Επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί το επίπεδο του χρέους