20 Ιουνίου 2010

Το ποδόσφαιρο γεννήθηκε στην Αγγλία; Παίξτε μπάλα!

Αναδημοσίευση,επειδή κάποιοι δεν αναφέρουν...τις πηγές τους...

Ο επίσκυρος(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ανήκει σαν εφεύρεση στους Έλληνες.Ποιά Αγγλία και άλλες...παπαριές;!

Επειδή κάποια στιγμή θα πρέπει ως Έλληνες να ξυπνήσουμε και να αρχίσουμε να μαθαίνουμε την ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ.Γιατί πολύ μας τα έχουν ζαλίσει τα...μυαλά,με τις παπαριές τους περί εφευρέσεων και...ανακαλύψεων!Όλα τα έχουν αντιγράψει από τους προγόνους μας.Αλλά δυστυχώς,βρισκόμαστε υπό κατάληψη εδώ και 1700 χρόνια,από τους μελανιμονούντες ρασοφόρους,αυτούς που κατέστρεψαν κάθε τι ελληνικό και οι οποίοι έχουν απαγορεύσει ο,τιδήποτε έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία που θα συνέδεε εμάς τους απογόνους με τον πολιτισμό των προγόνων μας.Δείτε γιατί θα πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι:

Από τον επίσκυρο στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου!Άνδρας που δείχνει τεχνικές του παιχνιδιού επίσκυρος σε ένα παιδάκι. Έτος δημιουργίας: 500 π.Χ.
(+κλικ στην εικ. του ευρωπαΪκού κυπέλου)
Η Ελλάδα στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου!
Την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010 της Νότιας Αφρικής πανηγυρίζει η εθνική Ελλάδας, για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 1994. Η "γαλανόλευκη" ομάδα νίκησε την Ουκρανία με 1-0 στο Ντόνετσκ, με "χρυσό" γκολ του Σαλπιγγίδη στο 31ο λεπτό (βίντεο), και άφησε εκτός τους Ουκρανούς, αφού το ματς του ΟΑΚΑ το περασμένο Σάββατο είχε λήξει 0-0. Η εθνική "πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα" την Ουκρανία, για τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ της Γερμανίας, το 2006.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικό θέμα: Το ποδόσφαιρο γεννήθηκε στην Αγγλία; Παίξτε μπάλα!

20 Ιουνίου 1824.Ο Χάρος βγήκε στα Ψαρά...

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη,
περπατώντας η δόξα μονάχη
μελετά τα λαμπρά παλικάρια
και στην κόμη στεφάνι φορεί
γινωμένο από λίγα χορτάρια
που 'χαν μείνει στην έρημη γη…

1824 Στα Ψαρά 180 τουρκικά πολεμικά σκάφη αποβιβάζουν 28.000 πάνοπλους Τούρκους, που άρχισαν να σφάζουν όποιον βρίσκουν μπροστά τους.

