Ποιος ... έβγαλε λάδι με την κατάθεσή του για το σκάνδαλο υπεξαίρεσης το Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, και σήμερα ο άμεσα προϊστάμενός του δηλώνει ότι θα ζητήσει τα ... κλεμμένα;
Ο τότε αντιδήμαρχος Οικονομικών και νυν Επιχειρηματικότητας Θεσσαλονίκης Χασδάι Καπόν.