09 Σεπτεμβρίου 2010

Απαλλαγή από το μάθημα των...θρησκευτικών.

Αναδημοσίευση...

Αυτή είναι η υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής από τα...Εβραικά θρησκευτικά.

Όπως αναφέρεται στον Τύπο της Πέμπτης,31/07/08 βάση του υπουργείο Παιδείας σε εγκύκλιο που έστειλε στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα σχολεία, αναφέρει ότι στην υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα (ή του μαθητή αν είναι ενήλικος) δεν χρειάζεται να δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η απαλλαγή.

____________ __________________ ________________

Υπεύθυνη δήλωση

Μέσω της παρούσης δηλώσεως δηλώνω ότι επιθυμώ την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

Όνομα κηδεμόνα:.....................................................................................................

Επώνυμο κηδεμόνα:................................................................................................

Όνομα μαθητή:........................................................................................................

Επώνυμο μαθητή:....................................................................................................

Ημερομηνία:.............................................................................................................

Υπογραφή:.................................................................................................................