Συνολικά κατάσφαξαν 27.000 άτομα. Μόλις 3.000 μπόρεσαν να μπουν σε 16 πλοία και επτά πυρπολικά και να σωθούν.
(Από τα Ιστορικά Ημερολόγια του 1821 του αντιναύαρχου Γεωργίου Σαχτούρη)
Ιουλίου 15, Τρίτη. Εις την άγγυραν. Το εσπέρας ελάβαμεν διαταγάς από Ύδραν να υπάγωσιν εκεί όλα τα πλοία της πρώτης μοίρας εξελθούσης εξ Ύδρας ήτοι τα πρώτα δέκα τρία δια να διορθωθούν. Όθεν και εις τας 12 το εσπέρας εβάλθημεν εις τα πανιά δι’ Ύδραν με... εύδιον άνεμον.
Ήδη κατά τας πληροφορίας οπού ελάβαμεν από υποκείμενα παρευρεθέντα εις Ψαρρά εις την απόβασιν στρατευμάτων οπού έκαμεν εκεί ο εχθρικός στόλος, είμεθα εις περίστασιν να δώσωμεν κάποιαν ιδέαν ακριβή περί τούτου.
Ημέρα Παρασκευή 20 Ιουνίου έφθασεν ο εχθρικός στόλος εις τα Ψαρρά. Άκρα γαλήνη ήτον κατ’ εκείνην την ημέραν. Από ένα δυσβατότατον κάβον της Νήσου κατά την τραμοντάνα, ηβουλήθη να κάμη απόβασιν την οποίαν και άρχισεν περί την α΄. ώραν της ακολούθου ημέρας Σαββάτου, με βάρκαις και τζαλούπαις άπειρες. Ο κάβος εκεί σχηματίζει τους τρεις μικρούς λόφους. Οι Ψαρριανοί εκεί δεν είχον ειμή μίαν πολλά μικράν φρουράν, και αυτήν εις τον λαιμόν του κάβου και όχι εις το άκρον το  οποίον σχηματίζει ένα βράχον ωσάν νησάκι. Οι ολίγοι φύλακες όπου εστέκοντο εκεί αντιστάθησαν  ολίγον, πλην δια την πλυθήν των εχθρών όπου εξεβαρκαρίζοντο από διάφορα μέρη φοβηθέντες ετραβήχθησαν∙ περίπου από 500 ήτον ήδη επάνω εις τον Κάβο οίτινες και θαρρυνθέντες επροχώρουν έως εις τον λαιμόν του Κάβου∙ κατόπιν ευγήκαν και άλλοι ώστε εις ολίγην ώραν έγιναν σχεδόν 1.500 τούρκοι επάνω εις την Νήσον. Εν τοσούτω έφθασαν από διαφόρους φυλακάς έως 300: (εξ ων πολλά ολίγοι ήσαν Ψαρριανοί) και αντιστάθησαν ουκ ολίγον, κροτήσαντες πόλεμον μιας σχεδόν ώρας, καθ’ ον εφθάρησαν οι περισσότεροι και οι  λοιποί ετράπησαν εις φυγήν∙ και ήλθαν εις την Δάμπιαν καλουμένην του Αδάμ η σπηλιά∙ εις ταύτην την ριτιράτα εσκοτώθη ο Κότας με το να τον άφησαν οι περισσότεροι των στρατιωτών του. Εν τοσούτω απέβησαν έξω υπέρ τας 3: χιλ. εχθροί οίτινες διηρηθέντες εις τρεις κολλόναις, αι μεν δύο ετράβηξαν κατά την πολιτείαν, η δε τρίτη εις το ρηθέν Κανονοστάσιον. Οι εν αυτώ ευρισκόμενοι αντέκρουσαν δύο φοραίς την ορμήν πολεμούντες ακαταπαύστως από τας 4: της ημ: έως εις τας 7:  βλέποντες δε να μην τους έρχεται καμμία βοήθεια εξεσπάθωσαν και ώρμησαν να απεράσουν εν τω μέσω των εχθρικών στρατευμάτων, αλλά πολλά ολίγοι εγλύτωσαν.
