04 Σεπτεμβρίου 2009

Πουστιές; (ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΥΝΟΥΧΩΝ)


«Δεν είναι σε όλοι σε θέσιν να δεχθούν τον λόγον αυτόν, αλλ΄ εκείνοι
εις τους οποίους έχει δοθεί. Διότι υπάρχουν ευνούχοι, οι οποίοι από
από την κοιλιά της μητέρας τους εγεννήθηκαν έτσι. Και υπάρχουν
ευνούχοι, οι οποίοι έγιναν ευνούχοι από τους ανθρώπους, και υπάρχουν ευνούχοι,
οι οποίοι μόνοι τους έγιναν ευνούχοι δια την βασι-
λεία των ουρανών. Όποιος μπορεί να το δεχθή ας το δεχθή»

Μιλάει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Κατά Ματθαίον 19. 11-12
Όταν ο σχολιασμός «Ευαγγελικών» περικοπών αποτελεί το «ψωμοτύρι» των Θεολόγων και Ιεροκηρύκων, τότε παρέχουμε και στην μεριά μας το δικαίωμα αυτό, χάριν της πολυπαινεμένης ισηγορίας. Σ' εμάς τους Θεολόγους της θύραθεν παιδείας, πλάι στους Θεολόγους των εγκυκλίων σπουδών του Υπουργείου Εθνικής παιδείας και Χριστιανικού Θρησκεύματος, όπως θα έπρεπε να λέγεται. Οι λάτρεις του διαλόγου παράλληλα με τους λάτρεις του κηρύγματος, όπου απαγορεύεται η ερώτηση. Παιδεία δίχως ερωτήσεις!!! Ή μήπως ψευδόμαστε.
Ας αρχίσουμε λοιπόν με την υποστήριξη του τίτλου αυτής της έρευνας:
. αυτοευνουχισμός, (στιχ. 12) «Και υπάρχουν ευνούχοι, οι οποίοι μόνοι τους έγιναν ευνούχοι δια την βασιλεία των ουρανών»
. μια χάρις (στιχ. 11) «Δεν είναι όλοι σε θέση να δεχθούν τον λόγον αυτόν αλλ' εκείνοι εις τους οποίους έχει δοθεί»
. αλλά και προτροπή (στιχ. 12) «όποιος μπορεί να το δεχθεί, ας το δεχθεί». Άρα γίνεται και δίχως την χάρη, να ευνουχιστεί κανείς με αποδοχή. Να κατακτήσει την χάρη με την θέλησή του.
ο Ματθαίος βάζει στο στόμα του Χριστού τους λόγους αυτούς για ν' αποκτήσουν την δέουσα βαρύτητα. Λίγο πριν (στιχ. 9) λέει ο Χριστός «Σας λέγω δε, ότι εκείνος, που θα χωρίσει την γυναίκα του, εκτός λόγου πορνείας, και νυμφευθεί άλλη, αυτός διαπράττει μοιχεία».
Και αποφαίνονται αμέσως οι μαθητές του (στιχ. 10): «Εάν έτσι πρέπει να γίνει μεταξύ ανδρός και γυναικός, δεν συμφέρει (εννοείται στον άνδρα) ο γάμος». [Το τελευταίο αυτό χωρίο στο πρωτότυπο έχει ως εξής: «ει ούτως εστίν η αιτία του ανθρώπου μετά της γυναικός». Δηλαδή, όπως καταλάβατε τα δύο φύλα στο ανθρώπινο είδος είναι ο άνθρωπος και η γυναίκα.]
Μετά λοιπόν από την απόφανση αυτή των μαθητών του σήκωσε ο Χριστός το λάβαρο του αυτοευνουχισμού. Έκρουσε το μεγάλο θεϊκό σήμαντρο των υπερβατικών και λυσιτελών διδασκαλιών.
Δηλαδή εσείς τι γνωρίζεται; Ότι οι καλόγεροι και ο άγαμος κλήρος προέκυψαν στα καλά καθούμενα. Περιμένεται όμως διότι πιο κάτω θα μάθετε πράγματα που μπροστά τους ο καλογερισμός φαντάζει σχεδόν φυσιολογικός.
Ο Γεώργιος Πλήθων (Γεμιστός), μισή χιλιετία πριν αποκαλούσε τους καλόγερους σμήνος κηφήνων. Και να, τώρα αποτελούν ακόμη υπόδειγμα της κοινωνίας. Αυτοί οι κηφήνες, οι οποίοι έχουν μετατρέψει τα μοναστήρια σε άντρα ακολασίας. Αυτούς στους οποίους τρέχουν οι πιστοί να τους φιλήσουν τα βρόμικα χέρια τους. Που μ' ευχαρίστηση ωθούν και τα παιδάκια τους να τους μιμηθούν!!!
Την τελευταία πενταετία, ο πρόεδρος των κληρικών της εκκλησίας της Ελλάδος, επανειλημμένως έχει καταγγείλει ότι «δεν πάει άλλο, έχει γεμίσει η εκκλησία με μητροπολιτάδες ομοφυλόφιλους». Είδατε να ιδρώσει το αφτί κανενός!
Εάν όμως ο χριστιανός πληροφορηθεί ότι το παιδί του πάει να μονάσει σκούζει σαν δαιμονισμένος. Τρελαίνεται με το κακό που τον βρήκε. Τρέχει έξω από τα μοναστήρια και καταριέται τους καλόγερους και τις καλογριές. Ηγούμενους και ηγουμένες. Προσπαθεί να εμπλέξει αστυνομίες και δικαστήρια. Μαραζώνει από τον καημό του. Βρε γομάρι γονιέ, εσύ δεν ήσουν που έτρεχες το παιδάκι σου στα μοναστήρια; Εσένα δεν έβλεπε όταν φιλούσες τα χέρια των κολογήρων; Εσύ δεν του έλεγες για τον καλό παππούλη, τον άγιο άνθρωπο του θεού;
Καλή είναι η καλογερική αλλά για τα παιδιά των άλλων, όχι για τα δικά μας. Μωρέ αδιέξοδο. Σχιζοφρένεια. Αυτό θα πει χριστιανική συνέπεια, ήθος, χαρακτήρας, ευσέβεια, ευλάβεια. Ότι θαυμάζουμε, εκτιμούμε και σεβόμαστε μακριά από την πόρτα μας. Οι καλοί χριστιανοί! Να μη θέλουν να σωθούν τα τέκνα τους, επιλέγοντας τον σιγουρότερο τρόπο, αυτόν του αυτοευνουχισμού. Μετά θυμούνται και επικαλούνται το «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε» του Γιαχβέ, του πατέρα του Χριστού. Όταν όμως φιλούσαν το χέρι του καλόγερου το είχαν ξεχασμένο.
Ας δούμε τώρα και τα χειρότερα. Και μάλιστα αποκλειστικά από χριστιανικές πηγές.
Ενώ μάλλον ο Χριστός ως τρόπο του λέγειν πρότεινε τον αυτοευνουχισμό, εννοώντας την αγαμία κάθέ είδους, οι πρωτοχριστιανοί εξέλαβαν την προτροπή τοις μετρητοίς. Άνθρωποι με τόσο μυαλό φαίνεται ότι γούσταραν την διδασκαλία του.
Έτσι ο σωματικός ευνουχισμός (αποκοπή του ανδρικού μορίου) κατέστη μάστιγα κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Σε τέτοιο μεγάλο βαθμό μάλιστα ώστε να εξαναγκάσει την Α΄ οικουμενική σύνοδο να αφορίσει την χειρονομία αυτή (Α΄ οικουμ. Συνοδ. Εν Νικαία της Βιθυνίας, 325 μ.Χ., κανών Α΄).
Φαίνεται όμως ότι το πρόβλημα είχε προκύψει ευθύς εξ αρχής: Κανών ΚΓ΄ εκ των Κανόνων των αγίων Αποστόλων «Εί τις κληρικός ών, εαυτόν ακρωτηριάσοι, καθαιρείσθω. Φονεύς γαρ εστιν εαυτού». Αλλά και κανών ΚΔ΄: «Λαϊκός εαυτόν ακρωτηριάσας αφοριζέσθω έτη τρία...».
Πηδάλιον σελ. 23, υπος. (2): «όθεν ακολούθως τω Αποστολικώ παρόντι Κανόνι, ο Αλεξανδρίας Δημήτριος εκάθηρε, κατά τον Σωκράτην, τον Ωριγένην, επειδή και απετόλμησε να ευνουχίσει τον εαυτόν του. Θεωρείται δε ο Ωριγένης μέγιστος πατέρας της χριστιανικής εκκλησίας.
