21 Μαΐου 2022

To 1763, στις 22 Ιουλίου, η Αικατερίνη Β΄ της Ρωσίας

 

Μεγάλη Αικατερίνη της Ρωσίας:

                     Η συναρπαστική ζωή και ο Χρυσός Αιώνας μιας αυτοκράτειρας

 Έχει περάσει στην ιστορία ως «Μεγάλη Αικατερίνη» τίτλος (Μεγάλη)  στην ιστορία μοναδικός για γυναίκα