στον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι οι εξής: 
Το δολάριο και το ευρώ έχουν την σχέση τους καθημερινώς. Είναι διάφοροι οι δείκτες της οικονομίας οι οποίοι καθορίζουν την σχέση όπως επίσης και το δολάριο με τον χρυσό. Αυτό είναι η συνταγή της αποτυχίας. 
Για να υπάρξει σταθερή οικονομία πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας σταθερός παράγων δηλαδή να συμφωνήσουμε ότι το δολάριο, η ουγκία είναι χίλια δολάρια, εάν παραμείνει η ισοτιμία χρυσού και δολαρίου στα χίλια δολάρια ό,τι και να συμβεί στον πλανήτη. Αυτό τι σημαίνει ; Σημαίνει ότι η καθημερινή διακύμανση της ισοτιμίας των διαφόρων νομισμάτων είναι περιττή, διότι όλα εν γένει τα νομίσματα εκφράζονται σε χρυσό. 
Από την στιγμή που εκφράζονται σε δολάριο εκφράζονται και σε χρυσό, επομένως ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε χρήμα στην Ελληνική οικονομία. Ας υποθέσομε ότι αύριο η Ελλάδα έχει ανάγκη λόγω του διεθνούς εμπορίου να αυξήσει το κυκλοφορούν χρήμα, το κυκλοφορούν νόμισμα - εάν η Ελλάδα είχε υγιή οικονομία. Πρέπει οπωσδήποτε όταν δημιουργείται χρήμα να δεσμεύεται μία πραγματική αξία. Είτε λέγεται χρυσός, είτε λέγεται άργυρος, είτε λέγεται ομόλογο, είτε λέγεται ο,τιδήποτε άλλο για την δημιουργία του χρήματος το οποίο να είναι αποδεκτό από την διεθνή κοινότητα  διότι το να αρχίσω εγώ να κόβω δραχμές χωρίς να υπάρχει καμία σταθερά βάση, ο άλλος που πουλάει τα προϊόντα του στην Ελλάδα ή αγοράζει από την Ελλάδα, δεν θα ξέρει τι πρέπει να πληρώσει στο δικό του νόμισμα. 
Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι όλα τα έθνη συμφώνησαν να κάνουν το εξής : Πρώτον, να έχουμε ισοτιμία χρυσού και δολαρίου. Δεύτερον, να έχουμε ισοτιμία του νομίσματος με το δολάριο.

ΠΩΣ ΚΟΒΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ
Αντώνης Βαλσαμάκης : Στο σημείο αυτό γιατρέ, επίτρεψέ μου, θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Θέλω να σε παρακαλέσω να πεις στον κόσμο  πώς καθορίζεται η τιμή του χρυσού.
Δόκτωρ Λαμπράκης : Αυτό το ερώτημα είναι πολύ επικίνδυνο Αντώνη .... και θα ήθελα να το αφήσω να το απαντήσει ο Αρτέμης διότι έχει προσωπική εμπειρία επ' αυτού και θα σας μεταδώσω ίσως πληροφορίες που να μην ανταποκρίνονται 100 % στην πραγματικότητα. Εκείνο όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι αυτό που σήμερα βιώνουμε δεν έχει καμία σχέση με την υγιή οικονομία. 
Οι αρχές τις οποίες περιγράφουμε αυτήν τη στιγμή, μιλούμε για την υγιή οικονομία όταν ακόμα υπήρχε η ισοτιμία χρυσού. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αποφάσισε η διεθνής κοινότητα ότι το δολάριο, η ουγκία του χρυσού έχει χίλια δολάρια και το κάθε δολάριο είναι εκατό δραχμές, έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο σταθερές. 
Το χρήμα το οποίο κυκλοφορεί  μέσα στην Ελληνική επικράτεια πρέπει να είναι ισοδύναμο με τον αριθμό των δολαρίων τα οποία θα κυκλοφορούσαν εάν η Ελλάδα είχε δολάριο. Εάν η ισοτιμία δολαρίου και δραχμής είναι ένα προς εκατό, δηλαδή ένα δολάριο εκατό δραχμές, αυτό σημαίνει ότι για κάθε δολάριο το οποίο είναι εκατό δραχμές, έχουμε το ένα χιλιοστό της ουγκίας του χρυσού. Να το πάμε από την άλλη μεριά. Εάν η Ελληνική κυβέρνηση αποφάσιζε αύριο να κόψει ακόμα εκατό δισεκατομμύρια δραχμές για την Ελληνική οικονομία, τι πρέπει να κάνει ; Πρώτον ειδοποιεί τον Υπουργό Οικονομικών ότι χρειάζεται η Ελληνική οικονομία άλλα εκατό δισεκατομμύρια δραχμές. Ο Υπουργός Οικονομικών τηλεφωνεί στον κεντρικό τραπεζίτη της Τράπεζας της Ελλάδος και τον ρωτάει πόσο χρυσό αδέσμευτο έχουμε στα χρηματοκιβώτια της Κεντρικής τραπέζης , απαντάει λοιπόν ο τραπεζίτης ότι έχουμε δύο τόνους χρυσού αδέσμευτους, κάνει τον υπολογισμό τώρα ο τραπεζίτης ότι οι δύο τόνοι χρυσού είναι εξήντα τέσσερις χιλιάδες ουγκίες χρυσού διότι το κάθε κιλό χρυσού είναι τριάντα δύο ουγκίες. 
Τα χίλια κιλά - ο ένας τόνος δηλαδή, είναι τριάντα δύο χιλιάδες ουγκίες , οι δύο τόνοι είναι εξήντα τέσσερις χιλιάδες ουγκίες. Εάν λοιπόν η κάθε ουγκία έχει χίλια δολάρια, οι εξηντα-τέσσερις χιλιάδες ουγκίες είναι 6,4  δισεκατομμύρια δολάρια επομένως, εάν το πολλαπλασιάσουμε αυτό επί εκατό που είναι η ισοτιμία δολαρίου και δραχμής. 
Στην κεντρική τράπεζα κάθε κράτους είχαμε αποθηκευμένο χρυσό. Με βάση αυτό το χρυσό κόβουμε το νόμισμα που είχαμε το δικαίωμα να κυκλοφορεί στην Ελλάδα αφού το εξομοιώσαμε με το δολάριο. Ο λόγος ήταν ότι το διεθνές εμπόριο πρέπει να γνωρίζει πόσα δηνάρια, π.χ. του Ιράκ, στοιχίζουν τόσες Ελληνικές δραχμές. Για να το βρούμε αυτό, τα συγκρίνουμε και τα δύο με το δολάριο και έτσι αποφασίζουμε πόσα δολάρια, δηνάρια ή δραχμές στοιχίζει ένα προϊόν που μεταλλάσσεται μεταξύ Ιράκ και Ελλάδος. Αυτή είναι η απλή εξήγηση.
GOLD.jpg
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Για να μείνει αυτή η σχέση σταθερή, για να κόψει η Ελλάδα περισσότερες δραχμές, πρέπει να έχει περισσότερο χρυσάφι. Αλλιώς, εάν δεν έχει περισσότερο χρυσάφι, θα ειδοποιήσει τις κεντρικές τράπεζες όλου του κόσμου οτι σχεδιάζει να υποτιμήσει τη δραχμή. Αυτό σημαίνει οτι για το ίδιο ποσό χρυσού που έχω - γιατί δεν έχω άλλο - θα κόψω περισσότερες δραχμές. Τι σημαίνει αυτό ; Αυτομάτως ο Ιρακινός έμπορος ξέρει τώρα όταν πουλήσει ένα προϊόν από το Ιράκ στην Ελλάδα, δεν θα ζητήσει την ίδια τιμή που ζήτησε χτες διότι η δραχμή τώρα έχει χαμηλότερη αντιστοιχία με την ουγκιά του χρυσού. Θα ζητήσει περισσότερες δραχμές  αυτό ονομάζεται πληθωρισμός. 
Πληθωρισμός δηλαδή, είναι όταν κόβουμε συνέχεια δραχμές χωρίς να έχουμε αντίκρισμα χρυσού. Οπότε οι περισσότερες δραχμές κυνηγούν τον ίδιο αριθμό αγαθών μέσα και έξω από την χώρα. 
Για να έχουμε σταθερή οικονομία πρέπει πάντα να υπάρχει αντιστοιχία της αξίας των αγαθών, του ποσού των αγαθών και του ποσού των χρημάτων που κυκλοφορούν. Εάν εμείς αποφασίσουμε ως κράτος να υποτιμήσουμε το νόμισμά μας κόβοντας περισσότερες δραχμές για το ίδιο χρυσάφι που έχουμε στις αποθήκες μας, αυτό σημαίνει ότι υποτιμούμε την δραχμή και δημιουργούμε πληθωρισμό. 
Η πραγματική ανάπτυξη θα προήρχετο εάν είχαμε δύο τόνους χρυσού οι οποίοι δεν ήσαν δεσμευμένοι και είχαμε αύξηση του κυκλοφορούντος χρήματος ανάλογα με την σταθερή αξία του χρυσού. Άρα λοιπόν στην δεύτερη περίπτωση έχουμε πραγματική ανάπτυξη, ενώ στην πρώτη περίπτωση πραγματικό πληθωρισμό. 
Ο πληθωρισμός σαν ορισμός είναι : Περισσότερες δραχμές κυνηγούν τα ίδια αγαθά, ενώ η πραγματική ανάπτυξη είναι η δημιουργία νέου χρήματος που δημιουργεί νέα αγαθά, νέες θέσεις εργασίας, άρα αυξάνει την φορολογική βάση για το κράτος και άρα αυξάνει την δυνατότητα του κράτους να αγοράσει καινούριο χρυσό ούτως ώστε να έχει αέναη ανάπτυξη.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΑΝΕΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΧΡΥΣΟΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΖΑΡΩΝ
Η ιδέα της υγιούς οικονομίας είναι πάντα η ανάπτυξη. Ο μόνος λόγος που θα μπορούσε κάποιος να δημιουργήσει ανάπτυξη με δανεικά,
[ γιατί θα σου πουν πολλοί οικονομολόγοι, γιατί έτσι τους διδάσκουν οι Καζάροι να λένε, όλες αυτές οι οικονομίες και οι οικονομικές θεωρίες που σας προτείνουν οι διάφοροι οικονομολόγοι είναι όλες μπαρούφες των Καζάρων, θα σας πούνε προφανώς, ότι μπορείτε να δημιουργήσετε ανάπτυξη με δανεικά χρήματα],  πρέπει η απόδοση των δανεικών χρημάτων να είναι υψηλότερη από το επιτόκιο που πληρώνεται στο δάνειο.

Αντώνης Βαλσαμάκης : Πήρες με 5% τόκο, πρέπει να παράγεις και αυτό να έχει κέρδος τρεις φορές περισσότερο.

Δόκτωρ Λαμπράκης : Εάν έχει 5% απόδοση είσαι πάτσι. Εάν έχει 10% τότε έχεις το περιθώριο της ανάπτυξης. Προσέξτε τώρα τι κάνουν οι Καζάροι : Με το να αυξομειώνουν την αξία και την ισοτιμία του χρυσού καθημερινά, δεν επιτρέπουν στα έθνη ανάπτυξη με δανεικά. Όταν αυξομειώνεται καθημερινώς η ισοτιμία του νομίσματος αναφοράς με τον χρυσό, το δάνειο που παίρνει το κάθε κράτος δεν μπορεί ποτέ να δημιουργήσει ανάπτυξη, διότι ο σκοπός των Καζάρων είναι να φέρουν την υποδούλωση, όχι την ανάπτυξη. Άρα, το μόνον το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει πραγματική ανάπτυξη είναι οι αξίες οι οποίες είναι τόσο υψηλές που, όσο και να στοιχίσει ο δανεισμός, θα μπορούσε να ανταπεξέλθει η απόδοση. Τι είναι αυτό ; Παράδειγμα εξόρυξης χρυσού και πολύτιμων μετάλλων : Να δανειστεί δηλαδή η Ελλάδα για να κάνει εξόρυξη χρυσού ή να κάνει εξόρυξη πετρελαίου. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τα μονοπώλια των Καζάρων στο Χρυσό. Είδατε κανένα συντεταγμένο κράτος να έχει το δικαίωμα να κάνει εξόρυξη χρυσού ;
Αντώνης Βαλσαμάκης : Ούτε είδατε, ούτε θα δείτε. 
Δόκτωρ Λαμπράκης : Είδατε κανένα κράτος να βγάζει πετρέλαιο; Όλα είναι στα χέρια των Καζάρων. Διότι είναι τα μόνα αγαθά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και με δάνειο ακόμα. Άρα λοιπόν με τις σημερινές καταστάσεις με τις αυξομειώσεις της ισοτιμίας χρυσού και δολαρίου, είναι αδύνατον ποτέ κανείς να επιφέρει ανάπτυξη με δάνεια. Αυτός είναι και ο λόγος που όλες οι χώρες του κόσμου χρωστούν και δεν μας είπε ποτέ κανένας σε ποιόν.
 Όταν είμαστε σε ένα δωμάτιο δέκα και χρωστούμε και οι δέκα, σε ποιόν χρωστούμε ; Έπρεπε να είναι τουλάχιστον ένας κεφαλαιούχος για να μας δανείζει. Έτσι δεν είναι ;  Εάν όλοι χρωστούμε και οι δέκα, σε ποιόν χρωστούμε ;  Άρα λοιπόν αφού όλες οι χώρες του πλανήτη χρωστούν δεν θα υπήρξε έστω, δεν θα υπήρχε έστω και μια χώρα με τεχνογνωσία με πραγματική ανάπτυξη με το δάνειο ; Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς έχουν καταφέρει οι Καζάροι να μην επιτρέπουν ανάπτυξη με δανεισμό.

ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ελπίζω να καταλάβετε την υγιή παραγωγή του χρήματος. 
 • Πρώτον: Χρυσάφι στην αποθήκη. 
 • Δεύτερον: Απόφαση της κυβερνήσεως να αυξήσει το κυκλοφορούν νόμισμα. 
 • Τρίτον: Επέμβαση του Υπουργού Οικονομικών. 
 • Τέταρτον: Επέμβαση του Κεντρικού τραπεζίτη. 
 • Πέμπτον: Ειδοποίηση όλων των κρατών του κόσμου για την αύξηση του κεφαλαίου της Ελλάδος. 
Διότι γνωρίζουν όλοι αμέσως οι κεντρικοί τραπεζίτες ότι παραδείγματος χάριν το Σουδάν σήμερα έκοψε άλλα δέκα δισεκατομμύρια ριάλς. 
Ας πάρουμε το νόμισμα του Σουδάν. Χωρίς να έχει αύξηση αποθέματος χρυσού, άρα όλα τα προϊόντα που εγώ αγοράζω από το Σουδάν θα μου έρχονται φθηνότερα και ό,τι πουλάω θα είναι ακριβότερο, ό,τι αγοράζω θα είναι ακριβότερο και ότι πουλάω θα είναι φθηνότερο. Άρα λοιπόν ο Κεντρικός τραπεζίτης έχει πολύ ζωτικό ρόλο. 
Έχουμε λοιπόν το χρυσάφι, την Κυβέρνηση, τον Κεντρικό τραπεζίτη, το νόμισμα και τις όλες τις αυτές τις δικαιοδοσίες που έχει ο Κεντρικός τραπεζίτης για να ειδοποιεί τα υπόλοιπα κράτη. 
Όλοι οι παράγοντες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την δημιουργία του χρήματος είναι επτά : 
 • Πρώτον είναι η συμφωνία, δηλαδή η Ελλάδα συμμετείχε στην συμφωνία για το νόμισμα αναφοράς που είναι το δολάριο. 
 • Η ισοτιμία χρυσού και νομίσματος αναφοράς ο δεύτερος παράγων. 
 • Ο τρίτος παράγων είναι η ισοτιμία του Εθνικού νομίσματος με το νόμισμα αναφοράς. 
 • Ο τέταρτος παράγων να έχουμε Κεντρική τράπεζα που να ανήκει στο κυρίαρχο κράτος. 
 • Πέμπτος παράγων ο Κεντρικός τραπεζίτης ο οποίος να έχει υψηλή τεχνογνωσία, γνώση δηλαδή, και να εξαρτάται μόνον από την εκλεγμένη από τον λαό Κυβέρνηση. 
 • Έκτον, τα αποθέματα χρυσού να εκπροσωπούν το δημόσιο πλούτο της χώρας. 
 • Και το έβδομον η Κυβέρνηση να είναι δημοκρατικά εκλεγμένη με στόχο την συνεχή αύξηση του πλούτου της χώρας με την μέγιστη εκμετάλλευση των πλουτο-παραγωγικών της πηγών.

Η ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΚΑΖΑΡΩΝ
Προτού πάμε στον δεύτερο τρόπο δημιουργίας του χρήματος, να δούμε τι έχουν κάνει οι Καζάροι γι' αυτά τα πρώτα. 
Το 1944 επέβαλαν το δολάριο σαν νόμισμα αναφοράς με πολύ συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να δεχθούν αντιρρήσεις από τους λαούς, διότι 44 κράτη μόνο συμμετείχαν στην σύνοδο Bretton Woods το 1944, και 189 κράτη συμφώνησαν εκ των υστέρων ένα προς ένα. 

Bretton Woods Conference


Επέβαλαν το δολάριο σε μία μικρή ομάδα κρατών και η Ελλάδα ήταν μέσα σε αυτά τα κράτη και κατόπιν επέβαλαν σε ένα - ένα από τα υπόλοιπα έθνη την αποδοχή του δολαρίου ως νόμισμα αναφοράς. Έχει καταργηθεί λοιπόν η συλλογική απόφαση για το νόμισμα αναφοράς από τους Καζάρους. 
Δεύτερον η σταθερότης της ισοτιμίας χρυσού - δολαρίου η οποία υποτίθεται ότι έπρεπε να παραμείνει αμετάβλητος, καθορίζεται κάθε μέρα από τους Καζάρους στο χρηματιστήριο του Λονδίνου με βάση ένα άλλο προϊόν το οποίο είναι και παράνομο προϊόν. Θα σας τα εξηγήσει ο Αρτέμης μιαν άλλη φορά. 
Επομένως πρώτα επέβαλαν εκείνοι το δολάριο σαν νόμισμα αναφοράς. Δεύτερον, δεν τηρούν την συμφωνία της σταθερής ισοτιμίας δολαρίου χρυσού αλλά καθορίζουν κάθε μέρα την αλλαγή της ισοτιμίας. Τρίτον, η ισοτιμία αποφασίζεται από τρεις υπηρεσίες από αυτές που ονομάζουμε οίκους αξιολόγησης και είναι τρεις. Είναι ιδιωτικές αυτές οι εταιρίες και ανήκουν πάλι στους Καζάρους. Άρα και η καθημερινή ισοτιμία χρυσού, καθορίζεται από ανθρώπους ή όντα τα οποία δεν έχουν σχέση με τις ανθρώπινες κοινωνίες. Τέταρτον, οι κεντρικές τράπεζες ανήκουν όλες στην οικογένεια Rothschild. 192 κεντρικές τράπεζες στον πλανήτη ανήκουν και ελέγχονται 100% από την οικογένεια των τραπεζιτών. Παράδειγμα, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα της Αμερικής, η Federal Reserve, η οποία είναι η τράπεζα αναφοράς όλου του πλανήτη, και οι δύο ανήκουν στους τραπεζίτες στους οποίους λέμε. Άρα, και ο τέταρτος παράγων της υγιούς οικονομίας έχει καταργηθεί. Τέταρτον, όλοι οι Κεντρικοί τραπεζίτες δεν εξαρτώνται από τα Εθνικά κοινοβούλια διότι η ιδιοκτησία των τραπεζών των κεντρικών τραπεζών ανήκει στους τραπεζίτες, στους Καζάρους -  δηλαδή στην οικογένεια Rothschild και τους άλλους οκτώ. Αυτοί διορίζουν, ανέχονται ή στηρίζουν. Είδατε τι έγινε με τον Δημητριάδη στην Κύπρο ; Του λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει κάτι και του απαντάει 'όχι δεν το κάνω, γιατί δεν είσαι εσύ το αφεντικό μου'. Το ίδιο κάνει ο Προβόπουλος. 
Νομίζετε ότι ο Προβόπουλος ρώτησε ποτέ το Σαμαρά ή τον Στουρνάρα να πουλήσει την Αγροτική στον Σάλα; Είδατε κανέναν να φέρει αντίρρηση;  Ό,τι θέλει κάνει ο άνθρωπος διότι δεν έχει καμία εξάρτηση από το Ελληνικό κράτος. Άρα λοιπόν και ο πέμπτος παράγων που προϋποθέτει ο τραπεζίτης είναι εξαρτώμενος και δίδει λόγον στα εκλεγμένα Κοινοβούλια, έχει καταργηθεί και αυτός. Μέχρι στιγμής έχουν καταργηθεί οι πρώτοι πέντε παράγοντες της υγιούς οικονομίας. Ο έκτος παράγων που είναι και ο σημαντικότερος, είναι ότι δεν επιτρέπουν σε κανένα Έθνος να έχει χρυσό στην αποθήκη του. Κατάσχεσαν τον χρυσό από όλα τα Έθνη, τον μάζεψαν σε ένα σημείο του πλανήτη, υποτίθεται για να εξομοιωθεί με το βιοτικό επίπεδο. Επομένως, ο έκτος παράγων που είναι ο χρυσός ο οποίος δεν υπάρχει πλέον σε κανένα από τα χρηματοκιβώτια των διαφόρων κρατών, έχει κατασχεθεί και έχει μεταφερθεί σε ένα σημείο της Γης για να τον φυλάνε αυτοί οι οποίοι έχουν καλύτερα μέσα να τον φυλάνε. Και το έβδομο βέβαια που είναι το εκλεγμένο κοινοβούλιο το οποίο υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τον λαό. Βλέπετε λοιπόν ότι και οι επτά αυτοί παράγοντες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κοπή του χρήματος, τι έχουν γίνει ; Τα έχουν καταλάβει όλα οι Καζάροι. 
Συγκεκριμένα έχουν τους τραπεζίτες, τις κεντρικές τράπεζες, ελέγχουν την ισοτιμία χρυσού και δολαρίου καθημερινά, άρα ελέγχουν και την ισοτιμία των νομισμάτων. Επομένως οι παράγοντες που χρειάζονται για την δημιουργία του χρήματος είναι όλοι στα χέρια των Καζάρων. 
Το μόνο το οποίο φαινομενικά έχει αφεθεί ακόμα στους διαφόρους λαούς είναι η εικονική εκλογή των αντιπροσώπων οι οποίοι βεβαίως δεν έχουνε καμία απολύτως δικαιοδοσία γιατί δεν αποφασίζουν αυτοί πλέον το πώς κόβεται το χρήμα.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Θέλω να περάσουμε, έτσι περιληπτικά, στο δεύτερο κομμάτι πώς δημιουργείται το χρήμα με τη νέα τάξη πραγμάτων, για να αντιληφθείτε την παντελή έλλειψη ελευθερίας. Να αντιληφθείτε τι είναι αυτό που ονόμασαν παγκοσμιοποίηση. 
Για να μπορέσει κάποιος να κόψει χρήμα σήμερα εφόσον δεν έχει χρυσάφι να δεσμεύσει στο χρηματοκιβώτιό του τι μπορεί να δεσμεύσει ; Διότι σαν κανόνας η δημιουργία του χρήματος απαιτεί να δεσμευτεί μια αξία. Χωρίς δέσμευση αξίας δεν μπορεί να δημιουργηθεί χρήμα.
 Η δέσμευση αξίας μπορεί να είναι είτε χρυσός ή άλλο πολύτιμο μέταλλο είτε υποσχετική ενός λαού ότι θα ξεπληρώσει αυτό το οποίο δημιουργεί το χρήμα. Επειδή έχουν πτωχεύσει όλες οι "πολιτισμένες"  κοινωνίες, δηλαδή όλες οι χώρες της Ευρώπης πτώχευσαν το 1932 μετά την συνθήκη της Γενεύης, η Αμερική το 1933. Ο μεγάλος δανειστής ήταν οι τραπεζίτες. 
Επιτρέπουν λοιπόν την κυκλοφορία γραμματίων τα οποία ονομάζονται και πάλι χρήμα δεν είναι νόμισμα το δολάριο πλέον. Το δολάριο είναι χρήμα, το ευρώ δεν είναι νόμισμα. 
Μπορεί να το ονομάσεις χρήμα αλλά δεν είναι νόμισμα, διότι πρώτον δεν εκπροσωπεί μία συγκεκριμένη κοινωνία και δεύτερον δεν εκδίδεται με την ευθύνη του Συντεταγμένου κράτους. 
Αφού λοιπόν έχουν καταλάβει πλέον όλες τις κεντρικές τράπεζες και όλους τους κεντρικούς τραπεζίτες, το 1944 συμφώνησαν όλα τα κράτη στο Bretton Woods να δημιουργήσουν ένα μονοπωλιακό σύστημα. Tι αποφάσισαν τότε : Η ισοτιμία χρυσού δεν είχε καταργηθεί ακόμη. Ένα-ένα δηλαδή τα σκαλοπάτια τα οποία σας περιέγραψα, τα κατέλαβαν από την αρχή του προηγουμένου αιώνος. Πρώτα τις κεντρικές τράπεζες, τους κεντρικούς τραπεζίτες. Πήραν το χρυσό από τα χρηματοκιβώτια των κρατών και κατόπιν άλλαξαν τον τρόπο που δημιουργείται το χρήμα. 
Τι συμφώνησαν το 1944 μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο οποίος πόλεμος έγινε ακριβώς γι' αυτό το λόγο που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος ήταν φτιαχτός. Ήταν τεχνητός ο πόλεμος αλλά έγινε ακριβώς για να δημιουργηθεί αυτή εδώ η συνθήκη για την οποία μιλάμε τώρα.

ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΗ BRETTON WOODS 1944
Αυτή η συνθήκη εξασφάλισε πρώτον, ότι δεν υπάρχει ισοτιμία χρυσού και των νομισμάτων
Δεύτερον, εξασφάλισε την μονοπωλιακή διακίνηση αγαθών ανάμεσα στις χώρες. Εάν ένα αγαθό στοιχίζει τρεις δραχμές, συμφωνήσαμε όλοι στον πλανήτη να το πληρώνουμε τριάντα. Ήμασταν τόσο βλάκες να το συμφωνήσουμε ; Όχι. Η συμφωνία ανάμεσα στα Έθνη είχε ως εξής: Την διαφορά αυτή που προκύπτει μπορούμε να την θεωρήσουμε κέρδος! Το 60% αυτού του κέρδους πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο ιδιαίτερο ταμείο το οποίο ονομάζεται το World Trust :Το Παγκόσμιο ΚαταπίστευμαΤο Παγκόσμιο Καταπίστευμα λοιπόν διογκώνεται καθημερινώς όποτε γίνεται μια συναλλαγή, όποτε υπάρχει μία μεταπώληση πετρελαίου, φυσικού αερίου, σιταριού, αεροπλάνων, αυτοκινήτων, μετοχών στο χρηματιστήριο. Ο,τι γίνεται το οποίο είναι χρηματιστηριακή αξία, το 60% των κερδών της μεταπωλήσεως πηγαίνει στα παγκόσμια ταμεία υπέρ των διαφόρων κρατών του κόσμου. Τα κράτη αυτά έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε αυτά τα κέρδη. 
Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι η Αμερική έχει το 7% των παγκοσμίων ταμείων, η Ελλάδα μπορεί να έχει το 0,8%, όλα τα κράτη όμως του πλανήτη μαζί έχουνε ένα ποσοστό το οποίο μπορούν να λένε ότι αυτό το χρήμα είναι δικό μας και ο τρόπος με τον οποίο έχει πρόσβαση ο κάθε ένας στα δικά του χρήματα συμφωνήθηκε τότε το 1944. 
Συμφωνήθηκε ότι με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα κράτη - - τον πλούτο αυτό δηλαδή τον δημιούργησε η εργασία του ανθρώπινου γένους η εργασία του ανθρώπινου γένους πληρώνει το πετρέλαιο 8 ευρώ το γαλόνι πρέπει να δουλέψεις πολλές ώρες για να πληρώσεις το γαλόνι δηλαδή το λίτρο δύο δολάρια στην Ελλάδα 2 ευρώ είναι υπερβολική τιμή αν σκεφτείτε ότι η εξόρυξη πετρελαίου στοιχίζει 8 σεντς το γαλόνι, δηλαδή 2 σεντς το λίτρο. Εάν σκεφτείτε αυτήν την αναλογία με το πόσο πωλείται στο εμπόριο το οποίο εσείς πρέπει να το πληρώσετε για να βάλετε πετρέλαιο, βενζίνη στο αυτοκίνητό σας πρέπει να πληρώσετε 2 ευρώ το λίτρο ενώ στοιχίζει 2 για να βγει από την Γη και άλλα 5 για να γίνει η διύλιση. Άρα τα 7 σεντς τα οποία στοιχίζει το λίτρο εσείς τα πληρώνετε 2. 
Ο λόγος που συμφώνησαν όλα τα Έθνη να το κάνουνε αυτό, είναι ότι το 60% των κερδών πηγαίνει στα παγκόσμια ταμεία. Αυτή ήταν μία συμφωνία που έγινε στο Bretton Woods το 1944 για να αρχίσει η διαδικασία και να δημιουργηθεί δηλαδή η παγκόσμια τράπεζα και το ΔΝΤ. 
Η Ελλάδα συνέβαλε με 25 εκατομμύρια δολάρια, έτσι άρχισε η τράπεζα να λειτουργεί με την συμβολή όλων των κρατών που λάμβαναν μέρος. Επανερχόμαστε λοιπόν στο πώς λειτουργεί το χρήμα σήμερα. Το χρήμα δημιουργείται και υπάρχει στα παγκόσμια ταμεία και θα ρωτήσετε κάποιον πού είναι κρυμμένο. Ξέρετε πού είναι κρυμμένο ; Μπροστά σας. Το χρήμα αυτό είναι κρυμμένο μπροστά σας, είναι κρυμμένο στις τράπεζες όλου του πλανήτη.

ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Δηλαδή οι τράπεζες λειτουργούν με ένα φανερό και ένα κρυφό σύστημα. 
Κάθε τράπεζα που λειτουργεί σε όλα τα κράτη του κόσμου, έχει ένα σύστημα πάνω από το φανερό σύστημα όπου είναι κατατεθειμένο ένα τμήμα από τα ποσά που ανήκουν στον συγκεκριμένο λαό. Ούτε ο διευθυντής της τραπέζης όμως έχει τους κωδικούς για να έχει πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια. Δηλαδή εάν αυτή τη στιγμή ρωτήσεις τον Σάλα εάν ξέρει πόσα λεφτά είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα Πειραιώς, θα σου πει το νούμερο το οποίο δίδει στον ισολογισμό. Αυτό θα σου πει, γιατί αυτό τον αφήνουν να ξέρει. Στην ουσία όμως, με συγκεκριμένους κωδικούς αυτής της τραπέζης εάν κάποιος έχει αυτούς τους κωδικούς μπορεί να ανοίξει μια οθόνη και να δει δισεκατομμύρια ακόμα και τρισεκατομμύρια δολάρια κατατεθειμένα σε αυτή την τράπεζα, αλλά ούτε ο διευθυντής, ούτε το διοικητικό συμβούλιο της τραπέζης, ούτε ουδείς άλλος έχει αυτήν την δυνατότητα πέραν του Κεντρικού τραπεζίτη. 
Μόνον ο Κεντρικός τραπεζίτης έχει τους κωδικούς αυτούς οι οποίοι θα αλλάξουν όταν αλλάξει ο τραπεζίτης. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το χρήμα αυτό δεν είναι φανταστικό. Δεν είναι κατατεθειμένο σε μια άγνωστη τράπεζα στο Τιμπουκτού. Είναι γύρω σας. Απλώς, πρόσβαση δεν έχει ο κάθε λαός στα δικά του χρήματα. 
Συμφωνήθηκε λοιπόν από τους λαούς για να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε αυτά τα χρήματα, πρέπει να έχει τα τρία πράγματα τα οποία έχουμε εξηγήσει κατά κόρον: Εγγυοδοσία, δικαιοδοσία και πρόγραμμα. Γιατί όμως θεωρείται δάνειο το να κατεβάζει από το δικό του Καταπίστευμα ένας λαός χρήματα για την δική του οικονομία; 
Συμφωνήθηκε ότι όταν κάποιος λαός παίρνει χρήματα από το δικό του το ταμείο, θα πρέπει να τα επιστρέφει. Η έννοια του δανείου όμως, πάντα προϋποθέτει επιτόκιο ειδάλλως δεν είναι δάνειο. Τι συμβαίνει τώρα, με τις δικές τους εταιρίες στην Wall Street; Αλλάζουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, δεν επιτρέπουν πρόσβαση κατευθείαν από τα ταμεία, αλλά μέσω τρίτων
Οι μεσάζοντες τώρα, οι τρίτοι, παίρνουν τα χρήματα με μηδενικό επιτόκιο τα δικά μας, από τις δικές μας τράπεζες, τα ξανα- πιστώνουν στις δικές μας τράπεζες και τώρα μας βάζουν και 5 ή 7 ή 8 % επιτόκιο. Αυτό το επιτόκιο τώρα κάνει την πίστωση του λογαριασμού δάνειο και το οποίο δάνειο πλέον πρέπει να αποπληρωθεί πίσω στο καταπίστευμα αλλά αυτοί λένε ότι εμείς τώρα το χρωστάμε στον ενδιάμεσο, και ο ενδιάμεσος για να μπορεί να έχει την μεγαλοψυχία να μας κάνει αυτήν την διευκόλυνση πρέπει να δεσμεύσει τα νησιά μας, το χρυσό μας, πρέπει να δεσμεύσει τα πετρέλαια. 
Καταλάβατε λοιπόν πώς οι Καζάροι από μεσάζοντες έχουν γίνει αφεντικά; Πώς από υπάλληλοι της ανθρωπότητος, έχουν γίνει επικυρίαρχοι της ανθρωπότητος; Δεν ισχυρίζονται ότι έχουν τα χρήματα, έχουν όμως νομικά την διαδικασία πρόσβασης. Το πώς δημιουργούνται τα χρήματα σε αυτό το περιβάλλον το αρρωστημένο σήμερα. 
Αυτό που είπαμε σήμερα είναι το πώς δημιουργούνται στην υγιή οικονομία. Έχουμε χρυσάφι στην τράπεζα, στα κεντρικά της τραπέζης, έχουμε ισοτιμία της δραχμής με το δολάριο και ισοτιμία του δολαρίου με το χρυσό. Ο λόγος που γίνεται αυτό για να μπορούν όλα τα νομίσματα των λαών να έχουν μία σταθερά ισοτιμία με ένα νόμισμα αναφοράς που είναι το δολάριο. Αλλά η συμφωνία ήταν ότι η αξία του δολαρίου θα παραμένει σταθερά διαχρονικά και θα υπάρχει πάντα μία σταθερά όπου όλες οι αξίες στον πλανήτη θα μπορούν να συγκρίνονται με την αυξομείωση. Λοιπόν, την καθημερινή αυξομείωση του χρυσού οι Καζάροι επειδή το πήραν όλο στην κυριαρχία τους και το κουμαντάρουνε αυτοί, με αυτό τον τρόπο λοιπόν τώρα δεν υπάρχει πλέον σταθερά στον πλανήτη που να μπορούμε να έχουμε, να προγραμματίσουμε - σαν λαός, σαν Έθνος, σαν Δήμος, σαν οικογένεια - για τα επόμενα πέντε- δέκα χρόνια. 
Γιατί ένα σπίτι μπορεί να κάνει σήμερα  50.000 ευρώ και μετά από 4 χρόνια μπορεί να κάνει 222.000  μα, τα ίδια υλικά χρησιμοποιηθήκαν οι ίδιες πέτρες, το ίδιο τσιμέντο, το ίδιο σίδερο πώς είναι δυνατόν να είναι 50.000 το 2001 και το 2012 να είναι 220.000 ; Δεν έγινε καμία αύξηση αξίας. Δεν επιχρυσώθηκαν οι πέτρες και τα τσιμέντα. Καταλάβατε την «ευφορία» που δημιουργεί σε έναν ιδιοκτήτη να έχει πάρει ένα ακίνητο 50.000 και τώρα να κάνει 250.000; Πήρε υπεραξία λέει. Από πού την πήρε την υπεραξία; Άλλαξε η πέτρα; Μήπως άλλαξε η θέρμανση; Τι ακριβώς ; Γιατί πήρε υπεραξία; Απλώς οι Καζάροι με την δικαιοδοσία που έχουν να αυξο-μειώνουν την αντιστοιχία δολαρίου-χρυσού, κανονίζουν και την αντιστοιχία και του δικού σου νομίσματος. Έτσι σου δίνουν την ψεύτικη εντύπωση ότι είσαι πλούσιος πλέον χωρίς όμως να έχει αλλάξει τίποτα στα συστατικά του σπιτιού σου. Η μόνη σταθερά τιμή η οποία δεν αλλάζει ποτέ, είναι πόσος χρόνος χρειάστηκε να χτίσεις το σπίτι το 2001, πόσες εργατώρες χρειάστηκαν το 2012. Εάν αυτές οι εργατώρες ήταν αντίστοιχες με μία σταθερά, δηλαδή εάν η αξία χρυσού δολαρίου ήταν σταθερά έπρεπε λόγω της τεχνολογίας οι τιμές να συρρικνώνονται συνεχώς όχι να αυξάνουν διότι με την τεχνολογία μειώνουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να παραχθεί ένα αγαθό. 
Ας πάρουμε ένα σπίτι. Ενώ δηλαδή σήμερα έχουμε την μπετονιέρα, πριν από 15 χρόνια χρειαζόμασταν εργατικά και θα έπαιρνε 6 μήνες για να κάνουν το τσιμέντο με τα χέρια. Ενώ σήμερα το κάνουν με την μπετονιέρα, που σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής του αυτού αγαθού έχει μειωθεί γιατί οι εργατώρες έχουν μειωθεί. Αντί λοιπόν να μειωθεί αριθμητικά το αγαθό, έχει αυξηθεί για να δοθεί η ψευδαίσθηση στον ιδιοκτήτη ότι έχει αύξηση της αξίας της ιδιοκτησίας του. Καταλαβαίνετε τι ψεύτικα είναι όλα εκείνα τα οποία νομίζετε για την οικονομία και το πώς διακινείται το χρήμα ανά τον πλανήτη ; Επειδή όμως μπορεί να έχουμε δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά θα ήθελα να σταματήσω εδώ.

Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αντώνης Βαλσαμάκης : Θέλω απλά να πω ότι εάν σε όλους γίνει κατανοητό το τι παιχνίδι έχουν στήσει εις βάρος μας, το τι παιχνίδι έχουν στήσει στον οικονομικό και στον χρηματο-πιστωτικό τομέα εις βάρος όλου του ανθρώπινου γένους, τότε θα είμαστε σίγουροι ότι το επόμενο βήμα θα είναι η νίκη μας. 
