10 Ιανουαρίου 2015

«ο κύβος ερρίφθη»


Οι Δειπνοσοφισταί είναι δεκαπεντάτομο έργο του αρχαίου Έλληνα Αθήναιου από την Ναυκρατίδα.
„Α. […] οὐ γαμεῖς, ἂν νοῦν ἔχῃς, τοῦτον καταλείπων τὸν βίον. Γεγάμηκα γὰρ καὐτος · διὰ τοῦτό σοι παραινῶ μὴ γαμεῖν.
Β. Δεδογμένον τὸ πρᾶγμ” · ἀνερρίφθω κύβος.“


Οι κύβοι ήταν αγαπημένο παιχνίδι μικρών και μεγάλων όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα
Δειπνοσοφισταί, 13-8
«ο κύβος ερρίφθη»Θεωρείται ότι η φράση ανήκει αρχικά στον -όπως αναφέρει ο Αθήναιος- στον Μένανδρο,αγαπημένο ποιητή του Καίσαρα, και εμφανίζεται σε ένα στίχο του στην “Ἀρρηφόρῳ” (Δειπνοσοφισταί, 13-8).
«Ἑλληνιστὶ* πρὸς τοὺς παρόντας ἐκβοήσας, «Ἀνεῤῥίφθω κύβος»
Βίοι Παράλληλοι: Καίσαρ/Πλούταρχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου