07 Σεπτεμβρίου 2013

Η εφημερίδα της Λάρισας ''ελευθερία'' έγραψε σήμερα Σάββατο 7/9 για την εκδήλωση της Παρασκευής στην κεντρική πλατεία και θέμα έγιναν τα 600δις


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΗΣ 7:30μμ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526557657414481&set=pcb.537927062946938&type=1&theater


Η εφημερίδα της Λάρισας ''ελευθερία'' έγραψε σήμερα Σάββατο 7/9 για την εκδήλωση της Παρασκευής στην κεντρική πλατεία και θέμα έγιναν τα 600δις σε όλη την πόλη όπως πληροφορούμαι....

ΝΟΜΟΣ ΝΕΣΑΡΑ - ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ N.E.S.A.R.A. (National Economic Stabilization And Reformation Act) Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΗΣ


ΝΟΜΟΣ ΝΕΣΑΡΑ - ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
N.E.S.A.R.A. (National Economic Stabilization And Reformation Act)

Ε.Ν.D. Λαμπράκης, Βαλσαμάκης στις 6.9.2013 - NESARA Law


Disclosure Announcements and NESARA The Big Picture


Disclosure Announcements and NESARA The Big Picture


Disclosure Announcements and NESARA The Big Picture by Elizabeth Trutwin, March 11, 2013

N.E.S.A.R.A. (National Economic Stabilization And Reformation Act)

911 & NESARA Connection - N.E.S.A.R.A. (National Economic Stabilization And Reformation Act)

911 & NESARA Connection - N.E.S.A.R.A. (National Economic Stabilization And Reformation Act)