24 Ιουνίου 2009

Τι θα μαθαίναμε αν θα στέρευε η θάλασσα!Παντού Έλληνες!Κι αυτό είναι που δεν αντέχουν!

Μπράβο στον αγαπητό Βισάλτη για τις ανακαλύψεις του.

Υποθαλάσσια οδός στο κέντρο του Ατλαντικού Ωκεανού! Ο δρόμος Bimini.H περιοχή Μπίμινι είναι αυτή στην οποία αναφέρουμε σε προηγούμενη ανάρτηση("Η παρουσία των Ελλήνων στην Αμερική") ότι βρέθηκε το Μινωικό πυθάρι.Φαίνεται ότι η παρουσία των Μινωιτών,ο υποθαλλάσιος δρόμος και οι βυθισμένες μεγαλιθικές τεχνητές κατασκευές-που σίγουρα δεν γίνανε απο μια χούφτα ιθαγενών που ζουν εκεί-κρύβουν μια συναρπαστική ιστορία της περιοχής,που(σίγουρα)δεν θα μάθουμε ποτέ.(visaltis.blogspot.)Διαβάστε περισσότερα,και δείτε φωτογραφικό υλικό εδώ

Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ απαντά στα κατάπτυστα λεχθέντα υπό της κ. αρχαιολόγου-υπαλλήλου του ΥΠ.ΠΟ. Τσιποπούλου!

Επειδή η..."αρχαιολόγος" σίγουρα πρέπει να γνωρίζει την Ελληνικήν,ίσως μπορέσει να εξηγήσει το γιατί οι Ηλείοι δέχονταν αναθήματα από τους..."μη Έλληνες,Μινωίτες-Κρήτες",αφού ως γνωστόν ουδείς βάρβαρος μπορούσε να πλησιάσει στην ΙΕΡΑΝ ΑΛΤΙΝ.
Αν πράγματι οι Μινωίτες-Κρήτες δεν ήταν Έλληνες,θα υπήρχε περίπτωση να μην το αναφέρει έστω ο Παυσανίας,ο μεγάλος αυτός περιηγητής και τοπογράφος-λαογράφος όλου του τότε γνωστού κόσμου και της προϊστορίας κάθε τόπου και λαού;
Αν πράγματι γνωρίζει ΙΣΤΟΡΙΑ,ας απαντήσει στον Ελληνικό λαό,σε ποιά εποχή αναγάγει τα του Οινομάου και Πέλοπος και Ηρακλή Ιδαίου και Μίνωος.
Αν έχει τσίπα η κυρία Τσιποπούλου,ούσα υπάλληλος του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και όχι του Ισραήλ,ας απαντήσει στον Ελληνικό λαό με επιχειρήματα και αποδείξεις,ώστε να δικαιολογήσει τα πτυχία της και τα αιματοβαμμένα χρήματα με τα οποία την πληρώνουμε...

[2] θαυμάσαι δ' ἄν τις ἐν τῇ γῇ τῇ Ἠλείᾳ τήν τε βύσσον(βαμβάκι), ὅτι ἐνταῦθα μόνον, ἑτέρωθι δὲ οὐδαμοῦ τῆς Ἑλλάδος φύεται, καὶ ὅτι ἐν τῇ ὑπερορίᾳ καὶ οὐκ ἐντὸς τῆς χώρας αἱ ἵπποι σφίσιν ἐκύισκον ἐκ τῶν ὄνων. καὶ τούτου μὲν κατάραν τινὰ ἐλέγετο γενέσθαι τὸ αἴτιον: ἡ δὲ βύσσος ἡ ἐν τῇ Ἠλείᾳ λεπτότητος μὲν ἕνεκα οὐκ ἀποδεῖ τῆς Ἑβραίων, ἔστι δὲ οὐχ ὁμοίως ξανθή.
...

[4] ὅσοι δὲ Ἑλλήνων ἢ Αἰγυπτίων ἐς Αἰθιοπίαν ὑπὲρ Συήνης καὶ ἐς Μερόην Αἰθιόπων πόλιν ἀναβεβήκασι, λέγουσιν οὗτοι τὸν Νεῖλον, ἐσιόντα ἐς λίμνην καὶ δι' αὐτῆς διεξιόντα ὥσπερ ἐκ χέρσου, μετὰ τοῦτο ἤδη δι' Αἰθιοπίας τῆς κάτω καὶ ἐς Αἴγυπτον ῥεύσαντα ἐπὶ Φάρον καὶ τὴν ταύτῃ θάλασσαν κατέρχεσθαι. ἐν δὲ τῇ γῇ ποταμὸν τῇ Ἑβραίων Ἰάρδανον καὶ αὐτὸς οἶδα λίμνην Τιβεριάδα ὀνομαζομένην διοδεύοντα, ἐς δὲ λίμνην ἑτέραν καλουμένην θάλασσαν Νεκράν, ἐς ταύτην ἐσιόντα καὶ ὑπὸ τῆς λίμνης αὐτὸν ἀναλούμενον.
...

