09 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ - END NATIONAL DEBT

ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ...

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ - Ε.Ν.D. - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ -ΝΟΜΟΣ ΝΕΣΑΡΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΟΚΤΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ - Ε.Ν.D. - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ -ΝΟΜΟΣ ΝΕΣΑΡΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΟΚΤΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ.ΝΟΜΟΣ ΝΕΣΑΡΑ - ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

N.E.S.A.R.A. (National Economic Stabilization And Reformation Act)