30 Νοεμβρίου 2008

Όποιος πάει κόντρα...τέζα!!!!!!!

Ένα ερώτημα:Τι μάρκα φυσίγγια έρριξε;;;;;
___________________________________________
_______________________________________________________________
http://atsarantos.blogspot.com/

Σάββατο, 29 Νοέμβριος 2008

Η ιστορία του Χριστού με πρωταγωνιστή τον ...Εξολοθρευτή.

..."ἐφ᾿ ὅσον οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ἦσαν Ἰουδαῖοι ἐξ αἵματος"...

ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ!!!!!

______________________________________
_____________________________________________________________
http://taxalia.blogspot.com/

Αριστες οι σχέσεις Χριστιανικής Ορδοδόξου εκκλησίας και Ιουδαϊσμού


Τῷ Ἐντιμοτάτῳ κυρίῳ Δαυίδ Σαλτιέλ, Προέδρῳ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητος, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

Ἡ καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, συμμετέχουσα εἰς τάς ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις τῆς Κοινότητος ὑμῶν ἐπί τῷ Ὁλοκαυτώματι τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων κατά τούς χρόνους τῆς Κατοχῆς, ἀπευθύνει ἐκ τῆς Πόλεως διά τῆς ἡμετέρας Μετριότητος τό παρόν μήνυμα σύν τῇ διαπύρῳ εὐχῇ, ὅπως ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν ἀναπαύσῃ μέν τάς ψυχάς πάντων τῶν ἀδίκως θανατωθέντων ὁμογενῶν ὑμῶν, μή ἐπιτρέψῃ δέ ἐν τῷ μέλλοντι νά ἐπαναληφθῇ τοιούτου εἴδους θηριῳδία καί βαρβαρότης εἰς βάρος οἱουδήτινος λαοῦ.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἐπιθυμοῦμεν νά διευκρινήσωμεν ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ, ὅτι ἡ περιρρέουσα ἀντίληψις, ὅτι ἡ Χριστιανική Ἐκκλησία, καί δή ἡ καθ᾿ ἡμᾶς Ὀρθοδοξία, διαπνέεται ὑπό ἀντιιουδαϊκῶν αἰσθημάτων εἶναι καί ἀνυπόστατος καί κακόβουλος. Ἐάν εἰς τά λειτουργικά κείμενα ἀναφέρωνται ἐνίοτε αἰχμαί τινες κατά προσώπων, αὗται στρέφονται παιδαγωγικῶς καί μόνον κατά τῶν συγκεκριμένων πράξεων αὐτῶν, οὐχί δέ κατά συνόλου τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ, ἐφ᾿ ὅσον οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ἦσαν Ἰουδαῖοι ἐξ αἵματος, πρό πάντων δέ Αὐτός ὁ Ἀρχηγός τῆς Πίστεως ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὡς καί οἱ Ἀπόστολοι τῆς Ἐκκλησίας.

Ταῦτα γράφοντες διά τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἐντιμότητος τοῖς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἀγαπητοῖς Ἰσραηλίταις, οἵτινες ἔσχον τήν πρωτοβουλίαν καί ἀνεκήρυξαν καί τήν ἡμετέραν Μετριότητα ἐπίτιμον μέλος τῆς ἐκεῖσε ὑμετέρας ἀγαπητῆς Κοινότητος, εὐχόμεθα ἅπασι πᾶσαν εὐλογίαν παρά τοῦ Παναγάθου Κυρίου ἐν εἰρήνῃ καί θεοφιλεῖ πορείᾳ τοῦ βίου ὑμῶν καί τοῦ κόσμου παντός.

Ἐπί δέ τούτους ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

βε´ Ἰανουαρίου κς´ (27/01/2005)
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

Διαβάστε τη συνέχεια/Read More...
0 σχόλια

Το πολλάκις εξαμαρτείν ου λαού σοφού!!!!

Τα επαναλαμβανόμενα λάθη αυτό δηλώνουν!!!
Ως εκρεμές ο λαός πάει πότε δεξιά πότε αριστερά,σταθερά!!!!!!!
____________________________
______________________________________________________
http://taxalia.blogspot.com/

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΜΗΤΗΡ ΜΑΘΗΣΕΩΣ

του Αναστασίου Καζαντζίδη
Τελικά εκείνος που είπε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται συνέχεια άλλες φορές σαν φάρσα και άλλες ως τραγωδία, επιβεβαιώνεται καθημερινά!

Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα από την ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Κ. Παπαρρηγόπουλου για τον Χαρίλαο Τρικούπη (1882-1885) και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ:
’’Ο Τρικούπης το 1882 εύρε μιαν απο πάσης απόψεως αθλία κατάστασιν και επεδόθη αμέσως εις την ανάπτυξιν του κράτους. Αναδιοργάνωσε την δημοτικήν αστυνομία και την αγροφυλακήν ώστε να εμπεδώση τάξιν και ασφάλειαν.
Κατεδίωξεν αμείλικτα τούς καταχραστές δημοσίου χρήματος, οι οποίοι συνεταιρισμένοι με ισχυρούς τοπικούς κομματάρχας διήρπαζαν χωρίς φόβον τιμωρίας τα δημόσια ταμεία .
Προέβη εις ευρυτάτην εκκαθάρισιν του δικαστικού σώματος απο... το οποίο εξέβαλε πολλούς βεβαρημένους με δωροδοκίας, καταχρήσεις και άλλας ανηθικότητας.
Δια νόμου καθιέρωσε τα προσόντα των υπαλλήλων και απεμάκρυνε τούς δια κομματισμού διορισθέντας αγγραμμάτους και ανικάνους.
Κατωχύρωσε τας σπουδαιοτέρας δια τον κρατικόν οργανισμόν θέσεις απο τα καραδοκούντα σμήνη των θεσιθηρών κηφήνων και έθεσε τας βάσεις για προαγωγάς σύμφωνα με τα προσόντα και την ευδόκιμον δράσιν εκάστου.
Εξεκαθάρισε τας θέσεις των ταμιών και δημόσιων εισπρακτόρων τας οποίας είχον καταλάβει οι “μαγκουροφόροι” και άλλα φαύλα στοιχεία των κομμάτων……’’

Αυτά έκανε ο Τρικούπης πριν από 126 ολόκληρα χρόνια!

Ποιος θα κάνει τα ίδια σήμερα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα;

Στην Ελλάδα που ξεπουλήθηκε σε Γερμανούς, Κινέζους, Γάλλους, Αλβανούς, στον Σόρος και στους λοιπούς ….γυπαετούς;

Ποιος θα αναλάβει να καθαρίσει τις κοπριές από το στάβλο;

Με δεδομένο το γεγονός ότι ο Καραμανλής αδυνατεί να αναλάβει πρωτοβουλίες λόγω της ισχνής πλειοψηφίας της Ν.Δ. στη βουλή –είναι και το μεγάλωμα των παιδιών βλέπετε στη μέση- και λόγω του μεγάλου πολέμου που δέχεται από τους γνωστούς ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ της Οικονομίας, ετοιμάζονται οι γνωστοί-άγνωστοι της πολιτικής να πάρουν τη σκυτάλη της πρωθυπουργίας!

Και αναρωτιέμαι, ποιος από αυτούς έχει τα κότσια να γίνει …Τρικούπης;

Ο ανύπαρκτος Αβραμόπουλος;

Ο άνθρωπος του ‘μιλάω και δεν λέω τίποτα’;

Ο άνθρωπος του ‘σκέφτομαι και δεν καταλήγω πουθενά’;

Ο …’Μπόμπ ο μάστορας’ του Ε.Σ.Υ.;

Η Ντόρα Μητσοτάκη;

Η κολλητή της Κοντολίζας και του εκάστοτε Αμερικανού πρέσβη;

Η ΥΠΕΞ που αρνείται την ύπαρξη Μακεδονικής Μειονότητας στα Σκόπια;

Η γυναίκα, η μάνα που προσκυνά τον σφαγέα των Αρμενίων και των Ποντίων, τον τάφο του Κεμάλ στην Άγκυρα;

ή το Παιντί ο ΓΑΠ;

(Εδώ η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια και ο Βενιζέλος τα …πόδια, αλλά ο ελληνικός λαός ακόμη δε λέει να το καταλάβει…)

Δυστυχώς για την περίπτωσή μας, η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα αλλά και ως τραγωδία…

Αναστάσιος Καζαντζίδης

Εκπαιδευτικός-αρθρογράφος

Υ.Γ.

Και εμείς οι ΠΟΛΙΤΕΣ, ψάχνουμε παντού …ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ!

