10 Σεπτεμβρίου 2009

Οι Παλλαντιείς πρόγονοι των Ρωμαίων!Η λίμνη Τάκα της Αρκαδίας και η λίμνη Τιτικάκα του Περού!

Η Ρώμη ξεκίνησε από το Παλλάντιον της Αρκαδίας

Η αναδημιουργία της αποξηραμένης λίμνης Τάκα, που βρίσκεται νότια της Τρίπολης, στο οροπέδιο της Τεγέας (σε υψόμετρο 650 μ.), έφερε στο φως ένα σπουδαίο αρχαίο εύρημα που σχετίζεται με την ίδρυση της Ρώμης.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο καλύτερος πολεμιστής των Αρκάδων, ο Εύανδρος, γιος μιας νύμφης, κόρης του Λάδωνα και του Ερμή, προερχόμενος από την αρκαδική πόλη Παλλάντιον ίδρυσε μαζί με συντρόφους του στις όχθες του ποταμού Τίβερη μια πόλη. Η περιοχή πήρε το όνομα Παλλάντιον (σήμερα Παλάτιον). Επειδή ο οικιστικός αυτός πυρήνας υπήρξε η απαρχή για τη δημιουργία της Ρώμης, ο αυτοκράτορας Αντωνίνος μετέτρεψε το χωριό σε πόλη και απάλλαξε τους κατοίκους από φόρους.

Ο ιστορικός και γεωγράφος Στράβωνας (65 π.Χ. - 23 μ.Χ.) αναφέρει ότι η Ρώμη «Ελληνικόν είναι κτίσμα». Ο Πλούταρχος κάνει λόγο για την ύπαρξη εορτών στη Ρώμη προς τιμήν της Καρμέντα, γυναίκας του εποικιστή της Ρώμης Ευάνδρου από την Αρκαδία, όπως και για τον Λύκιο Απόλλωνα της Αρκαδίας. Ηταν λοιπόν φυσικό οι Ρωμαίοι να θεωρούν το αρκαδικό Παλλάντιον μητρόπολή τους. Το 1940 η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό της αρκαδικής αυτής πόλης.

Δεν είναι λίγοι οι Ιταλοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο τον νομό αναζητώντας τα ερείπια του αρχαίου Παλλάντιου. Δεν είχαμε, ωστόσο, πολλά να τους δείξουμε. Οι παλαιές ανασκαφές είχαν αποκαλύψει ένα μικρό τμήμα της αρχαίας ακρόπολης και τίποτα άλλο.

Η ανάγκη, όμως, να ανοίξουν κάποιοι αύλακες για να διοχετευθεί νερό στη λίμνη Τάκα, έργο απαραίτητο για περιβαλλοντικούς λόγους και χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., στάθηκε τελικά η αφορμή για τον εντοπισμό της πόλης. Σύμφωνα με τον έφορο Αρχαιοτήτων της Αρκαδίας Μιχάλη Πετρόπουλο, αποκαλύφθηκε τμήμα της οχύρωσης και σπίτια τής κάτω πόλης του αρχαίου Παλλάντιου. Ο εξαίρετος αρχαιολόγος εκφράζει την πίστη ότι θα βρεθούν τα όρια της πόλης και ερμηνεύει ως δημόσιο κτήριο το οικοδόμημα που έχει αποκαλυφθεί με μια σειρά από βάσεις κιόνων.

Κοντά στο αρχαίο Παλλάντιο ο Παυσανίας περιγράφει ένα δάσος με βελανιδιές και μέσα στην πόλη έναν ναό και λίθινα αγάλματα του Πάλλαντος (ιδρυτή) και του Ευάνδρου, όπως και της Δήμητρας και Κόρης. Στην κορυφή της ακρόπολης είδε ιερό των «Καθαρών Θεών», στους οποίους ορκίζονταν για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Τώρα αρχίζουν όλα να ξαναζωντανεύουν.