Άλλος πόλεμος έγεινεν εις τους πρόποδας του βουνού οπού κείται άνω της πολιτείας όπου έκειντο οι τρεις μήλοι∙  εκεί  ευρίσκοντο σχεδόν 500: Ψαρριανοί, λιάπιδες και ξένοι∙ ούτοι εκράτησαν λίγο την ορμήν του εχθρού όστις είχε ξεμβαρκάρη ήδη υπέρ τας 8 χιλ. Έπεσαν ουκ ολίγοι τούρκοι, και εδικοί μας ικανοί εκεί λέγουν να εσκοτώθη ηρωικώς και ο κπ: Αναγνώστης Τζώρτζης, αλλ’ η πληθύς του εχθρού έκαμε τους λοιπούς να τραβηχθούν κατά το Παλαιόκαστρον όπου ήτον το μεγάλο κανονοστάσιον, τότε όλοι οι Ψαρριανοί απελπίσθησαν και έτρεξαν εις τα πλοία, οι λιάπιδες όμως όχι, αλλ’ εκλείσθησαν με τινάς άλλους ξένους και σχεδόν 10: α 12: Ψαρριανούς μέσα εις το κανονοστάσιον. Τότε οι τούρκοι ώρμησαν σωρηδόν μέσα εις την πολιτείαν και οι Ψαρριανοί δεν έλαβαν καιρόν μήτε καν να λάβωσι τας οικογενείας των εις τα πλοία. Μέγας φόβος με γοϋσμόν και αλαλαγμόν ηκούετο καθ’ όλην την πολιτείαν, δεν εζητούσαν πλέον να διαφεντευθούν. Όλοι οι άνδρες εγκαταλιπόντες τα οσπήτιά των, τα υπάρχοντά των, και αυτάς τας γυναίκας και τα παιδιά των έτρεχαν εις την θάλασσαν να ιμβαρκαρησθούν, αφήσαντες τους εχθρούς να λεηλατώσι να καίωσι και να σκλαβώνωσι ανεμποδίστως. Πολλαί νεάνιδες και παρθέναι έπεσαν εις τας χείρας των εχθρών. Τινές γυναίκες φθάσαντες εις την θάλασσα και μην ευρόντες πλοία να ιμβαρκαρισθούν, έπειπτον εις την θάλασσαν και επνίγοντο. Πολλόταται δε γραίαι και δύσμορφαι εσκοτόθησαν από τους Τούρκους. Εκ τούτων λέγουσι να έκλησαν ικανάς μέσα εις την Εκκλησίαν του Αγίου Νικολάου και ύστερον έβαλαν φωτιάν και τας έκαυσαν.  Τη αύριον ημέρα Κυριακή οι Τούρκοι έρριψαν όλην των την προσοχήν εις το να κυριεύσωσι το Παλαιόκαστρον ήτοι το μεγάλο κανονοστάσιον οπού είναι  εις τον κάβο περ Όστρια πλαγίως της πόλεως και όπου εκλείσθησαν οι λιάπιδες με τας οικογενείας των, και όπου ήτον οι Τζεπχανέδες (Πυρηταποθήκαι) των Ψαρρών. Τρεις φοραίς ώρμησαν οι Τούρκοι κατ’ αυτών δια να τους κυριεύσωσιν εξ εφόδου και τρεις επέστρεψαν άπρακτοι με μεγαλότατον χαμόν. Δώδεκα χιλ: λέγουσι να εξεβαρκαρίσθησαν επάνω εις την Νήσον εκ των εχθρικών στρατευμάτων και όλοι ερρίφθησαν κατ’ αυτών τα 2/3 των λιάπιδων ήτον ήδη σκοτωμένοι όταν απεφάσησαν να αφήσουν τους Τούρκους να εμβούν μέσα. Και τότε βάζοντες φωτιάν εις ταις μήναις επήρε μόνον η μία και εσκεπάσθησαν υπέρ τας 4: χιλ: Τούρκοι καθώς και αυτοί οι ίδιοι με ταις γυναίκες και τα παιδιά των. Τοιούτον ηρωικόν τέλος έδωσαν οι γενναίοι. Ο χαμός των Τουρκών αναβαίνει καθ’ όλην την Νήσον υπέρ τας 6: χιλ: σκοτωμένοι και 2: χιλ: λαβομένοι.
Καμμία προδοσία δεν εμεσολάβησεν, η διαφωνία των κατοίκων και η έλλειψις των αναγκαίων μέτρων ηφάνισαν την Νήσον. Είθε το τούτων παράδειγμα να γίνη μάθημα εις τους λοιπούς θαλασσινούς και εις όλον το έθνος.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ Ελευθεροτυπίας,