Α ρε άτιμε Καβάφη…

Η στάση της Τουρκίας γιά την γενοκτονία των Ποντίων. Προπαγάνδα και διαστρέβλωση της αλήθειας

Οι Τούρκοι ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους.Ανάρτησαν στο διαδίκτυο με τους συνεργούς τους ψηφοφορία για το αν υπήρξε Γενοκτονία των Αρμενίων ή όχι,προωθούν με κάθε τρόπο το ΟΧΙ ,ώστε να πιέσουν τις ΗΠΑ σε μη αναγνώριση της Γενοκτονίας!!!!!!
Αν καταφέρουν κάτι τέτοιο,μετά από τόσο αγώνα των Αρμενίων σε όλη τη γη,ξεχάστε μια για πάντα οποιαδήποτε κουβέντα για Γενοκτονίες!!!!!!!
Στις ιστορίες θα γράφεται πλέον επίσημα ότι οι Πόντιοι,οι Έλληνες,οι Αρμένιοι,απλώς συνοστίζονταν μόνοι τους μπρος στα ξίφη των Τούρκων επιζητώντας ποιός πρώτος θα σφαχτεί!!!!!!!!!!!!!!!

Δείτε κι αυτό και ψηφίστε.

Ψηφοφορία για τη Γενοκτονία των Αρμενίων on line - Armenian Genocide

_________________________________________________________________
http://www.kalami.net/
Η στάση της Τουρκίας γιά την γενοκτονία των Ποντίων.
Προπαγάνδα και διαστρέβλωση της αλήθειας

Του καθηγητή πανεπιστημίου, Φάνη Μαλκίδη

Είναι γεγονός ότι οι τουρκικοί μηχανισμοί και οι υποστηρικτές τους σε όλον τον κόσμο εφευρίσκουν διάφορα σενάρια προκειμένου να δικαιολογήσουν τις μαζικές εκτοπίσεις και τελικώς τις μαζικές δολοφονίες ενάντια στους Έλληνες. Ένα πρώτο «επιχείρημα» που συνδέεται και με στοιχεία που αναιρούν την ιστορία χιλιάδων ετών, υποστηρίζει ότι «οι Έλληνες ουδέποτε εγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία, παρά μόνο περιστασιακά ….
Ουδέποτε θεωρήθηκαν τα διεκδικούμενα σήμερα από αυτούς εδάφη ως τμήμα της φυλετικής τους κοιτίδας…».
Υποστηρίζεται ότι μόλις ξέσπασε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, πολλοί Έλληνες λιποτάκτησαν από τον οθωμανικό στρατό και έδρασαν ως αντάρτες πίσω από τις οθωμανικές γραμμές. Αντιμέτωπος μ' αυτή την κατάσταση, ο οθωμανικός στρατός προχώρησε σε σποραδικές εκτοπίσεις τους ελληνικούς πληθυσμούς και οδήγησε σε μία σειρά από σχετικά, όπως τονίζεται μικρής έκτασης σφαγές. Επίσης, οι Τούρκοι προσπαθούν να αλλοιώσουν τον αριθμό των Ελλήνων που ζούσαν στο οθωμανικό κράτος και από Τούρκους συγγραφείς υπερτονίζεται η πληθυσμιακή υπεροχή των Οθωμανών.
Ακόμη από την τουρκική πλευρά τονίζεται ότι τα επίσημα αρχεία της οθωμανικής κυβέρνησης, δεν περιέχουν κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει κυβερνητική εμπλοκή στους φόνους. Όμως είναι γεγονός ότι από τα οθωμανικά αρχεία, ακόμη και με τον τρόπο που κυκλοφόρησαν, και κυρίως πολλές βρετανικές, γαλλικές και αμερικάνικες εκδόσεις και κυρίως γερμανικές πηγές της εποχής κάνουν λόγο για κυβερνητική εμπλοκή στη εκτόπιση «Ελλήνων, εξ ων ολίγοι επέζησαν». Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την εξόντωση ήταν περίπου οι ίδιες παντού, ζήτημα που συνιστά ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου.
Επίσης ένα ζήτημα που προκύπτει είναι εκτός από το οικονομικό μποϊκοτάζ των ελληνικών επιχειρήσεων, μέτρο που ακολουθήθηκε πιστά κατά τη διάρκεια του Εβραϊκού ολοκαυτώματος, η αρπαγή των ελληνικών περιουσιών από τα θύματα της γενοκτονίας, περιουσίες που αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία της τουρκικής εθνικής οικονομίας και της τουρκικής αστικής τάξης. Είναι πλέον αναμφισβήτητο γεγονός ότι η οικειοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων (και Αρμενίων) σε διάφορες χρονικές φάσεις του 20ου αιώνα οδήγησε την οθωμανική- τουρκική οικονομία σε άνοδο.
'Oλες οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, αρνήθηκαν τη σχετική με τη γενοκτονία κατηγορία. Στους διεθνείς οργανισμούς και στη διάρκεια επιστημονικών συναντήσεων, η Τουρκία δεν έπαψε να αναπτύσσει συντονισμένες προσπάθειες για να εμποδίσει κάθε αναγνώριση της γενοκτονίας, και κάθε έρευνα πάνω στα περιστατικά αυτής της γενοκτονίας
Αυτά τα μέσα που αναπτύσσει για τη διάψευση της ιστορικής αλήθειας και για την εξυπηρέτηση της παραπληροφόρησης, η Τουρκία μπορεί σίγουρα να τα εντείνει στο μέλλον: στο εσωτερικό να συσπειρώσει το εθνικό συναίσθημα γύρω από γεγονότα, όπως τα μνημόσυνα των θυμάτων της Τουρκίας κατά την περίοδο 1915-1922, ή ημέρες μνήμης και τιμής ορισμένων υπευθύνων της γενοκτονίας, μεταξύ των οποίων οι Μουσταφά Κεμάλ, ο Ταλαάτ και ο Ενβέρ, ο Τοπάλ Οσμάν, ενώ στο εξωτερικό με τη δημιουργία «ινστιτούτων» και άλλων «κέντρων τουρκικών μελετών».
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η Τουρκία εκτός από την άρνηση τέλεσης του εγκλήματος, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια για να εξηγηθεί, να δικαιολογηθεί και να στοιχειοθετηθεί το μαζικό έγκλημα, που κατέληξε στην ολοκληρωτική εκδίωξη των Ελλήνων. Οι τελευταίες ενέργειες που αναδεικνύουν το ιδιαίτερο ρόλο της τουρκικής προπαγάνδας είναι οι δηλώσεις μετά την παρουσίαση Ποντιακών χορών στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (2004), ότι οι Έλληνες έκλεψαν τους τουρκικούς χορούς, οι δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Μάιος 2006) μετά τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της γενοκτονίας στη Θεσσαλονίκη ή η συμμετοχή σε χορούς στον Πόντο του τότε υπουργού εξωτερικών και μετέπειτα προέδρου της χώρας Αμπνουλάχ Γκιουλ (Ιανουάριος 2007), ο οποίος δήλωσε ότι αυτοί είναι τουρκικοί χοροί.
Επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με ανακοίνωσή του (26 Μαΐου 2008) διαμαρτυρήθηκε προς την ελληνική κυβέρνηση για την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, αφού θεωρεί ότι η σχετική απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 1994 του Ελληνικού Κοινοβουλίου στρέφεται «κατά του Ιδρυτού της τουρκικής δημοκρατίας Κεμάλ Ατατούρκ».
Η Τουρκία, με την αναγνώριση της ευθύνης της για τη γενοκτονίας των Ελλήνων, θα ανελάμβανε τη δέσμευσή της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου τού δικαιώματος στην αλήθεια, πιο αξιόπιστα. Είναι ασυμβίβαστο με την δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν άτομα ή απόγονοί τους που οργάνωσαν τη γενοκτονία των Ελλήνων έχουν αποκατασταθεί και σχολεία και αερολιμένες να ονομάζονται με ονόματα τους. Στη Γερμανία δεν υπάρχει ούτε οδός, ούτε αεροδρόμιο, ούτε προτομή ή άγαλμα του Χίτλελ, του Γκέμπελς, του Χάιντριχ, σε αντίθεση με την Τουρκία. Μια σύγχρονη, δημοκρατική Τουρκία, που δεσμεύεται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές συμβόλαιο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα άμεσα, σταματώντας την προπαγάνδα και υιοθετώντας την αλήθεια.

Συνιστούμε: Οι ομογενειακές Οργανώσεις του χτες και η...''προώθηση'' τoυ Ελληνισμού στις ΗΠΑ

RASSA-DEL=TA ΡΑΣΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ή ΤΑ ΡΑΣΑ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ!

Στα πληκτρολόγια των υπολογιστών,κάτω δεξιά από τους αριθμούς μπορείτε να δείτε το πλήκτρο "Del".
Del=διαγραφή,σβήσιμο=ξέπλυμα στην προκειμένη περίπτωση!
Μπορούμε,λοιπόν,να δώσουμε την εξής ερμηνεία:Τα ράσα διαγράφουν ή τα ράσα σβήνουν ή τα ράσα ξεπλένουν!
Οπότε ο τίτλος δηλώνει αυτό ακριβώς που εννοεί:Ξέπλυμα χρήματος από τα ράσα!

__________________________________________________________
RASSADEL…
.
Γράφει ο Αντώνης-Μάριος Παπαγιώτης
.
Μία λέξη σύνθετη, ένα λεκτικό εφεύρημα που δεν συναντάται σε καμία ξένη γλώσσα. Ονοματοδοτεί μια κυπριακή εταιρία που έχει έναν μέτοχο, διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο. Το όνομα αυτού Άθως Κοιρανίδης. Είναι ο οικονομικός σύμβουλος του ηγούμενου Εφραίμ και η εταιρία επενδύει τα χρήματα της Μονής Βατοπεδίου. Η RASSADEL, που ξεκίνησε με μετοχικό κεφάλαιο 17.000 ευρώ, ένα χρόνο μετά διαχειριζόταν χαρτοφυλάκιο ύψους 48 εκ. ευρώ, που φέρονταν να είναι λεφτά της Μονής Βατοπεδίου. Φαίνεται ότι σ' αυτή την ιστορία και τα ονόματα των μετεχόντων είναι ορθώς επιλεγμένα, είτε καρμικά είτε εσκεμμένα. Ο Εφραίμ (=παραγωγικός), ο Άθως τώρα και η RASSADEL. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι τα ράσα.. Κάτω από αυτά δεν κρύβεται το ευαγγέλιο, αλλά συμβόλαια. Δεν διακονούν, αλλά μανατζάρουν. Στέκομαι όμως στο δεύτερο συνθετικό του τίτλου, το «-del». Κάνω συνειρμούς, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω τις σκέψεις των λογοπλαστών. Δεν δυσκολεύομαι, νομίζω το βρήκα….Είναι το παραλήρημα, η έξαψη, η ταραχή που προκαλείται από έντονα αισθήματα, συγκίνησης και πάθους, που προκαλούνται από το σύνδρομο της εξουσίας και των δεινών που την συνοδεύουν. Με μία λέξη.. DELίριο. Εκείνο όμως που μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, είναι ότι η λέξη δεν είναι μια δημοσιογραφική ατάκα, αλλά δοσμένη από του ίδιους τους ρασοφόρους. Άρα, είχαν το «γνώθις εαυτόν» και δεν είχαν την ψευδαίσθηση ότι ήταν πλασμένοι «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν» Του. Ας κριθούν, λαμβανομένου και αυτού υπόψιν…
PRESS-GR

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ!

Ξεκινά σήμερα το ενδέκατο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου για νέους και παιδιά,που γίνεται κάθε χρόνο στην Ηλεία!
Για μερικές ημέρες η Ηλεία βρίσκεται στο επίκεντρο όλου του κόσμου!
Σκηνοθέτες,σεναριογράφοι,παραγωγοί ντοκυμαντέρ,ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους,ανήσυχα πνεύματα,από κάθε γωνιά της γης δίνουν το παρόν κάθε χρόνο στην Ηλεία!
Σήμερα ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος των ταινιών,στο θέατρο "ΑΠΟΛΛΩΝ' του Πύργου,στις 18.00,με τις ταινίες:
"Ο ζωγράφος του πανικού"-Σουηδία
"Pet shop"-Ελλάδα
"Οι φίλοι"-Κορέα
"Tsulbashi"-Γερμανία
"Σελάμ και Ντεμετάν-Μαρόκο
"Ο γρίφος της αγάπης"-Τσεχία.

Περισσότερα από κάτω.
___________________________________________________________

http://www.patrisnews.gr/view.php?id=21646

28 Νοεμβρίου 2008

Ο δηλητηριασμός του Αραφάτ και η χρήση δηλητηρίων στη βίβλο!!!!!!

Κι εδώ δηλητήρια!!!!!Αυτή η Μεσοποτάμια Χαλδαική,Αβρααμική δηλητηριογνωσία,βρίσκεται πάντα πίσω από κάθε θάνατο επιφανών ανδρών!!!!

Διαβάστε τα παρακάτω από το βιβλίο του Μιχάλη Καλόπουλου,"ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ,Ο ΕΝΟΠΛΟΣ ΔΟΛΟΣ",συγκρίνετε τα αποτελέσματα του πορίσματος για το θάνατο του Γιάσερ Αραφάτ και βγάλτε συμπεράσματα!!!!!Θα θυμάστε ίσως σε τι κατάσταση ήταν ο Αραφάτ!!!!

_______________________________________________________________

______________________

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/

Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιάσερ Αραφάτ

Η εφημερίδα του Ομάν “Ar-Raya”, αποκάλυψε λεπτομέρειες αναφορικά με το θάνατο του Γιάσερ Αραφάτ τον Οκτώβρη του 2004, επιβεβαιώνοντας τη δολοφονία του με δηλητήριο και την εμπλοκή παλαιστίνιου ανωτάτου επιπέδου.
Η εφημερίδα αναφέρεται σε αξιόπιστες πηγές της στην Φατάχ, σύμφωνα με τους οποίους η απόλυση του Tawfiq at-Tirawi, διευθυντή των παλαιστινιακών μυστικών υπηρεσιών, από τον πρόεδρο Αμπάς.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, επιτροπή προσωπικοτήτων που εξέτασε την υπόθεση, παρέδωσε πόρισμα στον πρόεδρο Αμπάς όπου: αναδύεται με διαύγεια η εμπλοκή του Tawfiq at-Tirawi στη δολοφονία του Γιάσερ Αραφάτ.
Η επιτροπή πρότεινε την παραπομπή του Tawfiq at-Tirawi σε στρατιωτικό δικαστήριο, αλλά ο Αμπάς εκτίμησε ότι θα πρέπει απλώς να απολυθεί και να παραμείνει ως σύμβουλος ασφαλείας του υπουργού πληροφοριών της Παλαιστινιακής Αρχής, για ευνόητους λόγους.Η πηγή από τη Φατάχ, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία, τόνισε εφημερίδα: «Πρέπει να γίνει γνωστή στη κοινή γνώμη και σ’ όσους αγαπούσαν τον Αραφάτ, η αλήθεια. Επίσης πρέπει να μάθουμε ποιος συμμετείχε σ’ εκείνο το έγκλημα, ξεκινώντας από τον Tawfiq at-Tirawi. Ο πρόεδρος [Αμπάς] όφειλε να εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του at-Tirawi και να δικαστεί από στρατιωτικό δικαστήριο, κι όχι να τον βραβεύσει».

Να πως ξεκίνησε το όλο σχέδιο της γενικής επίθεσης εναντίον του Ελληνισμού!!!

Έτσι εξηγείται γιατί έχουν τόσο μίσος εναντίον των Ελλήνων!!!!!
Εδώ οι πόλεμοι,εδώ τα δηλητήρια,εδώ όλος ο αγώνας!!!!
Εδώ μαθαίνουμε και την πόλη Εμμαούς!!!!!!Να πως ξεκίνησε το όλο σχέδιο της γενικής επίθεσης εναντίον του Ελληνισμού!!!!!Να πως για να πολεμήσουν τον Ελληνισμό,χρησιμοποίησαν τα ίδια τα όπλα του Ελληνισμού!!!!!!!

"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",Κ.Παπαρρηγόπουλου,βιβλίον όγδοον,σελ.99,100,101,102,103,104,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.Σχέδιον εκπόρθησης των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου!!!

Υπάρχει περίπτωση να ακουστούν οι φωνές των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου από κανέναν;Που είναι οι εντός Ελλάδος υπερασπιστές των απανταχού αδυνάτων;;;
Αυτοί που χαιδεύουν τους "μετανάστες Αλβανούς" και τους υπερασπίζονται,ώστε να έχουν δικαιώματα εντός της Ελληνικής επικράτειας;;;;;Γιατί δεν κόπτονται για τα αιώνια δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου;;;
Όσο για τους κυβερνώντες,ποσώς τους ενδιαφέρει!!!!!Περί άλλων τυρβάζουν!!!!!
Εγκληματούν αμελώντας για τα συμφέροντα των Ελλήνων που βρίσκονται εντός συνόρων,πόσο μάλλον για τους εκτός συνόρων!!!!!!Ενώ συνεχώς συνδράμουν τις αγέλες των "μεταναστούντων",μέχρι του σημείου κάποια στιγμή,να "αναχωρήσουν" οι Έλληνες από τα πάτρια εδάφη!!!!!!!!!!
____________________________
___________________________________________________________
PRESS-GR

Αρπαγή περιουσιών στη Νίβιτσα‏...

..
Από το ΛΗΜΕΡΙ
.
Από το περασμένο Σάββατο, οι κάτοικοι του χωριού Νίβιτσα της ιστορικής επαρχίας Χειμάρρας, έχουν παρατήσει τα σπίτια τους και φυλάνε την γη τους στην περιοχή της Κακομαίας. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν όταν οχήματα και μηχανήματα της εταιρίας η οποία παρανόμως έχει λάβει άδεια ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος, προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο και να ξεκινήσουν εργασίες. Οι κάτοικοι του χωριού συγκεντρώθηκαν και απέκλεισαν τον δρόμο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συμπλοκές αρχικά με τα όργανα της τάξης και έπειτα με τους άνδρες της ιδιωτικής ασφάλειας της εταιρίας.
Σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών αρχόντων της περιοχής, οι υποτιθέμενοι «σεκιουριτάδες» είναι στο σύνολό τους πρώην κατάδικοι και καταζητούμενοι για ποινικά εγκλήματα. Οι συμπλοκές είχαν σαν αποτέλεσμα μικροτραυματισμούς ακόμη και ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών καθώς και συλλήψεις 9 ατόμων από τα οποία τα 4 παραμένουν στα κρατητήρια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο δημογέροντας του χωριού, Κλεομένης Μπαντζάρης. Οι εξελίξεις αυτές βρίσκουν τον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής ενωμένο και έτοιμο να προσέλθει στον ιερό αγώνα ενάντια στις μεθοδεύσεις. Είναι άλλωστε δεδομένο πως το πρόβλημα της Νίβιτσας είναι μόνο η αρχή ενός παράνομου σχεδίου κατασκευής τουριστικών συγκροτημάτων σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή από την Νίβιτσα μέχρι την Παλάσα με παράλληλο εκτοπισμό των νόμιμων ιδιοκτητών.
Η Ένωση Χειμαρριωτών καταδικάζει τις πρακτικές του αλβανικού κράτους και παρακράτους, και δηλώνει πως οι κινητοποιήσεις θα είναι συνεχείς και έντονες μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας, ενάντια στις μεθοδεύσεις που αποσκοπούν στην υφαρπαγή των περιουσιών της επαρχίας Χεμάρρας.
Για ακόμη μία φορά ζητάμε από το αλβανικό κράτος να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώμτα και τους νόμους του.
Ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση και σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και να αντιμετωπίσει τις αλβανικές μεθοδεύσεις.
Ζητάμε από το ελληνικό κοινοβούλιο να αναλογιστεί τις συνθήκες τις οποίες υπομένουν οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου πριν να ψηφίσει την κύρωση του συμφώνου σύνδεσης της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ζητάμε από τους διεθνείς οργανισμούς να υποχρεώσουν την Αλβανία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει
Ο Ελληνισμός της περιοχής αντιστάθηκε επί αιώνες στους κατακτητές από όπου και αν αυτοί προήλθαν και θα συνεχίσει να μάχεται για την διαβίωσή του και διαφύλαξη της τιμής και αξιοπρέπειάς του.
---------------------
(Αν υπάρχει "πλήρες post", πατήστε εδώ...)
# posted by press.gr@hotmail.com @ 12:00 πμ 7 comments

Σπάρτη - Ιουδαία και φαιδρά... πορτοκαλέα !!!Aπάντηση στο άρθρο του Δημήτρη Κιτσίκη: «Η αινιγματική συγγένεια Σπάρτης - Ιερουσαλήμ» στο τεύχος αρ. 165 του Οκτ. 2008 του περιοδικού Τρίτο Μάτι

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ 
Αγαπητό ΤΜ
Αναφέρομαι στο τεύχος σου αρ. 165 του Οκτωβρίου 2008 και ειδικότερα στο ανυπόγραφο σημείωμα με τίτλο: «Η αινιγματική συγγένεια Σπάρτης - Ιερουσαλήμ» εντός του άρθρου «Άγις Δ'» του κ. Δ. Κιτσίκη. 


Ομολογώ ότι το ΤΜ δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο αυθαίρετες, α­τεκμηρίωτες, αόριστες και προδή­λως μεροληπτικές απόψεις υπέρ του όποιου ιδεολογήματος όπως αυτές του σημειώματος. Το εντός αυτού σχόλιο (σε μαύρο φόντο) δεν διορθώνει δυστυχώς τα πράγματα, μάλλον το αντίθετο.

Ήδη από την αρχή, ο γράφων το σημείωμα, μας προδιαθέτει για τη συνέχεια με τον ισχυρό... "κόλαφο" (!) που, όπως λέει, καταφέρνει στον «ελληνικό αντισημητισμό» αναφερόμενος σε «σωρεία στοιχείων από τη διεθνή βιβλιογραφία περί της κοινής προελεύσεως Σπαρτιατών και Εβραίων», αλλά το μόνο στοιχείο που πα­ραθέτει είναι οι ταξιδιωτικές εντυ­πώσεις του Sir Ρ. L. Fermor (1958), στη Μάνη, όπου κάποιοι χωρικοί τού συνέστησαν να μην επισκεφθεί το χωριό Αναβρυτή γιατί οι εκεί κατοικούντες Εβραίοι «θα τον γδάρουν» δηλ. θα τον εκμεταλλευ­τούν οικονομικά. Και λοιπόν; 

Προ­σθέτει μάλιστα με έμφαση ότι «του­ρίστες από το Ισραήλ επισκέπτονται σήμερα τη Σπάρτη ως χώρο προγό­νων τους». Εγώ θα πρόσθετα ότι και οι Σκοπιανοί λένε ότι για τον ίδιο λόγο επισκέπτονται τη Βεργίνα! Και λοιπόν;

Παρακάτω ο γράφων προσπαθεί να στηρίξει τις απόψεις του στα βιβλία των Μακκαβαίων, αποφεύγοντας να αναφέρει ότι σε αυτά έχει τις ιστορικές του ρίζες ο νεώτερος σιωνιστικός ανθελληνισμός (όρα και άρθρο στο ίδιο τεύχος περί J. Soros για Μακεδονία, Η. Κissinger για Κύπρο κ.λπ.)· και λέγω νεώτε­ρος γιατί υπάρχει και ο ανθελληνισμός των Προφητών της ΠΔ (Ζαχα­ρίας, θ' 13, Σοφονίας Β' 5-6, Ιεζε­κιήλ ΚΕ' και Λ' 5, Δανιήλ Η' 21) για να μη μιλάμε μόνο για αντισιωνισμό.


Παραθέτει μάλιστα ως σοβαρό επιχείρημα κάποιο (;) αρχαίο έγγραφο που αναφέρει ότι «οι Σπαρτιάτες και οι Ιουδαίοι είναι αδελφοί και ότι αμφότεροι κατάγονται από τη γενεά του Αβραάμ» δεν μας λέγει όμως ποιο είναι αυτό το έγγραφο και ποι­ος το έγραψε, ούτε που βρίσκεται. Και με όλα αυτά τα φαιδρά αποσιω­πά εσκεμμένα ότι οι ίδιοι οι Δωριείς Σπαρτιάτες ανάγουν την καταγωγή τους στον Δώρο, γιο του Έλληνος και εγγονό του Δευκαλίωνος (Ωγυγία τ.Δ', βιβλ. Α') και αγνοούν παντελώς την ύπαρξη του Αβραάμ.


Συνεχίζοντας την επιχειρούμενη εκ μέρους του υποβάθμιση της νοημοσύνης των αναγνωστών του ΤΜ επιμένει με ανεξήγητο πείσμα στην... εξ Αβραάμ καταγωγή των Σπαρτιατών, αναφέροντας ότι «ένα ιερό βιβλίο των Σπαρτιατών, το οποίο όμως δεν έχει σωθεί, αποδεί­κνυε την κοινή προέλευση Εβραίων και Σπαρτιατών από τον Αβραάμ» αλλά δεν μας λέγει ούτε την πηγή της πληροφορίας του, ούτε πως κατάφερε να διαβάσει ένα βιβλίο που δεν υπάρχει!


Επικαλούμενος συνεχώς και επί­μονα ως πηγές τους Μακκαβαίους, για να στηρίξει τις απόψεις του, προσθέτει για ποικιλία και τον Ηρόδοτο ο οποίος αναφέρει ότι ο Λάκων θήρας (πρόσωπο του Λακωνι­κού αποικισμού) εκατάγετο από τον Φοίνικα Κάδμο. Πέρα από το θέμα της αναμείξεως θρύλων, μύθων και ιστορικών στοιχείων από τον Ηρό­δοτο, πρέπει να επισημάνουμε την επιλεκτική χρήση που κάνουν ορι­σμένοι σε διάφορες μικρές αναφο­ρές στα κείμενα τους για να στηρί­ξουν προσωπικές τους απόψεις και σχέδια (π.χ. φοινικισμός), παραβλέ­ποντας άλλες αντίθετες όταν δεν τους εξυπηρετούν.


Και να θυμίσουμε ότι ο Κάδμος ήταν εγγονός του Ινάχου, βασιλέως του Αργούς και γιος του Αγήνορος «ο δε Αγήνωρ ελθών (σ.σ. ναι, ελθών!) εις την Φοινίκην, έλαβε γυναί­κα την Τηλέφασσαν, και εγέννησε την Ευρώπη, τον Κάδμον, Φοίνικα και Κίλικα». Επίσης, «ο Κάδμος ελ­θών εις την Ρόδον ίδρυσε Ναό του Ποσειδώνα και αφιέρωσε στην Αινδίαν Αθηνάν πολλά αφιερώματα» (Α. Σταγειρίτη, Ωγυγία, τ.Δ', κεφ. Θ΄ βι­βλ. Γ'). Αγνοούσε λοιπόν καταφα­νώς ο Κάδμος τον Βιβλικό θεό Γιαχβέ και τον προστατευόμενο του Αβραάμ!

Η επιστημονική μέθοδος αποδεί­ξεως δεσμών συγγενείας μεταξύ λαών προϋποθέτει απαραιτήτως και παράθεση στοιχείων θρησκευτικών και γλωσσολογικών. Πώς όμως να πεισθούμε περί της εξ Αβραάμ κα­ταγωγής των Σπαρτιατών όταν γνω­ρίζουμε ότι ο θεός Απόλλων, «ο θεί­ος κηδεμών ολοκλήρου του ελληνι­κού έθνους» (Δ. Γουδής, Το Μαντεί-ον των Δελφών) ήτο ο κατ' εξοχήν τιμώμενος θεός από τους Δωριείς Σπαρτιάτες; 

Ως Απόλλων Κάρνειος ετιμάτο από όλους τους Δωριείς, ιδιαιτέρως δε στη Σπάρτη, με ιερά και βωμούς καθώς και η θεά Άρτεμις-Ηγεμόνη (ή Αγεμώ: Παυσ. Λα­κωνικά) όπως και οι δύο Διός-κούροι (τω σιώ). 

Όσο για τα γλωσσολο­γικά στοιχεία, εμένα μου έρχεται στον νου το περίφημο (εξαφανισμέ­νο σήμερα) βιβλίο του καθηγητού ε­βραϊκής γλώσσας και Ιουδαίου στην εθνότητα και το θρήσκευμα Joseph Isaak Jahuda με τίτλο Ηebrew is greec το οποίο προλογίζει ο καθη­γητής αρχαίων γλωσσών του Πανε­πιστημίου της Ν. Υόρκης Saul Levin και το οποίο βιβλίο αποδεικνύει ότι τα εβραϊκά είναι παραλλαγμένα ελ­ληνικά: «Camouflaged Greec in Grammar as well as vocabulary».

Επειδή δε, εξ όσων γνωρίζουμε, δε λειτουργούσαν τότε στην Παλαιστίνη φροντιστήρια ξένων γλωσ­σών, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η ισχυρή αυτή επίδραση της ελληνι­κής γλώσσας στα εβραϊκά προήλθε από τους εκεί Ελληνες αποίκους (Κρήτες, Φιλισταίους κ.λπ.).
Ελπίζω πάντως να μη χαρακτηρισθούν οι ως άνω επιστήμονες ως Έλληνες... «σκληροπυρηνικοί εθνικι­στές»!


Ως σοβαρό επιχείρημα θεωρεί ο γράφων την καταγεγραμμένη ιστορικώς απέχθεια των Σπαρτιατών προς το χρήμα και την παραλληλίζει με τη δήθεν αντίστοιχη απέχθεια των αρχαίων Εβραίων. Δυστυχώς τον διαψεύδει η ίδια η Βίβλος αναφέροντας ότι ο Αβραάμ έγινε «πλούσιος σφόδρα εις κτήνη, εις αργύριον και εις χρυσόν» σε αντάλλαγ­μα της "θητείας" της γυναίκας του Σάρας στο χαρέμι του Αιγυπτίου Φαραώ αρχικά και του βασιλέα των Γεράρων, Φιλισταίο, Αβιμέλεχ μετά! (Γένεση, ιβ' 13-16), παράδειγμα που ακολούθησε και ο γιος του Ισαάκ με τη γυναίκα του Ρεβέκκα (Γένεση, κε' 13), καθώς επίσης ότι κατ' επιταγήν του Γιαχβέ, δια στόματος Μωϋσή, κατά την έξοδο εξ Αιγύπτου συναποκόμισαν «οι υιοί του Ισραήλ ...σκεύη αργυρά και χρυσά ...και εγυμνωσαν τους Αιγυπτίους" (Έξοδος, 35,36).


Πιθανόν αυτές οι πρακτικές να συνηθίζονταν εκείνη την εποχή, αλλά επίσης αποδεικνύουν την πολύ καλή σχέση των αρχαίων Εβραίων με τον χρυσό και τον άργυρο και το πόσο ο γράφων δεν διστάζει να παραποιεί την αλήθεια γιατί έτσι τον βολεύει.


Συνεχίζει ασχολούμενος με τα μακριά μαλλιά των Σπαρτιατών στα οποία έδιναν «μυστική σημασία... όπως και ο Σαμψών» και αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε μήπως και οι τρέφοντες πλούσια κόμη "καρη-κομόωντες Αχαιοί" της Ιλιάδος είχαν... πρόγονο τον Αβραάμ!


Τέλος, κλείνει με το φίδι που εικονίζεται σε Σπαρτιατικές ασπίδες, σύμβολο αθανασίας και αναγεννήσεως (λογική ενθάρρυνση για πολε­μιστές) αλλά και σοφίας, αφού κο­σμεί αγάλματα της Αθηνάς και του Ασκληπιού και μας αποτελειώνει, ο καλός αρθρογράφος, συσχετίζο­ντας το φίδι-σύμβολο των Σπαρτια­τικών ασπίδων με το δηλητηριώδες φίδι της ερήμου έχιδνα-ασπίς με το οποίο παρομοιάζεται στη Γένεση (Γένεση, μθ' 17) η εβραϊκή φυλή Δαν!!....


Για να μην κάνω κατάχρηση της φιλοξενίας σας, θα κλείσω εδώ, με μία παρατήρηση: Πολλοί προσπάθησαν να σφετεριστούν, καπηλευθούν, αλλοιώσουν, συκοφαντήσουν, αμφισβητήσουν τα λαμπρά επιτεύγ­ματα του Ελληνικού Πολιτισμού, σε όλες του τις εκφάνσεις. Ο καθένας για τους δικούς του σκοπούς. Ακα­δημαϊκοί καριέρας, ινδοευρωπαϊστές, φοινικιστές, ανατολιστές, αφροκεντρικοί καί άλλοι, ακόμη και οι... Σκοπιανοί εσχάτως! 


Όλοι συντονισμένοι. Όλοι, ελπίζοντας ότι θα ξυλευθούν και αυτοί, άλλος λίγο, άλλος πολύ, αν ρίξουν τη μεγάλη Δρύ που λέγεται Ελλάδα. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να ξύνουν με τα νύχια τους τον κορμό της! Αι­δώς Αργείοι!
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.