Εν τω μεταξύ, οι διερευνητικές ανασκαφές για τη λίμνη Τάκα είχαν αποτέλεσμα να βρεθούν τα ίχνη κι άλλης μιας αρχαίας πόλης, της Μανθυρέας, την οποία οι ειδικοί τοποθετούσαν στην ευρύτερη περιοχή, κοντά στην αρχαία Τεγέα, όπως ανέφερε ο Παυσανίας. Η ανασκαφή είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχουν ώς τώρα αποδείξεις για οργανωμένο οικισμό. Το έργο όμως επείγει και η ευχή των αρχαιολόγων είναι να τους δοθεί η ευκαιρία να το ολοκληρώσουν.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Δική μας πηγή...

Για να δούμε τι μας λέει ο Παυσανίας για το Παλλάντιον...
XLIII. ἀπαιτεῖ δὲ ἡμᾶς τὸ μετὰ τοῦτο ὁ λόγος τό τε Παλλάντιον, εἰ δή τι αὐτόθι ἐστὶν ἐς μνήμην, καὶ καθ' ἥντινα βασιλεὺς αἰτίαν Ἀντωνῖνος ὁ πρότερος πόλιν τε ἀντὶ κώμης ἐποίησε Παλλάντιον καί σφισιν ἐλευθερίαν καὶ ἀτέλειαν ἔδωκεν εἶναι φόρων. [2] φασὶ δὴ γενέσθαι καὶ γνώμην καὶ τὰ ἐς πόλεμον ἄριστον τῶν Ἀρκάδων ὄνομα Εὔανδρον, παῖδα δὲ αὐτὸν νύμφης τε εἶναι, θυγατρὸς τοῦ Λάδωνος, καὶ Ἑρμοῦ. σταλέντα δὲ ἐς ἀποικίαν καὶ ἄγοντα Ἀρκάδων τῶν ἐκ Παλλαντίου στρατιάν, παρὰ τῷ ποταμῷ πόλιν τῷ Θύβριδι οἰκίσαι: καὶ Ῥωμαίων μέρος τῆς καθ' ἡμᾶς πόλεως, ὃ ᾠκεῖτο ὑπὸ τοῦ Εὐάνδρου καὶ Ἀρκάδων τῶν συνακολουθησάντων, ὄνομα ἔσχε Παλλάντιον κατὰ μνήμην τῆς ἐν Ἀρκαδίᾳ: χρόνῳ δὲ ὕστερον μετέπεσε τὸ ὄνομα ἐν ἀναιρέσει γραμμάτων τοῦ τε λ καὶ τοῦ ν. τούτων μὲν τῶν λελεγμένων ἕνεκα Παλλαντιεῦσιν ἐκ βασιλέως ἐγένοντο δωρεαί: [3] ὁ δὲ Ἀντωνῖνος, ὅτῳ καὶ ἐς Παλλαντιεῖς ἐστιν εὐεργετήματα, πόλεμον μὲν Ῥωμαίοις ἐθελοντὴς ἐπηγάγετο οὐδένα, πολέμου δὲ ἄρξαντας Μαύρους, Λιβύων τῶν αὐτονόμων τὴν μεγίστην μοῖραν, νομάδας τε ὄντας καὶ τοσῷδε ἔτι δυσμαχωτέρους τοῦ Σκυθικοῦ γένους ὅσῳ μὴ ἐπὶ ἁμαξῶν, ἐπὶ ἵππων δὲ αὐτοί τε καὶ αἱ γυναῖκες ἠλῶντο, τούτους μὲν ἐξ ἁπάσης ἐλαύνων τῆς χώρας ἐς τὰ ἔσχατα ἠνάγκασεν ἀναφυγεῖν Λιβύης, ἐπί τε Ἄτλαντα τὸ ὄρος καὶ ἐς τοὺς πρὸς τῷ Ἄτλαντι ἀνθρώπους: [4] ἀπετέμετο δὲ καὶ τῶν ἐν Βριττανίᾳ Βριγάντων τὴν πολλήν, ὅτι ἐπεσβαίνειν καὶ οὗτοι σὺν ὅπλοις ἦρξαν ἐς τὴν Γενουνίαν μοῖραν, ὑπηκόους Ῥωμαίων. Λυκίων δὲ καὶ Καρῶν τὰς πόλεις Κῶν τε καὶ Ῥόδον ἀνέτρεψε μὲν βίαιος ἐς αὐτὰς κατασκήψας σεισμός: βασιλεὺς δὲ Ἀντωνῖνος καὶ ταύτας ἀνεσώσατο δαπανημάτων τε ὑπερβολῇ καὶ ἐς τὸν ἀνοικισμὸν προθυμίᾳ. χρημάτων δὲ ἐπιδόσεις ὁπόσας καὶ Ἕλλησι καὶ τοῦ βαρβαρικοῦ τοῖς δεηθεῖσι, καὶ ἔργων κατασκευὰς ἔν τε τῇ Ἑλλάδι καὶ περὶ Ἰωνίαν καὶ περὶ Καρχηδόνα τε καὶ ἐν γῇ τῇ Σύρων, τάδε μὲν ἄλλοι ἔγραψαν ἐς τὸ ἀκριβέστατον: [5] ὁ δὲ βασιλεὺς ὑπελίπετο οὗτος καὶ ἄλλο τοιόνδε ἐς μνήμην. ὅσοις τῶν ὑπηκόων πολίταις ὑπῆρχεν εἶναι Ῥωμαίων, οἱ δὲ παῖδες ἐτέλουν σφίσιν ἐς τὸ Ἑλληνικόν, τούτοις ἐλείπετο ἢ κατανεῖμαι τὰ χρήματα ἐς οὐ προσήκοντας ἢ ἐπαυξῆσαι τὸν βασιλέως πλοῦτον κατὰ νόμον δή τινα: Ἀντωνῖνος δὲ ἐφῆκε καὶ τούτοις διδόναι σφᾶς παισὶ τὸν κλῆρον, [ὁ] προτιμήσας φανῆναι φιλάνθρωπος ἢ ὠφέλιμον ἐς χρήματα φυλάξαι νόμον. τοῦτον Εὐσεβῆ τὸν βασιλέα ἐκάλεσαν οἱ Ῥωμαῖοι, διότι τῇ ἐς τὸ θεῖον τιμῇ μάλιστα ἐφαίνετο χρώμενος: [6] δόξῃ δὲ ἐμῇ καὶ τὸ ὄνομα τὸ Κύρου φέροιτο ἂν τοῦ πρεσβυτέρου, πατὴρ ἀνθρώπων καλούμενος. ἀπέλιπε δὲ καὶ ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ παῖδα ὁμώνυμον: ὁ δὲ Ἀντωνῖνος οὗτος ὁ δεύτερος καὶ τούς τε Γερμανούς, μαχιμωτάτους καὶ πλείστους τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ βαρβάρων, καὶ ἔθνος τὸ Σαυροματῶν, πολέμου καὶ ἀδικίας ἄρξαντας, τιμωρούμενος ἐπεξῆλθε.

