18 Απριλίου 2009

Ποιά ανάσταση;Ο Ματθαίος αποκαλύπτει τους οργανωτές της απάτης!

62 Και τη επαύριον, ήτις είναι μετά την παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτον
63 λέγοντες· Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτι ζων, Μετά τρείς ημέρας θέλω αναστηθή. Μτ 16:21, Μτ 17:23, Μτ 20:19, Μκ 8:31, Μκ 10:34, Λκ 9:22, Λκ 18:33, Λκ 24:6
64 Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλισθή ο τάφος έως της τρίτης ημέρας, μήποτε οι μαθηταί αυτού ελθόντες διά νυκτός κλέψωσιν αυτόν και είπωσι προς τον λαόν, Ανέστη εκ των νεκρών· και θέλει είσθαι η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης.
65 Είπε δε προς αυτούς ο Πιλάτος· Έχετε φύλακας· υπάγετε, ασφαλίσατε καθώς εξεύρετε.
66 Οι δε υπήγον και ησφάλισαν τον τάφον, σφραγίσαντες τον λίθον και επιστήσαντες τους φύλακας.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ,κεφ.27
......
......
8 Και εξελθούσαι ταχέως από του μνημείου μετά φόβου και χαράς μεγάλης έδραμον να απαγγείλωσι προς τους μαθητάς αυτού. Μκ 16:8, Ιω 20:18
9 Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσι προς τους μαθητάς αυτού, ιδού, ο Ιησούς απήντησεν αυτάς, λέγων· Χαίρετε. Και εκείναι προσελθούσαι επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκύνησαν αυτόν. Μκ 16:9, Ιω 20:14
10 Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς· Μη φοβείσθε· υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, διά να υπάγωσιν εις την Γαλιλαίαν· και εκεί θέλουσι με ιδεί. Πραξ 1:3, Πραξ 13:31, Α' Κορ 15:5
11 Ενώ δε αυταί απήρχοντο, ιδού, τινές των φυλάκων ελθόντες εις την πόλιν απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα,
12 Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά,
13 λέγοντες· Είπατε ότι οι μαθηταί αυτού ελθόντες διά νυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ ημείς εκοιμώμεθα.
14 Και εάν ακουσθή τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, ημείς θέλομεν πείσει αυτόν και εσάς θέλομεν κάμει αμερίμνους.
15 Εκείνοι δε λαβόντες τα αργύρια, έπραξαν ως εδιδάχθησαν. Και διεφημίσθη ο λόγος ούτος παρά τοις Ιουδαίοις μέχρι της σήμερον.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ,κεφ,28
---
Μέσα σε πέντε γραμμές ο Ματθαίος καταγράφει τους οργανωτές του σχεδίου!
Να η αποκάλυψη!
Ακόμα κοιμόσαστε;

Πώς κατάφερε κι αναστήθηκε ο Χριστός; Ανάσταση (ΣE 4 BHMATA)

Ανάσταση - Πώς κατάφερε κι αναστήθηκε ο Χριστός;(1/4):
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=418&Itemid=212
Ανάσταση - Τι ακριβώς συνέβη μέσα στον Τάφο;(2/4)
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=212


Ανάσταση - Και λίγα λόγια για τη σταύρωση (3/4)
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=212

Ανάσταση - «Κέντησαν» ή λόγχισαν τον Ιησού;(4/4)
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=417&Itemid=212
Πηγή: http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=12001&catid=35#12001

ΟΙ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Δημοσιεύθηκε από lykofron στο 08/04/2009
Κάθε λαός, εθνοφυλετικά αυτο-προσδιοριζόμενος, αναγνωρίζει, σέβεται και τιμά τους δικούς του «προπάτορες», εθνικούς ήρωες και λαμπρά ονόματα της μυθολογίας και της ιστορικής του παράδοσης. Για παράδειγμα, οι Εβραίοι καλά κάνουν και τιμούν τους Αβραάμ, Ιακώβ, Αυνάν κ.α., αφού αυτοί τους ταιριάζουν και με αυτούς αυτο-προσδιορίζονται φυλετικά, εθνικά, θρησκευτικά κλπ. Όμως οι Έλληνες τι ανάγκη έχουν να αποδέχονται αλλόφυλους ως «προπάτορές τους», να τους μνημονεύουν καθημερινά στις εκκλησίες και να δίνουν στα παιδιά τους ονόματα εβραϊκά;

Μήπως είναι υποδεέστεροι οι δικοί μας προπάτορες όπως οι Ορφέας, Πυθαγόρας, Πλάτων, Αριστοτέλης, Παρμενίδης, Εμπεδοκλής, Ζήνων, Περικλής, Αλέξανδρος, Λεωνίδας κ.α; Τόσοι και τόσοι ξένοι όχι μόνο σέβονται τους αρχαίους ‘Έλληνες, αλλά και θεωρούν τιμή τους να δώσουν ακόμη και στα δικά τους παιδιά αρχαιο-ελληνικά ονόματα. Εμείς όμως τί κάνουμε; Ακολουθούμε τον υποχρεωτικό νηπιοβαπτισμό που επέβαλαν δια της βίας, το χριστιανικό ιερατείο της Ρωμανίας και ο ισπανικής καταγωγής αυτοκράτορας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Θεοδόσιος, το 382 μ.Χ. και αναγκαζόμαστε να επιλέξουμε μόνο «χριστιανικά» ονόματα.

Στην αρχαία Ελλάδα τα «Αμφιδρόμια» ήταν παραδοσιακή και οικογενειακή εορτή, που περιελάμβανε και την τελετή της ονοματοδοσίας του βρέφους εντός 10 ημερών από την γέννησή του. Έχουμε δε κληρονομήσει πλήθος αρχαιοελληνικών ονομάτων που πρέσβευαν μεγάλες αξίες και αρετές!

Όμως ο νεοέλληνας περιγελά τα όσα οι αρχαίοι `Έλληνες θεωρούσαν ιερά ή ουσιώδη. Εκτός από τον χριστιανικό νηπιοβαπτισμό ακολουθούμε τυφλά και το επιβαλλόμενο υπό των εκκλησιαστικών αρχών «εορτολόγιο» για να τιμήσουμε αλλόφυλους, αντί να έχουμε το δικό μας ιδιαίτερο εορτολόγιο, όπου κάθε μέρα θα τιμάται η ιστορική μνήμη Ελλήνων, από την πανάρχαια μέχρι την νεώτερη ιστορία μας.

`Όπως τόνισε κάποτε και ο Απολλώνιος Τυανεύς, «αισχρόν εί όνομα μέν έχειν τινός όνομα, το δε είδος αυτού μή έχειν» (είναι αίσχος να έχεις μόνο το όνομα κάποιου, δίχως να έχεις και τις ιδιότητές του). Κατ’ επέκταση των ανωτέρω θα λέγαμε ότι, δεν μπορείς να αυτοπροσδιορίζεσαι «Έλλην» και να μην τιμάς τους ένδοξους και φωτοδότες προγόνους σου. Ως ακραιφνείς Έλληνες δεν πρέπει να δίνομε στα παιδιά μας εβραϊκά ονόματα.

Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω επί του παρόντος είναι ότι, οι ιερείς της Ορθοδοξίας λένε κατά την γαμήλια τελετή στους νεόνυμφους να «ευλογηθούν όπως ο Αβραάμ και η Σάρα». Λες και δεν υπάρχουν πρότυπα ηθικής στους `Eλληνες, όπως η Πηνελόπη που περίμενε τον Οδυσσέα 20 ολόκληρα χρόνια, ακλόνητα πιστή στον γάμο της και τουναντίον πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τους Αβραάμ και Σάρα. Ας διαβάσουν όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται να μάθουν την αλήθεια, τί ανηθικότητες διέπρατταν οι Εβραίοι «προπάτορες», όπως περιγράφονται λεπτομερώς και στα κάτωθι εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης:
(Γένεσις ΙΒ΄10-20, Κ΄1-20, ΙΣΤ΄1-12, ΙΘ΄30-38, ΚΣΤ΄7-16, ΙΘ’, 30-38 και Βασιλείων Β΄, ΙΓ΄11-21).

Είναι γνωστό ότι κάποιοι νεοέλληνες ιστορικοί πριν ενάμιση περίπου αιώνα, προχώρησαν στην εφεύρεση του «Ελληνοχριστιανισμού». Οι `Έλληνες όμως εδώ και δύο χιλιετίες, είτε υπόδουλοι στους Ρωμαίους, είτε στους χριστιανούς Ρωμαίους της Νέας Ρώμης του Βοσπόρου, είτε στους Οθωμανούς, έχουν την δική τους ένδοξη ιστορία που φυσικά δεν πρέπει να ταυτίζεται με εκείνη των δυναστών τους.

Ο Τρύφων Κωστόπουλος γράφει σχετικά: «αποκτήσαμε κρατικά σύνορα …αλλά κάτι σπουδαίο μας ξέφυγε. Δεν βρήκαμε τη ρίζα μας. Φτιάξαμε μια άστατη εθνική ταυτότητα και υποκριτική εθνική συνείδηση. Πολιτιστικά τουρκίζουμε, θρησκευτικά ιουδαΐζουμε και πολιτικά βυζαντινίζουμε».

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Δημήτρης Συμεωνίδης
http://lykofron.wordpress.com/2009/04/08/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%89%CF%81%CE%B5%CF%83-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BD/

Με τι ασχολείσθε Έλληνες ;Το „Άγιο Φως“ της Ιερουσαλήμ και ο Λεωνίδας
Όταν η αγάπη γιά την πατρίδα υπερβαίνει το καθήκον και κάθε πίστη…
Η Μάχη των Θερμοπυλών:
Το 480 π.Χ., ηγούμενος 7,000 ανδρών, μεταξύ των οποίων 300 επίλεκτων Σπαρτιατών, οχυρώθηκε στα στενά των Θερμοπυλών για να ανακόψει το πέρασμα των στρατευμάτων του Ξέρξη.
Οι Σπαρτιάτες πολεμιστές φέρανε δόρυ στο δεξί χέρι. Στο αριστερό πλευρό φέρανε ξίφος ή μαχαίρι, που κρεμότανε από τον δεξιό ώμο με λουρί. Φορούσανε περικεφαλαία, μεταλλικό θώρακα και κνημίδες. Με το αριστερό χέρι φέρανε ασπίδα, που προφύλασσε μηρούς και κορμό.
Μετά από διήμερη αντίσταση και προδοσία του Εφιάλτη, ο Λεωνίδας αντιλήφθηκε τους Πέρσες ενώ κατέβαιναν από το όρος της Οίτης, κι έστειλε δια θαλάσσης το κύριο σώμα του Στρατού με τους 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς.
Οι Πέρσες ήτανε προ των πυλών, και οι Έλληνες Αρχηγοί είχανε συζητήσεις και διενέξεις. Αρκετοί Αρχηγοί αποσύρθηκαν, με τα στρατεύματα τους. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Λεωνίδας έδωσε εντολή να αποσυρθούν οι σύμμαχοι Έλληνες στρατιώτες καθώς τους θεώρησε απρόθυμους και λιγόψυχους ώστε να αντιμετωπίσουν τον ισχυρό εχθρό.
Οι Θεσπιείς με Αρχηγό τον Δημόφιλο παρέμειναν στο πλευρό του Λεωνίδα με δική τους θέληση, δηλώνοντας πως αρνούνται να εγκαταλείψουν τον Λεωνίδα και τους 300. Τόσο όμορφα μας εξιστορεί ο Ηρόδοτος «Έτσι οι Θεσπιείς έζησαν με τους Σπαρτιάτες, και πέθαναν μαζί τους».
Οι ήρωες παρέμειναν να προασπίσουν των Ελλήνων τα Ιερά. Μία χούφτα άνθρωποι αποφάσισαν να αναμετρηθούν με τον Γιγάντιο Περσικό στρατό, με την επίγνωση πως οι άρχοντες της πόλης αλλά και οι άλλοι Έλληνες τους εγκατέλειψαν, εγκαταλείποντας έτσι κάθε Ελπίδα για Ελευθερία κι Αξιοπρέπεια.
«Αρχή άνδρα δείκνυσι» «Η εξουσία φανερώνει τον άνδρα»
(Πιττακός ο Μυτιληναίος)
Προσφέρει ο Ξέρξης στον Λεωνίδα την κυριαρχία όλης της Ελλάδος. Και η απάντηση του Λεωνίδα :
«- Πες στον κύριο σου ότι προτιμώ να πεθάνω για την πατρίδα μου, παρά να την υποδουλώσω
Το πρωί της μεγάλης μέρας, οι πολεμιστές γυάλισαν το δόρυ και τις ασπίδες τους, ακόνισαν τα ξίφη τους και κάνανε λουτρό. Χτένισαν κι αρωμάτισαν τα μακριά μαλλιά τους και κάθισαν σε δείπνο. Η πρόποση του Λεωνίδα λιτή: «Συμπατριώτες, ας προγευματίσουμε λιτά, αφού το βράδυ θα φάμε πλουσιοπάροχα στα Βασίλεια του Πλούτωνα»
Την επόμενη μέρα ο Ξέρξης και η φρουρά του με φρίκη είδε τις εκατοντάδες πτωμάτων Περσών στρατιωτών.
Ειδεχθές το θέαμα, κι αν ο Περσικός στρατός το έβλεπε, θα τρεπότανε σε φυγή. Οι μηχανικοί του Ξέρξη ανοίγουν τεράστια τάφρο και ρίχνουνε μέσα τα πτώματα των Περσών, σκεπάζοντας την καλά με χώμα. Αφήνουν διάσπαρτα μόνο πτώματα Ελλήνων, για να προκαλέσουν συγκίνηση και ταραχή στους συμπατριώτες τους. Στο μέσον υψώνουνε έναν πάσαλο, προορισμένο για να κρεμαστεί το αποκεφαλισμένο σώμα του Λεωνίδα.Υπέρτατο πρότυπο στρατιωτικής εντολής.
Όλοι μαζί βρισκόμενοι αντιμέτωποι με τα πολυάριθμα στρατεύματα του Ξέρξη, δεν δέχτηκαν να αποχωρίσουν όπως άλλα Ελληνικά φύλλα, ώστε να δώσουν το σωστό παράδειγμα στις νέες γενιές των Ελλήνων.
Μετά από γενναίο αγώνα, τον Αύγουστο του 480 π.Χ. ο Λεωνίδας έπεσε ηρωϊκά με τους συμπολεμιστές του στο πεδίο της μάχης, στην δίοδο του στενωπού των Θερμοπυλών. Ο ολιγάριθμος Ελληνικός στρατός περικυκλώθηκε και εξολοθρεύτηκε ολοσχερώς, πλην των Θηβαίων, οι οποίοι παραδόθηκαν. Ο Λεωνίδας έπεσε ηρωικά, και οι Σπαρτιάτες περικύκλωσαν προστατευτικά το σώμα του, μέχρι τον θάνατο και του τελευταίου.
Μόνον δύο Σπαρτιάτες σώθηκαν: Ο Λεωνίδας έστειλε δύο τραυματίες πολέμου, τον Αριστόδημο και τον Εύρυτο στην Σπάρτη, για να ιστορήσουν με κάθε λεπτομέρεια την εξέλιξη της αναμέτρησης. Χάριν σ’ αυτούς γνωρίζουμε για την μάχη ως το τέλος.
Ένας τρίτος Σπαρτιάτης, ο Παντίτης στάλθηκε από τον Λεωνίδα στην Θεσσαλία για να ζητήσει ενισχύσεις, μα επέστρεψε στις Θερμοπύλες μετά το πέρας της μάχης. Λίγο αργότερα κρεμάστηκε από τύψεις και ντροπή, θεωρώντας την φυγή του άνανδρη.
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Ξέρξης έδωσε την ασυνήθιστα σκληρή εντολή για τους Πέρσες να αποκεφαλιστεί το άψυχο κορμί του Λεωνίδα και το σώμα του να σταυρωθεί, χάριν εντυπωσιασμού: Πέρσης ηγεμόνας, διέταξε να βρουν το σώμα του Λεωνίδα και να του το φέρουν μπροστά του. Όταν βρέθηκε και το αναγνώρισε και ο Δημάρατος, διέταξε αποκεφαλιστεί το άψυχο κορμί του Λεωνίδα και το σώμα του να σταυρωθεί και να καρφώσουν το κεφάλι του Λεωνίδα σε έναν πάσσαλο να θυμίζει σε όλους τι παθαίνουν αυτοί που αρνούνται, τις προσφορές του. O Ξέρξης μετανοώντας για την πράξη του, διέταξε να επιστραφεί το πτώμα του Λεωνίδα στην Σπάρτη, όπου κηδεύτηκε με λαμπρές τιμές, σε μία άκρως συγκινητική τελετή. Ο τάφος του Λεωνίδα σώζεται μέχρι σήμερα στο Βόρειο σημείο της σύγχρονης Πόλης της Σπάρτης.
Του Χριστού δεν του σπάσανε τα μέλη όπως των δυο ΄άλλων εσταυρωμένων που ήταν δίπλα του, δεν αποκεφαλίστηκε, αλλά όταν τον κατέβασαν από τον σταυρό τον περιθάλψανε και μέχρι σήμερα καλώς ή κακώς τον θρηνούν και τον γιορτάζουν, αυτόν και τον τάφο του.
Και τον Λεωνίδα;
Ο Λεωνίδας σταυρώθηκε και αποκεφαλίστηκε για σένα, για μένα για την ελευθερία της πατρίδος του, της πατρίδος μας, για τα ιδανικά της αρχαίας Ελλάδος τα οποία μέχρι σήμερα εμπλουτίζουν τον ελεύθερο κόσμο. Έδωσε την ζωή του όχι για κάποια αμφισβητούμενη σωτηρία, αλλά είναι Ασπίδα Σωτηρίας και παράδειγμα αυταπάρνησης στις γενιές που ακολουθούν.
Ο Στόχος του ηρωϊκού Λεωνίδα επιτεύχθηκε: Η πατρίδα νίκησε τον πόλεμο, κι ας έχασε μια μάχη, ας έχασε άνδρες ηρωϊκούς. Ο Αγώνας τους αυτός συγκλονίζει την ανθρωπότητα 2.500 χρόνια τώρα:
Η ανδρεία, το να βαδίζεις στο θάνατο για μια ανώτερη ιδέα, την πατρίδα σου.
Οι Εορτασμοί των Λεωνιδείων
Προς τιμή του Λεωνίδα και των συμπολεμιστών του που έπεσαν στις Θερμοπύλες, Οι Σπαρτιάτες διοργάνωσαν ετήσια γιορτή με τοπικούς αγώνες. Δύο μνημεία προς τιμή του Λεωνίδα αλλά και του Παυσανία (ο οποίος ηγήθηκε της μάχης των Πλαταιών), στήθηκαν απέναντι από το Θέατρο της Σπάρτης. Κάθε χρόνο, γινότανε ομιλίες προς τιμήν των δύο ηρώων αλλά και αγώνες στους οποίους αγωνιζότανε αποκλειστικά Σπαρτιάτες.
Και σήμερα; Με τιμές αρχηγού κράτους θα μεταφερθεί το „Άγιο Φως“ της Ιερουσαλήμ στην Ελλάδα... Αλήθεια, γνωρίζετε που είναι ο „Πανάγιος Τάφος“;
http://jimmysgreek.blogspot.com/2008/04/blog-post_12.html
N. Σάμιος
Με ειδική πτήση θα μεταφερθεί στην Ελλάδα κι εφέτος από τον Πανάγιο Τάφο των Ιεροσολύμων το Άγιος Φως, η άφιξη του οποίου αναμένεται στις 18:30 το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».
Η τελετή Αφής θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου στο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, παρουσία εκπροσώπων όλων των ορθοδόξων εκκλησιών.
Το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στην Αθήνα με κυβερνητικό αεροσκάφος στο οποίο θα επιβαίνουν ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Θεόδωρος Κασσίμης, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτης κ. Δαμιανός, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Μητροπολίτης Μαντινείας κ. Αλέξανδρος και εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Με 17 προγραμματισμένες πτήσεις των Ολυμπιακών Αερογραμμών το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στις Ιερές Μητροπόλεις όλης της χώρας, ενώ με πτήση για την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου θα μεταφερθεί στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.
Τέλος, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στη Λάρισα με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, και στα νησιά Κέα, Σύρο, Πάτμο, Λειψούς και Λέρο με στρατιωτικό ελικόπτερο.
Για την σταύρωση του Λεωνίδα ούτε μία δεκάρα...

Ποιοί έχτισαν το Στόουνχεντζ;

Μια από τις πιο γνωστές ονομασίες του θεού Απόλλωνα ήταν «Υπερβόρειος»Κατά τον Pierre Grimal στο Λεξικό Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας: «Την ώρα που γεννήθηκε ο θεός, ιεροί κύκνοι άρχισαν να πετούν πάνω από το νησί, κάνοντας το γύρο 7 φορές γιατί ήταν η έβδομη μέρα του μήνα. Ο Δίας πρόσφερε αμέσως δώρα στον γιο του. Μια χρυσή μίτρα, μια λύρα και ένα άρμα ζεμένο με κύκνους. Κατόπιν του παράγγειλε να πάει στους Δελφούς. Οι κύκνοι, όμως, οδήγησαν τον Απόλλωνα πρώτα στη χώρα τους, στις όχθες του Ωκεανού, πέρα από τη χώρα του Βόρειου ανέμου, στους Υπερβόρειους, οι οποίοι ζούσαν κάτω από έναν ουρανό πάντα καθαρό και οι οποίοι καθιέρωσαν για τον Απόλλωνα την λατρεία, που γιόρταζαν χωρίς διακοπή. Εκεί ο θεός έμεινε ένα χρόνο και δέχονταν τις τιμές των Υπερβορείων, ύστερα γύρισε πίσω στην Ελλάδα και το κατακαλόκαιρο έφτασε στους Δελφούς μέσα σε γιορτές και τραγούδια». Οι Υπερβόρειες χώρες σχετίζονται με τον πόλο, σαν κέντρο. Το δόγμα της αρχέγονης παράδοσης τοποθετεί την καταγωγή της στις υπερβόρειες περιοχές ή χώρες. Σύμφωνα με τον συμβολισμό του χώρου, το υπερβόρειο ανταποκρίνεται στο πιο υπερυψωμένο, σχετικά με το «επίπεδο» έδαφος. Επομένως δεν υπάρχει αμφιβολία πως μιλάμε για βόρειες χώρες, όχι για βόρεια περιοχή της Ελλάδας.Η λατρεία του Απόλλωνα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στους Υπερβόρειους. Όταν ο Απόλλων εξολόθρευσε τους Κύκλωπες, τους τεχνίτες του κεραυνού με τον οποίο ο Δίας είχε σκοτώσει το γιο του Ασκληπιό, έκρυψε το τόξο που είχε χρησιμοποιήσει για να πάρει εκδίκηση, μέσα στον μεγάλο κυκλικό ναό που είχε στη μέση της κύριας πόλης των Υπερβόρειων.Ποιοί μπορεί να ήταν οι Υπερβόρειοι και ποιός ο κυκλικός ναός του Απόλλωνα;Σύμφωνα με τον Διόδωρο τον Σικελιώτη: Στο νησί υπάρχει επίσης και μεγαλοπρεπές τέμενος του Απόλλωνος και ναός αξιόλογος σφαιροειδής στο σχήμα, διακοσμημένος με αναθήματα πολλά. Οι υπερβόρειοι έχουν και δική τους ιδιαίτερη γλώσσα και τρέφουν πολύ φιλικά αισθήματα για τους Έλληνες, κυρίως για τους Αθηναίους και τους κατοίκους της Δήλου, φιλία που κληρονόμησαν από τα παμπάλαια χρόνια.Όταν αναφερόμαστε σε μεγάλα νησιά στο βορρά, με κάποιον μεγάλο κυκλικό ηλιακό ναό, η σύνδεση με το Στόουνχεντζ είναι αναπόφευκτη.
Ο Dennis Price, εμπειρογνώμονας στην ιστορία του Στόουνχεντζ πρώην συνεργάτης της αρχαιολογικής υπηρεσίας του Έσσεξ, θεωρεί ότι η χαμένη πόλη του Απόλλωνα βρίσκεται στην κορυφογραμμή του βουνού πάνω από το Στόουνχεντζ. Η χαμένη πόλη θεωρείται από πολλούς μυθική αλλά, μετά από συνεργασία με τους γλωσσικούς εμπειρογνώμονες στο πανεπιστήμιο του Έξετιερ, ο κ. Price είναι πεπεισμένος ότι η πόλη υπάρχει και βρίσκεται στα περίχωρα του Σαλίσμπερυ. Η ομάδα αποκρυπτογράφησε προσεκτικά τις εργασίες ενός αρχαίου Έλληνα ναυτικού του Πυθέα του Μασσαλιώτη.Το πρώτο γνωστό πρόσωπο που επισκέφτηκε την αρχαία Μεγάλη Βρετανία και άφησε απολογισμό των ταξιδιών του ήταν ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης, ο οποίος βρέθηκε σε αυτό το νησί γύρω στο 325 π.χ.χ. Αποσπάσματα του έργου του έχουν διασωθεί στις γραφές ιστορικών όπως ο Εκαταίος από τα Άβδηρα και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης.Το διασημότερο απόσπασμα θεωρείται πως αναφέρεται στο Στόουνχεντζ, και δεν είναι δύσκολο να δούμε πως μιλάει για μια εξαιρετική ανακάλυψη στο νησί Υπερβόρεια ή Μεγάλη Βρετανία: «Και υπάρχει επίσης στο νησί ένας θαυμάσιος ιερός περίβολος του Απόλλωνα και ένας ξεχωριστός ναός που διακοσμείται με πολλές προσφορές… σφαιρικός στη μορφή [και] μια πόλη που είναι εκεί ιερή σε αυτόν τον Θεό… και οι βασιλιάδες αυτής της πόλης και οι επόπτες του ιερού περιβόλου καλούνται Βορεάδες, δεδομένου ότι είναι απόγονοι του Βορέα…»«Εκείνοι που έχουν γράψει για τους αρχαίους μύθους, ο Εκαταίος και ορισμένοι άλλοι λένε ότι στις περιοχές πέρα από το έδαφος των Κελτών βρίσκεται στον ωκεανό ένα νησί όχι μικρότερο από τη Σικελία. Αυτό το νησί, είναι τοποθετημένο στο Βορρά, και κατοικείται από τους Υπερβόρειους, οι οποίοι ονομάζονται έτσι επειδή η χώρα τους είναι πέρα από το σημείο από όπου φυσά ο βόρειος άνεμος…»Ο Αιλιανός, Πάνω στη Φύση των Ζώων 11.1 (παραθέτοντας της Ιστορίες του Εκαταίου από τα Άβδηρα) αναφέρει:Έτσι όταν στο συνήθη χρόνο εκτελούν το καθιερωμένο τελετουργικό του προαναφερθέντος Θεού ορμούν κάτω από το αποκαλούμενο Ριφαίον όρος σύννεφα κύκνων, αναρίθμητα, και αφού περιβάλλουν το ναό σαν τον καθαρίζουν με την πτήση τους, κατεβαίνουν στον περίβολο του ναού, μια περιοχή απέραντου μεγέθους και αξεπέραστης ομορφιάς. Τώρα όποτε οι τραγουδιστές τραγουδούν τους ύμνους τους στο Θεό και οι άρπες συνοδεύουν τις χορωδίες με την αρμονική μουσική τους, τότε οι κύκνοι με μια συμφωνία συμμετέχουν και αυτοί στο άσμα και δεν τραγουδούν ποτέ μια φάλτσα νότα ή εκτός τόνου, αλλά σαν να τους έδωσαν το κλειδί του μαέστρου ψέλνουν ομόφωνα με τους ντόπιους που είναι ειδικευμένοι στις ιερές μελωδίες. Κατόπιν όταν τελειώνουν τον ύμνο οι προαναφερθείς φτερωτοί χορωδοί, για να τους πούμε έτσι, μετά από τη συνήθη υπηρεσία τους προς τιμήν του Θεού και μετά από το τραγούδι και τον εορτασμό του εγκωμίου του κατά τη διάρκεια της ημέρας, φεύγουν. Αυτός ο ναός που τραγούδησαν οι κύκνοι μοιάζει πολύ με το Στόουνχεντζ.
Τέλος, υπάρχουν ελληνικές χαράξεις στις πέτρες του Stonehedge που μπορούμε να ελέγξουμε.Στους ογκόλιθους του Στόουνχεντζυπάρχουν χαραγμένοι μινωικοί διπλοί πέλεκυς και μυκηναϊκό εγχειρίδιο το οποίο ιδιαίτερα ήταν η αφορμή αυτής της θεωρίαςΕξετάζοντας τα ευρήματα, βλέπουμε πως το ύφος είναι παράλληλο με τους πρώτους Μυκηναϊκούς τύπους κάτι που έχει οδηγήσει σε ενδείξεις για την ύπαρξη εμπορικών οδών ανάμεσα στο Έσσεξ και τις Μυκήνες.
Πηγές:
Αριάδνη,ΙΧΩΡ τεύχος 30,Juan-Eduardo Cirlot: Το Λεξικό των Συμβόλωνen.wikipedia.orgstonepages.comEncyclopedia of the Celts
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=11985&catid=105#11985