Πηγή...

 

Η Ρωσία λέει ότι η Ελλάδα θα πτωχεύσει...

Καλά δεν κάνει ο Τζέφρυ που συνεχίζει το...΅ανήκομεν εις την Δύσιν΅;
Βεντέτα Μόσχας με κυβέρνηση Γ.Παπανδρέου - Ρώσος υπουργός Οικονομικών: "Πτωχεύει η Ελλάδα"

Image"Στα άκρα" φαίνεται ότι διατεθειμένη να τραβήξει την υπόγεια κόντρα που έχει ξεκινήσει με την κυβέρνηση του Γ.Παπανδρέου η Μόσχα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση της διακρατικής για τα ΤΟΜΑ BMP-3HEL. Σε μία πρωτοφανή δήλωση που απέχει  πολύ από τις πρόσφατες δηλώσεις στήριξης και καταδεικνύει την αλλαγή κλίματος μεταξύ των δύο χωρών, ο υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας Αλεξέϊ Κουντρίν στο πλαίσιο του ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ πρόβλεψε την «τεχνητή» πτώχευση της χώρας και την έλευση μία κατάστασης στην οικονομία «που κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι». «Υποθέτω ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας, η οποία δεν θα είναι ευχάριστη», δήλωσε ο ρώσος υπουργός Οικονομικών, «χρυσώνοντας το χάπι» με την φράση : «Δεν θα είναι μία σημαντική αναδιάρθρωση και θα γίνει αποδεκτή από τις αγορές, δεδομένου ότι μία τέτοια εξέλιξη έχει ήδη αποτιμηθεί από τις αγορές».
«Θα μπορούσατε να το χαρακτηρίσετε ως μίνι-χρεοκοπία, αλλά δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για χρεοκοπία με όλη τη σημασία της λέξεως. Θα είναι κάτι πιο πολύπλοκο» διευκρινίζει ο Αλεξέι Κουντρίν. Ο Ρώσος υπουργός αναφέρεται σε αναγκαστική αίτηση επιμήκυνσης του χρόνου πληρωμής του ελληνικού χρέους με απάλειψη ενός μέρους του χρέους. Κάτι που για πολλούς οικονομικούς αναλυτές έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει η κυβέρνηση.
Με αυτή την πρόβλεψή του ο Α.Κουντρίν δίνει ένα σήμα στις αγορές κάθε άλλο παρά θετικό για την ελληνική οικονομία και επειδή ακριβώς προέρχεται από μία χώρα που έχει επενδύσει στα ελληνικά ομόλογα, ως κρίσιμης σημασίας.
Με την άποψη του κ. Κουντρίν δεν συμφώνησε η υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Κριστίν Λαγκάρντ, τονίζοντας ότι το πακέτο διάσωσης της Ελλάδας ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε από την ΕΕ και το ΔΝΤ δεν εξαρτάται από κανενός είδους αναδιάρθρωση του χρέους της.
«Η ελληνική κυβέρνηση», τόνισε, έχει αρχίσει να μεταρρυθμίζει και να αλλάζει σε βάθος την ελληνική οικονομία. Για μένα τουλάχιστον, αυτό είναι που μετράει», πρόσθεσε κατά την παρέμβασή της στο Φόρουμ.
Η Ρωσία είναι σαφές ότι έχει αρχίσει να στέλνει ισχυρά "προειδοποιητικά σήματα" στην κυβέρνηση του Γ.Παπανδρέου. Την ίδια στιγμή, το ρωσικό τουριστικό «κύμα» αντί να αυξηθεί από πέρσι εμφανίζεται μειωμένο κατά 10%, πλήττοντα κυρωίς περιοχές που είχαν ευεργετηθεί πέρσι, όπως η Ρόδος και η Κρήτη.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Άλλη μια επιτυχία του Τζέφρυ.Τέλος ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη!

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ο Παπανδρέου προσέτρεξε στο ΔΝΤ, επειδή οι Ρώσοι ετοίμαζαν πακέτο βοήθειας 50 δις;

Τρέμουν την αρκούδα...

ΓΑΠ:"Επαναδιαπραγμάτευση για τον αγωγό".Πούτιν:"Α,έτσι;Καλά,πάμε Τουρκία"!

 

Σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις το Αζερμπαϊτζάν


Τουλάχιστον τέσσερις Αρμένιοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από τρομοκράτες στο Ναγκορνο Καραμπαχ. Ο υπ. εξωτερικών της Αρμενίας κ. Eduard Nalbandjan έκανε λόγο για προβοκάτσια τονίζοντας ότι το Αζερμπαϊτζάν προσπαθεί με αυτό τον τρόπο να σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις των δυο Κρατών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όχι μόνο λόγω της μακραίωνης ιστορίας, αλλά και της πολιτιστικής επίδρασης της Ελλάδας (μέχρι τον 5ο αιώνα μ.χ. οι Αρμένιοι χρησιμοποιούσαν το ελληνικό αλφάβητο), το ενδιαφέρον των Αρμενίων για τον ελληνικό πολιτισμό είναι έντονο.

Επίσης πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικής γλώσσας στην ελληνική βιβλιοθήκη του Κρατικού Πανεπιστημίου Ερεβάν - η οποία εγκαινιάσθηκε το 1999 κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας - στο Κρατικό Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών Briusov και χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές Αρμενίων φοιτητών στα ελληνικά Πανεπιστήμια επίσης η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες χώρες που ανεγνώρισε την Αρμενία μετά την ανεξαρτησία της (21-09-1991).

Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αρμενίας, οι δύο χώρες συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών (ΗΕ, ΟΑΣΕ, ΣτΕ, ΟΣΕΠ) ενώ η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων της ΕΕ με την Αρμενία (Πολιτική Γειτονίας, Σχέδια Δράσεως).

Περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει το Ελληνικό (;)ΥΠΕΞ...

Προσοχή... παπάδες ( χριστιανοταλιμπάν ) !!

Στη χώρα που παρήγαγε και μετέδωσε ΟΛΕΣ τις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, δυστυχώς ακόμα κάνουν κουμάντο οι καταστροφοσφαγείς χριστιανοταλιμπάν...! Κατακτητές ενός τόπου που άλλοτε γεννούσε ιδέες και πολιτισμό, έχουν καταντήσει τους σημερινούς κατοίκους, ραγιάδες και δούλους...! 