Η λίμνη Τάκα στην Αρκαδία και η λίμνη Τιτικάκα στο Περού!!!

Τι σχέση μπορεί να έχει η λίμνη Τάκα με τη λίμνη Τιτικάκα στα σύνορα Περού-Βολιβίας;

Παρατηρείστε σε μια φωτό τον...μαίανδρο!!!!Και τη Γοργόνεια μορφή!!!!

Η άφιξή μας στο Πούνο του Περού συνδυάζεται με την πολυδιαφημισμένη γνωριμία με τους Ούρος, μια φυλή που ζει απομονωμένη μέσα σε κατασκευασμένα καλαμένια νησιά στην λίμνη Τιτικάκα.

/ Αφιέρωμα: Λατινική Αμερική /
Υποδοχή στα χορτάρινα νησιά των Ούρος
Πρόκειται για την μεγαλύτερη πλωτή λίμνη στον κόσμο σε υψόμετρο 3820 μέτρων που μοιάζει σαν θάλασσα και ανήκει κατά το ήμιση στο Περού και την Βολιβία. Το ξενοδοχείο μας το Λιμπερταντόρ έχει πρόσοψη στην λίμνη και η προβλήτα του ταχύπλοου που θα πάρουμε για να την ανακαλύψουμε είναι στον περιβάλλοντα χώρο του, ενώ όλες οι επιφάνειες που βλέπουν προς την λίμνη είναι γυάλινες για να μην στερείται ο επισκέπτης την θαυμάσια θέα. Με το που φθάνουμε μας προσφέρουν ευγενικά τσάι κόκα και φύλλα, προκειμένου να αποκτήσουμε αντοχές για το υψόμετρο. Ήδη η παραμονή μας τόσες μέρες στο Περού βοηθά κάπως, αλλά τα προβλήματα στην δυσκολία της αναπνοής και την κόπωση είναι σε ημερήσια βάση. Το Πούνο σκοτεινό και μουντό, μας υποδέχεται με πολύ κρύο, ενώ μας πληροφορούν ότι φημίζεται για τους 300 περίπου παραδοσιακούς χορούς και τις άπειρες γιορτές μέσα στο χρόνο. Οι «γιορτή της παρθένου» το Φεβρουάριο και η «εβδομάδα του Πούνο», την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, μαγνητίζει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Εδώ βρίσκονται οι φυλακές υψίστης ασφαλείας για αντικαθεστωτικούς και δύσκολες περιπτώσεις ατίθασων κρατουμένων, όπου επικρατούν σκληρές συνθήκες κράτησης, όπως και πολλά στρατόπεδα νεοσυλλέκτων φαντάρων. Βεβαίως στην επαρχιακή πόλη του Πούνο των 80.000 κατοίκων κυριαρχούν οι διαφημίσεις της φημισμένης μπύρας του Κούσκο της παλιάς πρωτεύουσας της χώρας και η διαφήμιση των εργοχείρων και των ταπισερί από μαλλί αλπάκα. Ως σωστοί Έλληνες καταναλωτές θα τα τιμήσουμε μετά από άπειρα παζάρια… Μικροαντικείμενα πωλούνται σε διάφορα εμπορικά κέντρα, αλλά ελάχιστοι έχουν κουράγιο για επιπλέον διαδρομές, αφού με το υψόμετρο νοιώθουμε εξουθενωμένοι.
Η λίμνη Τιτικάκα θεωρείται ξεχωριστό στολίδι τη χώρας. Πριν νυχτώσει εκμεταλλευόμαστε την κρουαζιέρα που έχει προγραμματιστεί με το ταχύπλοο. Τα πρωτόγονα πλωτά νησάκια από καλάμι τοτόρα, κατασκευάζονται από τους Ούρος. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ινδιάνικη αυτή φυλή εκεί ζει, μεγαλώνει και πεθαίνει. Δεν πρόκειται για τουριστική ατραξιόν, αλλά για την καθημερινότητά τους. Ζουν μέσα στην λίμνη μεγαλώνοντας το νησάκι τους, αφού ως έδαφος κόβουν και πλέκουν στρώσεις καλαμιών που τα στερεώνουν με αριστοτεχνικό τρόπο. Το βάθος της λίμνης κυμαίνεται από 200 έως 600 μέτρα! Η αλήθεια είναι ότι στις Άνδεις υπάρχουν κι άλλες λίμνες και με μεγαλύτερο υψόμετρο από αυτό της Τιτικάκα, οι οποίες όμως είναι πολύ μικρότερες. Αυτό που έχει συμβάλλει στο να κάνει την λίμνη Τιτικάκα να επικρατεί ως την ψηλότερη λίμνη της Νοτίου Αμερικής, αλλά και του κόσμου, είναι το γεγονός στα νερά της πλέουν τεράστια εμπορικά πλοία. Επιφωνήματα μας ξεφεύγουν όταν βλέπουμε τα χορτάρινα νησιά να ξεπροβάλλουν δίπλα μας, πλέοντας στην επιφάνεια της λίμνης. Καλαμένιες πολιτείες, όπου οι άνθρωποι με το καλάμι τοτόρα εξασφαλίσουν τα πάντα. Είναι βασικό στοιχείο της τροφής τους μοιάζει με πράσο και είναι αυτό που χρησιμοποιούν για την κατασκευή των πλοίων τους, με καλάμια κατασκευάζουν πανέμορφες πιρόγες, σπίτια, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους.

Μελαχροινή ΜαρτίδουΠηγή...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου