29 Σεπτεμβρίου 2008

Οικονομική κατάρρευση των Η.Π.Α. και της Ευρώπης;

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τον πρόλογο του συγγραφέα Ι.Φουράκη,στο βιβλίο του "ΜΕΙΞΙΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ +ΙΣΤΟΡΙΑΣ,σελ.22-23-24,εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ.
Μπορεί
να έχει σχέση,μπορεί και όχι.Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

"Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ δε του νομισματικού,και κατά συνέπειαν και εμποροβιομηχανικού,συστήματος της "Ευρωπαικής Κοινότητος",ή "Ενώσεως",θα προηγηθή εκείνης του ομοσπόρου,ομοστοίχου και ομοστόχου της των Η.Π.Α.Θα προηγηθή η κατάρρευσις του νομισματικού συστήματος των Η.Π.Α. εκείνου της "Ε.Ε" και διότι:
Εκείνοι (οι Εβραιοσυονισταί),οι οποίοι εποίησαν,εκαλλιέργησαν,ανέπτυξαν και ελέγχουν το όλον νομισματικόν και εμποροβιομηχανικόν σύμπλεγμα των Η.Π.Α.,γνωρίζουν τον-μετά τας πολυετείς ιδικάς των ενεργείας και μεθοδεύσεις-επικείμενον εδαφοπληθυσμιακόν κατακερματισμόν της χώρας ταύτης,ή σωστότερον του κράτους τούτου,και κατά φυσικήν συνέπειαν την κατάρρευσιν και της όλης του αιόλου νομισματικοοικονομικής δομής.
ΔΙΑΤΙ θα καταρρεύση το νομισματικοοικονομικόν σύστημα των Η.Π.Α. και εν συνεχεία το ετοιμαζόμενον να το αντικαταστήση ευρωπαικόν,είναι έν θέμα το οποίον φαίνεται πολύπλοκον και πολυδιάστατον.Τούτο,όπως φαίνεται,άπτεται,και δια την απλήν του ακόμα προσέγγισιν,πολλάς οικονομικάς γνώσεις και πολλούς πανεπιστημιακούς τίτλους.Όμως δεν είναι ούτε πολύπλοκον ούτε πολυδιάστατον ούτε και η προσέγγισίς του,ούτε και η διαπραγμάτευσίς του,η ανάλυσίς του και η ερμηνεία του απαιτούν γνώσεις και τίτλους κάποιων Λόντον Σκούλ και Χάρβαρντ.

ΤΟ ΘΕΜΑ τούτο είναι απλούν.Το μόνον το οποίον απαιτεί η προσέγγισίς του,η διαπραγμάτευίς του και η απόλυτος σχεδόν εννόησίς του είναι "ο κοινός νους" και μερικαί βασικαί γνώσεις και πληροφρίαι περί του πότε,του διατί,το πως και ποίοι έστησαν εις τας Η.Π.Α. την του οικονομικονομισματικού της συστήματος σπονδυλικήν στήλην,η οποία επονομάζεται "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ" ή "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ Η.Π.Α."
.ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ μόνον ότι η τράπεζα αύτη:
α.Δεν είναι κρατική αλλά ιδιωτική.
β.Ανήκει εις εννέα μόνον συονιστικάς οικογενείας.
γ.Είναι εκείνη η οποία εκδίδει και δανείζει εις την κυβέρνησιν(=κράτος) τα άνευ ουσιαστικού και πραγματικού αντικρύσματος δολλάρια.
δ.Κυκλοφορεί η ίδια εις όλον τον Πλανήτην τα...δολλάρια και εμποδίζει την εις τας Η.Π.Α. επιστροφήν των.
ε.Ενώ αι Η.Π.Α. έχουν την δυνατότητα παραγωγής όλων σχεδόν των εις αυτάς αναγκαίων καταναλωτικών "αγαθών",εισάγουν αυτά κατά 80%,όπως π.χ. τα αυτοκίνητα,τα ηλεκτρονικά και τα υφάσματα,από άλλας χώρας,κυρίως από την Ιαπωνίαν,την Ταιβάν και την Ευρώπην.
Έχοντες λοιπόν απλώς και μόνον υπ' όψιν μας τας πέντε αυτάς πληροφορίας και εν "κοινόν νουν" δεν μας είναι δύσκολον,ή έστω δεν πρέπει να μας είναι δύσκολον,να φαντασθώμεν,εάν όχι να επισημάνωμεν,και το διατί,το πότε,το πως και ποίοι ίδρυσαν την Τράπεζαν ταύτην και το νομισματικοπιστωτικόν τούτο σύστημα δια του οποίου επραγματοποίησαν και ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ την καταλήστευσιν των πλοτοπαραγωγικών πηγών των Η.Π.Α. και την βαμπιρικήν αφαίμαξιν του ιδρώτος και αίματος του πληθυσμού των,αλλά και των πλουτοπαραγωγικών πηγών και του ιδρώτος και του αίματος και όλων εκείων των χωρών (όπως π.χ. της Ελλάδος) και των πληθυσμών που ευρίσκονται υπό την άμεσον και έμμεσον κατοχήν ή πολιτικοοικονομικήν επιρροήν της "πλανηταρχούσης" ταύτης χώρας και έχουν τεθή υπό την επιρροήν του αιόλου δολλαρίου και του εξ αυτού εκπορευομένου λογιστικού και πλαστικού χρήματος.
.........."

______________________________________________________________
http://www.e-tipos.com/world

Απερρίφθη το σχέδιο των 700 δις

Με ψήφους 228 κατά και 205 υπέρ και από τα δύο κόμματα, η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε το σχέδιο διάσωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παρά τις περί του αντιθέτου εκκλήσεις του Τζορτζ Μπους, που εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή. Άμεση συνέπεια ήταν η κατακόρυφη πτώση των δεικτών της Γουόλ Στριτ. Επιστολή στους συμμάχους των ΗΠΑ για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος αποστέλλει ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που η κρίση «χτυπά» και την Ευρώπη, οδηγώντας σε καταποντισμό τα χρηματιστήρια σε Λονδίνο, Φρανκφούρτη και Παρίσι.
__________________________________________________________________
για συνέχεια πατήστε στον παραπάνω τίτλο.

Αρκετά με τα γελοία αυτά φέουδα που δίνουν το δικαίωμα στη Τουρκία να διεκδικήσει τη μισή Ελλάδα.

Αυτό το έχουν σκεφτεί οι κυβερνήτες της Ελλάδας;Που δέχονται επίσημα και έγκυρα τα...φιρμάνια του...Σουλτάνου;Η Τουρκία διεκδικεί ό,τι της κατέβει,οπότε το φαντάζεστε να αρχίσει τις διεκδικήσεις,με τα επίσημα...φιρμάνια;

____________________________________________________________________


Να βάλουμε λουκέτο σ όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Να ξυρισθούν οι παπάδες και οι καλογέροι-να γίνει ένα Μουσείο στο Αγιο Ορος, να τελειώνουμε


Αρκετά μ αυτή την άθλια εικόνα των μαυροντυμένων κορακιών που τριγυρνάνε ανάμεσά μας. Αρκετά με τα κλειδαμπαρωμένα μοναστήρια καλογέρων και καλογριών που όλοι πάνω κάτω γνωρίζουνε τι παίζετε στ άδυτά τους.
Αρκετά με τα γελοία αυτά φέουδα που δίνουν το δικαίωμα στη Τουρκία να διεκδικήσει τη μισή Ελλάδα.
Ο Θεός δεν xρειάζεται μεσίτες-ο Θεός είναι μέσα μας.
Να ξυρισθεί όλο το παπαδαριό και να γυρίσουν σπίτια τους, η να πάνε σε κάποια ιδρύματα οι καλόγεροι και οι καλόγριες.
Αρκετά με τους αγύρτες και τους εμπόρους της ελπίδας των Ελλήνων πολιτών!
Δεν μπορεί ο Εφραίμ να υπαινίσσεται οτι ανασταίνει νεκρούς τη στιγμή που ο συγχωρεμένος Χριστόδουλος αναζήτησε την σωτηρία του στην επιστήμη και στους γιατρούς, όπως ηταν λογικό.
Aρκετά με τις Μονές Τοπλού, Βατοπαιδίου, Πάτμου και παει λέγοντας.
Οσο για το Αγιο Ορος, ας γίνει ένα Μουσείο, η Ακρόπολη της Βυζαντινής Ιστορίας δίχως καλογέρους και μεσαιωνική ειδωλολατρεία.
Οχι άλλη ξεφτίλα και υπανάπτυξη!..
Πηγή...