Δεν είμαστε Ουγκάντα


Ως γνωστόν, ο επίσημος τίτλος του υπουργείου που είναι υπεύθυνο για την παιδεία στην Ελλάδα είναι: «Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». Επειδή με αντιφάσεις που βγάζουν τόσο μάτι και ειδικά αυτές που αφορούν την παιδεία, δεν έχω ιδιαίτερα καλές σχέσεις, έκανα μία σύντομη έρευνα για να δω ποιοι είναι οι επίσημοι τίτλοι των υπουργείων παιδείας σε άλλες χώρες. Για να καταλάβω δηλαδή, τι αντίληψη υπάρχει για την παιδεία σε άλλους πολιτισμούς.

Ας ξεκινήσουμε με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυστρία:
Υπουργείο Επιστήμης και Έρευνας
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Γαλλία:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Γερμανία:
Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας
Bundesministerium für Bildung und Forschung

Δανία:
Υπουργείο Παιδείας
Undervisnings Ministeriet

Ελβετία:
Γραμματεία Παιδείας και Έρευνας
Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Ιρλανδία:
Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης
Department of Education & Science

Ισπανία:
Υπουργείο Παιδείας
Ministerio de Educación

Ιταλία:
Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Μεγάλη Βρετανία:
Τομέας Παιδείας (1/2βάθμια Εκπαίδευση)
Department of Education

Τομέας Επαγγελματικής Καινοτομίας και Δεξιοτήτων (3βάθμια Εκπαίδευση)
Department for Business Innovation & Skills

Νορβηγία:
Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας
Kunnskapsdepartementet

Ολλανδία:
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Σουηδία:
Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας
Utbildningsdepartementet

Φιλανδία:
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Πάμε και λίγο εκτός Ευρώπης.

Αυστραλία:
Τομέας Παιδείας, Εργασίας και Επαγγελματικών Σχέσεων
Department of Education, Employment and Workplace Relations

Ιαπωνία:
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΗΠΑ:
Τομέας Παιδείας
Department of Education

Νότια Κορέα:
Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας

Καναδάς:
Υπουργείο Παιδείας
Ministry of Education

Πάμε και σε «λιγότερο πολιτισμένες χώρες» (Δεν παραθέτω τον πρωτότυπο τίτλο για ευνόητους λόγους. Κάνω κατευθείαν τη μετάφραση από την αντίστοιχη αγγλική ή γαλλική)

Αίγυπτος:
Υπουργείο Παιδείας

Τουρκία:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας

Κένυα:
Υπουργείο Παιδείας

Ταϊλάνδη:
Υπουργείο Παιδείας

Ζιμπάμπουε:
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού, Τεχνών και Πολιτισμού

Μοζαμβίκη:
Υπουργείο Ανώτατης Παιδείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ναμίμπια:
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ρουάντα:
Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Επιστημονικής Έρευνας

Ουγκάντα:
Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού

Λιβυή:
Υπουργείο Παιδείας

Βόρεια Κορέα:
Υπουργείο Παιδείας

Πακιστάν:
Υπουργείο Παιδείας

… έχε γούστο…

Σαουδική Αραβία:
Υπουργείο Παιδείας

Ιράν:
Υπουργείο Παιδείας

Αποκάλυψιc! Ο σκοταδισμός, η αστρολογία, και η μεταφυσική, αφορούν μόνο την ελληνική παιδεία. 300 χρόνια μετά την έλευση του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, 2500 χρόνια μετά τον αρχαίο ελληνικό Λόγο, και το κοινό νεοελληνικό πνεύμα θεωρεί ότι η μάθηση και η έρευνα συμπλέουν άψογα με το σύστημα αξιών μιας σειράς μυθολογικών συγγραμμάτων της εποχής του χαλκού και του προ-μεσαιωνικού σκοταδισμού.

Δέκα με τόνο για την παγκόσμια πρωτοτυπία! Προφανώς αυτή την πρωτοτυπία είχε υπόψη το ελληνικό υπουργείο, όταν είχε τη δυνατότητα να εξαλείψει την μεγαλύτερη νοητική αντίφαση της ανθρωπότητας σε τίτλο υπουργείου.
Τελικά κότσαρε απλά ένα «δια βίου μάθησης» και ξεμπέρδεψε.
από το Το ελληνάκι

Πηγή...

Σχετικόν: