25 Αυγούστου 2009

Δρυτόμοι καὶ πεύκη.

Δρυτόμοι ἔσχιζόν τινα πεύκην· σφῆνας δὲ ἐξ αὐτῆς πεποιηκότες εὐκόλως ἔσχιζον. Ἡ δὲ εἶπεν· "Οὐ τοσοῦτον τὸν κόψαντα πέλεκυν μέμφομαι ὅσον τοὺς ἐξ ἐμοῦ γεννηγέντας σφῆνας."

Ὅτι οὐ τοσοῦτόν ἐστι δεινόν, ὅτε τις ὑπὸ ἀλλοτρίων ἀνθρώπων πάθῃ τι τῶν ἀπαισίων ὅσον ὑπὸ τῶν οἰκείων.

Αισώπου Μύθοι.


Αυτή η πεύκη,υπάρχει και ζει στην πατρίδα μας επί χιλιάδες χρόνια.Αυτή η πεύκη δίνει το περισσότερο οξυγόνο.Αυτή η πεύκη έδωσε τα ξύλα της για τα τόσες χιλιάδες πλοία των Ελλήνων.Αυτή η πεύκη ζέστανε και ζεσταίνει χιλιάδες οικογένειες κάθε χειμώνα με τα ξύλα της.Αυτή η πεύκη έζησε πολλές οικογένειες στην Ελλάδα με το ρετσίνι της.Αυτό το ρετσίνι συντηρούσε τα κρασιά μας επί πολλά χρόνια.
Αυτή η πεύκη είναι αυτοφυής.Αν αφήσουμε την ελληνική γη ήρεμη,θα ξαναφυτρώσουν οι σπόροι της με πιο μεγάλη δύναμη.
Γι'αυτό και τη θεωρούν εχθρό τους.Οι κατακτητές.Γιατί αυτή ζει την Ελλάδα,επί χιλιάδες χρόνια!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου