02 Φεβρουαρίου 2013

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ: Το μόνον αποτελεσματικό ελεφαντάκι εξαναγκασμού είναι ο ελληνικός μας λαός!


Το μόνον αποτελεσματικό ελεφαντάκι εξαναγκασμού είναι ο ελληνικός μας λαός!

Όπως έγραψα πριν από λίγο [ceb3ceb5cf89cf81ceb3ceb1cebdcf84ceb6ceaccf82.jpg1], εμείς, τα μέλη της Ε.N.D., συντεταγμένοι πίσω από τον εις την αθροιστικήν ελευθερία του ελληνικού μας κόσμου επενδυτού, του αυθεντικού Έλληνα Αρτέμη Σώρρα (http://www.artemis-sorras.com/), νομίζουμε πως: το μόνον αποτελεσματικό ελεφαντάκι εξαναγκασμού της στυγνά τυραννικής απολυταρχίας της κομματοκρατίας, υπέρ της συλλογικής ευδαιμονίας και της συλλογικής οικονομικής ευμάρειας του ελληνικού μας λαού είναι ο ίδιος ο ελληνικός μας λαόςΑναζητώντας μίαν έξωθεν μαρτυρίαν, εις τελείαν συναντίληψη μαζί μας είναι και ο Olafur Ragnar Grimsson, Πρόεδρος της Ισλανδίας, ο οποίος εξηγεί ξεκάθαρα πως: «εάν δεν συμπεριλαμβάνεις τον λαό, εάν δεν συμμετάσχει η κάθε [του] κοινότητα... προκειμένου να κινητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών... τότε δεν πρόκειται να πετύχεις...» [2][3].

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ:Αριστερά, ακραίον κέντρον και δεξιά: το υπερόπλο της απολυταρχίας έναντι του ελληνικού μας κόσμου.Όντως, «τα Γραφεία Κηδειών μπορούν να αποτελέσουν... μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας μας». Είναι και τούτο ένα σενάριο εξαναγκασμού της οικονομίας, με βάσι τουλάχιστον την ατράνταχτη επιχειρηματολογία στο λογύδριο με τίτλο: «Υπέρ Σαμαρά και τρικέφαλης κυβέρνησης» [1].

Πρέπει όμως να το δούμε το λογύδριο τούτο ως ένα προϊόν της κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικής καταστάσεως που όλες και όλοι μας βιώνουμε στην μεταμοντέρνα μας προσωρινότητα, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, αλλά και σε όλον τον συνέκδημο ελληνικό μας κόσμο, επάνω σε όλη την επιφάνεια του πλανήτη Γη. Γιατί, μήπως δεν είναι και τούτο ένα προϊόν της κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικής καταστάσεως που ονομάζουμε ελληνικό πολιτισμό;