Ο Κ.Μ. Ράλλης, καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω, Ακαδημαϊκός εν έτη 1930, στην εγκυκλοπαίδεια «Πυρσός», στο λήμμα ευνούχος γράφει στη σελ. 755: (υπενθυμίζουμε ότι οι πηγές μας είναι αποκλειστικώς χριστιανικές) «Από της Αλεξανδρείας ο ευνουχισμός εισήχθη εις την Ρώμην, το Βυζάντιον και τον χριστιανισμόν... Και ο επίσκοπος Σάρδεων και απολογητής Μελίτων ήτο ευνούχος... Έχομεν έκτοτε (325 μ.Χ.) πολλά ανέκδοτα χαρακτηριστικά, καθ' ά η εκκλησία εξηκολούθει να έχη λειτουργούς εκουσίως ευνουχηθέντας... Εν Βυζαντίω, μολονότι ο Μέγας Κωνσταντίνος και κατόπιν ο Ιουστινιανός Α΄ απηγόρευσαν τον ευνουχισμόν, το οικτρό τούτο έθιμο ου μόνον διετηρήθη πάντοτε, αλλά και επισήμως ανεγνωρίσθη η ύπαρξις αυτού... Τα βασιλικά παλάτια έγεμον ευνούχων, καθώς και τα μέγαρα των ευγενών και των πλουσίων... Οι ευνούχοι κατείχον τας κατ' εξοχήν εμπιστευτικάς θέσεις εν τοις παλατίοις του Βυζαντίου...
Ευνούχοι ήσαν οι πανίσχυροι πρωθυπουργοί: Ευτρόπιος επί Αρκαδίου (395-404), Χρυσάφιος επί Θεοδοσίου Β΄ (408-450), Ευσέβιος επί Νώνσταντος Β΄ (642-648 ), Σταυράκιος και Αέτιος επί ειρήνης της Αθηναίας (748-802), Βασίλειος επί Νικηφόρου Φωκά (963-969), επί Ιωάννου Τσιμισκή (969-976) και κατά τα πρώτα έτη της βασιλείας του Βασιλείου Β΄, καθώς και πλείστοι άλλοι κατα τους μετέπειτα χρόνους.
Αλλά και πατριάρχαι τινές ανεδείχθησαν εκ της τάξεως των ευνούχων, καθώς επίσης και πολλοί στρατηγοί και ναύαρχοι... Κατά την Παλαιάν Διαθήκην , οι ευνούχοι δεν ηδύναντο να ιερωθώσιν. Αλλά και η υπό του επισκόπου Αλεξανδρείας Δημητρίου συγκλιθείσα εν Καισαρεία σύνοδος τω 228, την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν του Ωριγένους εθεώρησεν αντικανονικήν επί τω λόγω ότι ούτος νέος έτι ών είχεν ευνουχίσει εαυτόν, ορμηθείς προς τούτο εκ της ευαγγελικής ρήσεως ' εισίν ευνούχοι οίτινες ηυνούχισαν εαυτούς δια την Βασιλείαν των ουρανών».
Μέχρι και το έτος 861 η Α΄ και Β΄ λεγόμενη σύνοδος (κανών Η΄) αφόριζε τους αυτοευνούχους. Το τι ακολούθησε κατά την μετααυτοευνουχιστικά εποχή είναι πασίγνωστο. Τόμοι επί τόμων έχουν γραφεί για τα σεξουαλικά όργια των καλόγερων και των πάσης φύσεως ιερωμένων.
Ο λαός διακωμώδησε αρκούντως το θέμα αυτό ανά τους αιώνες. Αρκεί κανείς να διαβάσει το βιβλίο «Αντρικά Μουνάτα», εκδ. «Αρχείο Συλλογή Γιώργου Μελίκη». Αυτός ο λαός μήπως δεν αποστάζει αυτήν την ιστορία λέγοντας: «να φοβάσαι από πισινά μουλαριού κι από μπροστινά καλογήρου»; Όποιος τα έβαλε με την φύση γελιοποιήθηκε στο έπακρο.
Όσο ο καλόγερος θα αποτελεί σεβάσμιο πρόσωπο σ' αυτή την κοινωνία το πεπρωμένο της θα είναι εντελώς στείρο. Ο ευνούχος είναι αδύνατον να γονιμοποιήση.
Βασδέκης Ν. Σταύρος
Μαυροκορδάτου 31
62100 Σέρρες
τηλ. 23210-52462
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παρόντος
χωρίς την άδεια του συγγραφέα αλλά άνευ λογοκρισίας.
Αναδημοσίευση από http://athriskos.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=11
http://clubs.pathfinder.gr/ETHNISMOS/443374?forum=50237&read=571

Να διαλυθεί η Ελβετία!


Καντάφι μαινόμενος κατά της Ελβετίας

Οι πιέσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ενωση προς την Ελβετία, προκειμένου να ανασηκωθούν κάποια από τα πέπλα του ελβετικού τραπεζικού απορρήτου, είναι χάδια μπροστά στη λύσσα του Μουαμάρ Καντάφι, ο οποίος σκοπεύει να παρουσιάσει ακόμα και... ψήφισμα για τον διαμελισμό της Ελβετίας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το τι έχει πει ο Καντάφι για το κράτος των Αλπεων τον τελευταίο καιρό, δεν περιγράφεται. «Είναι κράτος μαφίας», «Είναι κράτος–τρομοκράτης», αποφάνθηκε ο Λίβυος ηγέτης ενώπιον των ηγετών της ομάδας των «8» στη σύνοδο του Ιουλίου στη Λ’ Ακουιλα της Ιταλίας. Εκεί εξέθεσε και την ιδέα του ότι η Ελβετία θα πρέπει να διαλυθεί και να μοιραστούν τα εδάφη της ανάμεσα στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Ακολούθησε η σύνοδος της Ομάδας των Αδεσμεύτων στο Σαρμ ελ Σεΐχ της Αιγύπτου, όπου ο Καντάφι, ενώπιον του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, «αποκάλυψε» ότι «τα δισεκατομμύρια της Αλ Κάιντα βρίσκονται στις ελβετικές τράπεζες. Αντί όμως να βομβαρδίζει κανείς την Ελβετία, βομβαρδίζει τους χωρικούς του Αφγανιστάν».

Κι επειδή τα χρήματα της Αλ Κάιντα, αν υπάρχουν, δεν του ανήκουν, ο Καντάφι αποφάσισε να αποσύρει αυτά που μπορεί. Μετέφερε όλες τις καταθέσεις της χώρας του, που ανέρχονταν σε 3,6 δισ. ευρώ από τις ελβετικές τράπεζες σε τράπεζες άλλων χωρών, ενώ παράλληλα σταμάτησε να προμηθεύει την Ελβετία με πετρέλαιο (το λιβυκό πετρέλαιο αποτελούσε το 20% των ελβετικών εισαγωγών). Επίσης, απαγόρευσε στη Swiss να προσγειώνεται σε λιβυκά αεροδρόμια και έβαλε στη φυλακή δύο Ελβετούς υπηκόους, εκ των οποίων ο ένας ήταν διευθυντής του λιβυκού τμήματος του κατασκευαστικού κολοσσού ΑΒΒ.

Το μένος του Καντάφι έχει προσωπικά, πολύ προσωπικά κίνητρα. Πέρυσι τον Ιούλιο, η αστυνομία της Γενεύης συνέλαβε τον πέμπτο γιο του, Ανίβα Καντάφι, και την οκτώ μηνών έγκυο γυναίκα του μετά από καταγγελία δύο οικιακών βοηθών πως το νεαρό ζεύγος Καντάφι τις ξυλοφόρτωνε. Η σύλληψη και η κράτηση του ζεύγους για παραπάνω από μία ημέρα θεωρήθηκε τρομακτική ταπείνωση από τον Καντάφι, ο οποίος ξέχασε εν μια νυκτί την αγάπη του για την Ελβετία. Αντί να γεννηθεί το εγγόνι του σε ιδιωτική κλινική της Γενεύης, όπως είχε προγραμματίσει, και αντί να το γιορτάσει με εκλεκτά γλυκά από τον αγαπημένο του Σπρίγκλι της Ζυρίχης, ο πλέον ιδιότροπος των Αφρικανών ηγετών βρέθηκε να ηγείται της αντιελβετικής σταυροφορίας.

Τα τελευταία χρόνια, ο αντιιμπεριαλιστής και παναραβιστής Καντάφι τα έχει βρει με τη Δύση και έχει επιτρέψει στους Αμερικανούς μέχρι και να ερευνήσουν τις στρατιωτικές του εγκαταστάσεις προκειμένου να σιγουρευτούν ότι εγκατέλειψε τις πυρηνικές του φιλοδοξίες. Οπως επισημαίνει το περιοδικό LHebdo της Λωζάννης, ύστερα από αυτή τη συνθηκολόγηση, οι επιθέσεις εναντίον της Ελβετίας είναι ένα «εθνικιστικό κόκαλο που πετάει στους οπαδούς του».

Tης Ευρυδικης Μπερση / ebersi@kathimerini. gr

Που να βάλει και εμάς στο στόχαστρο.... αλλά ίσως γνωρίζει ότι ο ελληνικός εγωισμός ξέχασε την τέχνη που οικοδομεί ιδανικούς κόσμους, αλλά δεν ξέχασε την τέχνη που γκρεμίζει τις πραγματικές πολιτείες.


Η αναμονή του Καρα-τζαφέρ για τη...νέα Ανατολή!

Ποιά είναι η...νέα Ανατολή;Καλά ο Καρα-τζαφέρ ενδιαφέρεται για όλα αυτά τα...δισεκατομμύρια;Και που είναι οι Έλληνες για τους οποίους...κόπτεται!

makelio: Καρατζαφέρη τι θέλεις να μας φέρεις ??? Θές να μας φάνε οι Κινέζοι ??? Μολόγα... γιατί ο κόσμος ξύπνησε και θα βλέπεις τη Βουλή με μακαρόνι!

[draconian_chinese_laos.jpg]

http://makelio.blogspot.com/2009/09/blog-post_631.html

Ο Καρα-τζαφέρ και ο...Ψινάκης!Ριάλιτι σόου...

Ριάλιτι σόου θέλει να κάνει τη Βουλή ο μπόντι μπίλντερ...

ΧΕΡΙ - ΧΕΡΙ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΙ ΨΙΝΑΚΗΣ!!!ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΜΠΟΥΡΔ@

«Χέρι - χέρι» ...; Καρατζαφέρης - Ψινάκης


Ο ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΟ ΤΗΝ ΣΑΡΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ..ΨΙΝΑΚΗ !!!ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΖΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝΕ ΤΣΙΡΚΟ!!ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΤΣΑΦΕΡΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΡΙΑΛΙΤΙ ΣΟΟΥ !!ΡΕ ΠΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!!

Πολιτικό τετ α τετ στο ρεστοράν του Κολωνακίου J & K είχαν το βράδυ ο κ. Γιώργος Καρατζαφέρης και ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κατέβει στις εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΛΑΟΣ.
Την υποψηφιότητα του κ. Ψινάκη αναμένεται να ανακοινώσει αύριο, Παρασκευή, ο
ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος.

Πηγή...

Δείτε κι αυτό:

Με χέρια και με...δάκτυλα ο Καρατζαφέρης!