Βασικά όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι επί σειρά ετών, μας κοροϊδεύουν, μας εξαπατούν, μας δημιουργούν ψευδαισθήσεις όσον αφορά τον τομέα της Οικονομίας και της Χρηματικής πίστης. Αυτά όσα ζούμε είναι μία εικονική πραγματικότητα, είναι ένα ψεύδος. Αυτό όμως πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί μερικοί από εμάς πέφτουν στην παγίδα να πιστεύουν οτι οι αξίες είναι αυτές που μας παρουσιάζουν, οτι οι τιμές που πληρώνουμε είναι - εάν όχι αληθινές - κοντά στις αληθινές. Όλο αυτό είναι ένα παραμύθι, όλο αυτό είναι ένα ψεύδος.
Δόκτωρ Λαμπράκης : Εγώ θα σας πω τώρα και κάτι άλλο. Φανταστείτε, λέω, εάν είχατε πρωθυπουργό Έλληνα και Ελληνική κυβέρνηση, φανταστείτε για μια στιγμή ότι το κράτος έκανε την εξόρυξη του χρυσού που υπάρχει στα χρυσορυχεία στην Ελλάδα, εάν το κράτος έκανε την εξόρυξη του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Φανταστείτε λοιπόν την επόμενη ημέρα πόσο χρυσό θα μπορούσε να αγοράσει η Ελλάδα και πως αυξάνοντας τα αποθέματα του χρυσού φέρει ευημερία, παρέχει αγαθά στον λαό τα οποία με λιγότερη και λιγότερη εργασία συνεχώς θα μπορεί να αποκτά ο πολίτης. Πως μπορεί να επιτευχθεί αυτό ; Ακούτε λοιπόν ότι πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι του Ελληνισμού και αυτό ονομάζεται μετοχοποίηση της Δημόσιας περιουσίας
Δεν θα είναι δηλαδή ο πολίτης μόνον πολίτης του κράτους αλλά θα είναι και μέτοχος της Δημόσιας περιουσίας. Θα έχει λόγο σε αυτό το μεγάλο, στη μεγάλη εταιρία που ονομάζεται Δημόσια περιουσία. Τη στιγμή που θα γεννηθεί ένας αυτόχθων Έλληνας μέχρι την στιγμή που θα αποθάνει, θα φέρει μίαν μετοχή της Ελληνικής Δημόσιας περιουσίας. 
Κάθε χρόνο αυτή η μεγάλη εταιρία που λέγεται Δημόσιο ή περιουσία του Δημοσίου θα αποδίδει σε όλο τον Ελληνικό λαό. Θα αποδίδει απολογισμόν. Εξορύξαμε 18, 1800 τόνους χρυσού, πουλήσαμε 100 εκατομμύρια πετρέλαιο, βαρέλια πετρελαίου, κερδίσαμε τόσο, αγοράσαμε τόσο χρυσό, μπορούμε να αυξήσουμε τα χρήματά μας, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, νέα πανεπιστήμια, νέα ερευνητικά κέντρα. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί εάν η Δημόσια περιουσία επανέλθει στα χέρια των Ελλήνων και δεν είναι στα χέρια των γερακιών τα οποία τα βάζει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος με εκείνο το περίφημο ταμείο χρηματο-πιστωτικής σταθερότητος.
Αυτό το ταμείο χρηματο-πιστωτικής σταθερότητος είναι εκείνο το οποίο καταληστεύει την Δημόσια περιουσία των Ελλήνων. Όταν ο Ελληνισμός και πολύ σύντομα θα συμβεί αυτό, όταν ο Ελληνισμός επιφέρει το δικό του Σύστημα στην Ελληνική κοινωνία, ο κάθε Έλληνας θα είναι και μέτοχος και θα ζητά λόγον από το Συντεταγμένο διοικητικό συμβούλιο της εν λόγω Δημόσιας εταιρίας για τα πεπραγμένα του έτους. Τόσο πετρέλαιο βγάλαμε, τόσο το πουλήσαμε, τόσο αέριο πουλήσαμε, τόσο χρυσό βάλαμε στα χρηματοκιβώτιά μας. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο και με αυτήν την σκέψη θα ήθελα να αφήσω την φαντασία σας να καλπάσει για λίγο, να δείτε με τι ευκολία μπορεί ο Ελληνισμός χωρίς την παρέμβαση κανενός, μόνον με την αλλαγή της Δημοκρατικής του σύστασης, θα μπορούσε εντός συντόμου χρονικού διαστήματος να αποπληρώσει το χρέος του χωρίς παρέμβαση κανενός Σώρρα, END, χωρίς οποιουδήποτε άλλου. 
Πρέπει όμως να ενστερνιστεί τις αξίες του Ελληνισμού και την αλήθεια ότι είμεθα κοινωνία πολλών. Ο Απόλλων τι ήταν ; Ήταν ο πρώτος των πολλών αυτό σημαίνει Απόλλων, έτσι ; Α- ΠΟΛΛΩΝ : Ο πρώτος των πολλών. Όποια έκφραση και να βρεις στην Ελληνική γλώσσα, πάντα θα σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργούμε συλλογικά. Οτι είμεθα κοινωνία Ελλήνων, η ευδαιμονία της οποίας πρέπει να είναι ο στόχος όλων των Ελλήνων. Ευχαριστώ για την μακρυγορία και συγνώμη που δεν υπάρχει ισηγορία που μιλάω εγώ και ακούτε εσείς. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
ΤΟΥ ΔΟΚΤΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ EI-END & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΑΡΧΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ EI-END  
ΧΑΝΙΑ 11/12/13

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΟΜΑΔΑ : EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

......................................................
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

"ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ"

HEAD.jpg