02 Οκτωβρίου 2010

Το παραλήρημα του Ανθιμου Αλεξανδρουπόλεως


Τους έπιασε τρεμούλα.... οι «Ιχώριοι» επαγρυπνούν...


Απόσπασμα από την ἐπιστολή το λεξανδρουπόλεως πρός τόν Παροναξίας, την ποίαν πέστειλε καί ες λλους Μητροπολίτας

Γράφει ο Απολογητής Νεο-ορθόδοξος Ανθιμος Αλεξανδρουπόλεως :...

Θά πισυνάψω, μως, δημοσίευμα το νεοειδωλολατρικο περιοδικο ΙΧΩΡ, πού "... δέν θά νεχθε λλη φορά τήν δια τελετή σέ χριστιανικό Ναό..."...

Διαβάστε περισσότερα: Ο Νεο-ορθόδοξος Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος και το Νεο-ειδωλολατρικό Ιχώρ...