11 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΥΠΑΚΟΗ...

το παρόν τυπώθηκε και μοιράστηκε σήμερα, σαν "ψηφοδέλτιο" των δικών μας εκλογών. Των δικών μας επιλογών.
(σκίτσο του φίλου και καλλιτέχνη: spy)

Πηγή...  

Μίκης Θεοδωράκης:...Ανυπακοή...στο σύστημα.Δεν πληρώνω...δεν πληρώνω...

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ... ΑΣ ΔΙΔΑΧΘΟΥΜΕ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ!

Ὡς δὲ Δαρεῖος ἐπὶ τὰς Ἀθήνας ἔπεμψε Δᾶτιν καὶ Ἀρταφέρνην ἐν ταῖς χερσὶν ἁλύσεις ἔχοντας καὶ δεσμὰ κατὰ τῶν αἰχμαλώτων, παραπλησίως οὗτοι τῶν χειρογράφων καὶ συμβολαίων ὥσπερ πεδῶν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα κομίζοντες…

Όπως ο Δαρείος έστειλε εναντίον των Αθηνών τον Δάτι και τον Αρταφέρνη, φέρνοντας μαζί τους αλυσίδες και δεσμά για τους μελλοντικούς αιχμαλώτους, με παραπλήσιο τρόπο και τούτοι φέρνουν χρεόγραφα και συμβόλαια για να αλυσοδέσουν την Ελλάδα…

(Πλούταρχος, Ηθικά, Περί του μη δειν δανείζεσθαι.-Απόδοση: Ιαλυσσός)

ΠΥΡΙΣΠΟΡΟΣ