Ιωάννης Στέργιου, Θεσσαλονίκη


Αγαπητέ κ. Στέργιου
Η επιστολή σας μέ έλύπησε βαθύτατα. Όχι διότι δεν έπερίμενα τέτοιου είδους αντίδραση. Χαρακτηριστικό είναι ότι δυσκολεύεσθε νά πιστεύσετε ότι το ένθετο κείμενο στο άρθρο μου περί Αγιδος είναι του ίδιου συγγραφέως. Το θεωρείτε ανώ­νυμο. Συμπεραίνω πώς το καθ' αυτό άρθρο το εγκρίνετε και διερωτάσθε: πώς ο ελληνοκε­ντρικός Κιτσίκης ήδυνήθη νά πρόσθεση ένα τέτοιο ένθετο; Μάλλον πρόκειται περί σιωνιστικού δακτύλου πού παρεισέφρησε εν αγνοία του. 'Αλλά και τό ένθετο, ιδικό μου είναι, αγα­πητέ φίλε, και ή επιστολή σας γιά πολλοστή φορά αποδεικνύει ότι τό σημερινό κρατίδιο των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης δεν είναι απλώς σε πλήρη πα­ρακμή, είναι νεκρό. Ουδείς πλέ­ον μάς παίρνει στά σοβαρά. Βλέπουμε παντού συνωμοσίες εναντίον μας αντί νά πράξουμε έργο.
Έάν δεχθούμε ότι ό ελληνισμός, και όχι ό έλλαδισμός είναι ό ίδιος ό πλανήτης, άποψη πού είναι ό ακρογωνιαίος λίθος της σκέψεως μου, τότε άς αφήσουμε τόν Σκοπιανό, τον Εβραίο και τον κόσμο όλο νά φλέγεται άπό την επιθυμία νά ταυτίζεται μέ τους ήρωες μας, μέ τόν Αλέξαν­δρο καί τόν Αγιδα. Καί οι Μαύροι ακόμα ταυτίζονται μέ τόν Σωκράτη.
Καί εγώ, αγαπητέ φίλε, ώς πιστός θεράπων τού Ιησού. αισθάνομαι Εβραίος, Μαύρος καί Κινέζος, ακριβώς επειδή είμαι Έλλην, δηλαδή οικουμενικός άνθρωπος. Τα επί μέρους επιχειρήματα πού παρουσιάζετε θά ήδύναντο νά συζητηθούν, όπως αυτό συνηθίζεται στά επι­στημονικά μας συνέδρια, με­ταξύ ιστορικών της επιστήμης μας, αλλά όχι μέ τό ύφος της επιστολής σας.
Στά διεθνή συνέδρια τού κλάδου μας θά σάς έξεδίωκαν "ση­κωτό", προφανώς κατόπινεντολής τού διεθνούς σιωνιστι­κού δικτύου.

Μέ πολλή συμπάθεια,
Δημήτρης Κιτσίκης


■ ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Αγαπητό Τρίτο Μάτι
Στο τεύχος 165, είδα καλά τον ισχυρισμό για την εβραϊκή καταγωγή των Σπαρτιατών. Καλό να γίνονται έρευνες και διάλογος μεταξύ των ερευνητών, αλλά όχι να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας.
Έχω να πω ότι: στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου (για να μην πάω πιο παλιά), οι Εβραίοι ήσαν εντελώς άγνωστοι. Όταν έμαθαν για τη Σπάρτη, αποφάσισαν να πάρουν την αίγλη τους, γι' αυτό έγραψαν στα βιβλία των Μακκαβαίων τον ισχυρισμό ότι τάχα η Σπάρτη επικοι­νωνούσε με το Ισραήλ.
Ουδαμού στα αρχαία ελληνικά κείμενα (π.χ., στον Διόδωρο Σικε­λιώτη ή στον Απολλόδωρο) δεν αναφέρεται κάτι για την αβρααμική καταγωγή των Σπαρτιατών εν γένει, ή του Πελασγού ήρωα Κάδμου. Ουδαμού. Το έψαξα καλά.
Εξάλλου πώς είναι δυνατό να βρέθηκαν Εβραίοι στην αρχαία Ελλάδα; Οι ποιμενικοί Εβραίοι πήγαν με ναυτικό; Με ούφο; Μάλλον ο κ. Κιτσίκης δεν πρόσεξε τη βοιωτική παράδοση, που ήθελε τον Κάδμο γιο του αυτόχθονος ήρωος Ωγύγου, ο οποίος προϋπήρξε του κατακλυ­σμού του Δευκαλίωνος (βλέπε Λεξι­κό Ρίθπβ ΟππίπίάΙ, λ. «Κάδμος», σελ. 336).
Αλλά και γιος του Αγήνορος και της Τηλεφάσσης να ήταν, ο Κάδμος ήταν Έλληνας Πελασγός ήρωας σαφέστατα. Εκτός και αν υπήρξαν πολλοί προϊστορικοί ήρωες φέρο­ντες ο καθένας το όνομα Κάδμος.
Το παραμύθι περί εβραϊκής καταγωγής των Λακώνων επανέλαβε ο Φλάβιος Ιώσηπος με τα έργα του «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» και «Κατά Απίωνος», στα οποία λοιδορούσε τον ελληνικό πολιτισμό. Εβραίος συγγραφέας ήταν, όχι ιστορικός.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι ο Ελληνισμός χρειάζεται εθνική αυτογνωσία, όχι τερατολογίες -και ημιμάθεια- για αβρααμική καταγω­γή Ελλήνων.
Ο κ. Κιτσίκης να μην επιμένει σε αυτά και να τα μελετήσει καλά τα ιστορικά στοιχεία.
Άγγελος Σακελλίας, Αθήνα


Αγαπητέ κε Σακελλία, σάς ευχαριστώ γιά τίς απόψεις σας καί σάς παραπέμπω στην παραπάνω απάντηση πού δίδω στον Θεσσαλονικιό μας φίλο.
Φιλικά,
Δημήτρης Κιτσίκης

http://ermionh.blogspot.com/
______________________________________________________________

Για να δούμε τι μας λέει ο Παπαρρηγόπουλος σχετικά με τις... επαφές των Σπαρτιατών με τους... Ιουδαίους !!! Έτσι για να σταματήσουν οι... Ιουδαϊζοντες να λένε το κατ' ελάχιστον "βλακείες", περί... συγγένειας και άλλων φαιδρών πορτοκαλέων !!!
"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",Κ.Παπαρρηγόπουλου,βιβλίον έβδομον,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.

Και για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, πάρτε και τη χαριστική βολή του Παπαρρηγόπουλου, από το ίδιο βιβλίο και από τη σελίδα 104:
"Ο δε Ιώσηπος, όστις ήτο σύγχρονος του Ουεσπασιανού (αμέσως μετά τον Νέρωνα), ηκολούθησεν εν τη ιστοριογραφία την αυτήν οδόν της συνοικειώσεως, διότι παρεκτός άλλων έγραψεν ιουδαικήν αρχαιολογίαν εις βιβλία είκοσι, δι' ής παρέστησε τα γνωστότερα της ανατολής έθνη, και ιδίως το ελληνικόν, εις στενήν σχέσιν προς το εβραικόντο οποίον άλλοτε ελογίζετο ως όλως μεμονωμένον και συνήθως μάλιστα ως όλως άγνωστον."

Δηλαδή πριν τον Ιώσηπο, πουθενά και κανείς δεν ανέφερε ποτέ για κάποιο... "εβραϊκό έθνος" !!!
ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΝ !!!
ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟ... ΕΘΝΟΣ !!!

.........
Υ.Γ.
[... Η Ταϋγέτη, πάλι, απέκτησε από τον Δία τον Λακεδαίμονα, το όνομα του οποίου πήρε η χώρα της Λακεδαίμονος. Από τον Λακεδαίμονα και την Σπάρτην, την κόρη του Ευρώτα****, ο οποίος ήταν γιός του Λέλεγος του αυτόχθονος και της νηίδος νύμφης Κλεοχάρειας, γεννήθηκαν ο Αμύκλας και η Ευρυδίκη.
Την Ευρυδίκην παντρεύτηκε ο Ακρίσιος, ενώ ο Αμύκλας παντρεύτηκε την Διομήδην, την κόρη του Λαπίθη και απέκτησαν τον Κυνόρτην και τον Υάκινθον.

****Από τον Λακεδαίμονα πήραν το όνομα οι Λακεδαιμόνιοι, που πριν λέγονταν Λέλεγες, από την Ταϋγέτη το όρος Ταΰγετος, από την Σπάρτη η πόλις της Σπάρτης, από τον Ευρώτα ο ποταμός Ευρώτας, ενώ από τον Αμύκλα η πόλις Αμύκλαι... ]

26 Νοεμβρίου 2008

Η δικαίωση των θυμάτων της σφαγής του Διστόμου από τους Γερμανούς.

Αυτά να τα βλέπουν όλοι οι...κυβερνώντες την Ελλάδα,οι οποίοι κόπτονται ότι υπερασπίζονται τα δίκαια των Ελλήνων!!!
Δεν βρέθηκε ποτέ μέχρι τώρα κάποιος πρωθυπουργός να ζητήσει επισήμως τις πολεμικές αποζημιώσεις από το Γερμανικό κράτος!!!
Τώρα θα τρέχουν όλοι να λένε κατόπιν εορτής,ότι..."με δικές τους ενέργειες",δικαιώνονται τα θύματα του Διστόμου!!!!!!!

_________________________________________________________
http://greece-salonika.blogspot.com/

33 εκ.ευρώ για τους συγγενείς των θυμάτων της "σφαγής Διστόμου"!

Εξήντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά τη σφαγή του Διστόμου, άνοιξε χθες οριστικά ο δρόμος για τη δικαίωση και στην πράξη, των συγγενών των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, καθώς το Εφετείο της Φλωρεντίας κήρυξε εκτελεστή στην Ιταλία την απόφαση του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, που είχε επιδικάσει σε βάρος του γερμανικού Δημοσίου αποζημιώσεις ύψους περίπου 33 εκατ. ευρώ το 2000.
Ετσι οι συγγενείς των τραγικών θυμάτων θα μπορέσουν να εισπράξουν τις οφειλόμενες «γερμανικές επανορθώσεις» μέσω της Ιταλίας (συμμάχου χώρας του «Αξονα» τότε).

Την απόφαση του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς επικύρωσε και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (με μεγάλη πλειοψηφία) αποκρούοντας την αναίρεση του γερμανικού Δημοσίου και επικυρώνοντας την υποχρέωσή του να αποζημιώσει θύματα της θηριωδίας.

Κόμμα Κ(ουτσού) Ε(φραίμ).Θέλει το "Γερμανό" του!!!

Κρατάνε το ΚΚΕ με τον "Γερμανό"...

.
Ποια εξήγηση δίνεται για τη στήριξη προς τη ΝΔ στην υπόθεση του Εφραίμ...


Από τον Γιάννη Δαίδαλο
.
Μια εξήγηση που δίνεται στα πολιτικά παρασκήνια για την έμμεση στήριξη την οποία το ΚΚΕ προσέφερε στη ΝΔ και στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου, με την "αποδοχή" του υπομνήματος των Εφραίμ και Αρσένιου, είναι η εξής: Υπάρχει ακόμη σε εκκρεμότητα η υπόθεση της εξαγοράς της "Γερμανός", που πολιτικά τουλάχιστον το ΚΚΕ θα μπορούσε να πάθει ζημιά από την περαιτέρω δικαστική εξέλιξή της.
Είναι μια πολιτική ερμηνεία κι αυτή...

Η Μονή Εμμαούς??? Αυτά συμβαίνουν σε όλη την επικράτεια του "χριστιανοβυζαντινοπαπαδιστάν"!!!!!

Ο Κολοκοτρώνης,ο Καραισκάκης,ο Νικηταράς,ο Κατσαντώνης,ο Πλαπούτας,ο Μακρυγιάννης,ο Τζαβέλλας και όλοι οι άλλοι αιθεροβάμμονες επαναστάτες του 1821,αν ήξεραν σε τι κατάντια θα έφτανε σήμερα η Ελλάδα,μάλλον θα άφηναν τα πράγματα όπως είχαν!!!!!!!
Το όνειρό τους ήταν να κάνουν την Ελλάδα ελεύθερη,αλλά μάλλον την πάτησαν από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες αυτής της έρμης γης!!!!!!!
Μετά τα όσα είχαν καταφέρει οι μελανειμονούντες συνεργαζόμενοι με όλους τους διαθέσιμους εχθρικούς στρατούς εναντίον της Ελλάδας,ήταν δυνατόν να αφήσουν έτσι απλά την ιδιοκτησία τους;;;;;;
Έχουν στην κατοχή τους ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!!!!
Αλλά αν κατέχουν την Ελλάδα,έχουν και τους κατοίκους της σκλάβους!!!!
Γιατί πως αλλιώς θα έκριναν και θα αποφάσιζαν "ελέω κατοχής",ότι όλοι οι Έλληνες είναι χριστιανοί ορθόδοξοι επειδή μόνο και μόνο κατοικούν εντός της ιδιοκτησίας τους;;;;;;
Πλέον μη σας φαίνεται τίποτα από ό,τι ακούτε παράξενο!!!!!
Αυτά συμβαίνουν σε όλη την επικράτεια του "χριστιανοβυζαντινοπαπαδιστάν"!!!!!

25 Νοεμβρίου 2008

Σαν παραμύθι,σαν ιστορία....

Είναι πολύ καλό.Γιαυτό και το αναρτούμε!!!!

_________________________________

Σάββατο, 22 Νοέμβριος 2008

Μια φορά κι έναν καιρό..

Κάποτε, σε κάποια χώρα, ήταν ένας βασιλιάς, ο οποίος ήθελε να είναι δίκαιος με τον λαό του.
Κάθισε και σκεύτηκε, πώς θα μπορούσε να τα καταφέρει.
Τότε του ήρθε μια ιδέα. Μεταμφιέστηκε σε ζητιάνο και βγήκε κρυφά απο το παλάτι, ενώ οι μόνοι που γνώριζαν το μυστικό, ήταν ο γιός του και ο στρατηγός του.

Βγήκε σε φτωχικά και βρώμικα σοκάκια, είδε με λύπη τον κόσμο να ζεί μέσα στην φτώχεια και στη λάσπη. Έπιασε με τρόπο κουβέντα μαζί τους, προσπαθώντας να μάθει τι θα τα άλλαζε όλα αυτά, τι θα έκανε τον κόσμο πιο ευτυχισμένο και χαρούμενο.
Η απάντηση έμοιαζε σχεδόν απο κάθε έναν που ρωτούσε. "Όλοι στο παλάτι τρώνε με χρυσά κουτάλια, εμάς ούτε τα ψίχουλα δεν μας δίνουν να φάμε, ούτε τα αποφάγια τους. Με το λίγο που μάθαμε να τρώμε, θα μας ήταν αρκετά".
Άλλος πάλι έλεγε, "μας φορολογούν για να ζούνε στη χλιδή, δίχως να μας ρωτήσουν ποτέ πώς ζούμε κι αν μας φτάνουν".

Την επόμενη, ξαναβγήκε, και ντύθηκε χαμάλης. Όπου κι αν προσπάθησε να ζητήσει ένα κομμάτι ψωμί, τον έδιωχναν με φωνές και σπρωξιές. Δουλειές δεν υπήρχαν. Πέρασε έξω απο το παλάτι, και είδε αρκετούς αυλικούς να τρών και να πίνουν χορεύοντας και τραγουδώντας.
Τους ζήτησε να του δώσουν λίγο απο αυτό που έτρωγαν, μα στάθηκε τυχερός ..πάλι καλά που δεν τον έσπασαν στο ξύλο. Τον πήραν άρον άρον κάτι φτωχοί άνθρωποι απο εκεί πρίν βρεί μπελά που τόλμησε να μιλήσει στους άρχοντες, και του έδωσαν να φάει απο το υστέρημά τους.

Επί έναν χρόνο, έβγαινε ο βασιλιάς μεταμφιεσμένος κάθε μέρα, και κάθε φορά ντυνόταν διαφορετικά, αναλαμβάνοντας να παίξει και νέο ρόλο κάθε φορά.
Έκανε σχεδόν όλλες τις δουλειές, πέρασε κάθε κακουχία και κούραση που περνούσαν οι απλοί άνθρωποι καθημερινά, και έμαθε να ζεί μόνος, με την εργασία του, με τα χέρια του..
Όταν επέστρεψε στο παλάτι και ανέλαβε και πάλι τα καθήκοντά του, ήξερε πλέον πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει, τι χρειαζόταν ο λαός του και τι όχι.

Για να μπορείς να φορολογείς τον λαό, πρέπει πρώτα να του δίνεις έναν ικανοποιητικό μισθό, με τον οποίο θα μπορεί να ζεί, το λιγώτερο "αξιοπρεπώς", και αφού θα έχει πληρώσει επίσης όλες του τις υποχρεώσεις. Ειδ' άλλως, "ούκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος".

Οι αυλικοί που παρασιτούσαν εις βάρος του λαού, διατάχθηκαν να εργάζονται, βγάζοντας τίμια το ψωμί τους πλέον. Αν είχαν κάποια αξιώματα, είχαν και κάπως καλύτερες αποδοχές, μα ποτέ σε σημείο που να εξοργίσουν τον λαό.

Έβαλε τον γιό του, να κυκλοφορεί στη θέση του, ανάμεσα στο λαό, ακριβώς αυτό που έκανε και ο βασιλιάς επι ένα χρόνο μεταμφιεσμένος, ώστε να είναι και εκείνος γνώστης του λαού του, όταν θα γινόταν βασιλιάς.

