Σημαία(κολοκοτρώνης).jpg
END.jpg
Έρως Πολιτικός! Αυτό είναι το αστείρευτο πάθος μας, όπως και του Δρ. 
Εμμανουήλ Λαμπράκη, γιά την επανόρθωσι της Ελληνικής μας Πολιτείας, ώστε 
αυτή να αυτοθεσμίζεται άμεσα από την ελληνική πολιτική κοινωνία πολιτών, με
ανώτατο θεσμό τον Δήμο των Ελληνίδων και Ελλήνων Πολιτών (ΔΕΕΠ)
. 
Όποιο δήθεν πατριωτικό κίνημα ή μέτωπο, δεν αποσκοπεί άμεσα στην νομική και
νόμιμη θέσπισι και θέσμισι του ΔΕΕΠ ως τον ανώτατο, εντολέα θεσμό της
Ελληνικής μας Πολιτείας, τότε και αυτό το κίνημα ή μέτωπο λειτουργεί ως μία
φάκα εναντίον του ελληνικού μας έθους και έθνους, και υπερ της βιωσιμότητος
του νυν σαθρού καθεστώτος της ανθελληνικής, απολυταρχικής, ξενόφερτης και
στυγνά τυραννικής κομματοκρατίας, που τόσο τυφλά υπηρετεί το θεοκρατικό
δόγμα της διεθνούς και ντόπιας χρηματιστικής των τοκογλύφων.

Σχετικά με την ΝΤΟΡΑ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, νομίζω πως πρέπει να την πείσουμε
γιά την επιτακτική ανάγκη της νομικής και νομίμου θέσπισης και θέσμισης του 
ΔΕΕΠ (Δήμος Ελληνίδων και Ελλήνων Πολιτών), ως τον ανώτατο εντολέα-θεσμό
της Ελληνικής μας Πολιτείας. Όλα τα πραγματικά ελληνικά πατριωτικά κινήματα
και μέτωπα, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πρέπει να ενωθούμε υπέρ του
ΔΕΕΠ, διότι είναι το μόνο πραγματικό πολιτικό όπλο, με το οποίο μπορούμε να
πολεμήσουμε ως συλλογικότητα το νυν σαθρό, τυραννικό καθεστώς (βλ. Δρ.
Εμμανουήλ Λαμπράκης), υπέρ της συλλογικής ευδαιμονίας και της συλλογικής 
οικονομικής ευμάρειας του ελληνικού μας κόσμου.
Ωραία και καλά όλα τούτα, αλλά δεν είναι παρά διαπιστώσεις. Είναι επιτακτική η
ανάγκη να περάσουμε σε ελληνική συλλογική δράσι. Το 'ενωμένοι', όπως και το
άρθρο 120 δεν σημαίνουν τίποτα χωρίς την ύπαρξη του νομικού προσώπου
ΔΕΕΠ (Δήμος Ελληνίδων και Ελλήνων Πολιτών). Μόνον ο ΔΕΕΠ μπορεί να μας
δώσει νομική υπόσταση και λαϊκή κυριαρχία. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια και
ιστορίες γιά βαρβάρους. Όλα τα πραγματικά πατριωτικά κινήματα και μέτωπα,
και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πρέπει να ενωθούμε επί τούτου, διότι είναι το
μόνο πραγματικό όπλο με το οποίο μπορούμε να πολεμήσουμε ως
συλλογικότητα (βλ. Βαλσαμάκης-Λαμπράκης

στον artFM, 5.4.13: http://kiwi6.com/file/1un58l0244) υπέρ της συλλογικής
ευδαιμονίας και της συλλογικής οικονομικής ευμάρειας του ελληνικού μας
κόσμου.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vNPb9QzK44k
Δ-ΜΠΠ (ένα δελφίνι-μέγγενη του Πελαγίου Ποσειδώνος).