[9] ἔστι δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ καὶ Ἡρακλέους τὰ πολλὰ τῶν ἔργων. ὑπὲρ μὲν τοῦ ναοῦ πεποίηται τῶν θυρῶν ἡ ἐξ Ἀρκαδίας ἄγρα τοῦ ὑὸς καὶ τὰ πρὸς Διομήδην τὸν Θρᾷκα καὶ ἐν Ἐρυθείᾳ πρὸς Γηρυόνην, καὶ Ἄτλαντός τε τὸ φόρημα ἐκδέχεσθαι μέλλων καὶ τῆς κόπρου καθαίρων τὴν γῆν ἐστιν Ἠλείοις: ὑπὲρ δὲ τοῦ ὀπισθοδόμου τῶν θυρῶν [ὁ] τοῦ ζωστῆρος τὴν Ἀμαζόνα ἐστὶν ἀφαιρούμενος καὶ τὰ ἐς τὴν ἔλαφον καὶ τὸν ἐν Κνωσσῷ ταῦρον καὶ ὄρνιθας τὰς ἐπὶ Στυμφήλῳ καὶ ἐς ὕδραν τε καὶ τὸν ἐν τῇ γῇ τῇ Ἀργείᾳ λέοντα.
...

[6] μετὰ δὲ τοὺς κατειλεγμένους Ἀλφειῷ καὶ Ἀρτέμιδι θύουσιν ἐπὶ ἑνὸς βωμοῦ: τὸ δὲ αἴτιον τούτου παρεδήλωσε μέν που καὶ Πίνδαρος ἐν ᾠδῇ, γράφομεν δὲ καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς λόγοις τοῖς Λετριναίοις. τούτου δὲ οὐ πόῤῥω καὶ ἄλλος τῷ Ἀλφειῷ βωμὸς πεποίηται, παρὰ δὲ αὐτόν ἐστιν Ἡφαίστου: τοῦ δὲ Ἡφαίστου τὸν βωμόν εἰσιν Ἠλείων οἳ ὀνομάζουσιν Ἀρείου Διός: λέγουσι δὲ οἱ αὐτοὶ οὗτοι καὶ ὡς Οἰνόμαος ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τούτου θύοι τῷ Ἀρείῳ Διί, ὁπότε τῶν Ἱπποδαμείας μνηστήρων καθίστασθαι μέλλοι τινὶ ἐς ἵππων ἅμιλλαν. [7] μετὰ τοῦτον πεποίηται μὲν Ἡρακλεῖ βωμὸς ἐπίκλησιν Παραστάτῃ, πεποίηται δὲ καὶ τοῦ Ἡρακλέους τοῖς ἀδελφοῖς Ἐπιμήδει καὶ Ἴδᾳ καὶ Παιωναίῳ τε καὶ Ἰάσῳ: τὸν δὲ τοῦ Ἴδα βωμὸν Ἀκεσίδα ὑπὸ ἑτέρων οἶδα καλούμενον. ἔνθα δὲ τῆς οἰκίας τὰ θεμέλιά ἐστι τῆς Οἰνομάου, δύο ἐνταῦθά εἰσι βωμοί, Διός τε Ἑρκείου --τοῦτον ὁ Οἰνόμαος ἐφαίνετο αὐτὸς οἰκοδομήσασθαι --, τῷ δὲ Κεραυνίῳ Διὶ ὕστερον ἐποιήσαντο ἐμοὶ δοκεῖν βωμόν, ὅτ' ἐς τοῦ Οἰνομάου τὴν οἰκίαν κατέσκηψεν ὁ κεραυνός.
...

[7] ἐπὶ δὲ τοῦ αὐτοῦ τείχους τά τε Ἀκραγαντίνων ἀναθήματα καὶ Ἡρακλέους δύο εἰσὶν ἀνδριάντες γυμνοί, παῖδες ἡλικίαν: τὸν δὲ ἐν Νεμέᾳ τοξεύοντι ἔοικε λέοντα. τοῦτον μὲν δὴ τόν τε Ἡρακλέα καὶ ὁμοῦ τῷ Ἡρακλεῖ τὸν λέοντα Ταραντῖνος ἀνέθηκεν Ἱπποτίων, Νικοδάμου δέ ἐστι Μαιναλίου τέχνη: τὸ δὲ ἄγαλμα τὸ ἕτερον Ἀναξίππου μέν ἐστιν ἀνάθημα Μενδαίου, μετεκομίσθη δὲ ἐνταῦθα ὑπὸ Ἠλείων: τὰ πρὸ τούτου δὲ ἔκειτο ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῷ πέρατι, ἣ ἄγει μὲν ἐξ Ἤλιδος ἐς Ὀλυμπίαν, καλεῖται δὲ Ἱερά. [8] ἔστι δὲ καὶ ἀναθήματα ἐν κοινῷ τοῦ Ἀχαιῶν ἔθνους, ὅσοι προκαλεσαμένου τοῦ Ἕκτορος ἐς μονομαχίαν ἄνδρα Ἕλληνα τὸν κλῆρον ἐπὶ τῷ ἀγῶνι ὑπέμειναν. οὗτοι μὲν δὴ ἑστήκασι τοῦ ναοῦ τοῦ μεγάλου πλησίον, δόρασι καὶ ἀσπίσιν ὡπλισμένοι: ἀπαντικρὺ δὲ ἐπὶ ἑτέρου βάθρου πεποίηται Νέστωρ, τὸν ἑκάστου κλῆρον ἐσβεβληκὼς ἐς τὴν κυνῆν. τῶν δὲ ἐπὶ τῷ Ἕκτορι κληρουμένων ἀριθμὸν ὄντων ὀκτώ--τὸν γὰρ ἔνατον αὐτῶν, τὴν τοῦ Ὀδυσσέως εἰκόνα, Νέρωνα κομίσαι λέγουσιν ἐς Ῥώμην --, τῶν δὲ ὀκτὼ τούτων ἐπὶ μόνῳ τῷ [ἀγάλματι] [9] Ἀγαμέμνονι τὸ ὄνομά ἐστι γεγραμμένον: γέγραπται δὲ καὶ τοῦτο ἐπὶ τὰ λαιὰ ἐκ δεξιῶν. ὅτου δὲ ὁ ἀλεκτρυών ἐστιν ἐπίθημα τῇ ἀσπίδι, Ἰδομενεύς ἐστιν ὁ ἀπόγονος Μίνω: τῷ δὲ Ἰδομενεῖ γένος ἀπὸ Ἡλίου τοῦ πατρὸς Πασιφάης, Ἡλίου δὲ ἱερόν φασιν εἶναι τὸν ὄρνιθα καὶ ἀγγέλλειν ἀνιέναι μέλλοντος τοῦ ἡλίου. [10] γέγραπται δὲ καὶ ἐπίγραμμα ἐπὶ τῷ βάθρῳ:

τῷ Διὶ τἈχαιοὶ τἀγάλματα ταῦτ' ἀνέθηκαν,
ἔγγονοι ἀντιθέου Τανταλίδα Πέλοπος.

τοῦτο μὲν δὴ ἐνταῦθά ἐστι γεγραμμένον: ὁ δὲ ἀγαλματοποιὸς ὅστις ἦν, ἐπὶ τοῦ Ἰδομενέως γέγραπται τῇ ἀσπίδι:

πολλὰ μὲν ἄλλα σοφοῦ ποιήματα καὶ τόδ' Ὀνάτα
[ἔργον] Αἰγινήτεω, τὸν γείνατο παῖδα Μίκων.

[11] οὐ πόῤῥω δὲ τοῦ Ἀχαιῶν ἀναθήματος καὶ Ἡρακλῆς ἐστιν ὑπὲρ τοῦ ζωστῆρος μαχόμενος πρὸς τὴν Ἀμαζόνα ἔφιππον γυναῖκα: τοῦτον Εὐαγόρας μὲν γένος Ζαγκλαῖος ἀνέθηκεν, ἐποίησε δὲ Κυδωνιάτης Ἀριστοκλῆς. ἐν δὲ τοῖς μάλιστα ἀρχαίοις καταριθμήσασθαι καὶ τὸν Ἀριστοκλέα ἔστι: καὶ σαφῶς μὲν ἡλικίαν οὐκ ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν αὐτοῦ, δῆλα δὲ ὡς πρότερον ἔτι ἐγένετο πρὶν ἢ τῇ Ζάγκλῃ τὸ ὄνομα γενέσθαι τὸ ἐφ' ἡμῶν Μεσσήνην.

(Παυσανίας ΗΛΙΑΚΩΝ Α')


[6] ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ λόφος ἐστὶν ἀνήκων ἐς ὀξύ, ἐπὶ δὲ αὐτῷ πόλεως Φρίξας ἐρείπια καὶ Ἀθηνᾶς ἐστιν ἐπίκλησιν Κυδωνίας ναός. οὗτος μὲν οὐ τὰ πάντα ἐστὶ σῶς, βωμὸς δὲ καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι: ἱδρύσασθαι δὲ τῇ θεῷ τὸ ἱερὸν Κλύμενόν φασιν ἀπόγονον Ἡρακλέους τοῦ Ἰδαίου, παραγενέσθαι δὲ αὐτὸν ἀπὸ Κυδωνίας τῆς Κρητικῆς καὶ τοῦ Ἰαρδάνου ποταμοῦ. λέγουσι δὲ καὶ Πέλοπα οἱ Ἠλεῖοι τῇ Ἀθηνᾷ θῦσαι τῇ Κυδωνίᾳ πρὶν ἢ ἐς τὸν ἀγῶνα αὐτὸν τῷ Οἰνομάῳ καθίστασθαι. [7] προϊόντι δὲ ἐντεῦθεν τό τε ὕδωρ τῆς Παρθενίας ἐστὶ καὶ πρὸς τῷ ποταμῷ τάφος ἵππων τῶν Μάρμακος: Ἱπποδαμείας δὲ μνηστῆρα ἔχει λόγος ἀφικέσθαι πρῶτον τοῦτον Μάρμακα καὶ ἀποθανεῖν ὑπὸ τοῦ Οἰνομάου πρὸ τῶν ἄλλων, ὀνόματα δὲ αὐτοῦ ταῖς ἵπποις Παρθενίαν τε εἶναι καὶ Ἐρίφαν--Οἰνόμαον δὲ ἐπικατασφάξαι μὲν τὰς ἵππους τῷ Μάρμακι, μεταδοῦναι μέντοι καὶ ταύταις ταφῆναι--, καὶ ὄνομα Παρθενίας τῷ ποταμῷ ἀπὸ ἵππου τῆς Μάρμακος. [8] ἔστι δὲ καὶ ἄλλος Ἁρπινάτης καλ ούμενος ποταμὸς καὶ οὐ πολὺ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ πόλεως Ἁρπίνης ἄλλα τε ἐρείπια καὶ μάλιστα οἱ βωμοί: οἰκίσαι δὲ Οἰνόμαον τὴν πόλιν καὶ θέσθαι τὸ ὄνομα ἀπὸ τῆς μητρὸς λέγουσιν Ἁρπίνης.

(Παυσανίας ΗΛΙΑΚΩΝ Β')


Τελικά τι ρόλο παίζει η Ντόρα Κούβελα-Μπακογιάννη-Μητσοτάκη;

Το μυστικό της διέλευσης του αεροπλάνου με το διακριτικό «Μακεδονία»


ΠΗΓΗ: http://ww w.zougla.gr/news.php?id=48364

Απομακρύνθηκε από την θέση της Διευθύντρι

ας Αερομεταφορών της Υπηρεσίας Πολ

ιτικής Αεροπορίας, κατόπιν αποφάσεως του προϊσταμένου της Διοίκησης τ

ης ΥΠΑ Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, διότι εξετέλεσε τις εντολές του

Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Μεταφορών ως όφειλε.

Η υπόθεση αυτή, που θυμίζει σκοτεινή ιστορία του Κάφκα, αφορά την Πολυτίμη Κανέλλου, επικεφαλής της Διευθύνσεως Αερομεταφορών, η οποία με δύο έγγραφα, το ένα από το Υπουργείο Εξωτερικών με ημερομηνία 15 Ιουνίου του 2009 και το άλλο από το Υπουργείο Μεταφορών

της 16ης του ιδίου μηνός, κλήθηκε να εκδώσει ειδική άδεια υπερπτήσης στο κυβερνητικό αεροσκάφος της ΠΓΔΜ, που θα μεταφέρει στην Κέρκυρα και στην Σύνοδο του ΟΑΣΕ, της οποίας αυτήν την περίοδο προεδρεύει η Ελλάδα, τον Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, κ. Αντόνιο Μιλόσοσκι.

Η Πολυτίμη Κανέλ λου, ενεργώντας κατά τον νόμο και τις πάγιες διαδικασίες, εξέ δωσε την άδεια, η οποία σημειωτέον εκδίδεται κατ’ εξαίρεση και λόγ ω της συνάντησης της Κέρκυρας. Η «zougla.gr» δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα όλη την επίσημη αλληλογραφία μεταξύ του Ελληνικο ύ Γραφείου Συνδέσμου στα Σκόπια (Ελληνική Πρεσβεία), το Υπουργείο Εξωτερικών της FYROM, και μεταξύ της ΥΠΑ και των Υπουργείων Εξωτερικών και Μεταφορών της Ελλάδας. Στα έγγραφα αυτά τα δύο ελληνικά Υπουργεία, αφενός καλούν την ΥΠΑ να εκδώσει την άδεια και αφετέρου επισημαίνουν πως δεν υπάρχει αντ ίρρηση (πολιτική προφανώς) για την έκδοσή της.