Αν κύριοι πολιτικοί της Ελλάδος, είχατε και ένα χιλιοστό μονάχα, σαν το ενδιαφέρον αυτού του βασιλιά, προς το λαό σας, θα σας είχαν φτιάξει αδριάντες ενώ ακόμη ζείτε σε κάθε πλατεία και κάθε δρόμο. Ποιός απο σας πήρε τους δρόμους και πήγε σε χωριά και πόλεις, δίχως επισημότητες και δεξιώσεις -που ο λαός πληρώνει- και κόντεψε τους ανθρώπους;
Ξέρω, ξέρω...κάθε φορά που έχουμε εκλογές, τρέχετε, ξέρω...
Εμάς, το μετά τι κάνετε μας νοιάζει, όχι προεκλογικά.
Και, να σας πώ τι κάνετε; Αλαξοκωλιές.
Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, λέει ο λαός. Αυτό κάνετε. Αληλοχαϊδεύεστε..
Μόλις δείτε τα σκούρα, αρχινάτε τις αυξήσεις αναμεταξύ σας σε μισθούς και αποδοχές, και κανένας δεν είχε ποτέ το σθένος να πει ΣΤΟΠ! ..Εγώ δεν θέλω, μου αρκούν όσα παίρνω..

Ο λαός ΠΕΙΝΑΕΙ, μιλάμε για φτώχεια κύριοι, μιλάμε για ξεσπιτώματα και για ανεργία.
Κι εσείς δίνετε αυξήσεις στους εαυτούς σας και σε ανθρώπους που ήδη παίρνουν μισθούς που "εξοργίζουν" τον λαό; Ένα μηνιάτικο δικό τους, να είναι όλα όσα παίρνει ένας εργάτης όλο το χρόνο;
Το βλέπετε δίκαιο, κάποιοι να αγοράζουν την μία βίλλα μετά την άλλη, και οι πολλοί να χάνουν το μοναδικό τους σπίτι, ακόμα και για χρέη των 1000 ευρώ;

Γιατί δεν πάτε να κάνετε καμιά δουλειά επι τέλους; Γιατί δεν μπορείτε να ζήσετε όπως ο υπόλοιπος κόσμος, βγάζοντας με τίμιο ιδρώτα το ψωμάκι σας;
Όλοι εσείς, δικηγόροι μόνο μπορείτε να είστε; -και μη μου πείτε πολιτικοί, γιατί βλέπουμε τα χάλια σας εδώ και δεκαετίες- .

Θα σας παρακαλέσω πολύ,
επειδή δεν ξέρετε τι θα πεί φτώχεια,
επειδή δεν ξέρετε τι θα πεί ανέχεια,
επειδή δεν ξέρετε τι θα πεί χρέος,
επειδή δεν ξέρετε τι θα πεί ανεργία,
επειδή δεν ξέρετε τι θα πεί κρύο,
επειδή δεν ξέρετε τι θα πεί να σε κηνυγάνε οι τράπεζες,
επειδή δεν ξέρετε τι θα πεί λαός,
επειδή δεν ξέρετε τι θα πεί δουλειά....
κάντε μας τη χάρη και σηκωθείτε φύγετε με το καλό, πρίν σας γιουχάρουμε με τις ντομάτες.
Άμετε στο καλό...αφήστε μας μόνους, δεν μας αφήσατε αίμα πιά, σαν βδέλλες,
σίγουρα θα έχουμε λιγώτερα προβλήματα μόνοι μας, δίχως εσάς..αντίο!

(Βαθμολογήστε το)


βαθμολογήθηκε με 5.0 από εσένα και 9 άλλα άτομα [?]
Σου άρεσε πολύ (), μπορεί να σου αρέσουν επίσης:

"Zeitgeist" - "Πνεύμα της Εποχής"

http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=28

"Zeitgeist" - "Πνεύμα της Εποχής"


28.12.07

Image Το "Zeitgeist" - "Πνεύμα της Εποχής", είναι μια παραγωγή του Peter Joseph. Δημιουργήθηκε σαν μια μη κερδοσκοπική κινηματογραφική έκφραση, η οποία θα εμπνεύσει τους Ανθρώπους να αρχίσουν να κοιτάνε τον κόσμο από μια κριτική σκοπιά και να καταλάβουν ότι πολύ συχνά τα πράγματα δεν είναι είναι έτσι όπως τα βλέπει η μεγάλη μερίδα του πληθυσμού του πλανήτη.

"Πρέπει να είναι δύσκολο ....

Για αυτούς που έχουν πάρει την Εξουσία σαν Αλήθεια,

Αντί την Αλήθεια σαν Εξουσία."

-- Gerald Massey


Δείτε την ταινία από το Google με Ελληνικούς Υπότιτλους.
Δείτε την ταινία από τον Ιστοχώρο μας με Ελληνικούς Υπότιτλους.

Εξουσία: Θρησκεία Μέρος 1ο: Η μεγαλύτερη ιστορία που ειπώθηκε ποτέ. Η εξουσία του κόσμου με την κατασκευή της "Θρησκείας της Αγάπης".
Εξουσία: ΜΜΕ Μέρος 2ο: Το μεγάλο θέατρο που παίζουν σε βάρος μας τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Εξουσία: Χρήμα Μέρος 3ο: Ο έλεγχος του κόσμου μέσα από την Εξουσία του Χρήματος.
Zeitgeist Part 1, 48-page ebook Κατεβάστε το 48σέλιδο του πρώτου μέρους της ταινίας.
Κατέβασμα του Video σε .avi

Κατεβάστε ολόκληρη την ταινία (413ΜΒ) σε .avi για εκτέλεση από τον υπολογιστή σας ή την διάδοση της μέσα από CD / DVD.

avi "Zeitgeist" - "Πνεύμα της Εποχής"

Αυθεντική Πηγή: http://zeitgeistmovie.com/

Πτώση μετεωρίτη.

__________________________________________________________

http://www.zougla.gr/news.php?id=14172

Πτώση μεγάλου μετεωρίτη στον Καναδά

21 Νοεμβρίου 2008, 20:51


Ένα εκτυφλωτικό φως στον ουρανό του δυτικού Καναδά κέντρισε την προσοχή δεκάδων κατοίκων, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες.

Πρόκειται για την πτώση ενός μετεωρίτη, ασυνήθιστα μεγάλου μεγέθους, που έκανε για 10 δευτερόλεπτα «τη νύχτα μέρα» στην επαρχία Αλμπέρτα. «Αρχικά νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα», είπε ένας αγρότης. «Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Ήταν γαλαζοπράσινο και μετά έγινε έντονο κόκκινο. Ήταν τεράστιο.»

Η Αστυνομία έλαβε πάρα πολλά τηλεφωνήματα την Πέμπτη μετά τις 5.30 το απόγευμα, αφότου έπεσε ο μετεωρίτης, από φόβο μήπως είχε συντριβεί στη γη. Μάλιστα, κάποιοι είπαν ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο.

Το βίντεο που βλέπετε, τραβήχτηκε από αστυνομικό, που εκείνη την ώρα έκανε περιπολία με αυτοκίνητο της υπηρεσίας του.

Εκτυπώστε το Στείλτε το

Η πτώση της τιμής του πετρελαίου και η αύξηση τιμών λόγω πετρελαίου!!!!!

Στην Ελλάδα ό,τι...σηκώνεται δεν πέφτει!!!!!!!!
_____________________________________________________________
http://atsarantos.blogspot.com/

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται την τιμή του πετρελαίου.

Σήμερα η διεθνής τιμή του βρίσκεται σε επίπεδα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2005 και πέφτει συνεχώς. Παρά την τεράστια πτώση, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που ακρίβαιναν τόσα χρόνια λόγω πετρελαίου, παραμένουν ψηλά και κάποια συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Σε αυτή την κατάσταση πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να οργανωθούμε, να προτείνουμε τρόπους και μέσα για αγώνα. Οι τιμές πρέπει να πέσουν !!!. Σας απευθύνω πρόσκληση. Μπείτε στο http://newinka.wordpress.com, όπου δημοσιεύεται το σχετικό θέμα. Δώστε τις δικές σας ιδέες και απόψεις για το ζήτημα, τις δικές σας ιδέες και απόψεις για το πως πρέπει να δράσουμε και να απαιτήσουμε τα αυτονόητα.

Post: Δημ. Καραμήτσας
Δικηγόρος – Αντ/δρος Ν. ΙΝΚΑ

2 σχόλια