ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 
ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙ-ΕΝD & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙ-ΕΝD. 
ΧΑΝΙΑ 04/12/2013

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΟΜΑΔΑ ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ 

LAMBAL1.jpg