24 Δεκεμβρίου 2008

ΗΛΙΟΥΓΕΝΝΑ.ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ.

ΚΛΥΘΙ ΜΑΚΑΡ,ΠΑΝΔΕΡΚΕΣ ΕΧΩΝ ΑΙΩΝΙΟΝ
ΟΜΜΑ,
ΤΙΤΑΝ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ,ΥΠΕΡΙΩΝ,ΟΥΡΑΝΙΟΝ
ΦΩΣ.
ΑΥΤΟΦΥΗΣ,ΑΚΑΜΑΣ,ΖΩΩΝ ΗΔΕΙΑ
ΠΡΟΣΟΨΙ'
ΔΕΞΙΕ ΜΕΝ ΓΕΝΕΤΩΡ ΗΟΥΣ,ΕΥΩΝΥΜΕ
ΝΥΚΤΟΣ'
ΚΡΑΣΙΝ ΕΧΩΝ ΩΡΩΝ,ΤΕΤΡΑΒΑΜΟΣΙ ΠΟΣΣΙ
ΧΟΡΕΥΩΝ.
ΕΥΔΡΟΜΕ,ΡΟΙΖΗΤΩΡ,ΠΥΡΟΕΙΣ,ΦΑΙΔΡΩΠΕ,
ΔΙΦΡΕΥΤΑ,
ΡΟΜΒΟΥ ΑΠΕΙΡΕΣΙΟΥ ΔΙΝΕΥΜΑΣΙΝ ΟΙΜΟΝ
ΕΛΑΥΝΩΝ'
ΕΥΣΕΒΕΣΙΝ ΚΑΘΟΔΗΓΕ ΚΑΛΩΝ,ΖΑΜΕΝΗΣ
ΑΣΕΒΟΥΣΙΝ.
ΧΡΗΣΟΛΥΡΗ,ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ
ΔΡΟΜΟΝ ΕΛΚΩΝ'
ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΝΤΩΡ ΑΓΑΘΩΝ,ΩΡΟΤΡΟΦΕ
ΚΟΥΡΕ.
ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΩΡ,ΣΥΡΙΚΤΑ,ΠΥΡΙΔΡΟΜΕ,
ΚΥΚΛΟΕΛΙΚΤΕ,
ΦΩΣΦΟΡΟΣ,ΑΙΟΛΟΔΕΙΚΤΑ,ΦΕΡΕΣΒΙΕ,
ΚΑΡΠΙΜΕ,ΠΑΙΑΝ'
ΑΪΘΑΛΗΣ,ΑΜΙΑΝΤΕ,ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΤΕΡ,
ΑΘΑΝΑΤΕ ΖΕΥ,ΕΥΔΙΕ,ΠΑΣΙΦΑΗΣ,ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ
ΠΕΡΙΔΡΟΜΟΝ ΟΜΜΑ,
ΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟΝ ΛΑΜΠΟΝ ΤΕ ΚΑΛΑΙΣ ΑΚΤΙΣΙ
ΦΑΕΙΝΑΙΣ'
ΔΕΙΚΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΦΙΛΟΝΑΜΑΤΕ,ΔΕΣΠΟΤΑ
ΚΟΣΜΟΥ
ΠΙΣΤΟΦΥΛΑΞ,ΑΙΕΙ ΠΑΝΥΠΕΡΤΑΤΕ,ΠΑΣΙΝ
ΑΡΩΓΕ'
ΟΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΖΩΗΣ ΦΩΣ' Ώ
ΕΛΑΣΙΠΠΕ,
ΜΑΣΤΙΓΙ ΛΙΓΥΡΗ ΤΕΤΡΑΟΡΟΝ ΑΡΜΑ
ΔΙΩΚΩΝ,
ΚΛΥΘΙ ΛΟΓΩΝ,ΗΔΥΝ ΔΕ ΒΙΟΝ ΜΥΣΤΗΣΙ
ΠΡΟΦΑΙΝΕ.

Μετάφραση:
Άκουσε μακάριε,που έχεις μάτι αιώνιον
και βλέπει τα πάντα,συ ο Τιτάν,που λάμπεις
ωσάν χρυσός,που βαδίζεις υψηλά,
και είσαι το επουράνιον φως.
Συ είσαι αφ'εαυτού γεννημένος,ακαταπόνητος,
των ζώων γλυκύ θέαμα και είσαι της μεν αυγής
ο δεξιός γεννήτωρ,της δε νυκτός ο αριστερός'
έχεις την συνένωσιν των εποχών
και χορεύεις(κινείσαι κυκλικώς)με τέσσερα πόδια'
(ο δημιουργός των τεσσάρων εποχών του έτους),
είσαι ταχύς,ορμητικός,πύρινος,με χαρωπόν
βλέμμα,διφρηλάτης,και διέρχεσαι την οδόν
του απεράντου ρόμβου με περιστροφικάς κινήσεις'
καθοδηγείς τους ευσεβείς ανθρώπους εις τας καλάς πράξεις
και εις τους ασεβείς επιδεικνύεις δυσμένειαν'
συ έχεις χρυσήν λύραν και σύρεις(διανύεις)
τον αρμονικόν δρόμον του κόσμου'
επισημαίνεις τα καλά έργα,συ είσαι ο νέος
που τρέφεις τας εποχάς.Είσαι ο κυρίαρχος του κόσμου,
ο αυλητής,διατρέχεις δια του πυρός
και περιστρέφεσαι κυκλικώς,
φέρεις το φως,εμφανίζεσαι με ποικίλες μορφές,
φέρεις την ζωήν,είσαι8 καρποφόρος,
ώ Παιάν,
αειθαλής,αμόλυντος,πατήρ του χρόνου,
ο αθάνατος ΖΕΥΣ,
καθαρός,που λάμπεις εις όλους,είσαι το
περιφερόμενον κυκλικώς μάτι του κόσμου,
που σβύνει και λάμπει με ωραίες φωτεινές
ακτίνες'
δεικνύεις την δικαιοσύνην,αγαπάς το νερό,είσαι
ο δεσπότης(ο κύριος) του κόσμου,
ο φύλαξ της αλήθειας,ο αιώνιος υπέρτατος,
ο βοηθός εις όλους'
είσαι ο οφθαλμός της δικαιοσύνης,το φως της ζωής'
ώ συ,που οδηγείς τους ίππους,
και κατευθύνεις με λιγυρό μαστίγιο τέθριππον
(με τέσσερα άλογα)άρμα(και εδώ ο Υμνωδός
δια του συμβολισμού αυτού αναφέρεται εις
την υπό του "ΗΛΙΟΥ" διαμόρφωσιν
των τεσσάρων εποχών του έτους).
άκουσε τους λόγους μου και φανέρωσε εις
τους μεμυημένους γλυκειά και ευχάριστη ζωή.