15 Μαΐου 2013

Η END ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η END ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Ελπίδα, Δικαιοσύνη, Παιδεία, οι "στόχοι" τής END γιά τήν Ελλάδα.
Διαβάστε (καί διαδώστε) τήν μήνυσιν κατά τών πολιτικών γιά παράβασι καθήκοντος καί ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ τού Αρτεμίου Σώρρα!
(Ποιός θά αποτολμούσε τέτοιες ενέργειες εάν δέν είχε ακλόνητα τεκμήρια στά χέρια του;)

---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" ΕΝΗΜΕΡΩΘΗ!!
------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Αποσπάσματα από τήν έκδήλωσι ενημερώσεως τής END, μετά τήν επιστροφή μελών της από τήν Κύπρο.
Η εκδήλωσις έλαβε χώραν εις τήν ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, στό κτήμα τού ιατρού Σωκράτους Χριστοδουλαρή, τό Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012, 17:00 - 21:30 

(Δήτε, ακούστε καί τά 5 αποσπάσματα, γιά νά αποκτήσετε σφαιρική εικόνα τής υποθέσεως. Κάθε απόσπασμα ΔΕΝ είναι αυτοτελές! Συνεχίζεται στό επόμενο!)

Πρώτο μέρος: Καλωσόρισμα από τόν Σωκράτη Χριστοδουλαρή, σύντομη εισήγησις από τόν Αρτέμιο Σώρρα, εισήγησις τού προέδρου τής END ιατρού Δρ. Μανώλη Λαμπράκη (ενημερωθήτε γιά τήν ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ)

Δεύτερο μέρος: Συνέχεια περί τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ τής ΑΝΑΤΟΛΗΣ Μ.Λαμπράκης Καλωσόρισμα από τόν Σωκράτη Χριστοδουλαρή, σύντομη εισήγησις από τόν Αρτέμιο Σώρρα, εισήγησις τού προέδρου τής END ιατρού Δρ. Μανώλη Λαμπράκη (ενημερωθήτε γιά τήν ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ)

Τρίτο μέρος: Περί τής εξαγοράς τού Εθνικού χρέους (Ο όρος τού λογιστικού ελέγχου τού "χρέους"! Τό "κώλλυμα" τών πολιτικών "μας".
Η πρότασις της END γιά τήν εφαρμογή τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Κλήρωσις [μεταξύ τών αρίστων], περιοδικότητα, ανακλητότητα!)
Τέταρτο μέρος: Δέν μέ ενδιαφέρει πού βρήκαν τά 600 δισ, εάν δι΄αυτών πρόκειται νά σωθή η πατρίδα μου!
Άρθρο 120ο τού Συνάγματος τής Ελλάδος, παράγραφος 4η:
"H τήρησις τού Συντάγματος επαφίεται στόν πατριωτισμό τών Eλλήνων, πού δικαιούνται καί υποχρεούνται νά αντιστέκωνται μέ κάθε μέσονεναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί νά τό καταλύση διά τής βίας." 

(δέν αναφέρεται ο όρος "νόμιμο")
Πέμπτο μέρος: Ο νομικός σύμβουλος τής END, δικηγόρος τών Αθηνών, Παπαδάκης Γεώργιος, αναφέρει τίς δύο END:
Ellas Never Die, γιά τήν υπόθεσι τής Τραπέζης τής Ανατολής
End National Debt, γιά τήν υπόθεσι τής εξαγοράς τού χρέους διά τών ομολόγων τών ΗΠΑ, ιδιοκτησίας τού Αρτ. Σώρρα.
ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου