07 Μαΐου 2013

ΤΟΥΛΙΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ


ΤΟΥΛΙΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ


Περί "φωτισμένων" και "απεσταλμένων" κριτική προσέγγισις...

Αὐτὸ εἶναι ὅ,τι ἐννοοῦσε ὁ Πλάτων ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὸν ἀναχωρητισμό.

Ἔλεγε δηλαδὴ ὅτι ὅταν ὑπάρχει πρόβλημα καὶ ἐπιθυμεῖς νὰ τὸ ἐπιλύσῃς καὶ μάλιστα νὰ τὸ
ἐξαλείψῃς, ἡ τακτικὴ τοῦ ἀναχωρητισμοῦ δὲν θὰ φέρῃ ποτὲ ἀποτέλεσμα πλέον τοῦ νὰ σὲ
ἀφήσῃ ἥσυχο σὰν ἄνθρωπο ἢ νὰ ἀποτραβηχτῇς γιὰ ἄλλου εἴδους πνευματικὴ ἐργασία, ὅμως σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση τὸ «κακό» ποὺ εἶχες ἐντοπίσει θὰ διαιωνίζεται.

Τὸ ἐρώτημα εἶναι: πόλεμος ἐδῶ ἢ πόλεμος ἐκ τοῦ μακρόθεν μὲ συγγραφικὴ ἐπικοινωνία;

ΗρακλήςΗρακλής

Ο Ηρακλής ήταν ο ονομαστότερος και αγαπητότερος ήρωας στην αρχαία ελληνική Μυθολογία, γιος της Αλκμήνης και του Δία (τυπικά του Αμφιτρύωνα). Η καταγωγή του Ηρακλή ήταν από το Άργος, γιατί προερχόταν από το γένος των Περσειδών  και από τους δύο γονείς του. Γεννήθηκε όμως στη Θήβα, γιατί εκεί είχε καταφύγει ο πατέρας του Αμφιτρύωνας, όταν έφυγε από την Τίρυνθα.

Άθλος πέμπτος: Ο καθαρισμός των στάβλων του Αυγεία


Οι Δώδεκα άθλοι


Άθλος πέμπτος: Ο καθαρισμός των στάβλων του Αυγεία

600 Δισεκατομμύρια ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ


600 Δισεκατομμύρια 


Ο Αρτέμης Σώρρας  διατίθεται να εξαγοράσει όλο το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και να προσφέρει και χρήματα για ανάπτυξη. Ληξιπρόθεσμα  ομόλογα αξίας 600 δισεκατομμύρια $ έχουν  ήδη κατατεθεί σε λογαριασμό με δικαιούχο την Ελληνική Δημοκρατία και 50 δισεκατομμύρια δολάρια για την Κύπρο, σε τράπεζες του Τορόντο ,Οντάριο του Καναδά αντίστοιχα. .

«ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .. ΑΝ ΤΟΛΜΑΤΕ»


«ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .. ΑΝ ΤΟΛΜΑΤΕ»
O λόγος του Γάλλου λογοτέχνη Robert Najemy για την Ελλάδα που μας κάνει να ανατριχιάζουμε από υπερηφάνια!  Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων …