18 Οκτωβρίου 2013

World Bank Whistleblower Makes Startling Confession - Karen Hudes

World Bank Whistleblower Makes Startling Confession - Karen Hudes

World Bank Whistleblower makes Startling Confession - Karen Hudes


Karen Hudes exposes The World Bank. It is one of the world's largest financial institutions said to represent 188 nations from around the world. Its stated purpose focuses on investing in the development of third-world nations and lending interest-free loans to middle- and low-income countries.

ΠΕΡΙ..."ΕΘΝΑΡΧΩΝ" ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ...ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.